Жолти Страници Македонија
NASATV
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АВЕС 032/608266 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ШТИП ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
АГРИПРО 2000 034/349700 ПРВОМАЈСКА 29 ВАЛАНДОВО agripro2000@yahoo.com www.agripro.com.mk ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
БЕЛИ МОСТ 047/261487 В.БРЛЕСКИ 78 БИТОЛА ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
БЕЛИМБЕГОВО 034/216780 МОИНСКИ ПАТ ББ ГЕВГЕЛИЈА ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ВЕВЕШАРИ 02/2549915 ПЕРО НАКОВ ББ СКОПЈЕ ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ВЕНИ КОМ ДОО 044/520805 С.ЧЕЛОПЕК, БРВЕНИЦА ТЕТОВО venikom@live.com ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ВЕТЕРИНАР 034/211025 7 НОЕМВРИ 75 ГЕВГЕЛИЈА info@domasnojajce.mk http://domasnojajce.mk ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ВИТЕГГ 070/252556 УЛ.1 БР.17, ГОРНА МАТКА СКОПЈЕ t.p.peregrin@gmail.com ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ГИЦА 046/263634 ЖЕЛЕЗНИЧКА 16 ОХРИД gicа@t.mk www.gica.com.mk ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ДАСТ ТРЕЈД 070/277410 Ул. Зендел Џемаил бр.36 СКОПЈЕ gorde19@yahoo.com ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ДСПТ Везе Шари 044/368750 УЛ.101 ББ.С.ТРЕБОШ ТЕТОВО info@vezesharri.com.mk www.vezesharri.com.mk ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк 291
ЕВРОМАК 99 034/631642 А.МАКЕДОНСКИ ББ РАДОВИШ ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ЕГОФАРМ 032/459021 ИНДУСТРИСКА ББ СВЕТИ НИКОЛЕ ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ЕКОНОМИЈА 034/331986 К.ОХРИДСКИ ББ СТРУМИЦА ekonomija91@t.mk ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ЖИВИН.ЗАДРУГА ПОРОДИН 047/284628 ПРОДИН БИТОЛА ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ЖИВИНАРСКА ФАРМА 032/391670 РИБНИК ББ ШТИП ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ЖИВИНАРСКА ФАРМА 034/213767 МОИНСКИ ПАТ ББ ГЕВГЕЛИЈА ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ЖИВИНАРСКА ФАРМА-БИСТРИЦА 047/284767 С.ПОРОДИН БИТОЛА ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ЖИВИНАРСКА ФАРМА-БРАИЛОВО 048/800003 Г.ДЕЛЧЕВ ББ ПРИЛЕП ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ЖИВИНО КОМЕРЦ 032/308288 РИБНИК 100 ШТИП ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
МАЈА КОМПАНИ 02/2571322 УЛ.10 БР.61, Н.ИЛИНДЕН СКОПЈЕ majakompani@t.mk www.majakompani.eu.mk ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
МАКОКА 047/224702 Д.ВЛАХОВ 5-В БИТОЛА ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
НОЈ 070/840905 ВЕЛЕС ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ОСТРИХ-ФАРМА ЗА НОЕВИ 075/415089 ТЕТОВО ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ОСТРИЏ-ФАРМА ЗА НОЕВИ 070/275205 С.ОРЕШАНИ СКОПЈЕ ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ПРЕПЕ ВИТА ЈАЈЦА 070/311141 СТУДЕНА ВОДА 1-ДОБРОШАНЕ КУМАНОВО ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
САЛМАК-MB 043/366303 С.ДОШНИЦА ДЕМИР КАПИЈА ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
СВИССЛИОН АГРАР 047/451365 29 НОЕМВРИ 6 РЕСЕН agrar@swisslion.com.mk ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ТОМЧЕ КОМЕРЦ 046/453000 ЛЕНИНОВА ББ РЕСЕН ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
Ф-ТРИ ЖИВИНАРСКА ФАРМА 047/202247 С.БЕЛЧЕ ДЕМИР ХИСАР f-tri@mail.net.mk ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ФАНТ-КОМ 033/271802 29 НОЕМВРИ 18/2 КОЧАНИ ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ФРЕШ ФАРМ 02/2572588 УЛ.8 БР.87 СКОПЈЕ ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк
ШЕСТ БРАЌА 02/2551571 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ ЖИВИНАРСТВО-ЈАЈЦА Линк