Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
11 ОКТОМВРИ 02/3164551 М.АЦЕВ 102 СКОПЈЕ www.11oktomvri.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
11 ОКТОМВРИ 031/424235 Т.ВЕЛКОВ ББ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
11 СЕПТЕМВРИ 045/222477 М.МИЛЕВСКИ ББ КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
25 МАЈ 02/2521395 А.АВДОВИЌ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
26 ЈУЛИ 02/2650453 ИНДИРА ГАНДИ 31 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
А.С.ЌИЌИШ 044/336020 И.Л.РИБАР 46 ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АБДИЛ ФРАШЕРИ 044/372166 БОГОВИЊЕ ТЕТОВО www.abdilfraseri.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АВРАМ ПИСЕВСКИ 02/3095949 С.БАРДОВЦИ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АЛЕКСАНДАР ЗДРАВКОВСКИ 044/397729 С.ЈЕГУНОВЦЕ ТЕТОВО zdravkovskialeksandar@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 02/6152513 ул.1612 бр.4, АЕРОДРОМ СКОПЈЕ aleksandar.makedonski5@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏИЕВ 047/286027 С.КУКУРЕЧАНИ БИТОЛА aturundzev@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АЛЕКСАНДАР УРДАРЕВСКИ 02/2666096 С.САНДЕВО СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АЛИЈА АВДОВИЌ 02/2722232 С.БАТИНЦИ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АМЕРИК.ИНТЕРНАЦ.УЧИЛИШТЕ НА МАКЕД. 023216944 Ф.ШОПЕН 10 СКОПЈЕ admision@aism.edu.mk www.aism.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АМЕРИКАНСКО УЧИЛИШТЕ МАКЕДОНИЈА 02/3063265 Н.ПАРАПУНОВ ББ (КОМПЛЕКС МАКОТЕКС) СКОПЈЕ contact@asm.edu.mk www.asm.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АНГЕЛ ВЕС 02/2431850 ВИДЕО СМИЛЕВСКИ БАТО 91 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АНГЛО АМЕРИКАНСКО УЧИЛИШТЕ 02/3216944 Ф.ШОПЕН 10 СКОПЈЕ contact@aas.edu.mk http://aas.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АНТОН ЗАКО ЧАЈУПИ 031/471283 С.ОТЉА КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АСДРЕНИ 044/381443 С.ГЛОЃИ ТЕТОВО asdreni@pershefca.net www.asdreni.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АЦО ШОПОВ 032/453555 / СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
АЦО ШОПОВ 02/2673178 РАДИШАНИ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БАЈРАМ ШАБАНИ 02/2058536 С.КОНДОВО СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БАЈРАМ ШАБАНИ 031/427210 КАРЛ МАРКС 52 КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БЕДРИ ТАИРИ 02/2038858 ДОЛНО СВИЛАРЕ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БЛАГОЈ КИРКОВ 043/231189 И.Л.РИБАР 4 ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БЛАЖЕ КОНЕСКИ 048/417755 САМУИЛОВА 15 ПРИЛЕП oublazekoneski@gmail.com www.oublazekoneski.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БЛАЖЕ КОНЕСКИ 043/222090 ЉУБЉАНСКА ББ ВЕЛЕС www.oubkoneski.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БЛАЖЕ КОНЕСКИ 042/470309 С.СКУДРИЊЕ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БЛАЖЕ КОНЕСКИ 02/2469746 В.МАЏУКОВСКИ 4 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БОНИК 02/2402804 АВНОЈ 58 СКОПЈЕ bonik@t.mk www.bonik.com.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БОРИС КИДРИЧ 02/2057872 УЛ.4 БР.105, САРАЈ СКОПЈЕ dituriasaraj3@gmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БОРИС КИДРИЧ 032/308319 НАС.ТРИ ЧЕШМИ ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БОРО ЏОНИ-МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ 034/326925 Ѓ.ТРАЈАКОВ ББ СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО 02/3077889 МОСКОВСКА 18 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО 044/457626 / ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО 042/366685 / ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО 02/2567445 С. КОЊАРИ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО 046/831064 В.ВЛАХОВИЌ 16 ДЕБАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО 046/267158 7 НОЕМВРИ 85 ОХРИД www.bratstvoedinstvooh.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО 042/218056 П.ПОПОСКИ 35 ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО 046/270037 С.НАУМОВ 10 ОХРИД www.bratstvoedinstvooh.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО 042/366193 / ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАЌА МИЛАДИНОВИ 047/271501 С.ЖВАН ДЕМИР ХИСАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 02/2577709 С. МИЛАДИНОВЦИ СКОПЈЕ brmiladinovci@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 032/483085 Г.ДЕЛЧЕВ 2 ПРОБИШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 02/2464312 ВЛАДИМИР КОМАРОВ 5 СКОПЈЕ brakamiladinovci_skopje@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 045/278109 С.САМОКОВ М. БРОД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 031/424281 НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА 43 КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 046/786360 Ј.ЈОВАНОВСКИ-РИЛЕ ББ СТРУГА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
БРАЌА РАМИЗ И ХАМИД 02/2654040 ИНДИРА ГАНДИ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВАНЧО КИТАНОВ 033/441126 Д.ГРУЕВ 3 ПЕХЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВАНЧО НИКОЛЕСКИ 046/257564 С.ЛЕСКОЕЦ ОХРИД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВАНЧО ПРКЕ 033/411704 М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО www.vancoprkedelcevo.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВАНЧО ПРКЕ 032/380428 В.ГЛАВИНОВ ББ ШТИП ou_vanco_prke_stip.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВАНЧО ТРАЈКОВ 032/483845 / ПРОБИШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВАСИЛ ГЛАВИНОВ 043/221273 Н.КАРЕВ 2 ВЕЛЕС www.vasilglavinovve.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВАСИЛ ГЛАВИНОВ 02/2612134 ЏОН КЕНЕДИ ББ СКОПЈЕ vasilglavinov@gmail.com www.vglavinovsk.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВАСО КАРАЈАНОВ-МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ 034/212970 Р.ФРШАНИН 41 ГЕВГЕЛИЈА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 045/274112 ПАРТИЗАНСКА ББ М. БРОД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 034/323151 / СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЕРА ЈОЦИЌ 02/2522452 БЕРСКА ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЕРА КОТОРКА 031/476300 С.КЛЕЧЕВЦЕ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА 02/3068507 РУЃЕР БОШКОВИЌ 9 СКОПЈЕ ouveraciriviri@mail.net.mk www.veraciriviritrena.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА 048/474021 С.ДЕБРЕШТЕ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 034/345829 1 МАЈ 34 СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 034/351290 КОЛЕШИНО СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЛАДИМИР АРСОВСКИ 043/361219 М.ТИТО 107 НЕГОТИНО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЛАДИМИР ПОЛЕЖИНОСКИ 045/228750 А.ВОЈВОДА ББ КИЧЕВО vladimirpolezinoski@t.mk www.drvpolezinoski.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ 034/212168 ЉУБЉАНСКА 4 ГЕВГЕЛИЈА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЛАДО ПОЛЕЖИНОСКИ 045/224750 А.ВОЈВОДА ББ КИЧЕВО vladimirpolezinoski@yahoo.com www.drvladimirpolezinoski.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВЛАДО ТАСЕВСКИ 02/3082728 МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ 02/3066610 ДРЕЗДЕНСКА 3 СКОПЈЕ www.vojdancernodrinski.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ВОЛКАН 034/212203 Ѓ.ВЕЛКОВ 8 ГЕВГЕЛИЈА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГЕРАС ЦУНЕВ 034/353115 / СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ 02/2621414 ГЕМИЏИСКА 57 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 042/321060 / ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 033/361775 Љ.САНТОВ ББ ВИНИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 043/411837 Ц.ДИМОВ 1 КАВАДАРЦИ www.gocedelcev_kav.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 043/361534 М.ТИТО 117 НЕГОТИНО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 048/428968 МЕЧКИН КАМЕН 2 ПРИЛЕП ou_gocedelcev@yahoo.com www.oougocedelcev.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 02/3129062 ГРАДСКИ ЗИД 34 СКОПЈЕ www.gocedelcevsk.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 032/609145 / РАДОВИШ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 047/451816 М.ТРПОВСКИ 42 РЕСЕН info@ougd.edu.mk www.gocedelcevre.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 032/443158 О.НИКОЛОВ 54 СВЕТИ НИКОЛЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 02/2573347 Улица 9 бр. 179, 1041 Илинден СКОПЈЕ ougocedelcevilinden@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 02/2438288 ГОРНО ЛИСИЧЕ 23 СКОПЈЕ ougocedelcev_sgl@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 032/483169 / ПРОБИШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 047/276331 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 044/331810 И.Л.РИБАР 96 ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 034/359043 / СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 032/391036 И.Л.РИБАР 179 ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 046/798738 ВЕВЧАНИ СТРУГА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 046/256602 С.КОСЕЛ ОХРИД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 031/464280 С.АГИНО СЕЛО КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 034/371373 С.БОСИЛОВО СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 02/2661250 С.ЉУБАНЦИ СКОПЈЕ www.gocedelcevlj.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 046/783342 ЈАБЛАНИЦА ББ СТРУГА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 042/287147 С.ЧАЈЛЕ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 042/215225 Б.БЛАЖЕВСКИ ББ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 034/354039 С.ВАСИЛЕВО СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 032/380417 СУТЈЕСКА ББ ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 032/304319 НАС.ТРИ ЧЕСМИ ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 047/203410 29 НОЕМВРИ 13 БИТОЛА www.gocedelcevbt.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГРАДЕЦ 042/381131 С.ГРАДЕЦ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ 046/265062 Д.ВЛАХОВ 65 ОХРИД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ 02/2621414 ГЕМИЏИСКА 57 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
Д.А.ГАБЕРОТ 043/366202 М.ТИТО 11 ДЕМИР КАПИЈА www.dagaberot.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДАМЕ ГРУЕВ 02/2611290 КОСТА АБРАШЕВ 3 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДАМЕ ГРУЕВ 045/258598 С.ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДАМЕ ГРУЕВ 047/202900 Ѓ.ПЕТРОВ 7 БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДАМЕ ГРУЕВ 034/348470 С.КУКЛИШ СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДАМЕ ГРУЕВ 044/376227 С.ШЕМСЕВО ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДАМЕ ГРУЕВ 043/251023 ГРАДСКО ВЕЛЕС www.damegruevgr.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДАНЕ КРАПЧЕВ 02/2525292 МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДЕДО ИЛО МАЛЕШЕВСКИ 033/471142 / БЕРОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДЕНЧЕ ДЕЈАНОВСКИ 042/489003 НАС.МАВРОВИ АНОВИ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИМИТАР ВЛАХОВ 032/392964 СРЕМСКИ ФРОНТ ББ ШТИП ou_dimitarvlahov_stip.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ 02/2440011 ЃУРО МАЛЕШЕВАЦ 2 СКОПЈЕ dimitar_makedonski@yahoo.com http://oudimitarmakedonski.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИМИТАР МИЛАДИНОВ 02/3161448 БУЛ.К.РАЦИН 17 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ-БЕРОВСКИ 02/2032524 ЃУРО САЛАЈ 31 СКОПЈЕ d_berovski@yahoo.com http://oudimitarberovski.webs.com/ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИМКАТА А. ГАБЕРОТ 043/411169 БРАЌА ХАЏИ ТЕФОВИ 40 КАВАДАРЦИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИМКАТА АНГЕЛОВ-ГАБЕРОТ 043/416543 С.ПИНЏУР 168 ВАТАША КАВАДАРЦИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИМО ХАЏИ ДИМОВ 02/2041635 А.ДИНЕВ ББ СКОПЈЕ www.dimohadzidimov.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИМО ХАЏИ-ДИМОВ 02/2041635 А.ДИНЕВ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДИТУРИЈА 031/462012 С.ЛИПКОВО КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ 048/427967 11 ОКТОМВРИ 145 ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДРАГА СТОЈАНОВСКА 02/2742022 С. РАКОТИНЦИ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ДРИТА 02/2049070 С.РАШЧЕ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
Ѓ.К.СКЕНДЕРБЕГ 02/2579861 С.АРАЧИНОВО СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЃЕРЃ КАСТРИОТ 045/258821 С.СРБИЦА КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЃОРГИ СУГАРЕВ 047/222661 Д.ВЛАХОВ ББ БИТОЛА gorgi_sugarev@yahoo.com www.gjorgjisugarev.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЃОРЃИ ПУЛЕСКИ 042/478006 С.РОСТУШЕ ББ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЃОРЃИ СУГАРЕВ 047/222661 Д.ВЛАХОВ 32 БИТОЛА gorgi_sugarev@yahoo.com www.gjorgjisugarev.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ 02/2444415 БУЛ.АВОНОЈ 28 СКОПЈЕ gpulevski@yahoo.com http://ougpulevski-aerodrom.edu.mk/ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 02/2036037 4 ЈУЛИ 131 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЃУРО САЛАЈ 02/2770719 ДИЧО ПЕТРОВ 1 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЕДИНСТВО 045/274131 ПАРТИЗАНСКА ББ М. БРОД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЕКРЕМ ЧАБЕЈ 044/382215 С.СЛАТИНО ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЕЛИ 2000 047/222171 С.ЃОРГИЕВ 6 БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЕЛИТ 046/781314 М ТИТО 115 СТРУГА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 047/258774 В.КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА www.elpidakaramandi.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЕМИН ДУРАКУ 02/2059107 С. БУКОВИЌ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЖИВКО БРАЈКОВСКИ 02/2621412 ХО ШИ МИН ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЖИВКО БРАЈКОВСКИ 02/2621412 БУЛ.БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЖИВКО ЧИНГО 046/288347 С.ВЕЛГОШТИ ОХРИД zivkocingo@t.mk www.zivkocingo.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЗЛАТЕ ДАМЈАНОСКИ 042/800372 С.ВРУТОК ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЗР Д.ВЛАХОВ 02/2779532 ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЗР СВ.НАУМ ОХРИДСКИ 02/3119472 ВАСИЛ ЃОРГОВ 47Б СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
И.НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ-ДМБУЦ 02/3115527 ПИТУ ГУЛИ 1 СКОПЈЕ dmbucilijanikolovskiluj@yahoo.com www.mbuc.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИБЕ ПАЛИКУЌА 02/2051054 С.БОЈАНЕ СКОПЈЕ ibe.palikuqa@gmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИВО ЛОЛА РИБАР 048/471027 С.КУКУРЕЧАНИ КРУШЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИВО ЛОЛА РИБАР 031/467333 С.ТАБАНОВЦЕ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИДНИНА 02/2621976 2 МАК.БРИГАДА 3 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИЛИНДЕН 031/375078 Н.ТАМБУРКОВ 80 КРИВА ПАЛАНКА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ 044/452386 С.НЕРАШТЕ ТЕТОВО www.iqemalitr.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ 042/215115 ЛЕНИНГРАДСКА ББ ГОСТИВАР info@ismailqemali.com.mk www.ismailqemaligv.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИСТИГБАЛ 044/339139 БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 85 ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ИСТИКБАЛ 044/339139 / ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈАН АМОС КОМЕНСКИ 02/3064645 ВАРШАВСКА 23 СКОПЈЕ oujak@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈАНЕ САНДАНСКИ 032/391006 Т.КОШЕВСКИ ББ ШТИП www.janesandanski.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈАХЈА КЕМАЛ ЈУНИОР 02/3074168 ВАРШАВСКА 23 СКОПЈЕ www.ykc.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈАШАР БЕИ ШКУПИ 02/3220677 ДУЌАНЏИК ББ СКОПЈЕ shf_jasharbejshkupi@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈЕРОНИМ ДЕРАДА 031/423249 С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈЕТЕ ЕРЕ 031/462173 С.СЛУПЧАНЕ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈЕХОНА 042/311307 С.ДОБРИ ДОЛ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОАКИМ КРЧОВСКИ 031/375132 М.ТИТО 139 КРИВА ПАЛАНКА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОАКИМ КРЧОВСКИ 02/2053117 ВОЛКОВО СКОПЈЕ jkvolkovo@yahoo.com http://oujoakimkrcoski.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ 043/231098 И.Л.РИБАР ББ ВЕЛЕС www.jovceteslickov.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОНЧЕ СМУРГЕСКИ 048/451575 С.ОБРШАНИ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОРДАН Х.К.ЏИНОТ 043/233462 П.ПРЛИЧКО 42 ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОСИП БРОЗ ТИТО 043/224888 / ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОСИП БРОЗ ТИТО 034/382078 6 НОЕМВРИ ББ ВАЛАНДОВО www.josipbroztitoval.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОСИП БРОЗ ТИТО 046/786044 Д.КОВАЧЕВСКИ 64 СТРУГА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ 02/3163640 АПОСТОЛ ГУСЛАРОТ 3 СКОПЈЕ http://www.pestaloci.com/ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
К.Ј.ПИТУ 02/2734425 О.ПРИЦА 2 СКОПЈЕ ooukjpitu@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КАРПОШ 031/472567 С.УМИН ДОЛ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ-ЈАНЕ 048/427604 Ј.ЈОРДАНОСКИ 46 ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 032/485217 / ПРОБИШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 033/431416 М.ТИТО 1 М. КАМЕНИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 032/443110 АНГЕЛ ТРАЈЧЕВ ББ СВЕТИ НИКОЛЕ oukirilimetodij@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 033/270679 ЛЕНИНОВА ББ КОЧАНИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 034/235325 С.СТОЈАКОВО ГЕВГЕЛИЈА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 043/233676 В.НАЗОР 146 ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 02/2666081 С.КУЧЕВИШТЕ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 034/346871 С.ДАБИЛЕ СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 031/469135 С.ОРАШАЦ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 048/456217 С.КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 047/237222 1 МАЈ ББ БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 046/783608 С.ЛУКОВО СТРУГА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 034/357918 С.ТУТНОВО СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 032/392423 БРЕГАЛНИЧКА ББ ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 032/641005 С.ОРАОВИЦА ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 02/2553546 Г.ДЕЛЧЕВ ББ, С.СТАЈКОВЦИ СКОПЈЕ coukirilimetodij@yahoo.com www.ooukirilimetodij.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 044/337380 В.С.БАТО ББ ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 043/245200 С.ИЗВОР ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ И МЕТОДИЈ 02/3164357 УЛ.1737 бр.1, ЦЕНТАР СКОПЈЕ oukimsk@yahoo.com www.oukimcentar.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ 02/2776643 ПУШКИНОВА 17 СКОПЈЕ kirilpejcinovicsk@gmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ 044/381400 С.ТЕАРЦЕ ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРО ДИМОВ 043/231012 Б.НЕЧЕВ 8 ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КИРО УЗУНОВ 031/412224 / КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 047/255737 Д.ЛАХЧАНСКИ ББ БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 048/423292 ЛЕНИН ББ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 02/2621433 ПРИЗРЕНСКА ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 02/2791065 ЈУСТИНИЈАН ПРВИ 98 СЕЛО ДРАЧЕВО СКОПЈЕ kliment_ohridski_d@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 046/700940 С.ДРСЛАЈЦА СТРУГА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 045/274131 ПАРТИЗАНСКА 33 М. БРОД www.klimentohridskib.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 046/260212 КЛИМЕНТОВ КОНАК ББ ОХРИД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЛЕ КАНИНСКИ 047/227560 С.БУКОВО БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЛЕ КАНИНСКИ 047/239490 БРАНКО РАДИЧЕВИЌ ББ БИТОЛА kolekaninski_bt@t.mk www.kolekaninski.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 02/3117759 АНТОНИЕ ГРУБИШИЌ 8 СКОПЈЕ oukolenedelkovski@yahoo.com www.oukolenedelkovski.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОМПАНИ ТИНА 047/221336 ПАРТИЗАНСКА 20/2 БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОНГРЕСИ И МАНАСТИРИТ 02/3296713 ПЕТРЕ ГЕОРГИЕВ 22 СКОПЈЕ kongresimanastirit1@hotmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 034/227237 АНТОН ПАНОВ 24 ДОЈРАН ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 033/371319 С.БЛАТЕЦ ВИНИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 02/2561342 ПЕТРОВЕЦ СКОПЈЕ oukocoracin@yahoo.com http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 02/3179075 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 2 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 031/416501 НИКШИЌКА ББ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 032/641414 С.ПОДАРЕШ РАДОВИШ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 044/455010 С.БРВЕНИЦА ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 047/294058 / БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 046/255537 Р.НОВИЧИЌ 24 ОХРИД www.kocoracinohrid.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 031/481118 М.АПОСТОЛСКИ 11 КРАТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КОЧО РАЦИН 048/425772 Б.ТАЛЕСКИ 64 ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРСТЕ МИСИРКОВ 02/2522398 ЧЕНТО СКОПЈЕ http://oukrstemisirkov.weebly.com/ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРСТЕ П. МИСИРКОВ 047/268863 С.БИСТРИЦА БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРСТЕ П.МИСИРКОВ 033/294597 С.ОРИЗАРИ КОЧАНИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРСТЕ П.МИСИРКОВ 02/2527220 СРЕЌКО ПУЖАЛКА ББ СКОПЈЕ kmisirkov@hotmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРСТЕ П.МИСИРКОВ 034/212167 ПЕТАР МУСЕВ 22 ГЕВГЕЛИЈА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРСТЕ П.МИСИРКОВ 032/635152 / РАДОВИШ www.kpmisirkovrd.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРСТЕ П.МИСИРКОВ 031/424231 Н.РЕВОЛУЦИЈА 43 КУМАНОВО krstemisirkov@t.mk www.kpmisirkovku.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРУМ ТОШЕВ 02/2557443 ул. 2 бр.19, С.ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ krumtosev@yahoo.com http://oukrumtosev.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ 048/480103 С.ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП www.krumevolnaroski.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КРУМЕ КЕПЕСКИ 02/2777500 ХРИСТО ТАТРЧЕВ 76 СКОПЈЕ ooukkepeskisk@gmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 045/225327 4-ТИ ЈУЛИ ББ КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КУЗМАН ШАПКАРЕВ 02/2793002 АНТОН ДИМИТРОВ 135, ДРАЧЕВО СКОПЈЕ kuzmansapkarev@gmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
КУЗМАН ШАПКАРЕВ 02/2791075 С.ДОЛНО ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ 02/2430324 Бул. АСНОМ бр. 192 СКОПЈЕ administracija@oulazoangelovski.com.mk http://oulazoangelovski.com.mk/ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЛАЗО МИЦЕВ-РАЛЕ-МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ 043/415029 БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ ББ КАВАДАРЦИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЛАЗО ТРПОВСКИ 02/3071656 РАДИКА 9 СКОПЈЕ trplazo@t.mk www.lazotrpovski.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЛИРИЈА 02/2611854 ЦВЕТАН ДИМОВ 94 СКОПЈЕ liria_shkup@hotmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЛИРИЈА 044/339088 С.ПОРОЈ ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЛИРИЈА 044/335583 ЈНА 6 ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЛИРИЈА 048/473267 С.ЖИТОШЕ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЉИМАН КАБА 02/2661047 С.ЉУБОТЕН СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЉУБЕН ЛАПЕ 02/2452091 ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ 2 СКОПЈЕ ljubenlape@info.edu.mk www.oouljubenlape.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАГДАЛЕНА АНТОВА 031/444543 НАС.КАРПОШ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАКСИМИЛИАН 02/3118586 ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 14 СКОПЈЕ info@maximilian.edu.mk www.maximilian.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАЛИНА ПОП-ИВАНОВА 033/272643 29 НОЕМВРИ 95 КОЧАНИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАНУШ ТУРНОВСКИ 034/355039 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 4 СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАНЧУ МАТАК 048/471205 Е.КАРДЕЉ 9, КРИВОГАШТАНИ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАРКО ЦЕПЕНКОВ 02/2717410 ЗЕЛЕНИКОВО СКОПЈЕ markocepenkov@t.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАРШАЛ ТИТО 034/325577 5 НОЕМВРИ 8 СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАРШАЛ ТИТО 031/478300 С.ЛОПАТЕ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАРШАЛ ТИТО 046/792059 С.ЛАБУНИШТА СТРУГА www.marsaltitosg.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАРШАЛ ТИТО 031/478100 С.РЕЖАНОВЦЕ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАРШАЛ ТИТО 034/373298 С.МУРТИНО СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАРШАЛ ТИТО 042/487026 С.ЖИРОВНИЦА ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАРШАЛ ТИТО-ДЕТ.ЗАБАВИШ. 031/375527 ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МАЦА ОВЧАРОВА 043/231987 / ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МБУЦ-ИЛИЈА.Н.ЛУЈ 02/3115527 П.ГУЛИ 1 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МЕДИУМ 02/2435814 АСНОМ 24-1/12 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МЕК ПРОМЕТ 02/2464374 РУДИ ЧАЈАВЕЦ БР.6 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МЕТОДИ М.БРИЦО 033/431266 / М. КАМЕНИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МИЃЕНИ 044/336920 / ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МИЛТО ГУРРА 045/256616 С.СТРЕЛЦИ КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МИЛТО ГУРРА 045/256096 С.ЦРВИЦИ КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МИЛТО ГУРРА 045/256502 С.ШУТОВО КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МИРЧЕ АЦЕВ 02/2041509 МЕЧКИН КАМЕН ББ СКОПЈЕ ouma.skopje@gmail.com http://mirceacev.50webs.com/ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МИРЧЕ АЦЕВ 045/284055 С.ЛИСИЧАНИ КИЧЕВО s_lisicani@yahoo.com www.mirceacevpl.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МИРЧЕ АЦЕВ 048/473262 С.ЛАЖАНИ, ДОЛНЕНИ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МИТЕ БОГОЕВСКИ 046/451847 29 НОЕМВРИ 213 РЕСЕН ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МОША ПИЈАДЕ 034/345829 / СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МОША ПИЈАДЕ 042/215115 / ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ 043/231012 .Б.НЕЧЕВ ББ ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ-МЕТОДИ ПАТЛЕ 046/269139 Н.КАРЕВ 4 ОХРИД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРК 02/2726311 С.ДОЛНО КОЛИЧАНИ ББ СКОПЈЕ ataturkkolicani@hotmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НАИМ ПРЕШЕРИ 042/311093 С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НАИМ ФРАШЕРИ 031/427423 В.КАРАЏИЌ ББ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НАИМ ФРАШЕРИ 02/2724189 С.СТУДЕНИЧАНИ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НАИМ ФРАШНЕРИ 044/331662 / ТЕТОВО www.naimfraseritv.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ 02/3209905 БАХАР МОИС 4 СКОПЈЕ ndcskopje@ndc.net.mk www.ndc.net.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НАСМЕВНИ СЕ 02/3216077 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 30-1/2 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ 02/2521092 МАЏАРИ 25 СКОПЈЕ naum_naumovski_borce@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НАУМ ОХРИДСКИ 02/2575946 С. БУЛАЧАНИ СКОПЈЕ nohridski@yahoo.com www.naumohridski.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА-ДУЊА 02/2776230 МИХАИЛ ЧАКОВ 2 СКОПЈЕ nevena_georgieva@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НИКОЛА ВАПЦАРОВ 02/2622675 БРАЌА РЕЏЕПАГИЌ ББ СКОПЈЕ nikola-vapcarov@hotmail.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НИКОЛА ВАПЦАРОВ 034/324968 ЦЕНКА ПАВЛОВА 1 СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НИКОЛА КАРЕВ 032/484846 В.ВЛАХОВИЌ ББ ПРОБИШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НИКОЛА КАРЕВ 033/271216 Н.КАРЕВ 17 КОЧАНИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НИКОЛА КАРЕВ 048/477041 Ш.МИНА 22А КРУШЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НИКОЛА КАРЕВ 032/601388 / РАДОВИШ www.nikolakarevrd.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НИКОЛА КАРЕВ 032/483846 С.КАЛНИШТЕ ПРОБИШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НОВА 02/3061807 ПРАШКА ББ СКОПЈЕ info@nova.edu.mk www.nova.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
НОВА-ГИМНАЗИЈА /ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 02/3061807 ПРАШКА ББ СКОПЈЕ www.nova.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЊЕГОШ КОЛОНИЈА 02/2545970 ИДРИЗОВО СКОПЈЕ negos1@t.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
О.М.ОЦКА 048/415715 О.ТУТЕВСКИ 19 ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ОМУ ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЦКА 048/415715 О.ТУТЕСКИ 19 ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ОРЦЕ НИКОЛОВ 02/3075852 ВИЧ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ОСНОВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ 044/330302 И.Л.РИБАР 118 ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПАНАЈОТ ГИНОВСКИ 02/2621416 ФЕРИТ БАЈРАМ 30 СКОПЈЕ oupanajotginovski@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПАНЧЕ ПЕШЕВ-МУЗИЧКО 031/416560 БРАТСТВО ЕДИНСТВО 1 КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ 02/2770719 Д.ОБРАДОВИЌ ББ СКОПЈЕ partenija@t.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПАШКО ВАСА 044/388059 С.ГРУПЧИН ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕРЕ ТОШЕВ 043/441833 С.РОСОМАН КАВАДАРЦИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕРЕ ТОШЕВ 048/454271 С.ДУПЈАЧАНИ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕРПАРИМИ 042/322557 С.ЧЕГРАНЕ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕРПАРИМИ 044/481352 С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕТАР ГЛИГОРОВ 044/330494 / ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО 02/2616859 2 МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ petarzdravkovski@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕТАР МУСЕВ 034/221034 КРУШЕВСКА ББ БОГДАНЦИ www.petarmusev.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕТАР ПОП АРСОВ 02/3062436 ТРИФУН БУЗЕВ 2 СКОПЈЕ pparsov@yahoo.com www.ooupetarpoparsov.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕТРЕ Б.КОЧКО-МУЗИЧКО 042/213339 ЈНА ББ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕТРЕ ГЛИГУРОСКИ 048/459145 С.КОСТИНЦИ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕТРЕ ЈОВАНОВСКИ 042/213074 П.АВРАМОВСКИ ББ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕЦО ДАСКАЛОТ 048/453125 С.ДОЛНЕНИ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ПЕШТАНИ 046/285595 С.ПЕШТАНИ ОХРИД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
Р. КОРЧАГИН 02/3163728 СТИВ НАУМОВ 102 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РАДЕ КРАТОВЧЕ 033/274037 К.МАРКС 42 КОЧАНИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РАЗВИГОРЧЕ 032/392198 / ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РАЈКО ЖИНЗИФОВ 043/233074 С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РАЈКО ЖИНЗИФОВ 02/2791025 ИВАН ХАЏИНИКОЛОВ 2 СКОПЈЕ rajko_zinzifov@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РАЈКО ЖИНЗИФОВ 02/2621458 М.МИТЕВСКИ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РАМПО ЛЕВКАТА 048/422377 И.Л.РИБАР 1А ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РЕЏЕП ВОКА 044/364416 С.ШИПКОВИЦА ТЕТОВО www.regzepvoka.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РЕЏО РУШИТ 045/251200 С.ЗАЈАС КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РИЛИНДИЈА 031/461104 С.ЛОЈАНЕ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РИЛИНДИЈА 044/362387 СЕЛЦЕ ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РИСТЕСКИ РИСТЕ 046/832491 С.ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДЕБАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РИСТО КРЛЕ 02/2561540 КАДИНО СКОПЈЕ ristokrle_ou@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
РИСТО ШУКЛЕВ 034/231209 С.НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА www.ristosuklev.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
С.БОСИЛОВО 034/371373 СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
С.ДАБИЛЕ 034/346871 СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
С.КУКЛИШ 034/348470 СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
САБЕДИН БАЈРАМИ 044/394294 С.КАМЕЊАНЕ ТЕТОВО sab_bajrami@yahoo.com www.sabedinbajrami.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
САМИ ФРАСЕРИ 044/371292 БОГОВИЊЕ ТЕТОВО ousamifraseri_pirok@yahoo.com www.samifraseri.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
САМИ ФРАШЕРИ 02/2052561 ГЛУМОВО СКОПЈЕ samifraseri@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
САНДЕ ШТЕРЈОСКИ 045/225325 11 СЕПТЕМВРИ 143 КИЧЕВО www.sandesterjoski.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
САНДО МАСЕВ 034/348036 М.ПИЈАДЕ 8 СТРУМИЦА www.sandomasev.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СВ.К.ОХРИДСКИ 034/229017 С.МИРАВЦИ ГЕВГЕЛИЈА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СВ.К.ОХРИДСКИ 046/260212 КЛИМЕНТОВ КОНАК ББ ОХРИД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СВ.К.ОХРИДСКИ 033/410920 М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО svklohridskidelcevo@yahoo.com www.klimento.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СВ.К.ОХРИДСКИ 047/255737 Д.ЛАХЧАНСКИ ББ БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СВ.К.ОХРИДСКИ-ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБ.ПОТРЕБИ 034/355247 НОВО СЕЛО СТРУМИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СВ.КИРИЛ И МЕТОДИ 02/3220963 ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 047/237222 БУЛ.1 МАЈ ББ БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СВ.НАУМ ОХРИДСКИ 046/285595 С.ПЕШТАНИ ОХРИД ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СИМЧЕ НАСТОВСКИ 044/451008 С.ВРАТНИЦА ТЕТОВО simcenastovski@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СКАЈЛАБ 02/2460096 ТЦ СКОПЈАНКА-ПОДЗЕМЕН ПРЕМИН СКОПЈЕ zlatko_a@t.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СЛАВКО ЛУМБАРКОВСКИ 047/282446 НОВАЦИ БИТОЛА slnovaci@gmail.com www.slumbarkovski.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ 033/360623 С.ГРАДЕЦ ВИНИЦА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТЕВАН МОКРАЊАЦ 033/271207 / КОЧАНИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТИВ НАУМОВ 047/223364 СТИВ НАУМОВ 93 БИТОЛА stivnaumov@t.mk www.stivnaumovbt.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТИВ НАУМОВ 02/3174006 ЛАЗАР ПОП ТРАЈКОВ 28 СКОПЈЕ ou_stiv_naumov@yahoo.com www.ou-stivnaumov.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТИВ НАУМОВ 045/287711 С.ПЛАСНИЦА М. БРОД www.snaumovpl.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТОЈАН БУРЧЕВ 043/253118 / ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТРАШО ПИНЏУР 02/2036236 ЛУКА ГЕРОВ 21 СКОПЈЕ ou.strasopindzur@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТРАШО ПИНЏУР 043/361900 ПАРТИЗАНСКА 146 НЕГОТИНО www.strasopindzur.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТРАШО ПИНЏУР 043/410958 Д.А.ГАБЕРОТ 3 КАВАДАРЦИ spindzur@yahoo.com www.strasopindzurkav.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТРАШО ПИНЏУР 034/386181 6 НОЕМВРИ ББ ВАЛАНДОВО www.strasopindzurjos.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
СТРАШО ПИНЏУР 048/483418 С.МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
Т.М.С.-ЦРВЕН КРСТ КАРПОШ 02/3068806 РУЃЕР БОШКОВИЌ 3 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТЕФЕЈУЗ 02/2622186 ЧАИРСКА 2 СКОПЈЕ tefejjuz@hotmail .com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТИНА 02/2469692 БУЛ. АВНОЈ 20 СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ 02/2037805 С.НОВО СЕЛО ББ СКОПЈЕ tihomirmilosevski@yahoo.com оу-тихомирмилошевски-скопје.мкд ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТОДЕ ХАЏИ-ТЕФОВ 043/413106 ПИОНЕРСКА 24 КАВАДАРЦИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ 047/221023 ИЛИНДЕНСКА 82 БИТОЛА www.tangelevskibt.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТОДОР АРСОВ 033/353052 С.ЗРНОВЦИ КОЧАНИ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТОДОР ЈАНЕВ 043/241275 С.ЧАШКА ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТОДОР СКАЛОВСКИ-ТЕТОЕЦ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ 044/333303 И.Л.РИБАР 118 ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТОЛИ ЗОРДУМИС 031/412311 Б.ПРЦАН 38` КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТОШО АРСОВ 032/394448 / ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТРАЈАН БЕЛЕВ 047/281305 С.ЦАПАРИ БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТРАЈКО АНДРЕЕВ 043/212477 КУКУШКА 37 ВЕЛЕС ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ТРИФУН ПАНОВСКИ 047/231240 ОХРИДСКА 50 БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 032/391457 И.Л.РИБАР ББ ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ФАИК КОНИЦА 02/2034019 С.РАДУША СКОПЈЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ФАИК КОНИЦА 044/382214 С.ДОБРОШТЕ ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ФАИК КОНИЦА 042/371180 С.ДЕБРЕШЕ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ФАН НОЛИ 044/368500 С.ТРЕБОШ ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
Француско Интернационално Училиште ЕФИС 02/3083321 Никола Парапунов 19 СКОПЈЕ info@efis.mk www.efis.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк 539
ХАСАН ПРИШТИНА 02/2621055 КОСТА АБРАШЕВИЌ 7 СКОПЈЕ shf.hasanprishtina@yahoo.com ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ХРИСТИЈАН КАРПОШ 031/422951 В.МАСЕЛША ББ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ХРИСТИЈАН КАРПОШ 031/495101 С.ДРАГОМАНЦЕ КУМАНОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ 031/497323 С.МЛАДО НАГОРИЧАНИ КУМАНОВО www.htodorovskikarposmn.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ 02/3065337 ОРЦЕ НИКОЛОВ 161 СКОПЈЕ htkarpos@gmail.com www.oouhtkarpos.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ХРИСТО УЗУНОВ 045/226177 С.ДРУГОВО КИЧЕВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ХРИСТО УЗУНОВ 046/266640 ПИТУ ГУЛИ 128 ОХРИД ouhuzunov@yahoo.com www.hristouzunovohrid.schools.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 047/485779 С.ЈАНКОВЕЦ РЕСЕН ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЦС ГЛОБАЛ 02/3290540 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 30-3 СКОПЈЕ info@csglobal.com.mk www.csglobal.com.mk ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ЧЕДЕ ФИЛИПОСКИ 042/332144 С.ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ШЕМШОВО 044/376227 С.ШЕМШОВО ТЕТОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 032/391457 Р.ЖИНЗОФОВ ББ ШТИП ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 047/224766 1 МАЈ 110 БИТОЛА ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Линк