Жолти Страници Македонија
ФЕНИКС
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
РЕЗИДЕНЦИЈА ДАБЕСКИ ЛУКС 02/2742595 Тодор Паница 2 СКОПЈЕ dabeski.lux@gmail.com www.dabeski.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 256
РЕЗИДЕНЦИЈА ДАБЕСКИ 02/2742595 УЛ.2 БР.27, СОПИШТЕ СКОПЈЕ rezidencija@dabeski.mk www.dabeski.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 256
АНИМА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР 071/991803 ул.Скупи 22 бр.10, Злокуќани СКОПЈЕ anima2024.info@gmail.com ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 256
ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА Д-Р ЈАНЕСКИ 071/399390 с.Чемерско КАВАДАРЦИ domdrjaneski@gmail.com www.domdrjaneski.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 257
АСТРЕОН ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 072/219706 ИЛИЈА АЛЕКСОВ 137 РАДОВИШ astreon@hotmail.com ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
БРАНКИЦА 02/2672147 Ѓ.ЃОРЕВСКИ 46 СКОПЈЕ ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ВАШ НОВ ДОМ 02/2031689 РАФАЕЛ БАТИНО 29 СКОПЈЕ vasnovdom@yahoo.com ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ВИТА ВЕ 071/361150 Бутелска 29 бр.5 СКОПЈЕ vitave_mk@yahoo.com www.vitave.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 256
Г-Г МЕДИКА 047/255627 В.КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ДОМ ЖАНА 043/365204 4 ЈУЛИ БР.20 НЕГОТИНО domzananegotino@gmail.com www.domzana.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 075/437022 ГРАДСКИ ПАРК СКОПЈЕ ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА МИЛИЦА 02/2771923 С.КОВАЧЕВИЌ 15-48 СКОПЈЕ dommilica@gmail.com ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 256
ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА-НАНА 071/216767 УЛ.БАНСКО 8-ЦРНИЧЕ СКОПЈЕ nana.dom2017@gmail.com ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 257
ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА-СОНЦЕ 071/230812 УЛ.БЛАГОЈА ГОЈАН 43 СКОПЈЕ info@sonce.com.mk www.sonce.com.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 257
ДОМ ЗА СТАРИ-ВЕРА 02/3062021 Н.ПАРАПУНОВ 25-А СКОПЈЕ info@vera.mk www.vera.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 256
ЖАНА-С 02/2673428 УЛ.8 БР.15-РАДИШАНИ СКОПЈЕ ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ЗАФИР САЈТО 031/427714 БРАТСТВО ЕДИНСТВО 32 КУМАНОВО zafir.sajto@yahoo.com www.domzastarilicazafirsajto.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ 02/2031238 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ info@gerontology.org.mk www.gerontology.org.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
КИРО КРСТЕВСКИ ПЛАТНИК 048/428807 Гeмиџиска 1-1, Прилеп ПРИЛЕП domzastarilica@yahoo.com www.joudkkplatnik.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ЛАБОС 02/2783091 Вера ЈОЦИЌ 4-А СКОПЈЕ labos_s@yahoo.com www.labos.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ЛИКА ЧОПОВА 02/2622686 ЏОН КЕНЕДИ ББ СКОПЈЕ ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
МАЈКА ТЕРЕЗА 02/3096176 С.ЗЛОКУЌАНИ СКОПЈЕ ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ОЛИМПИЈА Дом за стари лица 078/243325 ул.18 бр.30, Радишани СКОПЈЕ dom.olimpija@gmail.com www.domolimpija.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 257
ПАНАДА 072/626992 С.ОРЕШАНИ СКОПЈЕ info@panada.com.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 256
РУСКИ 02/2527088 ЗЕГЉАНЕ 34-А СКОПЈЕ dom_ruski@hotmail.com www.domzastariruski.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
СВЕТИ ЈОВАН Дом за стари лица 072/557001 11 Септември бр.60 СТРУМИЦА st.jovanstrumica@gmail.com www.domsvetijovan.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 256
СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН 072/240871 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1/24 СКОПЈЕ domgerontos@gmail.com ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 257
СВЕТЛА НАДЕЖ 02/5211853 ВОСТАНИЧКА 94-Б СКОПЈЕ ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
СЈУ РАЈДЕР 02/2032615 4 ЈУЛИ 129 СКОПЈЕ ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
СЈУ РАЈДЕР 047/237559 ИЛИНДЕНСКА 156 БИТОЛА ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
СОНЧЕВ ДОМ- ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 078/265815 УЛ.22 БР.47 РАКОТИНЦИ СКОПЈЕ info@soncevdom.mk www.soncevdom.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
Феникс домови за стари лица 078/382591 Васил Ѓоргов 42 СКОПЈЕ fenikspremium@yahoo.com www.domzastari.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк
ХАНТЕРС ЛАЈФ 078/897929 Општина Петровец СКОПЈЕ info@hanterslife.cоm www.hanterslife.com ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 257
ХАРМОНИЈА ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 078/267957 Славе Деловски 18 СКОПЈЕ domharmonija@gmail.com www.domharmonija.webs.com ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк 257
ХОТЕЛ ИДИЛА-ТЕРЗИЕВА 02/2666113 ПРИЗРЕНСКА 50/2 СКОПЈЕ domterzieva@yahoo.com www.idilaterzieva.mk ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА Линк