Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АЗИР ПРОМ 047/232785 / БИТОЛА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
АКУМА-ТРЕЈД 046/252599 15 КОРПУС 72 ОХРИД info@akumatrejd.com.mk www.akumatrejd.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
АЛКОТЕЦ 02/2460729 БУЛ.АВНОЈ 14 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
АНЃЕЛА ТРЕЈД 02/3095023 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
АСИБА КОМЕРЦ 075/297323 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
АУТО ХАУС ЗАКОВСКИ 078/450394 НОВО СЕЛО 24 СКОПЈЕ info@autohauszakovski.mk www.autohauszakovski.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
АУТОГЕНЕКС 02/2567255 С.ДОЛНО КОЊАРЕ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
БИО-ФУД 02/2551662 / СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
БИТОЛСКА СУРОВИНА 047/226173 ИНДУСТРИСКА ББ, П.ФАХ.122 БИТОЛА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
БЛИЗНАК-КОМ 034/212169 МОИНСКИ ПАТ ББ ГЕВГЕЛИЈА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
БОНУМ 02/2043357 НОВО ПРОЕКТИРАНА, Ѓ.ПЕТРОВ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ВЕЛ-СУРОВИНА 043/221481 М.ПИЈАДЕ 15 ВЕЛЕС ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ГОРАСТ КОМЕРЦ 02/3068538 М.ПОТОК ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ГРИНТЕХ МК 02/2532743 РОМАНИЈА ББ СКОПЈЕ grintehmk@grinteh.com.mk www.grinteh.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ДАМЈАН ПЛАСТ 032/635241 НАС.ДАМЈАН РАДОВИШ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ДАСКАЛО 048/483343 МИЦЕ КОЗАР 169 ПРИЛЕП ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ДЕЛМАК 032/483823 М.БАРАГА ББ ПРОБИШТИП ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ДИНЕ 043/234769 БАШИНО СЕЛО ББ ВЕЛЕС otpaddine2005@yahoo.com www.otpaddine.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ДОН ХОЛДИНГ 02/2044344 БУЛ.П.ОДРЕДИ 149, БЛ.4, МЕЗ., ПОРТА ВЛАЕ СКОПЈЕ donholding@live.com www.donholding.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ДРИСЛА 02/2722400 С.БАТИНЦИ СКОПЈЕ drisla@drisla.mk http://drisla.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕВРОЗОЛИ 034/331703 Ѓ.УПЧЕВ ББ СТРУМИЦА info@evrozoli.com www.evrozoli.com ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕЕ-РЕЦИКЛАЖА 02/3209189 ДРЕНАК 30/6 СКОПЈЕ contact@ee-otpad.mk www.ee-otpad.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКО ИНОС 02/3095961 УЛ.СКУПИ ББ СКОПЈЕ ekoinos@gmail.com ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКО КУЛЕВ 043/211476 СКОПСКИ ПАТ ББ, НАС.РАЧАНИ ВЕЛЕС ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКО ПАК ХИТ 070/213761 МАРШАЛ ТИТО 45 КОЧАНИ info@ekopakhit.com.mk www.ekopakhit.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКО САРА-ДС 02/2573078 УЛ.11 ББ С.КАДИНО СКОПЈЕ info@ekosara.com.mk www.ekosara.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКО СТАРТ МАКЕДОНИЈА 02/3176202 МАЈКА ТЕРЕЗА 5/1/11 СКОПЈЕ info@recycle.com.mk www.recycle.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКО-ПАК ХИТ 033/612760 СКОПСКА ББ КОЧАНИ info@ekopakhit.com.mk www.ekopakhit.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКО-ЦИРКОН 02/2551118 Никола Стефановски бр.16 СКОПЈЕ ekocirkon@yahoo.com www.ekocirkon.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк 581
ЕКОМЕТАЛ 047/222231 / БИТОЛА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКОПЛАН ДЕПО 02/6091972 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 37 СКОПЈЕ info@ekoplandepo.mk www.ekoplandepo.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКОСАЈКЛ 02/3151451 К.К.ПЛАТНИК 11/2-11 СКОПЈЕ info@ekosajkl.com.mk www.ekosajkl.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕКОЦЕНТАР 97 02/2551068 УЛ.1632 БР.10/2 СКОПЈЕ info@ekocentar97.com www.ekocentar97.com ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕЛКОЛЕКТ 071/240809 ИВАН АГОВСКИ 13-2/2 СКОПЈЕ elkolekt@gmail.com www.elkolekt.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЕУРОТИМ 032/632172 22 ОКТОМВРИ, П.ФАХ. 81 РАДОВИШ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЖИЛИ КОМ МК 043/251584 М.ТИТО ББ-ГРАДСКО ДЕМИР КАПИЈА zili_kom_mk@yahoo.com ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЖИТИКОМ 043/251773 М.ТИТО ББ КАВАДАРЦИ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЗАЕДНИЦА МАКЕДОНСКА СУРОВИНА-ЗМС 02/3233382 ПАВЕЛ ШАТЕВ 3/2/24 СКОПЈЕ zms@t.mk www.zms.org.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЗАТО 02/3174303 / СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ИВО МАК 032/481001 С.ДОБРЕВО ПРОБИШТИП ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ИДАДИЈА 02/2621998 МАК-КОСОВСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ИНОС 02/3095961 С.ЗЛОКУЌАНИ ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 032/391515 / ШТИП gradbai@yahoo.com ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ИСТОК СУРОВИНА 033/272780 КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА ББ ВИНИЦА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈАНЕ 98 ЈАНО 043/361877 ИНДУСТРИСКА ББ НЕГОТИНО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА 034/325175 КЛ.ОХРИДСКИ 1 СТРУМИЦА jugosurovina@mail.net.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА 043/411861 ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ББ КАВАДАРЦИ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА 02/3222457 ИЛИНДЕНСКА 9 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА 02/2795204 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА 047/452555 И.Л.РИБАР 3 РЕСЕН ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА ДЕЛЧЕВО 033/411336 / ДЕЛЧЕВО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА ДРАЧЕВО 02/2043524 НОВОПРОЕКТИРАНА ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА МАК.КАМЕНИЦА 033/431102 / М. КАМЕНИЦА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА СЕВЕР 2 02/2622123 ЦЕТИНСКА БР.2 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЈУГОСУРОВИНА ШТИП 032/380496 ЖЕЛЕЗНИЧКА 65 ШТИП ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
КАЉОШ ТРАНС 070/543834 С.БАБИНДОЛ ББ ГОСТИВАР ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
КАСКА МЕТАЛ 072/204005 СКУПИ 9-А СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
КАСКА ТРАНС 071/647266 ВЕЛЕС ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
КЕМО 042/287353 ПИТАРНИЦА 11 ГЕВГЕЛИЈА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
КРИМАК 070/248220 УЛ.СКУПИ ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЛИКОМ 02/3116410 БУЛ,ВМРО 1/5-2 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МАК СУРОВИНА 02/3095099 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МАКГОСУРОВИНА 032/605172 / РАДОВИШ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МАКСИРОВИНА 032/390822 ЖЕЛЕЗНИЧКА 65 ШТИП ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МАКСУРОВИНА 032/390822 ЖЕЛЕЗНИЧКА 65 ШТИП ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МАКСУРОВИНА АПОСТОЛ 071/267202 Населба Грамаѓе бб КРИВА ПАЛАНКА petkov.milos@gmail.com ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МАЛИ КОМЕРЦ 070/574513 С.ГРУПЧИН ТЕТОВО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МАНТА АВТО ОТПАД 031/416241 11 НОЕМВРИ ББ КУМАНОВО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МЕГА 034/325175 КЛ.ОХРИДСКИ 1 СТРУМИЦА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МЕО-МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД 071/238971 ЧЕДОМИР КАНТАРЏИЕВ 3 СКОПЈЕ info@meo.mk www.meo.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МЕТАЛНЕР 071/299599 Б.ЃОРЕВ 108 ВЕЛЕС info@metalner.mk www.metalner.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МИКСОФТ 070/542418 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МИЛЕ ВИДРА 047/529310 ЉУБОЈНО 46 БИТОЛА www.otpad.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МИМАЛ 033/271629 8-МИ МАРТ 23 КОЧАНИ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МИНАЛ КОМЕРЦ 02/3174345 ПАЛМИРО ТОЉАТИ 182 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МОМО 070/236878 М.ПИЈАДЕ 210 КУМАНОВО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
МОСТ 02/3164504 ШАРПЛАНИНСКА 36 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
НАНЕ КОМПАНИ 070/221882 БУЛ. К.МИСИРКОВ 17/15 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
НАША СУРОВИНА 02/2611104 МАК.-КОСОВСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
НИССАЛ И АДЕХ 031/421121 НАР. РЕВОЛУЦИЈА ПЧИНСКИ ПАТ ББ КУМАНОВО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
НОВОМЕТАЛ 02/5204125 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 7 СКОПЈЕ contact@novometal.mk www.novometal.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ОБА РЕЦИКЛИРАЊЕ 032/385004 ЖЕЛЕЗНИЧКА 28 ШТИП contact@oba.mk www.oba.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ОТПАД 046/288133 Ж.ЧИНГО ББ ОХРИД ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ОТПАД 033/411336 ИНДУСТРИСКА ББ ДЕЛЧЕВО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ОТПАД СУРОВИНА 032/444164 КИЧЕВСКА 4 СВЕТИ НИКОЛЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ОТПАД СУРОВИНА 02/3095099 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ОТПАД-ИДАДИЈА 02/2621998 МАК.-КОСОВСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ПАВОР 043/222875 ЕНГЕЛСОВА 6/3/2 ВЕЛЕС ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ПАКОМАК 02/2044567 ПОРТА ВЛАЕ БЛОК 4 СКОПЈЕ n.bogdanovska@t.mk www.pakomak.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ПИМ СУРОВИНА 048/425453 А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ПИТИ КОМЕРЦ 075/995406 НОВОСЕЛСКИ ПАТ ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ПОЛЕТ 031/420555 ИНДУСТРИСКА 6 КУМАНОВО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ПОЛИЕКО БАЛКАН 02/3111959 М.Т.ГОЛОГАНОВ 44 Л.4 СКОПЈЕ info@polyeco.mk http://polyeco.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
Р-КО-КО 070/215886 ДАМЕ ГРУЕВ 10 ГОСТИВАР ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
РАД-КОМ 02/3171500 16 МАК.БРИГАДА 2/3/3 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
РЖ СКОПЈЕ СУРОВИНА 02/3288000 16 МАКЕД БРИГАДА 18 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
РУИЛ 032/634656 ОБРАД ЦИЦМИЛ 1 РАДОВИШ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
САНТО 070/303002 КОМПЛЕКС УЗУС ВЕЛЕС ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СЕКУНДАРНА СУРОВИНА 02/2561441 УЛ.22 БР.33, С.ПЕТРОВЕЦ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СЕРВИС ЗА ЧИСТЕЊЕ 070/628499 / СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СЕРВИС ХАРТИЈА 02/2551533 ПЕРО НАКОВ ББ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СИДРА 070/354849 ИНДУСТРИСКА ББ ДЕЛЧЕВО ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СИРОВИНА КОМ 02/3287629 16 МАК.БРИГАДА 18 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СИРОВИНА МИЛАДИНОВЦИ 02/2622123 ЦЕТИНСКА 2 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СКОПЈАНКА ТРЕЈД 075/442262 ЦЕТИНСКА 2 СКОПЈЕ ninoantik@yahoo.com ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СНА-ЛАБ 046/791174 С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СПАГОС 032/632668 М.ХАЏИВАСИЛЕВ 53 РАДОВИШ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
СТИЛ ПРОДУКТ 070/226585 БУТЕЛСКА 6 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ТВИН-КОМ 9 043/410163 Е.КАРДЕЉ 6/1-11, СЕВЕРЕН БУЛЕВАР ББ КАВАДАРЦИ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ТЕА-АНДРЕА 048/431810 5-ТА ПРИЛЕПСКА 130 ПРИЛЕП ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ТРАЈМЕКС 02/2673431 УЛ.18 БР.11, Н.РАДИШАНИ СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ТРИ ВОДИ 034/322310 МАРА МИНАНОВА 15 СТРУМИЦА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
УНО ПРОДУКТ 070/212812 ИНДУСТРИСКА 5/12 КУМАНОВО info@unoprodukt.mk www.unoprodukt.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ХРИСТИЈАН МЕТАЛ 075/431560 ПРВОМАЈСКА 42 ДЕМИР КАПИЈА ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖА 02/2728622 ЛИСЕЦ ББ БЕРОВО http://czr.com.mk ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЧЕ ЈУ СА 02/2655523 УЛ.520 БР.23 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ЧУ ЈА СА 02/2655523 УЛ.520 БР.23 СКОПЈЕ ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк
ШИМШЕК 02/2733006 УЛ.6 ББ, С.ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ simsekyun2007@hotmail.com www.simsekrecycling.com ОТПАДИ-СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ-РЕЦИКЛИРАЊЕ Линк