Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ДЕТАЛ ВЕЛД ИНЖИНЕРИНГ 075/404844 Шишка бр.38/2 КАВАДАРЦИ detalveld@yahoo.com www.detalveldinzinering.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк 494
АГРОМЕТАЛ 02/5111477 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ info@agrometal.eu www.agrometal.eu МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
АГРООПРЕМА 048/411308 МАКСИМ ГОРКИ 106 ПРИЛЕП МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
АНА УВОЗ ИЗВОЗ 02/3091750 КОЗЛЕ 6 БР.21 СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
АРДАГО 070/308373 КОЗЈАК 10 ПРИЛЕП ardago@t.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
БЕ МЕТАЛ 044/383328 С.ПРШОВЦЕ ТЕТОВО bemetal_te@yahoo.com www.biznesi.com.mk/firma.asp?id=79 МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
БИРОТЕХНИКА 032/393568 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 42 ШТИП МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
БИТ ТЕХНА 032/391220 Г.ДЕЛЧЕВ 42 ШТИП bittehna@gmail.com www.bit-tehna.net.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
БОШАВА 043/414086 ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ББ КАВАДАРЦИ boshava@yahoo.com www.boshava.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
БРОМИ ПРОМЕТ 046/522333 С.ВРАНИШТА СТРУГА bromipromet@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ВА МЕТАЛ 034/329284 БРАТСТВО ЕДИНСТВО 48 СТРУМИЦА vametal@t.mk www.vametal.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ВАБТЕК МЗТ 02/2581330 ПЕРО НАКОВ ББ СКОПЈЕ wabtecmzt@wabtec.com www.wabtec.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ВЕЛДИНГ 071/333683 ИНДУСТРИСКА ББ СКОПЈЕ cobep73@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ВИРОН 047/227044 НИКОЛА ТЕСЛА 126А БИТОЛА viron_bitola@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ВКД 02/2032443 КРСТО РАКОВСКИ 37 СКОПЈЕ vkd@t.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ДАРКОС 02/3287630 16-ТА МАК.БРИГАДА 18 СКОПЈЕ info@darkos.com.mk www.darkos.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ДЕЛМА 02/2460507 ПРВОМАЈСКА ББ (СТАКЛАРА) СКОПЈЕ delma_vlado@yahoo.com www.delmadooel.eu.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ДЕЛТА МЕТАЛ 043/441717 М.ТИТО 21 РОСОМАН КАВАДАРЦИ deltam@t.mk http://deltametal.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЕВРОСКОП 02/5511380 БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ 182 НАС.МАЏАРИ СКОПЈЕ evroskop@evroskop.com www.evroskop.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЕЛБО 046/260516 В.ПИТОШЕСКИ 2 ОХРИД МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЕЛЕМ АД ФОРТ 045/258467 С.ОСЛОМЕЈ-КИЧЕВО КИЧЕВО МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЕУРОТЕХНИКА 046/264758 ЖИВКО ЧИНГО 43 ОХРИД info@eurotehnika.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЗАМАФИН 046/258334 15 КОРПУС 21 ОХРИД zamafin_mk@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЗИНЕС 02/2722358 ПАТ ЗА МАРКОВ МАНАСТИР 1 СКОПЈЕ zines@zines.com.mk www.zines.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЗЛАТНА РАКА-М 02/2722444 ПАТ ЗА МАРКОВ МАНАСТИР ББ СКОПЈЕ contact@zlatnaraka.com.mk www.zlatnaraka.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЗОКИ РОЛ 02/2038678 ШИДСКА 17-А СКОПЈЕ zokirol@hotmail.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ИАТ АЛАТИ 02/2700300 НАРОДНИ ХЕРОИ 23-1/1 СКОПЈЕ iatalati@t.mk www.iatalati.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ИВАЛ 032/392444 В.ВЛАХОВИЌ 9 ШТИП МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ИНЖЕНЕРИНГ ТРЕЈД 02/2728860 Борис Трајковски 264 СКОПЈЕ inzeneringtrade@yahoo.com www.inzeneringtrejd.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ИНОМЕТАЛ 02/3287659 16-ТА МАК.БРИГАДА 18 СКОПЈЕ inometal2000@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ИНТЕР МЕТАЛ 02/2450770 Ј.САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ИСКАР 02/3090252 ЛОНДОНСКА 19/4 СКОПЈЕ info@iscar.com.mk www.iscar.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
КАМИ 046/251874 15 КОРПУС 85 ОХРИД kami.oh@t.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
КАРТЕЛ 042/215102 ЈНА 326 ГОСТИВАР kartel@t.mk www.kartel.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
КОТА 94 046/260389 ВИНКОВАЧКА 46 ОХРИД boro_kota94@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ЛИВНИЦА КАРБИНЦИ 032/300008 С.КАРБИНЦИ ШТИП livnicaideal@hotmail.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МАГНУС ИНЖИНЕРИНГ 02/3113752 К.КРСТЕВСКИ 31 СКОПЈЕ office@magnusengineering.mk www.magnusengineering.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МАК МАДЕСИО 075/422635 СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ 032/389890 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ШТИП metall@t.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ 02/8201200 ВОСТАНИЧКА 48-БУНАРЏИК СКОПЈЕ blagojametal@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ КГ 034/346967 Г.ДЕЛЧЕВ бб СТРУМИЦА metalkg@t.mk www.metalkg.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ КЕЈ 02/2550730 МИРЧЕ АЦЕВ ББ-ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ metalkej@t.mk www.metalkej.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ ПЛАСТ ДТЃ 02/2466793 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 32/4 СКОПЈЕ mpdtgs@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ ПРОЦЕС 02/2722806 ДОБРОМИР ХРС 16-А СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ СЕРВИС 043/413750 ЗАП.БУЛЕВАР ББ КАВАДАРЦИ info@metal-servis.com www.metal-servis.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ УСЛУГА 043/414626 М.ХАЏИВАСИЛЕВ 15 КАВАДАРЦИ metalusluga@gmail.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛ ФЕРТ 033/432500 ЛУКОВИЧКИ ПАТ ББ М. КАМЕНИЦА metfert@mail.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛИНЖИНЕРИНГ-ГРАДИНГ 02/3296663 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ metalinzenering@t.mk www.metalinzenering.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛКАТ ТЕХНОЛОЏИ 075/220432 УЛ.24 БР.28 СКОПЈЕ mctehnologija@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛО СТРУМИЦА 034/326004 Г.ДЕЛЧЕВ 117 СТРУМИЦА МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛОПРОМЕТ 034/348141 МАРШАЛ ТИТО 195 СТРУМИЦА maja.metalopromet@t.mk www.metaloprometmk.com.мк МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛПРОМЕТ 032/630370 ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ РАДОВИШ info@metalpromet.com www.metalpromet.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЕТАЛПРОМЕТ РАДОВИШ 075/441409 / СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЗК МЕТАЛНА АНДОНОВ 032/381088 Г.ДЕЛЧЕВ 42 ШТИП suzana.metalna-andonov@live.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЗТ АЛАТНИ МАШИНИ 02/2551446 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ mztmtm@mztmtm.com.mk www.mztmtm.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЗТ КОМЕРЦ НОВА 02/2465743 3-ТА МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ mztkom@t.mk www.mztkomercnova.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЗТ МОНТИНГ 047/223854 НОВАЧКИ ПАТ ББ БИТОЛА МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЗТ ОТПРЕСОЦИ 034/322227 Г.ДЕЛЧЕВ 129 СТРУМИЦА МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МЗТ ПУМПИ 02/2549817 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ info@pumpi.com.mk www.pumpi.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МИК 043/414256 ШИШКА ББ КАВАДАРЦИ info@mik.com.mk www.mik.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МИКПРОМ 02/2401322 Т.КАРАЏА 11А СКОПЈЕ info@mikprom.com.mk www.mikprom.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МКЕ 046/258334 15 КОРПУС 21 ОХРИД mke_ohrid@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
МУЛТИ МЕТАЛ / ИНДУСТРИСКА ББ КАВАДАРЦИ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
О.С.А. ИНЖИНЕРИНГ 075/488726 ДУШАН ТАШКОВИЧ 32 СКОПЈЕ info@osaengineering.mk www.osaengineering.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ОРИОН ИНЖИНЕРИНГ 048/419090 А.СПИРКОСКИ ЏЕМО 9 ПРИЛЕП orioninzenering@yahoo.com www.cnc.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ПОЛИ-МЗТ 02/2549778 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
РАД-КОМ 02/3171500 16 МАК.БРИГАДА 2/3/3 СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФ.И ЕЛ.ПОСТРОЈКИ 02/2402481 3 МАКЕДОНСКА БРИГАДА СКОПЈЕ info@koncar.com.mk www.koncar.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
РАЗНОПРОМЕТ 2Д 045/266474 ИНДУСТРИСКА ББ КИЧЕВО raznopromet2@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
РОСТФРАЈ СТИЛ 070/229263 БРАЌА ЃИНОСКИ 209-А ГОСТИВАР rostfraj_stil@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
СВЕМЕК 02/2529759 ПЕРО НАКОВ 134 СКОПЈЕ info@svemek.mk www.svemek.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
СОФТАР 032/385366 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 42 ШТИП МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
СПЕКТАР 21 043/410883 ИНДУСТРИСКА 50 КАВАДАРЦИ vitomir@spektar21.com.mk www.spektar21.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
СПОНА 02/3069819 ВАНЧО МИЦКОВ 81 СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ТАНЕ ЦАЛЕСКИ АД 045/223707 ИНДУСТРИСКА ББ КИЧЕВО МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ТАС КОМЕРЦ 032/383496 СУТЈЕСКА ББ ШТИП МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ТЕХНОБЕН НОВА 048/428326 А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП tehnoben@gmail.com www.tehnoben.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ТЕХНОИНЖИНЕРИНГ 032/385299 Г.ДЕЛЧЕВ ББ ШТИП tehnoinzinering_zp@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ТЕХНОХРОМ 02/3287630 В.ЦИРИВИРИ 18 СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ТОНКО СР 033/297990 ШТИПСКИ ПАТ ББ КОЧАНИ tonko_sr@yahoo.com www.tonko.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ТОЧЕВ 048/550954 АРХ.ДОСИТЕЈ 117 ПРИЛЕП tocev_b@yahoo.com МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
УНИ-МЕН 047/252675 Б.БУХА 68 БИТОЛА МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
УНИТЕХНА 033/274577 4-ТИ ЈУЛИ 44 КОЧАНИ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
УРУМ 02/2666577 С.МИРКОВЦИ СКОПЈЕ info@urum.com.mk www.urum.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ФАБРИКА СЛОБОДА 043/370855 ИНДУСТРИСКА ББ НЕГОТИНО fabrikasloboda@t.mk www.fabrikasloboda.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ФАКОМ МОНТАЖА 02/3173672 А.МАКЕДОНСКИ 5 СКОПЈЕ www.fakom-montaza.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ФАКОМ-ПРОИЗВОДСТВО 02/3173635 / СКОПЈЕ МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ФЕРОМОНТ ИНЖ. 02/2442328 М.Т.ГОЛОГАНОВ ББ Р.79 СКОПЈЕ ilija.feromont@gmail.com http://feromont.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк
ФОД 047/282639 НОВАЧКИ ПАТ ББ, СУВОДОЛ БИТОЛА info@fod.com.mk www.fod.com.mk МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ Линк