Жолти Страници Македонија
yp
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ЕВРОМЛИН 043/445442 С.ВОЗАРЦИ КАВАДАРЦИ СИЛОСИ Линк
ЖИТО БИТОЛА 048/477622 МАРШАЛ ТИТО ББ КРУШЕВО СИЛОСИ Линк
ЖИТО ВАРДАР 02/212511 МОША ПИЈАДЕ 2 ВЕЛЕС zvardar@t.mk www.zitovardar.com.mk СИЛОСИ Линк
ЖИТО ЈУГ АД 043/420008 ИНДУСТРИСКА 17 КАВАДАРЦИ zitojug@gmail.com www.zitojug.com.mk СИЛОСИ Линк 718
ЖИТО КАРАОРМАН 045/221290 ИЛИНДЕН 44 КИЧЕВО zitokicevo@zitokaraorman.com.mk www.zitokaraorman.com.mk СИЛОСИ Линк
ЖИТО НАМА 032/443113 М.ТИТО 69 СВЕТИ НИКОЛЕ info@zitonama.com http://zitonama.com СИЛОСИ Линк
ЖИТО ОРИЗ-КО 033/279755 ИНДУСТРИСКА 1 КОЧАНИ alexandar.st@t.mk www.zitooriz.com.mk СИЛОСИ Линк
ЖИТО ПОЛОГ 044/335658 ИЛИРИЈА 134 ТЕТОВО zitopolog@on.net.mk www.zitopolog.com.mk СИЛОСИ Линк
ЖИТО СТРУМИЦА 034/348043 Г.ДЕЛЧЕВ 60 СТРУМИЦА zitostrumica@yahoo.com СИЛОСИ Линк