Жолти Страници Македонија
АГРО ЈУНИКОМ
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АГРО ЈУНИКОМ 02/2796881 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 302 СКОПЈЕ a.agrojunikom@t.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк 307
АГРО НЕЛА 077/503643 с.Дорфулија, Лозово СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк 308
БЛАМЕЈА 047/228398 Ул.8-ми Септември бр. 69 БИТОЛА blameja@gmail.com www.blameja.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
Риал Агро Дооел 078/426365 ул.Асном бб, с.Чешиново КОЧАНИ rialagro@live.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРИА ЦЕНТАР 070/322193 КАРЛ МАРКС 22 ШТИП agriacentar@gmail.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО БАЛКАН 034/423563 БАЛКАНСКА 27 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО ГОМИЛ 033/351442 С.ОБЛЕШЕВО КОЧАНИ agro.gomil@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО ЛЕСКА 078/252775 В.КАРАНГЕЛЕВСКИ 6/2/24 БИТОЛА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО МИТ 032/444375 А.ТРАЈЧЕВ 21 СВЕТИ НИКОЛЕ info@agromit.com http://agromit.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО ПАМУК 034/323191 М.ТИТО 142 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО ПЛУС 02/3179699 М.Т.ГОЛОГАНОВ 147/3-14 СКОПЈЕ lubrikom@t.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО ПРОГЕРС 048/421773 Г.ДЕЛЧЕВ ББ ПРИЛЕП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО СЛОГА 044/338890 УЛ.120 БЛОК 56 Б-2 ТЕТОВО agrosloga@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО ТОМИ ПРОМ 034/343505 27 МАРТ 11 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО-САС 02/2521482 СЛАВЕЈКО АРСОВ 4 СКОПЈЕ agrosas_s@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРО-ХАЛАЗ 034/211460 М.ТИТО 196 ГЕВГЕЛИЈА alcin@t.mk www.agrohalaz.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОАГЕНТ МК 02/3060711 ШЕКСПИРОВА 9/1-7 СКОПЈЕ info@agroagent.mk www.agroagent.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОБОНАК 032/304607 С.ВРСАКОВО ШТИП agrobonak@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОИНВЕСТ 048/412870 О.ЧОПЕЛА ББ, П.ФАХ 150 ПРИЛЕП contact@agroinvest.com.mk www.agroinvest.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк 308
АГРОКЛАСИК 072/249180 ПАРТИЗАНСКА 30 ВЕЛЕС agroklasik@gmail.com www.agroklasik.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОКУЛТУРА -СКОПСКО ПОЛЕ 02/2673875 БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОМЕДИКА 047/454108 МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН agromedika@live.com www.agromedika.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА 02/3137362 ТОМЕ АРСОВСКИ 49 СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОПРОГРЕС 047/234911 ОРДАН ЏИНОТ.БР.10 БИТОЛА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОСИМ 047/236015 15 МАЈ 21 БИТОЛА agrosim@yahoo.com www.agrosim.da.ru ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОТИКВЕШ 043/414344 М.ПИЈАДЕ ББ КАВАДАРЦИ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОТУР 075/659008 29 НОЕМВРИ 97 КИЧЕВО office@agrotur.com.mk www.agrotur.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АГРОЦЕНТАР 031/418660 3-ТА МУБ ББ, ЛОКАЛИТЕТ СЕРАВА КУМАНОВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АИК ЕУРО ЛЕНД 02/2561402 С.ПЕТРОВЕЦ СКОПЈЕ goran@euroland.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АЈВАЗОВ 032/649306 С.КОНЧЕ РАДОВИШ dooelajvazov@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АК ЛОЗАР 043/234942 / ВЕЛЕС ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АКОМ 02/5208249 КОЗЛЕ 3А/4Б СКОПЈЕ contact@akom.mk www.akom.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АЛЕКСАНДРА-БРИЦО 034/322535 Г.ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АПРО 2000 02/2403035 В.С.БАТО 8А-1/4 СКОПЈЕ apro.2000@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АРОНИЈА 075/598206 / ДЕЛЧЕВО aronija_delcevo@freemail.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АРС ФРУИТ 071/345033 С.НАУМОВ 44 ОХРИД mail@arsfruit.com http://arsfruit.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
АСКО ПРОМ 034/327974 БРАТСТВО ЕДИНСТВО 34 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БАЛКАН ЗЗ 043/361627 С.ТИМЈАНИК НЕГОТИНО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БАЏО КОМПАНИ 034/221837 М.ТИТО 2/5 БОГДАНЦИ info@badzo.com.mk http://badzo.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БЕРЗА 034/329140 С. ДАБИЛЕ СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БИГ ФРУТС 071/495990 С.КУЧЕВИШТЕ СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БИОМАК 046/271515 ЖЕЛЕЗНИЧКА 182 ОХРИД ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БИС ПРОМЕТ АГРОЦЕНТАР 047/231507 КРАВАРСКИ ПАТ ББ БИТОЛА info@bispromet.mk www.bispromet.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БИСТРА 02/3225538 НИКОЛА ВАПЦАРОВ 8 П.ФАХ 301 СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БИСТРА АГРО ХОЛАНД 045/224114 ИНДУСТРИСКА 48 КИЧЕВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
БЛАЖО САНДЕВ 032/394295 СУТЈЕСКА ББ ШТИП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ВАРДАР 03 043/251025 АВТОПАТ ББ-ГРАДСКО ВЕЛЕС direkcija@vardargradsko.mk http://vardargradsko.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ВИНОЈУГ АДМС 034/213259 ИНДУСТРИСКА ББ ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ВИНОЈУГ ОРАНЖЕРИИ 034/212323 ИНДУСТРИСКА ББ ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ВИНОЈУГ-БОГОРОДИЦА 034/212017 ИНДУСТИРСКА ББ ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ГАЈРАНЦИ ДОО 032/307302 / ПРОБИШТИП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ГРАДИНАР 032/444155 ОВЧЕПОЛСКА ББ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ГРИН ПРОДУКТ 044/488542 С.ЏЕПЧИШТЕ ГОСТИВАР green.product@t.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ГРУШИНО КОМЕРЦ 02/2579855 С.ГРУШИНО СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ДАНИВО-Ф-КА ЗА ОРИЗ 033/291444 С.Г.ПОДЛОГ КОЧАНИ dooeldanivo@gmail.com www.danivo.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ДАФИ КОМЕРЦ 032/440700 К.МАРКС 34 СКОПЈЕ dafi _komerc@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ДИМИТРОВИ 032/601330 / РАДОВИШ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ДИНО КОМПАНИ 034/346907 Б.МИЛАДИНОВИ 19/18 СТРУМИЦА dinokompani@gmail.com http://dinokompani.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ДОЈЧИН 034/212946 В.ПРКЕ 19 ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ДПТУ ЛОЗАРСТВО 032/300021 С.ТАРИНЦИ ШТИП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ДУБРОВО 043/361127 С.ДУБРОВО НЕГОТИНО dubrovo@t.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЕВРОПА КОМЕРЦ 02/3118556 В.ВЛАХОВИЌ 23 СКОПЈЕ www.evropakomerc.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЕГОЗЕМ 046/551013 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ОХРИД egozem@hotmail.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЕДИНСТВО 044/457018 С.ЧЕЛОПЕК ТЕТОВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЕЛМА 034/211913 / ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЕЛМИГО 02/2700159 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ contact@elmigo.com.mk www.elmigo.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЕРЏЕЛИЈА 032/440485 С.ЕРЏЕЛИЈА СВЕТИ НИКОЛЕ erdzelija@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЕФТИМОВ 048/457453 ОПАЛЕНИК ББ КРУШЕВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
З ПЛАСТ 034/373775 С.МУРТИНО СТРУМИЦА zplast@t.mk www.zplast.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЕМ ПРОИЗВОД 032/300128 С.ДОЛНИ БАЛВАН ШТИП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЕМ ПРОМЕТ 02/2611245 БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 077/728446 / СКОПЈЕ info@zemjodelstvo.mk www.zemjodelstvo.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ АГРОПРОИЗВОД 033/431426 С.ЛУКОВИЦА М. КАМЕНИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ БЕЛО ЗЛАТО 034/371348 С.БОСИЛОВО 20 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ ГОРИЦА 046/266327 ГРАДСКО ПАЗАРИШТЕ 20 ОХРИД ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 034/354058 С.АНГЕЛЦИ СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ ЕДИНСТВО / С.СКУДРИЊЕ ДЕБАР ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ ЕДИНСТВО 034/355402 С,НОВО СЕЛО СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ МИРКО ДЕЛЕВ 034/231225 С.НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ ОРИЗАРСТВО 034/351227 С.КОЛЕШИНО СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ ПЕЛИСТЕР 047/293400 С.ДИХОВО БИТОЛА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ ПИРОК 034/351198 С.МОКИЕВО СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ УНИКАТ 034/331120 К.ОХРИДСКИ 108 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗ ЦРВЕНА ЅВЕЗДА 034/381166 С.ЈОСИФОВО ВАЛАНДОВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗЗПОБЕДА 034/322565 М.ТИТО 134 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗИК АНСКА РЕКА 034/382006 ПРВОМАЈСКА ББ ВАЛАНДОВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗИК БРВЕНИЦА -ВАРДАР 044/455170 С.БРВЕНИЦА ТЕТОВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗИК ВИНОЈУГ ДОО 034/211952 ИНДУСТРИСКА ББ ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗИК РАДОВИШКО ПОЛЕ 032/605707 / РАДОВИШ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗИК САНДАНСКИ 033/411140 М.ТИТО ББ ДЕЛЧЕВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗК КИЧЕВО АД 045/266883 ИНДУСТРИСКА 48 КИЧЕВО zemkombinat@kicevo.gov.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗК ЛОЗАР 047/261051 ПРИЛЕПСКИ ПАТ ББ БИТОЛА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗК ПЕЛАГОНИЈА 047/243612 ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ-МУРАТО 3 БИТОЛА zkpelbt@t.mk www.zkpelagonija.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗК ПЛОДНО ПОЛЕ 034/375174 С. ХАМЗАЛИ СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗООРАНИ 08 032/522030 С.КАДРИФАКОВО СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗП АД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 043/415916 29 НОЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ gd_tikves@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗППЗ КООПЕРАНТИ 047/224465 / БИТОЛА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЗСК СТРУМИЦА 034/321442 С.СУШИЦА 105 СТРУМИЦА info@zskstrumica.com www.zskstrumica.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
И.З.АГРО ТРЕЈД 032/455233 С.ДОЛНО ЦРНЕЛИШТЕ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
И.З.ДИБАЈА 075/263530 / СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
И.З.ДОЛНА ДОБИЦА 071/483612 / СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
И.З.ИГОР КОЦЕВ 071/575338 / СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
И.З.КАЛИМАНСКИ 071/820039 С.ДОЛНО ЃУЃАНЦИ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ИЛИНДЕН 90 032/644138 С.ВОИСЛАВЦИ РАДОВИШ ilinden_90@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ИЛИНДЕН АД 02/2550596 НАС.ИЛИНДЕН СКОПЈЕ ilinden_dzs@hotmail.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ИНТЕРКАР 02/3175262 15 КОРПУС 1 СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ИРМА 034/321478 / СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЈУГОПРОИЗВОД 034/227504 НОВ ДОЈРАН ДОЈРАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЈУГОТУТУН-ОРИЗ 033/274102 Н.КАРЕВ 25 КОЧАНИ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КАВ КОМЕРЦ 043/411227 ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ББ КАВАДАРЦИ kavkomerc@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КВАЛИТЕТ КОМЕРЦ 047/221398 ИЛИНДЕНСКА ББ БИТОЛА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КЕНГЕ 032/635655 22 ОКТОМВРИ ББ РАДОВИШ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КИНГ ТРЕЈД КО 033/361781 Р.КОНЧАР ББ КОЧАНИ kingtrade@t.mk www.kingtrade.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КЛЕЧОВЦЕ 031/476071 С.КЛЕЧОВЦЕ КУМАНОВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КОМА 048/410791 А.СЛАБЕЈКОВ 5 ПРИЛЕП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КОМЕРЦ ЕКСПОРТ 034/213269 М.ТИТО 102 ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КОНСТАНТИНА 044/376076 С.ТУДЕНЦЕ ТЕТОВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КОНФОР 02/3287664 16 МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18 СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КООПЕРАЦИЈА 034/321200 ЛЕНИНОВА ББ СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КООПЕРАЦИЈА СО ЛАДИЛНИК 043/411892 ШИШКА ББ КАВАДАРЦИ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
КРИВОГАШТАНИ ПРОМЕТ 048/403450 Г.ДЕЛЧЕВ ЗГРАДА МАКЕДОНИЈА ПРИЛЕП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЛАВИТА АГРО АБ 02/3175134 15-ТИ КОРПУС 3 СКОПЈЕ info@lavitaagro.com www.lavitaagro.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЛАКА 070/958474 С.ТРАБОТИВИШТЕ ДЕЛЧЕВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЛИПА 032/459399 С.МУСТАФИНО СКОПЈЕ suzana_dimitrievska@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЛУЦЕРН ВИП 02/3111235 ВЛАДИМИР КОМАРОВ 18-А/1-5 СКОПЈЕ lucernvip@t.mk www.megagreen.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
МАКЕКО ЕКСПОРТ 070/660060 ЃОРЕ ЃОРЕВСКИ 123 СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
МАЛЕШ-БРЕЗА 033/472528 / БЕРОВО goce.d@hotmail.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
МЕДИУМ 034/328739 Б.ПОП ДИМИТРОВ 36/10 СТРУМИЦА marjan909@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
МЛЕЧНА 033/441158 М.ТИТО 1 ПЕХЧЕВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
МОКА ПРОМ 031/439020 С.ЛОПАТЕ КУМАНОВО info@mokaprom.mk www.mokaprom.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк 309
МРЗЕНЦИ ПРОМЕТ 034/213373 С.МРЗЕНЦИ ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ОРАНЖЕРИИ 034/375176 С.ХАМЗАЛИ СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ОРГАНИК-АГРО ФАРМА 075/259343 Л.КОТЕСКИ 56 ПРИЛЕП info@organic.mk www.organic.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПАЛАНЕЧКИ КОМПИР БС 031/373553 КАЛИН КАМЕН 28 КРИВА ПАЛАНКА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПАРУЦА-С 032/605452 / РАДОВИШ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПЕРМИНДЕКС 043/215840 АВТОПАТ ББ, ГРАДСКО ВЕЛЕС katerina@permindeks.mk www.permindeks.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПЕЦА КОМЕРЦ 043/413360 ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ББ КАВАДАРЦИ pecakomerc@yahoo.com www.winerypeca.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПЕШНИЦА 045/274154 С.ЛОКВИЦА М. БРОД ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПР КРОНОС 048/455300 ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ 59 ПРИЛЕП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПРВА ЛОЗАРСКА КООПЕРАТИВА 043/371706 П.ГУЛИ 6 НЕГОТИНО www.plk.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПРЕГЛЕВО-ПРОМ 045/274443 С.ПРЕГЛЕВО М. БРОД ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПРЕСПАНСКИ ОВОШТАРИ 070/342293 М.ТРПОВСКИ 6 РЕСЕН prespanskiovostari@hotmail.com www.zzpo.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПРОГРЕС 033/351350 С. СПАНЧЕВО КОЧАНИ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПРОГРЕС ЗК 046/831534 СУВО ПОЛЕ ББ ДЕБАР ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПРОНЕКС-ХЕМ 034/345336 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1 СТРУМИЦА nikola@pronexhem.com www.pronexhem.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ПУЗДЕРЦИ 032/484809 / ПРОБИШТИП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
РАСАДНИК ВУКАДИНОВИЌ 076/403002 / БИТОЛА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
РИМА КОМЕРЦ 034/322398 К.ОХРИДСКИ ББ СТРУМИЦА rimacomerc@t.mk www.rima.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
САЛАГРО 02/3216426 С.ПОПОВ 9 Л.8 МЕЗ СКОПЈЕ info@salagro.com.mk www.salagro.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
САФИР ПРОМЕТ 034/323004 Г.ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА safir_promet@yahoo.com www.safirpromet.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СЕМЕ ПРИМА 02/3211180 ОРЦЕ НИКОЛОВ 89/1-1 СКОПЈЕ semeprima@gmail.com www.semeprima.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СКОНЕКС 02/3073404 ЛОНДОНСКА 19 СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СЛОГА 88 032/632655 С.НАУМОВ 22 РАДОВИШ sloga88@on.net.mk www.sloga88.eu.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СТОКОПРОМЕТ 034/321964 М.ТИТО 142 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СТОКОПРОМЕТ 02/3061007 П.ОДРЕДИ 70Б СКОПЈЕ stokopromet_goceski@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СТОЧАРСТВО БОГДАНЦИ 034/221204 М.ТИТО ББ БОГДАНЦИ stocarstvoad@t.mk www.stocarstvo.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СТРИСОВЦИ 032/483311 / ПРОБИШТИП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД 034/353750 С.ВАСИЛЕВО СТРУМИЦА strumicko_pole@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
СУПЕРКИЗ 070/338846 С.ЉУБОДРАГ КУМАНОВО superkiz007@gmail.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ТЕРИТ 034/369676 / СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ТОМИНГ-ИНТ 033/270646 В.КОТОРКА 18 КОЧАНИ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ТОН-СОН ТД 033/274510 / КОЧАНИ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ТРГОКООП 032/605159 / РАДОВИШ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ТУТУНСКО ПОЛЕ 048/428024 М.КОЗАР 15 ПРИЛЕП ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
УНИКАТ КОМЕРЦ 034/331120 С. ДАБИЛЕ СТРУМИЦА unikat-komerc@hotmail.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
УПРАВА ЗА СЕМЕ И СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ 02/3134477 СКОПЈЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ФАГРИКОМ 02/3179065 НИКОЛА КЉУСЕВ 14 СКОПЈЕ fagricom@t.mk www.fagricom.org.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ФАНИС 034/326155 КИРО АБРАШЕВИЌ 61 СТРУМИЦА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИТЕ ВО РМ 02/3099042 Г.МИХАЈЛОВСКИ 3 СКОПЈЕ ffrm@ffrm,org.mk www.ffrm.org.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ФЕНИКС-ВЕРДЕ 033/297125 Р.ПЕТРОВА Л4/1 КОЧАНИ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ХАИФА 071/205971 Г.ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА mytevsr@yahoo.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ 043/212552 ВАРДАРСКА 148 ВЕЛЕС hemomak@t.mk www.hemomakpesticidi.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк 307
ХЕРБА-ХЕМ 02/2550558 УЛ.34 ББ НАС.ИЛИНДЕН СКОПЈЕ herbahem@gmail.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ХОЛМА 034/349290 М.ТИТО 105 СТРУМИЦА info@holma.com.mk www.sg-vegetables.com/makedonija ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЦРВЕНА ЅВЕЗДА -ЕВРО ЅВЕЗДА 034/382266 / ВАЛАНДОВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЧАПЕ ФУНГИ 047/275412 С.СЛАДУЕВО ДЕМИР ХИСАР chape.funghi@gmail.com www.chape.com.mk ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЧАРДАК 034/371261 С.БОСИЛОВО СТРУМИЦА cardak.bosilovo@live.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЏИЛГЕН 034/213399 С.МРЗЕНЦИ ГЕВГЕЛИЈА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЏИНА КОМЕРЦ 032/443828 Р.ЃОНЕВА 32А СВЕТИ НИКОЛЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк
ЏУМАЈЛИЈА 032/458006 С. ЛОЗОВО РАДОВИШ info@akdzumajlija.com ЗЕМЈОДЕЛИЕ Линк