Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
РАЗНОПРОМЕТ АС 075/291605 Гоце Делчев 121 СТРУМИЦА raznopromet@live.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АГРО-АНДОНОВИ 078/596514 Лозово ВЕЛЕС ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АБЦ КОМЕРЦ 02/2653133 БОЦА ИВАНОВА ББ, БУТЕЛ 1 СКОПЈЕ alija_abc@live.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АВА-КОМ 02/3074535 АНКАРСКА 23/3 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АГНЕСА 047/220801 БУРСА 42 БИТОЛА info@agnesa.mk www.agnesa.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АГРО БОШ 043/227914 П.ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС agro_bos@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АГРО-РИБАРЦИ 043/410283 ВАРДАРСКА 3 КАВАДАРЦИ kadrokav@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АГРОМЕДИКА 047/454108 МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН agromedika@live.com www.agromedika.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АК-САРАЈ 070/606945 С.ПЛАНИНА 46 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АКВА ПЛАНЕТ 02/3078949 П.ОДРЕДИ 91 СКОПЈЕ contact@akvaplanet.mk www.akvaplanet.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АКЕЛИ 045/220365 А.ЧЕЛОПЕЧАНЕЦ 11 КИЧЕВО akeli.MK@gmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АКТИВ 046/250382 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ОХРИД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АЛ-ГО МЕТАЛ 047/251227 И.МИЛУТИНОВИЌ 33 БИТОЛА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АЛВИ ЈОВАН 043/226552 ЛЕНИНОВА 18 ВЕЛЕС al-vi_veles@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АЛМЕНИ 02/3061072 ПЕТРЕ ПИРУЗЕ 5 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
АС-РЕ- БАЈНИЦА 042/218367 Б.ГИНОСКИ ББ ГОСТИВАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БАКЕ КОМ 070/204932 С.ЧЕГРАНЕ ТЕТОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БАМС ТРЕЈД 047/224322 П.БОЖИНОВСКИ 71 БИТОЛА bams@t.mk www.bams.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БАРБИ-С 075/446793 Ѓ.ПЕТРОВ 44 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БАУ ИНТЕРНЕМИ 070/591639 С.ТУРЧАНЕ ББ ГОСТИВАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БЕКИРИ КОМЕРЦ 042/213176 Б.ГИНОВСКИ 203 ГОСТИВАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БЕЛ БОР 045/287703 С.ПРЕГЛОВО М. БРОД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БЕНИ ИМПЕКС 045/221902 11 СЕПТЕМВРИ 135/5 КИЧЕВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БИХ МА 047/227963 ЦАР САМОИЛ 254 БИТОЛА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БО-КО ТРЕЈД 032/442272 / СВЕТИ НИКОЛЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БОДА МЕТАЛИ 02/5111506 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 30-А СКОПЈЕ bodmetali@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БОЈА КОМЕРЦ 047/234056 МЕЧКИН КАМЕН 6 БИТОЛА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БОРСАЛИНО 033/294434 / КОЧАНИ borsalino@live.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БОЧКА ДИЗАЈН 02/2557476 УЛ.1 БР.35 СКОПЈЕ bockadizajn@yahoo.co.uk www.bockadizajn.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БСЗ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3086402 КОЗЛЕ 37 СКОПЈЕ kontakt@bszmarket.com.mk www.bszmarket.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
БУЛОНИ 044/382008 С.ТЕАРЦЕ ТЕТОВО info@buloni.com.mk www.buloni.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВАДРА ПРОДУКТ 02/2037229 УЛ.ШИДСКА БР.2 СКОПЈЕ vadraprodukt@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВАЛЕНТИНА КОМ 071/722319 Ѓ.ПЕТРОВ ПАЗАР СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВАРДАР ПРОМЕТ 043/232533 Б.ЃОРЕВ 103 ВЕЛЕС ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВЕДОПРОМ 045/222036 БЕЛГРАДСКА 10 КИЧЕВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВЕЃО КОМЕРЦ 02/3237939 С.КОВАЧЕВИЌ 15/34 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВЕЛЈАНОВСКИ 046/262272 ЈАНЕ САНДАНСКИ 88 ОХРИД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВЕЛТРА 032/443364 МАКЕДОНСКА 21 СВЕТИ НИКОЛЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВИНЦЕ КОМЕРЦ 071/745631 КРАЛИ МАРКО 128 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВИРТЕКС 047/451466 КОРЧУЛАНСКА 56 РЕСЕН virteks@t.mk www.virteks.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВОДО-ЕЛЕКТРО 042/214448 С.КРСТЕВСКИ 65 ГОСТИВАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ВУЧКО 033/448509 С.РУСИНОВО БЕРОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
Г5 ПЛУС 02/3118713 БИХАЧКА ББ СКОПЈЕ info@g5plus.mk www.g5plus.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ГЕМИКС 042/211709 ЈНА ББ ГОСТИВАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ГИС - СКОПЈЕ 02/3096675 ЗЛОКУЌАНИ ББ СКОПЈЕ gis-gino@hotmail.com www.gis.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ГРАВИЗ 032/444707 ИЛИНДЕН ББ СВЕТИ НИКОЛЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ГРАДСКИ ПАЗАР 043/231368 П.ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДАКА КЕРАМИКА 02/3079284 Ј.ГАГАРИН 49-3/4 СКОПЈЕ dakakeramika@gmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДАКОМАК 043/550335 ЗЕЛЕН ПАЗАР ББ КАВАДАРЦИ dakomak.zoki@gmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДАНИ ЈЕТО КОМПАНИ 02/5111149 БИТПАЗАРСКА 122 СКОПЈЕ danijeto@hotmail.com www.dani.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДАРАКОМ 044/333388 БОРИС КИДРИЧ ББ ТЕТОВО darakom_tetovo@yahoo.com www.darakom.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДАТЕ КОМЕРЦ 02/2600001 КАЧАНИЧКИ ПАТ ББ, ИНД.ЗОНА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ datemerc@hotmail.com www.datekomerc.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДЕДЕ-БЕГ 042/211568 Б.ГИНОВСКИ ББ ГОСТИВАР info@dedebeg.com.mk www.dedebeg.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДЕДЕ-БЕГ 042/218281 ЈНА 64, С.ЗДУЊЕ ГОСТИВАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДЕЈ-ВАС ТРЕЈД 02/2443255 БОГОМИЛСКИ ПОХОД 65 СКОПЈЕ info@dej-vas.com.mk www.dej-vas.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДЕМИГО-КОМЕРЦ 02/2671940 Н.РАДИШАНИ 1/9 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДЕНИГО 048/423886 Ѓ.ПЕТРОВ 73-Б ПРИЛЕП ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДИСА ПРОМ 075/421666 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ.ББ СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДОЈРАН СТИЛ 034/219111 С.НИКОЛИЌ-НОВ ДОЈРАН ДОЈРАН info@dojransteel.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДРАГЧО 075/556807 ПЕТАР ПОП АРСОВ 19 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДУЛИ 045/223592 А.ЧЕЛОПЕЧАНЕЦ 35 КИЧЕВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДУРА 02/3238061 БИТПАЗАР 88 СКОПЈЕ dura.mk@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ДУРА 02/3116108 С.ПЛАНИНА 24 СКОПЈЕ dura.mk@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕВРО ПЕТРОЛ 02/2628810 КОЦЕ МЕТАЛЕЦ 90 СКОПЈЕ evropetrol.mk@gmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕВРОКОМЕРЦ АС 95 034/321372 ЛЕНИНОВА 116 СТРУМИЦА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕВРОСТИЛ 043/229900 / ВЕЛЕС ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕКСПРО 034/323020 МЛАДИНСКА 145 СТРУМИЦА ekspros@t.mk www.ekspro.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛ-ФИТ 02/3082601 КОЗЛЕ 88 Б-2 МЕЗ.ЛОК.3 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛЕКТРО АМПЕР 071/216633 Ц.ДИМОВ 65-А СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛЕКТРО МЕТАЛЕЦ 02/2032840 Ѓ.ПЕТРОВ 47 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ИНЖЕНЕРИНГ 048/415980 Б.НИКОЛСКИ 17 ПРИЛЕП info@elektrooprema.com.mk www.elektrooprema.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛЕКТРО ПРОМЕТ 046/787637 М.ТИТО ББ СТРУГА elektropromet@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ 02/2580600 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ ees@elektroelement.com.mk www.elektroelement.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛЕКТРОЛУКС 047/203330 БРАЌА МИНГОВИ 18 БИТОЛА elektroluks@t.mk www.electrolux.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛЕКТРОЛУКС 047/232067 Д.ГРУЕВ 177 БИТОЛА electroluxbitola@t.mk www.electrolux.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕЛЕКТРОЛУКС 02/3298130 А.ГУСЛАРОТ 1-А СКОПЈЕ electroluxskopje@t.mk www.electrolux.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕУРО ЗЃИМИ 071/329125 С.ПОРОЈ ТЕТОВО zgimi_kompani@hotmail.com www.zgjimicompany.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЕУРО-МАК 02/3298454 УЛ.122 БР.7 СКОПЈЕ euro_mak@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЖЕЛЕЗАРИЈА ВЕЈСЕЛОСКИ 045/220637 МАРШАЛ ТИТО 443, НАС.ПАШИНО КИЧЕВО www.vejseloski.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЖЕЛЕЗАРИЈА ЈОЛЕ 02/2616305 ТАЈМИШКА 10 СКОПЈЕ zelezarijajole@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЗОЈА 033/470354 МАРШАЛ ТИТО 48 БЕРОВО zoja_dooel2002@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЗОКИ РОЛ 02/2038678 ШИДСКА 17-А СКОПЈЕ zokirol@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЗУЛАМ КОМПАНИ 048/471487 Е.КАРДЕЉ 69, С.КРИВОГАШТАНИ ПРИЛЕП ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ИДАДИЈА ИНЖИНЕРИНГ 02/2650304 МАК-КОС.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ contact@idadija-inz.com.mk www.idadija-inz.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ИДНИНА-С 033/277360 29 НОЕМВРИ 41 КОЧАНИ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ИЛИЕВ ПРОМ 034/345650 С.ДАБИЛЕ СТРУМИЦА ilievprom@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ИНЖИНЕРИНГ ТЕРАКОТА 048/415100 СВ.Н.ОХРИДСКИ 3 ПРИЛЕП www.ingterakota.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ИНТЕР КОМЕРЦ 034/213872 7 НОЕМВРИ ББ ГЕВГЕЛИЈА interkomerc@gmail.com www.interkomerc.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЈАНКО 046/267562 Ј.САНДАНСКИ 72 ОХРИД info@janko.com.mk www.janko.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЈЕЛА 043/363105 МАРШАЛ ТИТО 136 НЕГОТИНО jela@t.mk www.jela.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЈЕНИДЕН ПРОМЕТ 047/489501 С.ЦАРЕВ ДВОР РЕСЕН ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЈОВАН СТОЈАНОВ 033/274636 К.МАРКС 5 КОЧАНИ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЈС КОМПАНИ 02/2469521 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 26 СКОПЈЕ jscompany2004@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЈУГО ИТАЛИЈА 042/286534 ПИТАРНИЦА ББ ГОСТИВАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЈУПП 034/328398 БАЛКАНСКА 12 СТРУМИЦА jtasev@yahoo.de ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КА-ЈА ТРЕЈД 043/235150 ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КАМИ 032/613979 СУТЈЕСКА 63 ШТИП ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КАРЕ 02/2038194 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 105 СКОПЈЕ zapostolovski@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КЕЦКО 046/262959 БУДВА 3 ОХРИД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КИРМАЛ 046/781653 ПРОЛЕТЕРСКИ БРИГАДИ ББ СТРУГА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КНК КОМПАНИ 042/274051 БАЊЕШНИЦА 60 ГОСТИВАР knk_kompani@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КОЛМАР 047/240110 П.П.ЊЕГОШ 14-6 БИТОЛА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КОМОНТ 02/2031441 В.ДРАШКОВИЌ ББ СКОПЈЕ info@komont.com.mk http://komont.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КОРАБ КОМЕРЦ 042/215344 ЈНА 71 ГОСТИВАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
КОСКА 046/250789 М.ЈОРДАНЕВСКИ 81-А ОХРИД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЛАВИНС-КОМ 02/3071280 СОФИСКА 1А СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЛЕС КОМЕРЦ 047/276900 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЉУТО КОМ 02/3111193 УЛ.122 БР.11 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МАГО 043/419572 ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ББ КАВАДАРЦИ mitrov_z@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МАЗО-ХЕМ 02/3114532 ЈУЖЕН БУЛЕВАР ББ СКОПЈЕ info@mazohem.com.mk www.mazohem.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МАРДЕН 076/449448 Б.СТЕФКОВСКИ 66, МАЏАРИ (СПРОТИ ПОШТА) СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МАРИМПЕКС МГ 033/432500 С.ЛУКОВИЦА М. КАМЕНИЦА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МАРЈОР ИНЖЕНЕРИНГ 046/250275 ЖЕЛЕЗНИЧКА 7-А ОХРИД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МЕГА СКОП 02/3212437 29 НОЕМВРИ 40-1/1 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МЕРКАТОР АНГ 042/286536 Н.ПИТАРНИЦА 1/8 ГОСТИВАР merkatorang@yahoo.com http://merkatorang.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО 02/2549292 ДИМЧЕ МИЛОШЕВСКИ 27 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МЗТ АЛУМЕТАЛ 02/2581170 ПЕРО НАКОВ 134 СКОПЈЕ mzt.alumetal@gmail.com www.mztalumetal.eu.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МИКОР-М 02/2432473 АСНОМ 16/1-10 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МИЛТ 046/254772 СИРМА ВОЈВОДА 108/1-20 ОХРИД miltohrid@gmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МИМОЗА 043/231501 Б.ЃОРЕВ 60 ВЕЛЕС stojanov.koce@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МИР ПРОМЕТ 032/609449 БОРИС КИДРИЧ 10 Л.2 ШТИП ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МИТЕ-КОМЕРЦ 032/606710 / РАДОВИШ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МК-ФАКТОР 075/462236 Т.ПУРЕ 7 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МОНТИНГ ХОЛД 078/460458 УЛ.22 БР.24, ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ montinghold@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
МР.БРИКОЛАЖ 02/3217980 П.НАКОВ 106 СКОПЈЕ info@mr-bricolage.mk www.mr-bricolage.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
Н & Р-НЕОН 070/372743 П.ПЧИНСКИ 18-А СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НАГИЈАН КОМПАНИ 02/2636326 Џ.КЕНЕДИ ББ СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НАСЛЕДСТВО 046/782305 Р.КРЛЕ ББ СТРУГА nasledstvo.st@gmail.com http://trashegimi.com/mkd ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НЕБИ КОМЕРЦ 047/451778 11 ОКТОМВРИ 36 РЕСЕН info@nebikomerc.mk www.nebikomerc.blogspot.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НЕВЕН 033/276086 М.ТИТО 42 КОЧАНИ neven@komarec.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НЕР-С ТРЕЈД 070/489859 КОЗЛЕ 2 БР.3 СКОПЈЕ nerez.s.trejd@gmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НЕТИ ТРЕЈД 044/332878 ЈНА 18 ТЕТОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НЕЏО КОМЕРЦ 046/782939 М.ТИТО 107 СТРУГА nedzo_komerc@yahoo.com www.nedzokomerc.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НС ПРОМЕТ 045/261246 ОСЛОМЕЈСКИ ПАТ ББ КИЧЕВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
НУСРЕТ КОМЕРЦ 02/2639111 ЦВЕТАН ДИМОВ.ББ СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ОЛИМПИК МС 046/269763 М.ЦЕПЕНКОВ 3 ОХРИД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ОЛИСОН 034/324272 М.ТИТО 54 СТРУМИЦА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ПЕ-КОМ 2 046/787389 МИНИ ИНД.ЗОНА ЈУГОТРАНС СТРУГА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ПЕЛИКАН 02/2533450 Б.СТЕФКОВСКИ ББ СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ПЕРСИН 031/414306 Т.ДУМБА 68-1/8 КУМАНОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ПИНГ 02/2522109 РУДО 6 СКОПЈЕ ping_dooel@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ПОВЕР ЕЛЕКТРИК 078/322581 СТОИМЕН ТРАЈКОВ 16 РАДОВИШ dejanstojkov83@gmail.com www.power-electric.con.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ПОДЕМ ИНЖИНЕРИНГ 047/232917 СОЛУНСКА 290 БИТОЛА podem_ing@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ПОИНТ КОМЕРЦ 02/2440108 ВАН ГОГ 9А СКОПЈЕ zelezarija.point@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
РАМА ИМПЕКС 070/534026 САРАЈ СКОПЈЕ rama-impx@freemail.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
РИ НА КОМ 034/217666 БУЛ.ГЕВГЕЛИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА avramov_risto@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
РИКО ТРЕЈД 075/487487 П.ОДРЕДИ 133/1 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
РОЈАЛ ИНВЕСТ 02/2531201 Б.СТЕФКОВСКИ 95 СКОПЈЕ contact@rojalinvest.com.mk www.rojalinvest.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
РОЈАЛ ИНВЕСТ 02/2571168 УЛ.8 БР.24, Н.ИЛИНДЕН СКОПЈЕ ilinden@rojalinvest.com.mk www.rojalinvest.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
РУЕЛ 045/220729 Г.ДЕЛЧЕВ 19 КИЧЕВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
САБИНА 047/240139 КРАЛИ МАРКО 1 БИТОЛА info@sabina.com.mk www.sabina.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
СВЕТЛОСТ 031/420883 БРАТСТВО ЕДИНСТВО ББ КУМАНОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
СЕТ 031/452226 1 МАЈ БР.2 КУМАНОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
СИМ-КОМЕРЦ 033/471963 М.ПИЈАДЕ 64 БЕРОВО simkomerctrans@gmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
СМАЈО КОМЕРЦ 02/3131270 БИТПАЗАРСКА ББ СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
СОМА КОМПАНИ 070/525134 БИТПАЗАР СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
СТИЛПРОМ 032/397309 СУТЈЕСКА ББ ШТИП ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
СТИПЕ КОМЕРЦ ДОО 034/348265 М.ГОРКИ 42/4 СТРУМИЦА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТАЛА ПРОМЕТ 02/2770126 И.КОЗАРОВ 16 СКОПЈЕ talapromet@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТАМИ-ТП 034/215286 Р.ФАРШИНИН 44 ГЕВГЕЛИЈА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТАН 046/263841 М.ПРОСВЕТИТЕЛИ ББ ОХРИД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТВИД 02/2036713 ШИДСКА 24 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТЕМПУС - ИН 045/275722 М.ТИТО ББ М. БРОД ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТЕХНОТИМ ИНЖИНЕРИНГ 078/210497 А.ДЕМНИЕВСКИ 5/9 СКОПЈЕ tehnotim.inzenering@gmail.com http://tehnotim-inzenering.page.tl ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТЕХНОЧЕЛИК 043/232103 П.ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТИГАР МЕТАЛ 078/408708 ТОДОСИЈА ПАУНОВ 61 КОЧАНИ tigarmetal@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТИТАН КОМЕРЦ 034/324123 В.СУРЧЕВ 15 СТРУМИЦА titankomerc@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТОКЛИНКА 02/2521360 БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ 32 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТРАМПЕ КОМПАНИ 047/276073 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТРГОМЕТАЛ 02/3109094 А.МАКЕДОНСКИ 5 СКОПЈЕ igortrgometal@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТРИ БРАЌА С 02/3122429 В.ЧЕРНОДРИНСКИ 84/2-1 СКОПЈЕ tri_braca_c@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТРИСА 032/606345 / РАДОВИШ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТУРИСТ ИНЖИНЕРИНГ 046/230818 М.ТИТО 22-Г ОХРИД turistinzinering@yahoo.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ТУРТЕЛ 032/391469 Т.АРСОВ 36 ШТИП turtel.spase@t.mk www.turtel.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЌАСКО ПРОМ 047/452405 Ј.ЈОСИФОВСКИ 41 РЕСЕН ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
УНИТАС 044/331417 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ФАТ ПРОМ 044/337728 Ј.САНДАНСКИ 80 ТЕТОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ФЕНИКС 06 075/531189 1 МАЈ БР.10 ДЕМИР ХИСАР ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ФЕРО КОМПАНИ 070/789576 ОПШТИНА ЖУПА ДЕБАР info@ferokompani.com.mk www.ferokompani.com.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ФЕРО-МОТО 032/483343 / ПРОБИШТИП ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ФРЕОН ЦФЦ 078/295502 О.РЕВОЛУЦИЈА 60 Л.3 КУМАНОВО freon.cfc@gmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ФРОСТ ИНВЕСТ ГРУП 02/2055455 УЛ.70 ББ, ВОЛКОВО СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ХАДЕ 070/659378 КАРАОРМАН 19 СТРУГА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ХАДЕ КОМПАНИ 070/659378 КАРАОРМАН 19 СТРУГА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ХИДРО ТЕРМ 048/401040 А.МАКЕДОНСКИ 151 ПРИЛЕП hidroterm@t.mk ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ХИРА-KOM 044/335581 Б.МИЛАДИНОВИ ББ ТЕТОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЦАКУ 045/221902 11 СЕПТЕМВРИ ББ КИЧЕВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЦИЛЕРДО КОМПАНИ 02/2043486 ПРОЛЕТЕРСКА 12 СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЦОКА ЈУНИОР 044/336336 Б.КОЧОВСКИ 121-А ТЕТОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЧАКО 070/313470 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО cako_1@hotmail.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЧАТАЛ 032/385290 ИВО ЛОЛА РИБАР 75 ШТИП ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЧИФЛИК ПРОМЕТ 072/206195 Т.Ц.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СКОПЈЕ ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЏАЈМИ КОМЕРЦ 034/324022 Ј.ЦВЕТАНОВ 28 СТРУМИЦА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЏАНЕ ТП 031/374621 МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ЏИДАЛО 034/348440 М.ТИТО 51 СТРУМИЦА z.trajcev@live.com ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ШАР ПРОЕКТ 044/339485 ИЛИНДЕНСКА 191 ТЕТОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк
ШОП РУСЕ 031/482503 Ј.ДАСКАЛО 31 КРАТОВО ЖЕЛЕЗАРИЈА-АРМАТУРИ Линк