Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
Т-ЦЕРТ СИСТЕМ (TUV NORD CERT) 02/3221603 УЛ.11 Октомври 52А СКОПЈЕ office@tuv.mk www.tuv.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк 395
АТЛАС ИНЖИНЕРИНГ 02/3216428 ЦРВЕНА СКОПСКА ОПШТИНА 10 СКОПЈЕ atlasmak@yahoo.com КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
АГРОКОНТРОЛА 02/3119187 В.ЃОРГОВ 29-2 СКОПЈЕ info@ак.com.mk www.ак.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ВЕТЕМА 02/3245160 Н.ТРИМПАРЕ 27А СКОПЈЕ vetema_skopje@yahoo.com www.biokom-trend.com КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ВИП АГЕНСИ 02/3111235 В.КОМАРОВ 18А/1-5 СКОПЈЕ vipagency@t.mk www.vip-ardir.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ГС1 МАКЕДОНИЈА 02/3254250 МАКЕДОНИЈА 19 СКОПЈЕ gs1mk@gs1mk.org.mk www.gs1mk.org.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ДЕЛТА 02/2464957 12 УДАРНА БРИГ.50-Б СКОПЈЕ contact@delta.com.mk www.delta.com.mk; www.omniblend.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ 048/424886 П.ОДРЕДИ 5 ПРИЛЕП info@eko-inzenering.com.mk www.eko-inzenering.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЕУРОМАК КОНТРОЛ 02/3124322 В.ЃОРГОВ 29 ЛОК.6 СКОПЈЕ mail@euromakkontrol.com www.euromakkontrol.com КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЕУРОПАРТНЕР ГРУП 02/3217306 МАЈАКОВСКИ 17/12 СКОПЈЕ office@europertnergroup.com www.europartnergroup.com КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЗИМ-ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 02/3116610 ЖИВКО ЧИНГО 16 СКОПЈЕ info@zimad.com.mk www.zimad.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЗМАК 02/2778682 СКОПЈЕ svsijo@yahoo.com КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ 02/3246900 29 НОЕМВРИ 73/1/6 СКОПЈЕ iqs@iqs.com.mk www.iqs.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ИНТЕРЦЕРТ 02/5053279 Јордан Мијалков 44/2-1 СКОПЈЕ info@inter-cert.net www.inter-cert.net КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ИНЦЕБО 02/3065560 М.ПОПОВИЌ 4А СКОПЈЕ incebo@mol.com.mk www.incebo.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ИСО КОНСАЛТИНГ 02/6147465 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 25/12 СКОПЈЕ info@isoconsulting.mk http://isoconsulting.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ИТЦ ГРУПАЦИЈА 02/3111191 КОЗАРА 15/1 СКОПЈЕ contact@itc.com.mk www.itc.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЈУГОИНСПЕКТ 034/212082 К.НЕДЕЛКОВСКИ ББ ГЕВГЕЛИЈА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КАРГО ИНСПЕКТ 047/224239 / БИТОЛА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КАРГОИНСПЕКТ АГРАР 02/3134264 МАКЕДОНИЈА БЛ.2 СКОПЈЕ cinsagro@mol.net.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КАРГОИНСПЕКТ ОПРЕМА 02/3224423 МАКЕДОНИЈА 2/14-А СКОПЈЕ contact@cargoinspect-oprema.com.mk www.cargoinspect-oprema.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КАРГОИНСПЕКТ РУДНАХЕМ 02/3230007 СКОПЈЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КАРГОИНСПЕКТ-З.Д.З. 02/3136282 МАКЕДОНИЈА, Г.ЅИД БЛОК 2/14-А СКОПЈЕ contact@cargoinspect-zdz.com.mk www.cargoinspect-zdz.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КВАЛИТАС 02/2403832 В.С.БАТО 8Б СКОПЈЕ www.qualitas.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КОНСАЛТИНГ И ТРЕНИНГ ЦЕНТАР КЛУЧ 02/3211422 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 52-1/3 СКОПЈЕ contact@key.com.mk www.key.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КОНСАЛТИНГ МИЛЕВСКИ 070/349333 13 ЈУЛИ 1/38 БИТОЛА m.milevski@t.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КОНТРОЛ ГРОУП 071/262479 Мајаковски 31 СКОПЈЕ info@controlgroup.mk www.controlgroup.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КРАФТИНГ ГРУП 02/2043556 КЛЕНОЕЦ 15-А СКОПЈЕ www.krafting.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
КТМ ПРОЕКТ 02/3120678 МАЈКА ТЕРЕЗА 17/3 СКОПЈЕ info@ktmproekt.com.mk www.ktmproekt.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЛАБОР.ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ 02/3067999 БУКУРЕШКА 2Б СКОПЈЕ info@qclab.com.mk www.qclab.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЛАБОРАТОР.ЗА КОНТРОЛА И КВАЛИТЕТ 02/3067999 БУКУРЕШКА 2-Б СКОПЈЕ info@qclab.com.mk www.qclab.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЛООТУС Ј 071/385682 ПЕЛАГОНКА 2 БИТОЛА lootusj@yahoo.com http://lootusj.webs.com/ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
МАК.ТРГОВ.ДРУШ.ЗА СЕРТИФИКАЦ.И ОЦЕНУВАЊЕ 02/3246133 БОРКА ТАЛЕСКИ 53/5 СКОПЈЕ mqs@t.mk www.mqs.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
МАКЕДОНСКО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО 070/250622 МИХАИЛ ЧАКОВ 7А-1/14 СКОПЈЕ info@mst.mk www.mst.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
МАКИНСПЕКТ 02/3127067 П.ОДРЕДИ 17-А/1 СКОПЈЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
МАККОНТРОЛ 02/3116660 КОСТУРСКИ ХЕРОИ 66 СКОПЈЕ info@makkontrol.com.mk www.makkontrol.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
МИТ КОНТРОЛ 070/620584 АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ mitkontrol@gmail.com КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
МОБЕС КВАЛИТЕТ 02/5297705 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 13-Б СКОПЈЕ info@mobeskvalitet.mk www.mobeskvalitet.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
НАССР ИНФОЦЕНТАР 02/3155277 СКОПЈЕ haccpinfo@zf.ukim.edu.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
НДТ И КОНТРОЛА 02/2444625 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 19/1-8 СКОПЈЕ info@ndtandcontrol.com.mk www.ndtandcontrol.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 02/3287691 16 МАКЕД.БРИГАДА 18 СКОПЈЕ tcontrol@gmail.com www.rztk.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
РИ-СРП 02/3081283 КОЗЛЕ 18 СКОПЈЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
РР НОВА 02/3217313 Д.ГРУЕВ 7/3-19 СКОПЈЕ office@rrnova.mk www.rrnova.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
САЈБОЛТ ПАН АДРИАТИКА 02/3230007 М.ТИО, ГРАДСКИ ЅИД БЛ.2/14-А СКОПЈЕ aco.gjurcinovski@saybolt.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
САНКОМ ТЕХ 02/3076606 Н.ВАПЦАРОВ 15-1-3 СКОПЈЕ kontakt@sancom.com.mk www.sancom.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
СИВ КОНСАЛТ 02/5210327 П.ОДРЕДИ 62.Л.2 СКОПЈЕ stojkovski@sivconsalt.mk www.sivconsalt.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
СТЈУАРТ ИНСПЕКТ 02/3115398 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 165 СКОПЈЕ info@alexstewart.com.mk www.stewartinspect.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ 02/3119757 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 19 СКОПЈЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ТОП КОНСАЛТИНГ ГРУП 02/ МАЈКА ТЕРЕЗА 28 Л.3 СКОПЈЕ www.topconsulting.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ТЦИ ЕУРОЦЕРТ 02/3072222 ЛОНДОНСКА 2 ЛОК.22/КАНАЛ-ЛАМ.8 СКОПЈЕ info@tci-eurocert.mk www.tci-eurocert.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ФЕНИКС 02/3232815 М.ХАЏИВАСИЛЕВ 20 СКОПЈЕ feniksad@t.mk www.feniksad.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ФУД КОНСАЛТИНГ 02/2464551 КОСТА НОВАКОВИЌ 3/7 СКОПЈЕ info@fc.com.mk www.fc.com.mk КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк
ЏИ-СИ-ЕС МАКЕДОНИЈА 02/2454311 Ј.САНДАНСКИ 9А СКОПЈЕ gsc.macedonia@gmail.com КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-ИСО-ХАСАП Линк