Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
NU MUZEJ STIP 043/231434 МАРШАЛ ТИТО 22 ВЕЛЕС muzejveles@yahoo.com МУЗЕИ Линк
АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА РСМ 02/3233999 Кеј Димитар Влахов бб СКОПЈЕ contact@amm.server-codecordia.com https://amm.org.mk/ МУЗЕИ Линк
ВОЕН МУЗЕЈ 02/3118421 В.КАРАНГЕЛЕВСКИ ББ СКОПЈЕ voenmuzej@morm.gov.mk www.morm.gov.mk МУЗЕИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗАШТ.НА СПОМЕН.НА КУЛТ. И МУЗЕЈ 048/434011 А.МАКЕДОНСКИ 142 ПРИЛЕП www.muzejprilep.org.mk МУЗЕИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИ 034/345925 27 МАРТ 2 СТРУМИЦА МУЗЕИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ 046/231300 БОРО ШАИН 10 ОХРИД zimohrid@t.mk МУЗЕИ Линк
ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА 047/233187 К.ОХРИДСКИ ББ БИТОЛА bitolamuseum@gmail.com www.bitolamuseum.org МУЗЕИ Линк
ЗАВОД И МУЗЕЈ ШТИП 075/298969 Т.АРСОВ ББ ШТИП МУЗЕИ Линк
ЗАЛИВ НА КОСКИТЕ-МИЌОВ ГРАД-АРХЕОЛ.МУЗЕЈ НА ВОДА 046/262498 ГРАДИШТЕ ОХРИД МУЗЕИ Линк
ИЛУЗИУМ МУЗЕЈ НА ИЛУЗИИ 071/344379 МАКСИМ ГОРКИ 10 СКОПЈЕ office@illusium.mk www.iluzium.mk МУЗЕИ Линк
ИСТОРИСКИ АРХИВ 047/239491 1.МАЈ ББ БИТОЛА МУЗЕИ Линк
ИСТОРИСКИ АРХИВ 032/391337 С.ГЕОРГИЕВ 35 ШТИП МУЗЕИ Линк
ИСТОРИСКИ АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА 046/252104 НИКОЛА КАРЕВ 6 ОХРИД МУЗЕИ Линк
ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ 033/471770 М.ТИТО ББ БЕРОВО МУЗЕИ Линк
ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ 048/477126 Н.КАРЕВ 62 КРУШЕВО МУЗЕИ Линк
КАЛЕ 02/3225363 Л.ЛИЧЕНОВСКИ ББ СКОПЈЕ МУЗЕИ Линк
КУЌА НА РОБЕВЦИ 046/267173 САМОИЛОВА 60 ОХРИД МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ ГАЛЕРИЈА 043/413470 7 СЕПТЕМВРИ 57 КАВАДАРЦИ muzejgalerija@gmail.com МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ КРКЛИНО 047/286666 С.КРКЛИНО БИТОЛА info@muzejkrklino.mk www.muzejkrklino.mk МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ КУМАНОВО 031/422511 Д.БОЖИНОВ 24 КУМАНОВО muzejkumanovo@yahoo.com МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ КУЌА НА УРАНИЈА 046/267173 САМОИЛОВА ББ ОХРИД МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ КУЌА НА ХРИСТО УЗУНОВ 046/262498 САМОИЛОВА ББ ОХРИД МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО 031/482015 Ѓ.КРАТОВСКИ ББ КРАТОВО МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА ГРАД НЕГОТИНО 043/361712 М.ТИТО 119 НЕГОТИНО МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ 02/3113609 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 55 СКОПЈЕ mgs@mgs.org.mk www.mgs.org.mk МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА 045/222949 С.БОЖИНОСКИ 1 КИЧЕВО МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ 048/477177 Т.БЕРБЕР КРУШЕВО МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 02/3221973 ЌУРЧИСКА ББ СКОПЈЕ musmk@t.mk www.museum.com МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 02/3116044 ЌУРЧИСКА ББ СКОПЈЕ meri.anicin@on.net.mk www.musmk.org.mk МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА 02/3256667 11 МАРТ БР.1 СКОПЈЕ mmb@mmb.org.mk http://mmb.org.mk МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ 02/3117734 САМОИЛОВА ББ СКОПЈЕ msu-info@msuskopje.org.mk www.msuskopje.org.mk МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ НА ТЕТОВ.РЕГИОН 044/338902 Р.ЦОНИЌ 92 ТЕТОВО МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ ПРИЛЕП 048/401090 А.МАКЕДОНСКИ 147 ПРИЛЕП muzejprilep@yahoo.com www.muzejprilep.org.mk МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ СВЕТИ НИКОЛЕ 032/443610 ПЛ.ИЛИНДЕН 18 СВЕТИ НИКОЛЕ info@muzejsvnikole.com.mk www.muzejsvnikole.com.mk МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ СТРУГА 046/786664 Б.ХАЏИЕВСКИ ПУТЕ 69 СТРУГА info@museumstruga.mk www.museumstruga.mk МУЗЕИ Линк
МУЗЕЈ ТЕРАКОТА 031/361646 БЕЛ КАМЕН 13 ВИНИЦА muzejterakota@yahoo.com http://muzejterakota.mk МУЗЕИ Линк
НАЦ. КОНЗЕРВАТОСКИ ЦЕНТАР 02/3289800 Е.ЧЕЛЕБИЈА ББ, П.ФАХ 225 СКОПЈЕ contact@heritage.gov.mk www.heritage.gov.mk МУЗЕИ Линк
НАЦ.КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР 02/3289800 Е.ЧЕЛЕБИЈА ББ СКОПЈЕ contact@heritage.gov.mk МУЗЕИ Линк
НУ МУЗЕЈ 031/422511 Д.БОЖИНОВ 64 КУМАНОВО МУЗЕИ Линк
НУ МУЗЕЈ БИТОЛА 047/233187 К.ОХРИДСКИ ББ БИТОЛА bitolamuseum@gmail.com http://muzejbitola.mk/ МУЗЕИ Линк
НУ МУЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА 034/213660 М.ТИТО 26 ГЕВГЕЛИЈА emil_muzejgev@yahoo.com www.muzejgevgelija.mk МУЗЕИ Линк
НУ МУЗЕЈ КУМАНОВО 031/416716 Д.БОЖИНОВ 13-А КУМАНОВО muzejkumanovo@yahoo.com МУЗЕИ Линк
НУ МУЗЕЈ СВЕТИ НИКОЛЕ 032/443610 ПЛ.ИЛИНДЕН 18 СВЕТИ НИКОЛЕ info@muzejsvnikole.com.mk www.muzejsvnikole.com.mk МУЗЕИ Линк
НУ МУЗЕЈ СТРУМИЦА 034/345925 27 МАРТ 2 СТРУМИЦА МУЗЕИ Линк
НУ МУЗЕЈ ШТИП 032/392044 Т.АРСОВ 10 ШТИП zavodimuzejstip@t.mk МУЗЕИ Линк
НУМИЗМАТИЧКИ МУЗЕЈ 02/3108456 К.Ј.ПИТУ ББ СКОПЈЕ МУЗЕИ Линк
ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА РМ 02/3117669 БУЛ.ИЛИНДЕН 86 СКОПЈЕ МУЗЕИ Линк
СПОМЕН КУЌА-МАЈКА ТЕРЕЗА 02/3290674 МАКЕДОНИЈА ББ СКОПЈЕ info@memorialhouseofmotherteresa.org www.memorialhouseofmotherteresa.org МУЗЕИ Линк
СТОБИ 043/251050 ЛОК.СТОБИ ВЕЛЕС contact@stobi.mk www.stobi.mk МУЗЕИ Линк
ЦЕНТАР ЗА КАРПЕСТА УМЕТНОСТ 031/481572 ПЛАНИНСКА 1 КРАТОВО lcfrockart@yahoo.com www.rock-art.mk МУЗЕИ Линк
ЏЕПЧИШТЕ-НАЈМАЛИОТ ЕТНОЛОШКИ МУЗЕЈ ВО СВЕТОТ 070/555165 С.ЏЕПЧИШТЕ ТЕТОВО МУЗЕИ Линк