Жолти Страници Македонија
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ВОД-ВАР ИНЖЕНЕРИНГ 078/208618 Видое Смилевски Бато бр.5 лок.8а СКОПЈЕ vod.var.inzenering@gmail.com www.vodvarinzenering.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРФАС ФАСАДA 078/436415 / СКОПЈЕ alijamuharemi23@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРАН ИНЖЕНЕРИНГ 070/264903 Георги Козетов 44-а СКОПЈЕ marko_markovski@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 211
БИЛЛА ЕУРОПЕАН КОНСТРАКШН 078/222037 ул. Лазар Поп Трајков бр. 18 СКОПЈЕ info@billa-e-c.com www.billa-e-c.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 219
ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ 2002 044/333720 ЃОЦЕ СИМОСКИ 10 ТЕТОВО gradbainzenering2002@gmail.com www.gradbainzenering2002.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 213
ДИП ЛИТИНГ 02/3114360 паркинг Бул. Кочо Рацин бр.8 СКОПЈЕ info@liting.com.mk www.liting.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРС ИНЖЕНЕРИНГ 031/427576 Наум Охридски 22 КУМАНОВО ars@ars-ing.mk www.ars-ing.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 212
АДА ФАЛКЕ 02/2464456 ВЕНЈАМИН МАЧУКОВСКИ 5/1-13 СКОПЈЕ info@adafalke.com.mk www.adafalke.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 212
ЕХИ 02/2460075 3-TA MAKEDONSKA BRIGADA BB, P.O.BOX 723 СКОПЈЕ contact@ehi.com.mk www.ehi.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 215
ГРАДБА ПРОМЕТ ДГТ 043/411725 8-ми Септември бр.7 КАВАДАРЦИ info@gradbapromet.com www.gradbapromet.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 214
КАТ-ИНГ ГРАДБА 02/3070819 Христо Смирненски 32А СКОПЈЕ info@kat-ing.mk www.kat-ing.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 216
НБ КОМПАНИ 044/330276 ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО 111 ТЕТОВО nb-kompani@hotmail.com www.nbkompany.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 221
АТЛАС ИНЖИНЕРИНГ 02/3216428 ЦРВЕНА СКОПСКА ОПШТИНА 10 СКОПЈЕ atlasmak@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 211
АЛИ ФИКС 076/444342 Сарај СКОПЈЕ afix720@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 211
БОЦКО ГРАДБА 070/955733 Марино, Илинден СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк 217
ГОКИ ГРАДБА 072/264641 / КРИВА ПАЛАНКА ГРАДЕЖНИШТВО Линк 213
СТРАФОРЛИНЕ МК 078/469333 / ТЕТОВО straforlinemk@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УРБАН СИТИПРОЕКТ 076/233360 Мишко Михајловски 15/1-2 СКОПЈЕ urban.proekt@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 218
ФЕНИКС КОНСТРАКШН 078/587985 ул.Христо Татарчев бр.22/45 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
29 МАЈ / КАЧАНИЧКИ ПАТ ББ СКОПЈЕ jovica@29maj.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
8 ОКТОМВРИ 031/375248 ДОЛНО ГРАМАЃЕ КРИВА ПАЛАНКА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
А.Г.Е.М 02/3216428 ЦРВЕНА СКОП.ОПШТИНА ББ СКОПЈЕ contact@agem.com.mk www.agem.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
А.ММ ПЛУС 02/6131202 БУЛ.ИЛИНДЕН 140 СКОПЈЕ www.ammplus.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АБВ КОМПАНИ 075/289991 ПАРТИЗАНСКА ББ НЕГОТИНО abv-kompani@live.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АБТ БОЦЕВСКИ 078/404300 ДОЛНО СОЊЕ, СОПИШТЕ СКОПЈЕ abtbocevski@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 216
АГОРА ЕПОКСИД 044/613272 ГРАДСКО ПАЗАРИШТЕ НА КАТ ЛОК.74 ТЕТОВО agorast03@yahoo.com www.agoraepoksid.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АГРАМ КОНСТРАКШН 070/777741 ЖИВКО БРАЈКОВСКИ 15 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АГРОАЛУМИНА 032/393866 Г.ДЕЛЧЕВ 46 ШТИП www.agroalumina.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 047/229924 Б.КИДРИЧ 24-А БИТОЛА po.bitola@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 046/262007 БУЛ.ТУРИСТИЧКА 32 ОХРИД po.ohrid@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 034/321956 М.ТИТО 18 СТРУМИЦА po.strumica@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 048/415204 БРАЌА МАНАКИ ББ ПРИЛЕП po.prilep@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 033/274411 Н.КАРЕВ ББ КОЧАНИ po.kocani@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 043/410432 БАЛКАНСКА 4 КАВАДАРЦИ po.kavadarci@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 045/225628 11 СЕПТЕМВРИ 103 КИЧЕВО po.kicevo@adsdp.mk adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 044/336321 ПЛ.М.ТИТО ББ ТЕТОВО po.tetovo@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 031/420135 М.ПИЈАДЕ 14 КУМАНОВО po.kumanovo@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 043/231496 Б.ТРАЈКОВСКИ 19 ВЕЛЕС po.veles@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 032/380722 В.ПРКЕ 98 ШТИП po.stip@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН.СО СТАНБЕН И ДЕЛОВ.ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-ДИРЕКЦИЈА 02/2633800 О.НИКОЛОВ 138, П.Ф. 474 СКОПЈЕ adsdp@adsdp.mk www.adsdp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АД КОЗЈАК 031/422492 БРАТСТВО ЕДИНСТВО 20 КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АДГ МАВРОВО 02/3239449 ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА 2 СКОПЈЕ mavrovo@t.mk www.mavrovo.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АДИНГ АД 02/2034800 НОВОСЕЛСКИ ПАТ ББ СКОПЈЕ ading@ading.com.mk www.ading.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ 02/3093201 О.НИКОЛОВ 182А СКОПЈЕ info@adora.com.mk www.adora.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АДРА 02/3121628 11 ОКТОМВРИ 86 2/1 СКОПЈЕ office@adra.com.mk www.adra.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЈЧО КОМПАНИ 072/776162 с.Држилово, Сопиште СКОПЈЕ ajanmustafa89@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АК-ИНВЕСТ 044/550345 БОРИС КИДРИЧ 1 ТЕТОВО akinvestmkd@yahoo.com www.akinvest.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АКВА СААБ 02/5203602 УЛ.8 БР. 169, НАС.ИЛИНДЕН СКОПЈЕ akva-saab@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АКВАМОНТ 047/222463 П.П.ЊЕГОШ 146 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АКВАРЕЛО ДОМ 070/217340 ул.7 бр.16, с.Долно Лисиче СКОПЈЕ akvarelodom@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 215
АКДИЗ 02/2772003 САСА 4 БР.2-Б СКОПЈЕ zoran.kuzmanovski@yahoo.com www.odzak.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АКОМА 048/429335 ПРИЛЕП info@accoma.com.mk http://accoma.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АКСИОС 21 02/2465843 БУЛ.К.Ј.ПИТУ 28-А ЛОК.4 СКОПЈЕ aksios21@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АКТИВА ИНЖИНЕРИНГ 032/390958 В.ВЛАХОВИЌ ББ ШТИП aktiva@aktiva.com.mk www.aktiva.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АКЧЕЛИК ГРАДБА 02/2446504 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 92/1 СКОПЈЕ info@akcelikgradba.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛ ПРОЕКТ 078/205040 УЛ.КОЗЛЕ 1 БР.23 СКОПЈЕ all-project@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛ-ФИ КВАРЦ 075/433506 С.ПАЛАТИЦА ТЕТОВО info@al-fi.com www.al-fi.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛБ-ИНГ 044/332910 ЈНА 47 ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛБКЕОПС 078/215182 КУМАНОВО albkeops@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛГОР КОП 02/5215500 М.П.ЈОРДАНОВ 70 СКОПЈЕ algor_kop.rollplast@live.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3246549 БРАДФОРДСКА 2-4/1 СКОПЈЕ alding.inz@gmail.com www.alding.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛЕАНТ 02/3230033 УЛ.516/4, КЕРАМИДНИЦА СКОПЈЕ aleant.mk@gmail.com www.aleant.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛЕКС 042/212550 Б.ГИНОВСКИ ББ ГОСТИВАР aleksdigt@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛКОН ПРОЕКТ 02/2040536 Ј.Х.ЏИНОТ 25 СКОПЈЕ kontakt@alkonproekt.mk www.alkonproekt.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛПИНЕ СКОПЈЕ 02/3245857 В.ЃОРГОВ 11 СКОПЈЕ office@alpine.com.mk www.alpine.at ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛПОС 02/2656837 УЛ.8 ББ, ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА СКОПЈЕ alpos.mk@stoeu.com ww.sto.com/mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛУКИ 070/593932 С.ОПАЕ КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛФА ГРАНД-КОМЕРЦ 02/2551603 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ nazmidemiri123@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛФА ИМПОРТ 02/3064404 УРОШ ЏУДОВИЌ 4-Б СКОПЈЕ info@alfaimport.com.mk www.alfaimport.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛФА ИНЖИНЕРИНГ 042/216886 Т.БОГДАНОВСКИ 11 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛФА ИНЖИНЕРИНГ 032/633933 Ѓ.ПЕТРОВ 123 РАДОВИШ alfaing@t.mk www.alfaing.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЛФА ПРОЕКТ 034/212116 БУЛ.ГЕВГЕЛИЈА К.2 ГЕВГЕЛИЈА alfaproekt@yahoo.com www.alfa-proekt.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АМ СТИЛ 02/2772268 БУЛ.СРБИЈА ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АМГ ЕДИЛХА 034/327657 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 240 СТРУМИЦА contact@amgedilxa.mk www.amgedilxa.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АМЕРИКАН КОНСТРАКШН 02/2040537 П.ОДРЕДИ 171 СКОПЈЕ info@a-construction.com.mk www.a-construction.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АМКО КОНЗОРЦИУМ 02/3066093 ЛОНДОНСКА ББ СКОПЈЕ vale@amcoconsortium.com.mk www.amcoconsortium.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АММПЛУС 042/214300 БЕЛИЧИЦА 15 ГОСТИВАР www.ammplus.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АММПЛУС 02/3069718 ИЛИНДЕНСКА 140 СКОПЈЕ ammplus@gmail.com www.ammplus.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АМП ИНЖЕНЕРИНГ 034/347480 ДАБИЛЕ СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АНА 02/3091750 КОЗЛЕ 6 БР.21 СКОПЈЕ info@anadoo.mk www.anadoo.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АНДРИНИКО 078-075/274076 Париска комуна 5-в, Хиподром СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк 214
АНИЗОР 02/3071277 С.ШИШЕВО УЛ.1 БР.25 СКОПЈЕ anizormk@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АННИ ХИДРОСТОП 077/575550 Н.РУСИНСКИ 3 ЛОК.8-Б СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АНОЛ-ИМПЕКС 02/3064763 Е.ПОПОВСКИ 57 СКОПЈЕ de_kostovska@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АНСА 034/229171 Г.ДЕЛЧЕВ ББ ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АНТЕА МГ 071/272341 ТЦ ГЛОБАЛ 2 КАТ СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АНТИКОР ИНЖИНЕНЕРИНГ 02/2035009 Ѓ.ПЕТРОВ 1-1/53 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АНТИКОР НОВА 02/2463441 МАЏАРИ 12-Г СКОПЈЕ antikornova@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРДИ 045/258905 С.АРАНГЕЛ КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРЕЛ КОМПАНИ 070/263351 С.ЖЕЛИНО ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРИЕЛ КОМПАНИ 070/263351 С.ЖЕЛИНО ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРИТОН ПРИМ 078/217845 КОЗЛЕ 3/1 СКОПЈЕ aritonprim@yahoo.com www.aritonprim.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРКАДА МАКЕДОНИЈА 02/3065495 О.НИКОЛОВ 172 СКОПЈЕ ivica@arkada.com.mk www.arkada.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРКОН КОНСТРАКШН 044/333518 УЛ.172 БР.55, МАЛА РЕЧИЦА ТЕТОВО info@arcon.com.mk www.arcon.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРКУС ПРОЕКТ 048/411600 ЗГРАДА МАКЕДОНИЈА ЛОК.2/32 ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРМА 02/3287308 А.МАКЕДОНСКИ 5 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРМИНГ БАУ 044/333064 ЈНА 53 ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРСИНГ ПРОЕКТ 070/251768 И.Л.РИБАР ББ ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРТ И ДИЗАЈН 070/271158 И.Л.РИБАР ББ ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРТ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3079992 И.АГОВСКИ 14-А СКОПЈЕ rakida@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРТ МАС ГРУП 070/2509066 / СКОПЈЕ artmasgroup@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРТ МИРОН ИНГ 02/3209919 КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 23 СКОПЈЕ miron@artmiron.com www.artmiron.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРТ ПРОЕКТ 070/277041 ПРОЛЕТ 37-А СКОПЈЕ Gociduri@Yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРХИГОТА 034/343301 БОРО ЏОНИ 7 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРХИТЕКТОНИКА ИНЖЕНЕРИНГ 02/2468526 ДЦ ПАЛОМА БЈАНКА, КАТ 2, ЛОК.4 СКОПЈЕ arhitektonikaengineering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АРХИУМ 02/3132208 ДОНБАС 14 СКОПЈЕ arhium@gmail.com www.arhium.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АС ОИЛ М1 02/3076005 ПАРТ.ОДРЕДИ 143 СКОПЈЕ asoilm1@asoilm1.com.mk www.asoilm1.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АСД ИНЖЕНЕРИНГ 032/386404 ДИМО ХАЏИДИМОВ ШТИП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТ КОНСТРАКШН 078/226922 Пере Тошев 1 (Пластичарска) СКОПЈЕ ATconstrucion78@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТА МЕТАЛОТЕХНИКА 02/2611239 МАКЕДОНСКО КОСОВСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ info@ata-metalotehnika.com.mk www.ata-metalotehnika.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТАРУС 02/2460958 Р.ЧАЈАВЕЦ 6 МЕЗАНИН СКОПЈЕ atarusata@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТЕРНА 02/3121652 В.ЃОРГОВ 26/26 СКОПЈЕ cad-vako@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТЛАС ИНВЕСТ 048/430080 БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ 33/1 ПРИЛЕП marketing@atlasinvest.com.mk http://atlasinvest.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТОМ 02/2443145 Г.КОНСТАНТИНОВИЌ ББ СКОПЈЕ atomadskopje@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТОМИК 044/341858 УЛ.121 БР.6/7 ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТОМИУМ 045/228500 ТЦ МИДЕ ЛОК.15 КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АТРИУМ 96 047/226213 ДАЛМАТИНСКА 68 А БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АФИОН 043/551910 УЛ. ФИЛИП ВТОРИ ББ, ИНДУСТРИСКА ЗОНА УЗУС ВЕЛЕС acekocevski@yahoo.com www.afion.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЦЕ ВЕЛА 046/252808 ЖИВКО ЧИНГО ББ (ВОДОСТОПАНСТВО) ОХРИД acevela@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
АЦЕ ТРАНС КОМПАНИ 075/255528 В.РАДОСАВЉЕВИЌ 6/9 СКОПЈЕ acetranskompani@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
Б и Д ТАНЕВСКИ 076/406100 / СКОПЈЕ bidtanevski@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
Б.Р.О. 070/226212 / СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАБУНА - ГРАДБА 043/233596 АНДОН ШУРКОВ 40 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАГ-КОП 02/3239124 П.Ф.38, ТЕТОВО СКОПЈЕ bagkopm@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАЈО ТРЕЈД 046/250437 М.АЦЕВ 25 ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАЈРАКТАРИ 075/885874 П.ОДРЕДИ (ДО ГРЧКИ КОНЗУЛАТ) СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАЛАБАН & ПАРТНЕРИ 046/263475 ТУРИСТИЧКА ББ ЛАМ.2 ЛОК.1/12 ОХРИД bapar@freemail.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАЛКАН КОНСТРАКШН ГРУП 02/3069510 БУЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ 20 СКОПЈЕ office@balkangroup.mk www.balkangroup.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАЛКАН НЕДВИЖНОСТИ 078-071/311127 П.ДЕЉАН 7-2/5 СКОПЈЕ info@balkan-nedviznosti.com www.balkan-nedviznosti.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАЛКАН-ЕКСПРЕС 043/413772 ЦАНО ПОПОВИЌ 36 КАВАДАРЦИ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАНКО КОМЕРЦ 043/232282 ВЛАДИМИР НАЗОР 30 ВЕЛЕС ratka_kirovska@life.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАРИ 032/601108 / РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАСМА КОМПАНИ 078/514843 ЛЕНИНОВА ББ, ГТЦ ГЛОБАЛ, КАТ 2/9 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАТО ШПЕД ЈУНИОР 070/324707 ПИОНЕРСКА 33 КАВАДАРЦИ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАУ ИНЖЕНЕРИНГ 02/2774207 БАНИЦА 23 СКОПЈЕ bau.inzinering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАУЕР-БГ 02/3109954 БУЛ.ИЛИНДЕН 29 3/4 СКОПЈЕ info@bauerbg.mk www.bauerbg.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАУКОП 02/2656628 ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА ББ СКОПЈЕ baukop@t.mk www.baukop.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАУСАМ ИНВЕСТ 071/399973 / СКОПЈЕ bausam.invest@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 215
БАУТЕК 02/3095347 СКУПИ 3 БР.21 СКОПЈЕ info@bautek.mk www.bautek.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАУХАУС 02/3127455 ТЕТОВСКА 28/16 СКОПЈЕ bauhaus@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БАЏАК ИНЖЕНЕРИНГ 02/3217005 ЛЕРМОНТОВА 3/1 СКОПЈЕ badzak@t.mk www.badzak.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ББ ИНЖЕНЕРИНГ 077/908419 ТЦ 13 НОЕМВРИ ЛОК.7 СКОПЈЕ bbinzinering_mk@yahoo.com www.bbinzenering.weebly.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БВ ИНЖИНЕРИНГ 047/223346 Е.КАРАМАНДИ 13 ЗГР1 Л.10 БИТОЛА bving@t.mk www.bving.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕЛЕШКОВ ИНЖЕНЕРИНГ 031/374166 И.Л.РИБАР 11-А КРИВА ПАЛАНКА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕМОС-В 045/222455 А.МАКЕДОНСКИ 173 КИЧЕВО info@grader.mk www.grader.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕНУ-БЕЏЕТ 075/654032 С.ЛАБУНИШТА СТРУГА www.benu-bedzet.ws ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕРКШИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНВЕСТМЕНТС 02/3231226 КЕЈ Д.ВЛАХОВ 3/2 СКОПЈЕ info@bii.com.mk www.bii.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТА ГРУП 02/2618500 2-РА МАК.БРИГАДА ББ, ТЦ СК-СЕВЕР Л.21 СКОПЈЕ beta.group@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТА ИНЖЕНЕРИНГ 02/2601200 ЛАЗАР ТРПОВСКИ ББ СКОПЈЕ betaing1@yahoo.com www.betaengineeringgroup.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН КОЧАНИ 033/272235 Н.КАРЕВ ББ КОЧАНИ betonkocani@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН СКОПЈЕ 02/3080888 ЈУРИН ГАГАРИН 15 СКОПЈЕ beton@beton.com.mk www.beton.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН ТРЕЈД 043/211922 ВАРДАРСКА 38 ВЕЛЕС beton_trejd@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН-БИТОЛА 048/424073 Ј.АНДОНОСКИ 5 ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН-ОХРИД 046/832451 А.ИЛИЌ 45 ДЕБАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН-ОХРИД 047/451919 НАС.ЦРКВИШТЕ РЕСЕН ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН-ОХРИД 045/221986 / КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН-РАДОВИШ 032/601312 / РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН-СТРУМИЦА 034/324055 С.МАСЕВ 12 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОН-ШТИП 032/390466 В.ПРКЕ 119 ШТИП info@betonstip.com.mk http://betonstip.com.mk/ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БЕТОНИДА 075/420260 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО betonidate@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 215
БИГ-МАК 02/2551697 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ contact@bigmak.com.mk www.bigmak.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БИЛД-ИНГ 02/2444033 БУЛ.АВНОЈ 64/5 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БИЛДИН-КОМЕРЦ 034/331321 К.ОХРИДСКИ ББ СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БИМ ИНЖЕНЕРИНГ 02/5204770 АМИНТА III 36 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БИС ГРАДБА 02/2053940 С.ВОЛКОВО УЛ.7 БР.23 СКОПЈЕ bis_gradba@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БИСТРА ДРВО 045/266883 ОСЛОМЕЈСКИ ПАТ ББ КИЧЕВО blagoja@bistra-drvo.com.mk www.bistra-drvo.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БК МАРКЕТ 047/234244 К.ОХРИДСКИ, ПЕЛАГОНКА 2-2/1 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОДАН 031/439651 ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ, НАС.КАРПОШ КУМАНОВО bodanmont@bodan.mk www.bodan.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОДЕМ БАУ 078/311160 ЧАИР СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк 212
БОЕМ ИНГ 02/2451655 БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ 58/02 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОЖИНОВСКИ ИНЖЕНЕРИНГ 070/329718 29 НОЕМВРИ 93 ТЕТОВО info@bozinovskiinzenering.mk www.bozinovskiinzenering.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОКОП 046/260140 БУЛ.ТУРИСТИЧКА 114 ОХРИД contact@bokop.mk www.bokop.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОМАКО 02/2465310 В.КОМАРОВ 12/2/12 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОНОР ИНЖEНЕРИНГ 02/3222494 БОРО ПЕТРУШЕВСКИ 9 СУТЕРЕН СКОПЈЕ bonor_inzenering@yahoo.com www.bonor.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОРОСТЕЛ 02/3096104 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ borostel@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОРТАС 02/3227625 АМИНТА III 72-1/1 СКОПЈЕ bortas@bortas.com.mk www.bortas.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БОТЛЕ КОМЕРЦ 047/223392 ЕДВАР КАРДЕЉ 12/1 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БРАКО 043/212560 РАШТАНСКИ ПАТ ББ ВЕЛЕС sales@brako.com.mk www.brako.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ 071/364972 РУЗВЕЛТОВА 5А СКОПЈЕ info@bramak.com.mk www.bramak.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БРАНО 032/385690 5-ТИ КОНГРЕС 18 ШТИП branomk@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БРАТИНГ 02/6149000 ЛАЗАР ПОП ТРАЈКОВ 22 СКОПЈЕ brating@brating.com.mk www.brating.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БУБЕРА 044/340763 М.ТИТО 54 ТЕТОВО bubera_jk@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БУИНГ 032/441549 СВЕТИ НИКОЛЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БУЛАРТ ДИЗАЈН СИСТЕМ 02/2576084 УЛ.1 БР.173 БУЛАЧАНИ СКОПЈЕ info@bulart.com.mk www.bulart.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БУЛАРТ КОНСТРАКШН 02/2555719 НИКОЛА КИРОВ МАЈСКИ 5-А СКОПЈЕ info@bulartconstruction.com www.bulartconstruction.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
БУЛДИНГ ХОУМ 078/348046 -НАСЕЛБА КАРПОШ КУМАНОВО ivicatrajkovski@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВАЈТ ЕНД СОЛ 02/3119334 М.Т.ГОЛОГАНОВ 33-2/16 СКОПЈЕ sales@whiteandsol.com www.whiteandsol.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВАКО 02/3098173 П.ОДРЕДИ 131/1 СКОПЈЕ cad-vako@t.mk www.vako.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВАЛМЕКС ВД 02/3237392 12 МАК.БРИГАДА 21 СКОПЈЕ valmex.sv@gmail.com www.valmex-vd.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВАМОЛ ПРОЕКТ 078/317130 ПАРТЕНИЈ ЗОГРАФСКИ БР.48 СКОПЈЕ vlatkovamol@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВАНАКС-ВХН 02/2550406 УЛИЦА 32 БР.7 СКОПЈЕ vanaks@vanaks.mk www.vanaks.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВАНИДА ИНЖЕНЕРИНГ 078/412956 НИКОЛА ВАПЦАРОВ 12 ВИНИЦА njovanov31@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 222
ВАРДИНГ ИНВЕСТ 02/2039045 ЉУБИН 3А СКОПЈЕ vardinginvest@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВАТРОСТАЛНА 02/3293000 НИКОЛА КЉУСЕВ 3А СКОПЈЕ vatrostalna@vatrostalna.com www.vatrostalna.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВАТРОСТАЛНА А 070/692040 В.С.БАТО 91/7 СКОПЈЕ vatrostalnaa@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВЕ-ВЕ ГРУП 02/3290364 ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА 2 СКОПЈЕ info@vevegroup.com www.veve-group.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВЕЈМАСТ ИНЖЕНЕРИНГ 02/2031074 П.ОДРЕДИ 153-1/1М, МЕЗАНИН СКОПЈЕ vejmast@gmail.com www.vejmast.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВЕЛЕЗЕРИТ ДАУТИ 070/305211 ШУМ СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВЕЛЕТЕКСТИЛ 02/3091302 Н.РУСИНСКИ ББ ЛОК 35, 36 СКОПЈЕ zoran@veletekstil.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВЕНС ИНЖИНЕРИНГ 078/307950 БИТОЛА info@wensengineering.com www.wensengineering.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВЕНЦИ 033/275891 ПЛАЧКОВИЦА 9 КОЧАНИ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИА 046/798102 С.ВЕВЧАНИ СТРУГА via@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИА ИНЖЕНЕРИНГ 046/798102 ВЕВЧАНИ СТРУГА viaing@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИБОКОМ 02/2033236 УЛ.51 БР.2 СКОПЈЕ vibokom@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИДИНГ ГРАДБА 02/3051444 ВОЛГОГРАДСКА 78-1/4 СКОПЈЕ vidinggradba@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИДРАЖ 02/3072458 ПАРИСКА 22/29-Б СКОПЈЕ vuckovidraz@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИДУШЕ КОМЕРЦ 070/684323 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИКТОРИЈА ГРАДБА 075/414640 БУЛЕВАР 12-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ viktorijagradba@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИН-ИМ 033/364483 ПЛАЧКОВИЧКИ ОДРЕД ББ ВИНИЦА vinimvinica@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИПРОМ ДООЕЛ КАРАТМАНОВО 070/839565 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВИЦКО ПУЦ 075/752944 МАКСИМ ГОРКИ 31 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВОДОМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3061678 ЛОНДОНСКА 19 ЛОК.10 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ВРГА ПРОФИЛ 043/529483 М.ТИТО 44 НЕГОТИНО gtemelkov@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
Г.И.П.МАТЕСКИ 046/781373 Ц.ДИМОВ 8 СТРУГА gip-mateski@yahoo.com www.mateski.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГАЛАТЕА 02/2771161 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГАЛИК ИНЖИНЕРИНГ 02/3227736 В.ЃОРГОВ 21 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГАМА ГРАДБА 02/6130652 УЛ.1 БР.1, НАС.ЉУБОШ СКОПЈЕ gamagradba@gmail.com www.gamagradba.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГАМА МОНТ 047/236700 НОВАЧКИ ПАТ ББ БИТОЛА gamamont@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГАНТЕКС 02/3227975 КЕЈ 13 НОЕМВРИ 1 СКОПЈЕ www.ganteks.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГАРАНТ 045/221628 Г.ДЕЛЧЕВ 22 КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГАФО КОМПАНИ 070/304751 СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕБЕРИТ 071/231830 Ч.ФИЛИПОВСКИ 12 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕИНГ 02/3109795 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 111 СКОПЈЕ info@geing.com.mk www.geing.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕЛСОН ТРЕЈД 02/3221561 Д.ПАНДИЛОВ 21 СКОПЈЕ gelsontrade@gelsontrade.com.mk www.gelsontrade.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕО ХИДРОКОНСАЛТИНГ 02/3070330 СКОПЈЕ vale.geohidro@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕО-ИНГ 02/2734014 БУКУРЕШКА 131А СКОПЈЕ contact@geo-ing.com www.geo-ing.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕОДЕТ 070/833145 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕОИНГ МК 02/3081618 М.Т.ГОЛОГАНОВ 147/ III / ЛОК.5 СКОПЈЕ geoing@geoing.mk www.geoing.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 213
ГЕОИНЖЕНЕРИНГ 044/331628 УЛ.120 ББ ТЕТОВО info@geoinzenering.com.mk www.geoinzenering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕОТЕХНИКА 02/2777105 М.ЧАКОВ 23 СКОПЈЕ dspir@geotehnika.com.mk www.geotehnika.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕОХИДРОИНЖЕНЕРИНГ 02/2448832 БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ 114-2/20 СКОПЈЕ ghi_jovan@yahoo.com www.ghi.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕОХИДРОКОНСАЛТИНГ 02/3070330 БАГДАТСКА 36А-1/2-10 СКОПЈЕ vane.geohidro@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 212
ГЕОХИДРОПРОЕКТ 02/3114760 БИХАЧКА.БР.6 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕРОСКАР 02/3175313 ВТОРА МАК.БРИГАДА 5/3 СКОПЈЕ www.geroskar.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕРУСТБАУ АЛИТИ 044/330297 МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА ТЕТОВО contact@gerustbau-aliti.com www.gerustbaualiti.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЕТОАР 02/3128072 УЛ.106 БР.64 СТАРА ЧАРШИЈА СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГИВ 02/3074114 РУЗВЕЛТОВА 37 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГИД ИНЖИНЕРИНГ 02/3238621 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ББ СКОПЈЕ gia@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГИЛДА ПРИС ДОО 045/220753 ПРИЛЕПСКА 115 КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГИПС ДЕКОР 02/2460247 БОЈМИЈА 6 Л.9 СКОПЈЕ contact@gips-dekor.com.mk www.gips-dekor.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 216
ГИПС КНАУФ ДИЗАЈН 076/450823 ПИОНЕРСКА 7 КУМАНОВО saso.knauf@yahoo.com www.gips-dizajn.weebly.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГИТОНИ 034/211228 П.МУСЕВ 26 ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЛАНЗБАУ ИНГ 02/3066418 Н.РУСИНСКИ 123 СКОПЈЕ glanzbau_ing@hotmail.com glanzbauing.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЛОБАЛ ИМПЕКС 02/3091370 П.ОДРЕДИ 66Б/2-1М СКОПЈЕ global_impeks@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЛОБАЛ КОНСТРАКШН ЛН 071/319025 Димо Габровски Кара 29-а ТЕТОВО lusjan@gmail.com www.globalconstructions.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 217
ГЛОБОЧКИ 02/3091888 О.НИКОЛОВ 153-1/1 СКОПЈЕ http://globocki.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГЛОБУС КОМЕРЦ 070/596679 ХРИСТО ТАТАРЧЕВ 47-К ЛОК.6 СКОПЈЕ globcom2002@yahoo.com www.globus.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГО-ГО ГРАДБА 042/274538 С.ДОЛНА БАЊИЦА ГОСТИВАР go-go-gradba@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГОКО АЛГ КОМПАНИ 070/538554 / ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГОЛДЕН АРТ 02/3213611 ЗЛАТКО ШНАЈДЕР 8 ЛОК.1 СКОПЈЕ info@goldenart.mk www.goldenart.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГОЛДИРЕН 02/3096294 УЛ.1550 БР.8-А, ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ goldiren@yahoo.com www.goldiren.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГОРЕКС 02/3063705 ОГЊАН ПРИЦА 1 СКОПЈЕ goreks_dooel@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГП ПЕЛАГОНИЈА 02/3111200 ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАДБА ЈАСЕН 048/423498 КЕЈ 9 СЕПТЕМВРИ 6 ПРИЛЕП info@gradbajasen.com www.gradbajasen.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАДБА ПРОМЕТ 02/3066030 БАХАР МОИС 7-Б СКОПЈЕ gradbaprometsk@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАДБА-Т 032/605717 / РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАДЕЖНИК КОМЕРЦ 045/275420 Д.ВЛАХОВ ББ М. БРОД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАДИОН 034/331235 МЛАДИНСКА 43/11 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАДИТЕЛ 043/232581 Б.ЃОРЕВ 185 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАДИТЕЛ 032/392828 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 38 ШТИП doo-graditel@t-home.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАДИТЕЛ 89 032/397677 ДЕЛЧЕВСКА 14 ШТИП graditel89@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАМОС КОМПАНИ 02/2045175 КОРУШКА 23 СКОПЈЕ mikigramos@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 217
ГРАНИТ 02/3218700 Д.ЧУПОВСКИ 8 СКОПЈЕ marketing@granit.com.mk www.granit.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ 033/411135 М.М.БРИЦО ДЕЛЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ 032/601637 / РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ 047/452480 ЛЕНИНОВА РЕСЕН ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ 047/231964 29 НОЕМВРИ 14 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ АД 034/213986 / ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ АД 047/271509 С.ЖВАН ДЕМИР ХИСАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ АДГ 045/274117 / М. БРОД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ АДГ 033/294118 С.ОРИЗАРИ КОЧАНИ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАНИТ ГП 043/361046 М.ТИТО ББ НЕГОТИНО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРАЦИЈА 044/333521 И.Л.РИБАР 138 ТЕТОВО gracijatetovo@t.mk www.gracija-dooel.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРЕБЕН 02/3113453 УЛ.515 БР.27А СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРИН ХАУС ИНВЕСТ 075/404871 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРИНИЧ ИНЖИНЕРИНГ 02/2776003 ЖЕГЉАНЕ 25-Б СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГРОС ПЛАСТ 076/339194 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 145 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГТИ 043/415050 С.ПИНЏУР 61 КАВАДАРЦИ gtikavadarci@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГУ СКОПЈЕ 075/236632 / СКОПЈЕ kaeski@gu-skopje.com.mk www.g-u.de ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ГУДА КОСТА 02/3225819 П.ТОЉАТИ 106 Б СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
Д-А КОМПАНИ 02/3084557 НЕРЕШКА 16-Б СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
Д.Г.Т. ОМЕГА 02/3209074 СКУПИ 31/8 СКОПЈЕ info@dgtomega.com.mk www.dgtomega.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
Д.С.ИНТЕРНАЦИОНАЛ 02/3212717 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДТЦ ЛАМ.А1/4 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАБАР 02/3060355 Н.ТЕСЛА 14 Л.6 СКОПЈЕ dabar@t.mk www.dabar.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАВИКСАРОЛ 078/207377 ХРИСТО ТАТАРЧЕВ 176 СКОПЈЕ daviksarol@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАВОС ИНЖЕНЕРИНГ 02/3064060 Н.ПАРАПУНОВ 3-А СКОПЈЕ www.davoseng.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАКОМ 02/3115448 / СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАКОМ-ТРЕЈД 033/431396 ОСОГОВСКА 9 М. КАМЕНИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАМБОЈ ИНЖЕНЕРИНГ 046/251021 Д.ВЛАХОВ ББ ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАМЕЛ КОМ 078/213907 КРСТЕ МИСИРКОВ 23 СВЕТИ НИКОЛЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАН-МАК 02/3066156 АНКАРСКА 29-А ЛОК.1 СКОПЈЕ contact@dan-mak.mk www.dan-mak.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАНИМАРК 02/3227738 КУКУШКА 8 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАР-КИ МЦ КОМПАНИ 02/2700722 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДАУТИ 046/781318 С.ШУМ СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕБОЈ ИНЖЕНЕРИНГ 046/260260 МАК.ПРОСВЕТИТЕЛИ 8 ОХРИД deboj@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕВА-ИН 02/2666114 ЧАРДАК-БРАЗДА СКОПЈЕ www.devain.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕКАМ ТРЕЈД 02/2458600 СКОПЈЕ fidanjp@freemail.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕКАТАМ-УРИВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 02/2458600 Т.ЧАНГОВ 44/6 СКОПЈЕ fidanjp@freemail.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕКО ДИЗАЈН ГРУП 071/229207 ПРАШКА 13/1-14 СКОПЈЕ zekirja.ma@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 216
ДЕКОР СТИЛ 046/281828 С.ГОРЕНЦИ ББ (ДО АЕРОДРОМ ОХРИД) ОХРИД dekorstilohrid@hotmail.com www.dekorstilohrid.weebly.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕКОС-ИНЖЕНЕРИНГ 02/2549825 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕЛТА ИНВЕСТ 02/2450512 АВНОЈ 90/1/5 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕЛТА ИНЖИНЕРИНГ 031/444209 УЛ.37 БР.17, НАС.КАРПОШ КУМАНОВО jovanovski.dragan@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕЛТА ПРОЕКТ 02/3245435 НАРОДЕН ФРОНТ 33/20 СКОПЈЕ info@deltaproekt.com www.deltaproekt.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕЛТА ПРОМ 043/234440 Б.КАРПУЗОВ ЗГР.1/1-2 ВЕЛЕС delta-prom@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕЛУКС ГРАДБА 048/427487 5-ТА ПРИЛЕП.БРИГАДА 13 ПРИЛЕП deluksgradba@hotmail.com www.deluksgradba.con.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕМА ЕНТЕРИЕРИ 02/3173302 БУЛ.АСНОМ 36 СКОПЈЕ dema.enterieri@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕМИТ 047/265180 ДОЛНО ОРИЗАРИ БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕНИ КОМЕРЦ 043/232242 РАШТАНСКИ ПАТ ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДЕНИСКО-ФС 047/254878 Ј.МУРЏЕСКИ 35 БИТОЛА deniskofs@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИ ВЕНТУРА 047/242839 НАС.КЛАНИЦА 8 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИА-ДАНА 02/2442644 В.ЃОРГОВ 20-1/14 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИАС КОНСТРАКШН 02/3216360 Д.АНИЦИН 10 СКОПЈЕ contact@diasconstruction.com www.diasconstruction.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 02/3139104 НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/2/2 СКОПЈЕ diwi@diwi.mk www.diwi.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИДО СТИЛ КОНСТРАКШН 078/398063 / СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИЗ ОИЛ ГРУПАЦИЈА 02/6145436 ЛОНДОНСКА 19 Л.28 СКОПЈЕ dizoilgrupacija@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИЛЕ ПРОЕКТ 046/791328 ЛАБУНИШТА СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 043/233903 СОЛУНСКА 2-А, П.ФАХ 15 ВЕЛЕС dimeks@t.mk www.dimeks.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИНЕ ТРЕЈД 031/375932 11 ОКТОМВРИ 45 КРИВА ПАЛАНКА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИНИ БАУ 070/321520 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 02/2550788 П.НАКОВ ББ (МЗТ ОПРЕМА/2) СКОПЈЕ info@disinternacional.com.mk www.disinternacional.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 031/437547 11 ОКТОМВРИ, СТАРА ИСКРА КУМАНОВО info@disinternacional.com.mk www.disinternacional.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДН РОЈАЛ 070/213972 ГТЦ БЛОК Б КОЧАНИ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДОМ ИНВЕСТ МИЛЕНИУМ 02/3111544 Б.ТАЛЕВСКИ 12Б СКОПЈЕ www.dom-invest.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДОМСТИЛ 047/223962 1 МАЈ 245 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДРАГИ-КОМ 034/221905 ДОЈРАНСКА 56 СТРУМИЦА kontakt@dragi-kom.mk www.dragi-kom.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДРАГОШ 032/635777 22 ОКТОМВРИ 59 РАДОВИШ dragos.radovis@yahoo.com www.dragosh-stones.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДРАМИТ 031/376309 М.ТИТО 162 КРИВА ПАЛАНКА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 02/3226183 БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 18 СКОПЈЕ contact@digu.gov.mk http://digu.gov.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДРИН ХОТ 02/3216620 ЈНА 54/3/13 СКОПЈЕ naserhot@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДРИТА-А 045/254019 С.ЛАПКИНДОЛ КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДРЦ ИНЖЕНЕРИНГ 075/352952 532 бр..598, Марино СКОПЈЕ drckogradba@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 220
ДС ГАЛАБ 02/3092935 ЛОНДОНСКА 4 СКОПЈЕ dime-ga@hotmail.com www.galab.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДС ИСКРА 031/439700 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ КУМАНОВО sales@dsiskra.com.mk www.dsiskra.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДСЦ 02/3121120 БУЛ. ИЛИНДЕН 5 КУЛА 28 СКОПЈЕ dsc@dsc.com.mk www.dsc.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДУБИКОМ 042/222961 РИСТО ОЏАКЛИЕВСКИ 1 ГОСТИВАР hina@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДУЈОР ПРОМ 02/2461710 П.ДЕЉАН 2-5/4 СКОПЈЕ dujor@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ДУНАВ КОМЕРЦ 02/3097089 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЃУРОВСКИ 032/633600 С.СТОЈМЕНОВСКИ 21 РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВБ ГЛАС 070/588086 Ул.3 бр.95, Арнакија СКОПЈЕ evbglass@evbglass.mk www.evbglass.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВГЕНИЈА ПЛАН 031/430660 МОША ПИЈАДЕ ББ КУМАНОВО evgenijaplan@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРО - ИНЖИНЕРИНГ 043/221454 ЕНГЕЛСОВА 5/37 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРО АНЧЕ 070/373500 С.ПЛАСНИЦА М. БРОД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРО ПРОЕКТ 033/270355 П.ВЕЉАНОВА 17 КОЧАНИ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРО-ИНЖИНЕРИНГ 02/3082818 КОЗЛЕ 2 СКОПЈЕ evro_inzinering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРО-МАРКЕТ 02/2036170 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 33 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРОМОНТ 02/2667263 УЛ.9 БР.15, МИРКОВЦИ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРОНАЦИОНАЛ 02/3214330 ЛУЈ ПАСТЕР ББ Л.12 СКОПЈЕ www.evronacional.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРОПА КОМЕРЦ 033/274177 Р.КОНЧАР 38 КОЧАНИ evropakomerc@t.mk www.evropakomerc.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРОПА КОМЕРЦ 02/3118556 В.ВЛАХОВИЌ 23 СКОПЈЕ www.evropakomerc.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕВРОСТИЛ-М 075/490655 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 117 СТРУМИЦА evrostilm@yahoo.com www.evrostil-m.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 218
ЕЗАНА БАУ 070/309624 УЛ.П 402, САРАЈ СКОПЈЕ ezanabaucon@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 217
ЕКО ДЕЛТА 02/3064569 ТЦ КАНАЛ, ЛОК.6, КАРПОШ 3 СКОПЈЕ delta_al@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕКО ПРОДУКТ 97 02/3111906 К.РАЦИН ББ СКОПЈЕ eftimovski@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕКОБЕСТ КОНСТРАКШН НБ 02/3232054 В.ТОДОРОВСКИ 5/1 СКОПЈЕ ecobestnb@gmail.com www.ecobest.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕКОПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИИ 02/3060079 ВЕРА ЈОЦИЌ 1/Д-18 СКОПЈЕ info@ekoproekt.com.mk www.ekoproekt.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕКРЕМ КОШУЛИЦА 075/928891 ул.12 бр.49, населба Јурумлери СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕКРЕМГРАДБА 072/775588 Алија Авдовиќ 16 СКОПЈЕ ekremgradba@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛ-ФИТ 02/3082601 КОЗЛЕ 88 Б-2 МЕЗ.ЛОК.3 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛЕКТРО ДИЗАЈН 02/3217535 Васил Ѓоргов 1/13 СКОПЈЕ info@elektrodizajn.com www.elektrodizajn.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛЕКТРО ДИЗАЈН 047/236393 Е.КАРАМАНДИ 2 БИТОЛА electro-design@mail.net.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 044/339141 УЛ.120 БР.2 ТЕТОВО elektrometal@t.mk www.elektrometal.net.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛЕНА ЛУКА ХОУМ 02/3217271 М.Т.ГОЛОГАНОВ 130 СКОПЈЕ contact@elenalukahome.com http://elenalukahome.com/ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛИТА ИНВЕСТ ТРЕЈД 02/3133177 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 16/8 СКОПЈЕ info@elitainvest.eu.mk www.elitainvest.eu.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 215
ЕЛКОМ 070/214308 ЛЕНИНОВА ББ, ИНД.ЗОНА СЕВЕР СТРУМИЦА elkomstrumica@gmail.com www.elkom.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛСА ИНЖИНЕРИНГ 02/02/2778778 С.КОВАЧЕВИЌ 2 БР.16А СКОПЈЕ elsa_ing@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛСИНГ 046/260431 Н.КАРЕВ 55 ОХРИД elsing_inginering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ 02/2784238 М.МИХАЛОВСКИ 3А Л.2 СКОПЈЕ elta@t.mk www.eltainzenering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ 96 034/211780 П.ДУГАНОВ ББ ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕНЕРГО-ИМПЕКС 031/412340 О.РЕВОЛУЦИЈА 47 КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕНЕРГОМАРКЕТ 02/3289610 Н.ФРОНТ 19А Л.15 СКОПЈЕ energomarket@energomarket.com.mk www.energomarket.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕНЕРГОМОНТ 02/2443878 3 МАКЕДОНСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕНЕРГОМОНТАЖА 02/3078658 НИКОЛА РУСИНСКИ.ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕНТА СЕАЛ 02/3230033 УЛ.516 БР.4 СКОПЈЕ contact@entaseal.mk http://entaseal.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕРВА ДУРГУТ 046/258401 Г.ДЕЛЧЕВ 278 ОХРИД turgutfaik@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕСКАВАТОРИ-МК 070/314493 Јадранска магистрала бр. 158 кат 2 СКОПЈЕ office@eskavatorimk.com www.clicon.mk/cc/eskavatorimk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕСОНА 034/323814 БРАТСТВО ЕДИНСТВО 24 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕСПЕРАНЦА 047/237544 УЛ.ПРВА 4/4, НАС.УШИЦИ БИТОЛА shandrea@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕСТЕТИКА ПРОЕКТ 078/263333 УЛ.210 БР.7 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРО КОМПАНИ 042/222130 Б.ЈОВАНОСКИ 80 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРО МАРМИ 02/2444191 АВНОЈ 106 3/2 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРО ПЕРСПЕКТИВА 070/206048 О.ЧОПЕЛА 78 СКОПЈЕ contact@euro-perspektiva.mk http://euro-perspektiva.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРО ПЛАСТЕР 076/448156 Ул.20 бр. 112 Сарај СКОПЈЕ europlaster.mk@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРО ПРОЕКТ 078/388073 НИКОЛА ПАРАПУНОВ 5 СКОПЈЕ euro_proekt@hotmail.com www.europroekt.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 213
ЕУРО ПРОЕКТ 042/511005 ДИМИТАР ВЛАХОВ 22 ГОСТИВАР euro_proekt@hotmail.com www.europroekt.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 213
ЕУРО РОУД ДИЗАЈН ГРУП 02/6142449 УЛ.ЛОНДОНСКА 19 Л.30 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРО ХИРО 075/422861 П.НЕДЕЛКОВСКИ 53 СКОПЈЕ euro-hiro@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРО ЦЕНТАР 070/390104 11 Октомври 86 лок.17 СКОПЈЕ eurocentar19@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРОГРАДБА АСАНОСКИ 048/400448 СЕЛО ЛАЖАНИ ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ПРИЛЕП eurogradbaasanoski@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРОИНВЕСТ 070/504505 ЗАЈАС КИЧЕВО euroinvest.mediu@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРОИНГ 034/211944 УЛ.НОВА ЛОКАЦИЈА БЛОКОТЕХНА 16 ГЕВГЕЛИЈА contact@euroing.com.mk www.euroing.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРОЛАТ 02/2775014 УЛ.20 БР.90, С.БРАЗДА, ЧУЧЕР-САНДЕВО СКОПЈЕ eurolat2005@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 215
ЕУРОМИКСЕР 044/352860 ЉУБОТЕНСКА 97 ТЕТОВО info@euromikser.mk www.euromikser.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЕУРОМОНТА 034/320969 М.ТИТО 172 СТРУМИЦА info@euromonta2003.com.mk www.euromonta.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЖИКОЛ 034/320990 ИНД. ЗОНА СЕВЕР СТРУМИЦА contact@zikol.com.mk www.zikol.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЖИКОЛ 02/3217270 МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ 130 СКОПЈЕ zikol@t.mk www.zikol.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЖИКОЛ 047/238258 БУЛ.1-ВИ МАЈ 132 БИТОЛА jkzikol@t.mk www.zikol.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗАМАК ИНЖНЕРИНГ 02/3074142 М.Т.ГОЛОГАНОВ 72-Б СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗЕНОН ПАНЕЛ 042/214352 Б.ЦВЕТКОВСКИ 1 ГОСТИВАР info@zenonpanel.com.mk www.zenonpanel.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗИПИНГ 02/3230033 СКОПЈЕ ziping.mk@gmail.com http://ziping.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗЛАТНА ГРАДБА 043/230688 Н.Г. ДУЊА ББ ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗЛАТНА РАКА 048/411372 А.МАКЕДОНСКИ 10 ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗОГРАФ 99 02/3110117 НАРОДЕН ФРОНТ 5/4-5 ЛОК. 6 СКОПЈЕ zograf-99@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗОГРАФ КОМЕРЦ 070/219710 БУКУРЕШКА 8/2 СКОПЈЕ georgi_zograf-komerc@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗОКИ ИНЖЕНЕРИНГ 02/2525658 ТОВАРСКА 1 БР.35 СКОПЈЕ zoki.inzenering@gmail.com www.facebook.com/zoki-Inzenering-277221108957982/ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЗСФ КОМ 02/2632666 ЏОН КЕНЕДИ 2/11 СКОПЈЕ zsf@zsf.com.mk www.zsf.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЅИДАРОТЕСАР НИКОЛЧЕ СМИЛЕВО 047/274301 С.СМИЛЕВО БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
И-ИМПУЛС ИНЖЕНЕРИНГ 02/3131113 ТЦ БЕВЕРЛИ ХИЛС 1/11 СКОПЈЕ info@i-impuls.com.mk www.i-impuls.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИБЛ ТРЕЈД 078/415102 СВ.К.ОХРИДСКИ 4 ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИБРО КОМЕРЦ 21 031/467853 ЛИПКОВО КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИВ-ИНЖЕНЕРИНГ 02/3215666 М.ОРЕШКОВИЌ 11 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИВА ИНЖЕНЕРИНГ 02/3221097 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИВА ИНЖИНЕРИНГ 043/233661 Ж.ФИРФОВ ББ ВЕЛЕС ivaing@yahoo.com www.ivainzinering.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИВАЛ ГРАДБА 070/399367 САСА 10 -9/10 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ 047/203020 Б.КИДРИЧ 12/16 БИТОЛА ivanoveng@t.mk www.ivanoveng.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИВЕА КОНСТРАКШН 071/327251 11 ОКТОМВРИ 17-А КУМАНОВО iveaconstruction@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 213
ИВСТИЛ ГРАДБА 046/262870 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 4/1 ОХРИД ivstilgradba@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИГ ИНЖИНЕРИНГ 078/341775 КИРИЛ И МЕТОДИЈ 21 БИТОЛА iginzinering@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИГ-РИ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3161700 РАДЊАНСКА 16 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИГМ ЈЕГУНОВЦЕ 044/350123 БУЛ.ИЛИРИЈА 54 ЛАМ.13 Л.18 ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИДЕАЛ ГРАДБА 078/709965 7-ми Конгрес бр.6 ШТИП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИДНИНАПРОМ 02/3222501 СВ.К.ОХРИДСКИ 20А/6 СКОПЈЕ info@idninaprom.com.mk www.idninaprom.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИДОЛА 046/250182 БУЛ.ТУРИСТИЧКА 32 ОХРИД www.idola.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИДОМ 078/234303 СКОПЈЕ contact@idom.mk www.idom.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗВЕДБА 02/2436256 ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО 65-2/17 СКОПЈЕ izvedba@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗВЕДУВАЧ 02/2783161 БОРИС ТРАЈКОВСКИ, УЛ.4 БР.1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗГРАДБА 034/344734 В.СУРЧЕВ 7 СТРУМИЦА izgradba@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗГРЕВ 043/224707 ЕНГЕЛСОВА 21 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗО-ПРОГРЕС 02/2432016 АСНОМ 48-А СКОПЈЕ izoprogres@hotmail.com www.izoprogres.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗОЛАЦИЈА 02/3097085 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ info@izolacija.com.mk www.izolacija.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗОЛИМ КОМ 047/223354 ПРИЛЕПСКА ББ БИТОЛА www.izolim.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗОЛИРКА 043/251132 Д.ГРУЕВ 5 ВЕЛЕС izolirka_gradsko@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗОЛМОНТ 043/251266 ИНДУСТРИСКА ББ ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЗОФАС 048/402000 А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП info@izofas.com.mk www.izofas.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИКО-ГРАДБА 02/2032992 А.ДЕМНИЕВСКИ 9/7 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЛИНА 95 032/605643 / РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЛИНДЕН 02/3116177 М.Т.ГОЛОГАНОВ 59/2-А СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИЛИНДЕН 046/781967 П.БРИГАДИ ББ СТРУГА ilinden2@t.mk www.ilindenstruga.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМ-БЕТОН 042/217215 Б.ВЕЉАНОВСКИ 80 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМ-ИНВЕСТ 045/220400 Ј.ПИПЕРКАТА 64 КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМАКО 02/3060550 ЛОНДОНСКА БР.2 СКОПЈЕ imako@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМАКО 042/214526 С.КРСТЕВСКИ 1 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМАН КОМПАНИ 048/427319 11 ОКТОМВРИ 21 ПРИЛЕП info@imancompany.com.mk www.imancompany.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМЕРМАН 077/557548 СЕРАВА 89 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМОБИЛИЈА 043/444332 ПАРТИЗАНСКА 2 НЕГОТИНО imobilija@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМПЕКСЕЛ 2 02/3119348 О.ПРИЦА 1 Л.1 мез вл.2 СКОПЈЕ contact@impeksel2.com.mk www.impeksel2.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИМПЕРИЈАЛ 034/371120 БОСИЛОВО 160 СТРУМИЦА imperijalkompani@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ 046/254274 БУЛ.ТУРИСТИЧКА ББ, ЗГР.РЕМИС 2/6 ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНВЕСТ А 02/2034840 УЛ.1409 БР.11, НОВОСЕЛСКИ ПАТ СКОПЈЕ investa@t.mk www.investa.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНГРАД ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ 02/3074305 АНКАРСКА 31/29 СКОПЈЕ vlatko_ingrad@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНГРЕС 02/2465212 К.Ј.ПИТУ 24/15 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНЖЕНЕРИНГ - ИМПЕКС 02/3084959 ЛЕСНОВСКА 24 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНЖЕНЕРИНГ КОМЕРЦ 033/297660 ШТИПСКИ ПАТ ББ КОЧАНИ ikomerckocani@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНЖЕНЕРИНГ КОМПАНИ 2К +7(495)6263040 127055, МОСКВА, Бутиски Вал, 68/70, Интелект Парк Бизнис Центар, Русија СТРАНСТВО info@ik2k.ru www.ik2k.ru ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНЖИНЕРИНГ ГЕНИКОМ 048/413952 11 ОКТОМВРИ ББ ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНЖИНЕРИНГ ТЕРАКОТА 048/415100 СВ.Н.ОХРИДСКИ 3 ПРИЛЕП www.ingterakota.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНКО КОМЕРЦ 02/3080900 М.Т.ГОЛОГАНОВ 147-1/2 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНКОМ ИНЖИНЕРИНГ 02/2450512 Ј.САНДАНСКИ 70/2 СКОПЈЕ inkodel@gmail.com www.inkoming.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНО ГРАДБА 034/344283 5 НОЕМВРИ 26 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТЕГРИС 02/3216167 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 31 СКОПЈЕ contact@integris-mk.com www.integris-mk.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТЕР БИЛД 02/2463682 В.КОМАРОВ 40 СКОПЈЕ interbuild@live.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ 02/3228218 ГРАДСКИ ЗИД 11/3 СКОПЈЕ angel@interingenering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТЕР КОМЕРЦ 034/213872 7 НОЕМВРИ ББ ГЕВГЕЛИЈА interkomerc@gmail.com www.interkomerc.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТЕР ТРЕЈД ИНЖЕНЕРИНГ 02/3171499 ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ intertrejd@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТЕРБРИЏ 047/221597 СОЛУНСКА 135 А БИТОЛА interbridge@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТЕРГРАДБА-ЛА 043/211253 НАЦЕ ДИМОВ 37 ВЕЛЕС intergradba-la@t-home.mk www.facebook.com/intergradba ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТЕРЛА 070-075/212634 ЛАБУНИШТА СТРУГА info@interla.com.mk www.interla.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНТРО-ИНВЕСТ 070/270480 МИРЧЕ АЦЕВ 56 ШТИП introinvest@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИНФОСТАРТ 02/3135072 РУЗВЕЛТОВА 4/18 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИР ТРАНС 044/511001 ВАН ВАРДАРСКА 25 ТЕТОВО IR_TRANS@t.mk www.irtrans.eu.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИРИС ИНЖЕНЕРИНГ 02/3078718 КРИВИ ДОЛ ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИСО АРМИНГ 075/239355 / КУМАНОВО isniajdini13@icloud.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ИТ ИНЖЕНЕРИНГ 078/248172 БРАЌА БЛАЖЕСКИ 12 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
Ј-МЕРКУР 02/2031998 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ.ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЈАДРО ИНЖЕНЕРИНГ 078/332282 М.Т.ГОЛОГАНОВ 28, ПАЛАТА КУЗМАН, КАТ 5 СКОПЈЕ jadroing@gmail.com www.jadroing.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЈАСИВА 02/3212898 И.Л.РИБАР 42-Б СКОПЈЕ jasiva.jovica@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЈКБ 074/227252 УЛ.522 БР.103 КУМАНОВО jakob.keramika@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЈОХАНА ИНЖЕНЕРИНГ 078/393439 11-ти Октомври 42 ДЕМИР ХИСАР johanahome.mk@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 220
ЈУ-СМ 044/366426 С.ГУРГУРНИЦА ТЕТОВО info@ju-sm.com.mk www.ju-sm.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЈУВЕНА ИНЖИНЕРИНГ 02/2612809 ЉУБОТЕНСКИ ПАТ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЈУГОУНИОН 075/399188 / ШТИП jugounion@t.mk www.jugounion.wordpress.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КА ПЛУС ГРУПАЦИЈА 078/641920 БЛАГОЈ ЃОРЕВ ББ ВЕЛЕС ka-plus@velcity.mk www.velcity.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КАМЕНОРЕЗЕЦ 070/596994 ЛЕНИНОВА 3/2/12 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КАПИТАЛ - ИНВЕСТ 02/3290000 БЕЛАСИЦА ББ СКОПЈЕ capital@capitalinvest.com.mk www.capitalinvest.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КАРАБИН 031/442852 УЛ.302 БР.14 КУМАНОВО vemas_biro@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КАРАВАС 02/3221909 ТИТОГРАДСКА 2 СКОПЈЕ karavasmk@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КАСА ГРАДБА 02/6139955 ЊУДЕЛХИСКА 4 Л.2 СКОПЈЕ kasagradba@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КАТ КОСТОВ 02/700662 М.МИХАЈЛОВСКИ 12 СКОПЈЕ info@katkostov.mk www.katkostov.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КВАДРАНТ 02/3062966 РУЗВЕЛТОВА 5А ЛОК 2 СКОПЈЕ quadrant@unet.com.mk www.quadrant.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КВАДРАТ ИНЖИНЕРИНГ 02/3224165 К.К.ПЛАТНИК 1А ВЛ.2 ЛОК.4 СКОПЈЕ office@kvadrat.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КЕДИНГ 070/205924 СВ.К.ОХРИДСКИ 43А СКОПЈЕ keding@t.mk www.keding.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КЕМА ПУЦОНЦИ 02/3069807 БАХАР МОИС 9-А СКОПЈЕ zoran.trosanski@mk.kema-on.net www.kema-on.net ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КЕМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 02/3120289 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 6 СКОПЈЕ kemeksskopje@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КЕМЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ 046/787302 ДЕБАРСКИ ПАТ ББ СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КЕН ПАНЕЛ 070/706116 ГОРНО ЛИСИЧЕ186Б СКОПЈЕ vlatko_serafimovski@hotmail.com http://kenpanel.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КИБ КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА 047/296395 ПРИЛЕПСКИ ПАТ ББ БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КИРО ЌУЧУК 043/235055 РАШТАНСКИ ПАТ ББ ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КИЦЕ ИНЖИНЕРИНГ 070/637721 УЛ.МАЏАРИ 10 БР.67, ИНЏИКОВО СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КЛАПОСКИ ИНЖЕНЕРИНГ 077/719866 ДАМЕ ГРУЕВ 2 ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КЛИЗОР 075/261383 15 КОРПУС 41 ОХРИД knauf_klizor@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КЛИК - КОМ 02/2033088 Ѓ.ПЕТРОВ 71Б 5 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КНАУФ 02/3235750 А.МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ info@knauf.com.mk www.knauf.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КНАУФ 2000 070/575729 С. БОСИЛОВО СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КНАУФ РАДИКА 046/839200 8 СЕПТЕМВРИ ББ ДЕБАР info@knauf.com.mk www.knauf.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОДИНГ - 2 02/2039891 ШАР ПЛАНИНА 4 СКОПЈЕ www.koding2.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОЗЛЕ НОВА 02/3135135 ЛОВЌЕНСКА ББ СКОПЈЕ kozlenova@gmail.com www.kozlenova.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОЗМА 02/3215954 КОЧО РАЦИН 22 СКОПЈЕ kozmab@kozmab.com www.kozmab.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОИНГ 032/391405 ПАРТИЗАНСКА 56 ШТИП slimko@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОЛБИКО ИНЖЕНЕРИНГ 02/3238906 УЛ.9 МАЈ 13 СКОПЈЕ kolbiko_inzenering@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОЛОР КОМЕРЦ 02/2440785 ТЦ ЛИСИЧЕ 19-Б СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОЛОР ПРОМЕТ 02/2775567 Г.ДИМИТРОВ ЛОК.1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОМПАНИЈА ЈАКИМОВСКИ 02/2546270 УЛ.3 БР.101 СКОПЈЕ kompanijajakimovski@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОМПАНИЈА МАБРО 045/274510 / М. БРОД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОМПРЕСОРСКО КРШЕЊЕ НА АСФАЛТ-БЕТОН 02/2533763 / СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОМПРЕСОРСКО КРШЕЊЕ НА АСФАЛТ-БЕТОН 02/3075534 / СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОНКРИТ ИНЖЕНЕРИНГ 070/393776 П.ОДРЕДИ 151-7 СКОПЈЕ konkrit_inzenering@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОНКРИТ КО 075/397400 Бул.Крсте Мисирков 13/9 СКОПЈЕ info@concrete.mk www.concrete.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 211
КОНСТ-ИНГ 02/3217560 8 УДАРНА БРИГАДА 20/3 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОНСТАТ 2000 02/3079499 ЛОНДОНСКА 10-12-1/1 СКОПЈЕ konstat@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОНСТРАКШН ГРУП 02/3112237 Ф.ШОПЕН ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОНСТРУКТОР Ф&С 048/473374 САЖДЕВО ББ КРУШЕВО konstruktorfs@t.mk www.konstruktor.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОНЦЕПТ ЕУ 033/297040 ПИТУ ГУЛИ 27 КОЧАНИ koncepteu@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОРИТА КОМЕРЦ 042/215278 БЕЛИЧИЦА 34А ГОСТИВАР koritakom-ing@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОРКАЧ ГРАДБА 075/955560 Б.ИВАНОВСКИ 13 ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КОРП ПРОЈЕКТ 031/412072 ИНДУСТРИСКА ББ КУМАНОВО info@korp-projekt.com www.korp-projekt.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРАНБИТ 0147/483699 Д.ЛАХЧАНСКИ 32/13 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРАФТВЕРК 077/504905 / СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРИК ГРАДБА 032/440700 ЛЕНИНОВА 19/1 СВЕТИ НИКОЛЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРИН ПРОИЗВОДСТВО 048/413705 БЕРОВЦИ ПРИЛЕП info@krin.com.mk www.krin.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРМЗОВ-МР 034/330320 НЕВЕНА СТОЈКОВА 1/1 СТРУМИЦА info@krmzov-mr.com www.krmzov-mr.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРОМАКОМ 02/2443776 Ј.САНДАНСКИ 86/5 СКОПЈЕ kromakom@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРУГ М 02/3226362 В.ВЛАХОВИЌ 24-1/1 СКОПЈЕ krugm@krugm.com.mk www.krug.ba ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КРУШЕВО ЕКСПОРТ 02/2451555 3 МАКEДОНСКА БРИГАДА ББ СКОПЈЕ krusevoexport@t.mk www.krusevoexport.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КУБУС 02/2040319 П.ОДРЕДИ 151, ПОРТА ВЛАЕ Б3 М3 СКОПЈЕ cubus@cubus.com.mk www.cubus.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КУЛА ГРАДБА 046/266442 Д.ГРУЕВ 79 ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КУМАЛ СК 02/2700595 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ, ИНД.З. ПИНТИЈА СКОПЈЕ info@kumal.com.mk www.kumal.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
КУРТЕ ЈУНИОР 046/265970 ЖИВКО ЧИНГО 64 ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛАБИНО ТРЕЈД 042/213023 Д.ВЛАХОВ 15 ГОСТИВАР labino@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛАМИНЕТА-БЕМОС 02/2436715 БУЛ.АСНОМ 16/4-29 СКОПЈЕ lazar.gajic@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛАМПЕВСКИ 031/481043 Г.ДЕЛЧЕВ 92/12 КРАТОВО mlampevski@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛАТО ГЕРУСТБАУ 042/520991 ИЛИНДЕНСКА 185 ГОСТИВАР latogerustbau@hotmail.com www.mk.lato-gerustbau.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛАТО-ЛЕН БАУ 070/852698 С.ГЛУМОВО СКОПЈЕ info@llb.com.mk www.llb.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛАТОМ ИНГ 02/2775014 УЛ.20 БР.88-А, С.БРАЗДА, ЧУЧЕР-САНДЕВО СКОПЈЕ latoming@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛДЛ КОНСТРАКШН ИНЖЕНЕРИНГ 02/2402302 В.КОМАРОВ 1-4/3 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛЕЗОР 048/417339 КИЧЕВСКИ ПАТ ББ СКОПЈЕ lezoraskero@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛЕМ ИНЖИНЕРИНГ 02/3290825 Ф.ШОПЕН 2 СКОПЈЕ leming@t.mk www.leminzenering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИ-ДЕ ИНЖEНЕРИНГ 02/5052345 Васко Карангелески бр.9 локал 10 СКОПЈЕ info@li-de.com.mk www.li-de.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИ-ДЕ ИНЖЕНЕРИНГ 048/414933 АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 75-23 ПРИЛЕП li_de.inzenering@yahoo.com www.li-de.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИБЕЛА 047/235683 А.ТУРУНЏИЕВ 22 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИБО ГРАДБА 02/3070722 БУЛ.П.ОДРЕДИ 66 ЛОК.2 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИКО ПРОЕКТ 031/415500 С.ЛИПКОВО КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИМ ПЛАСТ 047/240245 ОХРИДСКА 189 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИНДИ 070/318127 С.СТРЕЛЦИ КИЧЕВО gp.lindi@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИНДИ ТРАНС 997 071/241583 ФРАНГОВО СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИНЕА 02/3099373 ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ 44 Л.3 СКОПЈЕ vesnalinea@yahoo.com www.linea-skopje.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИНЕК 02/2525525 ROMANIJA BB СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛИНЕК ДОМ 02/2525525 РОМАНИЈА ББ СКОПЈЕ info@linekdom.com.mk www.linekdom.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛОУ ТЕК 02/3090006 П.ЗОГРАФСКИ 28-А СКОПЈЕ info@LTarch.com www.LTarch.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛУНА КОРПОРАЦИЈА 02/3212505 ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 22/1 ЛОК.1, 2.3 СКОПЈЕ lunakorporacija@gmail.com www.lunakorporacija.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЛУТАРИКО 02/3225226 Б.ТАЛЕСКИ 15 Л.1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
М-ЕЛЕКТРИКА 048/415921 Н. ТОЧИЛА Ц 7/2 ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
М.А.М. ГРАДБА 071/316655 15 Корпус (до Гир-Риг салон за мебел) ОХРИД mamgradba@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАБ ГРАДБА 075/791025 ИВАН КОЗАРОВ 24 СКОПЈЕ mab.gradba2019@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 212
МАВРОВО 032/605034 / РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАВРОВО 034/326210 БРАТСТВО ЕДИНСТВО ББ СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАВРОВОИНЖЕНЕРИНГ 02/2050520 Ф.ДОСТОЕВСКИ ББ СКОПЈЕ mavrovoinzenering@t.mk www.mavrovoinzenering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАГАЉБ КИФЕР 02/3069650 П.ОДРЕДИ 64 А/II-2М СКОПЈЕ akifer@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАГНЕТ 047/223345 ДРАГОРСКА 24 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАГНОМЕТАЛ 02/3237244 А.ХАЏИМИТКОВ 7 СКОПЈЕ info@magnometal.com.mk www.magnometal.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАГНУС ИНЖИНЕРИНГ 02/3113752 К.КРСТЕВСКИ 31 СКОПЈЕ office@magnusengineering.mk www.magnusengineering.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАГОС ДИЗАЈН ЦЕНТАР 02/3129339 КАПИШТЕЦ 1 СКОПЈЕ magos_dsc@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАЈСТОР КОМПАНИ 034/371144 С.БОСИЛОВО СТРУМИЦА majstorkompani@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАК БИС ИНЖИНЕРИНГ 02/2458176 БУЛ.ЈANE САНДАНСКИ 7 ЛОК.10 СКОПЈЕ info@makbising.mk www.makbis.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАК ДОМ 02/3086499 БРАТФОРДСКА.БР.1 СКОПЈЕ makdom@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАК МОНТ 02/3078521 ЊУДЕЛХИСКА 4/3 ЛОК.8 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАК СТРОЈ ИНЖИНЕРИНГ 047/241303 БУЛ.1 МАЈ 204/16, П.ФАХ 105 БИТОЛА mak_stroj_ing@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКАЉБ КОПАНИ 02/2616419 ЏОН КЕНЕДИ 9-Б ЛОК.4 СКОПЈЕ makaljb@yahoo.com www.makaljb.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКАУС 02/2773301 П.ДЕЉАН 5/1/30 СКОПЈЕ makaus@makaus.com.mk www.makaus.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКБАЗЕН 071/240785 Г.ДЕЛЧЕВ 42 ШТИП makbazen@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКБАУ 031/413543 3 МУБ 56 КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКБЕТ 02/2650758 УЛ.8 БР.14, ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКЕДОН БЕТОН 02/3118307 УЛ.519 БР.47 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКЕДОНСКИ ВОЈВОДА ИВАН 077/612576 НАУМЧЕ КАРЕВ 21 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ 02/2440120 3-ТА МАК.БРИГАДА 37-Б СКОПЈЕ makmetalinzenering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКМОНТ 02/3078521 ЊУДЕЛХИСКА 4/3 Л.8 СКОПЈЕ makmont.skopje@gmail.com www.makmont.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКМОНТИНГ 02/3063551 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 70Б СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКОГРАДБА 02/3229257 ПРОЛЕТ 14/2-25 СКОПЈЕ makogradba@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКОТЕРМ 02/3117733 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 52 СКОПЈЕ info@makoterm.com.mk www.makoterm.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАКПОЛ 02/3222055 О.НИКОЛОВ 122 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАЛА РЕКА 034/213965 МОИНСНСКИ ПАТ ББ ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАЛИРА 031/376309 М.ТИТО 162 КРИВА ПАЛАНКА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАНЕРА КОМЕРЦ 02/3228220 П.ОДРЕДИ 37/17, 1 КАТ СКОПЈЕ manera@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАНСРД 034/211738 Д.ВЛАХОВ ББ ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАПРОМ 045/224006 4 ЈУЛИ 2 КИЧЕВО maprom_92@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАРИН 046/250333 ДЕЈАН ВОЈВОДА 3 ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАРИНА-ЛЕА дооел 071/352417 / СКОПЈЕ cockovskipetko@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАРТЕЈ ГРАДБА 02/3151091 11 ОКТОМВРИ 16 СКОПЈЕ kontakt@martejgradba.com.mk www.martejgradba.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАРТИН 4 046/230710 С.ПАНЏОВ 14/2 ОХРИД martin4@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАРТИН ИНЖИНЕРИНГ 02/3110092 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 32/1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАРТИНИЛИ 02/3212183 НАРОДЕН ФРОНТ 19/39 СКОПЈЕ info@cvr.mk www.cvr.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАСОН 047/241586 ПРИЛЕПСКА 1А БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАСОН ИНЖЕНЕРИНГ 02/3232851 КЕЈ 13 НОЕМВРИ 1, ГТЦ СКОПЈЕ masoninzinering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ 02/3069815 РОЗА ЛУКСЕМБУРГ 12 ЛОК.1 СКОПЈЕ contact@mastering.mk www.mastering.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАСТЕР ХАУС 031/429570 Б.РИБАР 1 КУМАНОВО marina_klub@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАТОШИ БАУ 070/573248 УЛ.106 БР.22 ТЕТОВО matoshi.bau@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МАШИНОТЕХНА 02/3063076 НОБЕЛОВА 11А СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МГМ ИНЖИНЕРИНГ 02/2455456 3-ТА МАК.БРИГАДА 29-4 СКОПЈЕ mgminzenering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕВЛАН ГРАДБА 078/211141 ИНДИРА ГАНДИ 31 СКОПЈЕ mevlan.r@outlook.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕГА МОНТ 02/2400235 ХРИСТО БАТАНЏИЕВ 17 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕГА СКОП 02/3212437 29 НОЕМВРИ 40-1/1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕДИЈАН ТРЕЈД 02/3129128 ОРЦЕ НИКОЛОВ 93 ЛОК 8 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕКАТЕ 02/3077781 Н.ТЕСЛА 22/1-2 СКОПЈЕ info@mekate.mk www.mekate.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕЛМАКС БМ 02/2043453 ПАРТИЗНСКИ ОДРЕДИ 151 Б3 М1 СКОПЈЕ info@melmaksbm.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕРМЕР-ТЕРАЦО-МОЗАИК 02/2440134 / СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕТАЛ ЕЛЕКТРИК 02/3066823 АТИНСКА 21 СКОПЈЕ metal_elektrik@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕТАЛ ИНВЕСТ 043/444474 НАС.ГЛИШИЌ КАВАДАРЦИ info@metalinvest.mk www.metalinvest.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕТАЛ МАСТЕР 02/6121565 В.КОМАРОВ 29 СКОПЈЕ info@metalmaster.com.mk www.metalmaster.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕТАЛИНЖИНЕРИНГ-ГРАДИНГ 02/3296663 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ metalinzenering@t.mk www.metalinzenering.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕТАЛТЕХНА 02/2035338 НИКОЛА ТРИМПАРЕ 10-А СКОПЈЕ metaltehna@hotmail.com www.metaltehna.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕТАТЕТ СТУДИО 070/285867 СКОПЈЕ elena@metatet.com http://metatet.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕТИ КОМЕРЦ 070/263461 С.ДОБРОШТЕ ТЕТОВО metikomerc@gmail.com www.metikomerc.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 212
МЕТКОМ ХОЛДИНГС 02/3118556 В.ВЛАХОВИЌ 23/1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕТСО МИНЕРАЛС 02/3063667 ЊУДЕЛХИСКА 2-1/6 СКОПЈЕ voislav.s@t.mk www.metsominerals.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕХАНИЗАЦИЈА 033/297450 ШТИПСКИ ПАТ ББ КОЧАНИ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЕХАНОТЕХНИКА 047/225188 БРАЌА МИНГОВИ ББ (КОМПЕЛКС АВРА) БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИВА ГРАДБА 031/383147 СЕЛО ГИНОВЦИ - ОПШ.РАНКОВЦЕ КРИВА ПАЛАНКА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИВА ГРАДБА 02/3100011 11 ОКТОМВРИ 86 ЛОК.14 СКОПЈЕ miva-gradba@mivagradba.com.mk www.mivagradba.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИКЕЛИ 044/522002 С.ПОРОЈ ТЕТОВО info@mikeli.com.mk www.mikeli.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИКОМП 048/415569 А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИЛ-ДАВИТ 070/423697 ИЛИНДЕНСКА 42 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИЛ-ДЕН 043/224516 НАС.РЕЧАНИ ББ ВЕЛЕС mil_den@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИЛЕНИУМ 02/3226362 МАЈАКОВСКИ 20 СКОПЈЕ milenium@mileniumdesign.com.mk www.mileniumdesign.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИЛИ-ВЛА 070/321794 С.ЛИСЕЦ ТЕТОВО milivla@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИНЕРА КО 02/2468719 К.Ј.ПИТУ 24 ЛОК.14 СКОПЈЕ www.minera.bg ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИНИ БАГЕР 078/409202 ЕНГЕЛСОВА ББ ШТИП minibager@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИНТ-ИНЖЕНЕРИНГ 02/3211355 БИХАЧКА 6 СКОПЈЕ mintingenering@gmail.com www.mintinzenering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИС КОМЕРЦ 02/2700842 Е.ЗОЛА 4 Л.3 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МИСА МГ 02/3120098 ПАВЕЛ ШАТЕВ 4 СКОПЈЕ misa_mg@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЛАД ЅИДАР 047/229662 ЦАР САМОИЛ 36 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЛАД КОМ / Б.НИКОЛОВ 17 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МЛАЗ ИНЖИНЕРИНГ 034/211905 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ММ ТРГОГРАДБА 02/2553245 УЛ.11 БР,58 СКОПЈЕ daniel@mmtrgogradba.com.mk www.mmtrgogradba.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ММ-КОМПАНИЈА 02/2460730 Д.БЕРОВСКИ 3 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ММЛ ИНЖИНЕРИНГ 02/3073006 Н.РУСИНСКИ 4-1/2 СКОПЈЕ mml@mml-engineering.com.mk www.mml-engineering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МН-АС 075/212563 С.РАДОЛИШТА СТРУГА mn-plaka@hotmail.com www.mn-pllaka.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МОБИЛ-ЕЛ 02/3079989 ПАРИСКА 18/7 СКОПЈЕ office@mobil-el.com.mk www.mobil-el.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МОБИНСТАЛ 02/3290306 Ц.ПОПОВИЌ 2/3-17 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МОДИНГ 02/3118713 О.ПРИЦА 1/4/14 СКОПЈЕ moding@t.mk www.moding.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МОДИНГ 044/333281 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО info@moding.com.mk www.moding.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МОДУЛАР ДИЗАЈН АРХИТЕКТИ 071/336108 Бул.Јане Сандански 7 СКОПЈЕ mda.skopje@yahoo.com www.modulardesignarchitects.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МОНТАЖНИ КУЌИ ВИКЕНДИЦИ 078/384134 ПАРТИЗАНСКА 4-А КРУШЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МОНТЕКО КОМПАНИ 075/345798 САВА КОВАЧЕВИЌ 1 БР.47-С ТЕТОВО info@montecocompany.mk www.montecocompany.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МОНТЕР 075/651378 Н.КАРЕВ 4-А ПРОБИШТИП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МР.БРИКОЛАЖ 02/3217980 П.НАКОВ 106 СКОПЈЕ info@mr-bricolage.mk www.mr-bricolage.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МСН ХАУС 077/552952 М.БОГОЕВСКИ 5 СКОПЈЕ www.msnhaus.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МСС-МОБИЛЕН САНИТАРЕН СЕРВИС 02/2461337 ЖДАНЕЦ 19-Б СКОПЈЕ sonjakrstic@yahoo.com www.adco.de ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МТ 047/225841 Д.ГРУЕВ 102 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МТ ДОО 070/222232 БИТОЛА mt.doo@hotmail.com http://mtdoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МТ ИНЖЕНЕРИНГ 078/363618 МИРКА НАСТЕСКА 58 КИЧЕВО mt-enigineering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МУЛТИ МЕДИЈА 02/2465599 ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 6 СКОПЈЕ multimedia@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
МУЊА 031/412339 11 ОКТОМВРИ 3 КУМАНОВО munja.kumanovo@on.net.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НАР ИНЖЕНЕРИНГ 02/2468156 В.МАЏУКОВСКИ 2-3/19 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НАСТЕЛ 02/3117011 ДАМЕ ГРУЕВ 14 СКОПЈЕ nastel@nastel.mk www.nastel.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НАЦЕ ПРОМЕТ 034/343476 С.ДОБИЛЕ СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НБ КОП КОМПАНИ 070/227936 К.АСЕНКОВ 4-1/25 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НЃ ИНЖЕНЕРИНГ 02/2467504 3-ТА МАК.БРИГАДА 29 ЛОК.1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НЕВА КОНСТРАКШН 070/306196 ЦРВЕНА ВОДА 9 СКОПЈЕ info@nevaconstruction.com www.nevaconstruction.com/ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НЕИМАР ИНЖЕНЕРИНГ 02/3225438 ТЦ БУЊАКОВЕЦ, КАТ 2, Л.8А СКОПЈЕ neimar_inzenering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НЕЛА АР 02/2772224 КОЗЈАК 35 1/5 СКОПЈЕ nela-ar@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НЕХАТ КОМПАНИ 070/762023 УЛ.10 БР.15, БАТИНЦИ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк 219
НИ-ОЛ ТРЕЈД 047/277121 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР nioltrejd@yahoo.com www.nioltrejd.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НИДЕС ИНЖЕНЕРИНГ 02/3084895 Ј.ГАГАРИН 57 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НИКО 2002 032/392894 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 157 ШТИП nikolovski.aco@t.mk www.niko2002.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НИКОБ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3098165 КАИРСКА 4 СКОПЈЕ info@nikob-ing.mk www.nikob-ing.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НИКОЛА МОЗАИК 078/450755 ВОДЕНСКА 23 ШТИП nikolamozaik@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НИСКОГРАДБА 047/233600 1 МАЈ ББ БИТОЛА niskogr@t.mk www.niskogradba.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НИСКОГРАДБА ОХРИД 046/260298 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ОХРИД niskogradbajavnost@yahoo.com www.niskogradba-ohrid.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НОВ ДОМ 034/212905 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА jovica@novdom.com.mk www.novdom.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НОВ ДОМ ВИЖН 078/267167 Д.ДАСКАЛОВ 55 СКОПЈЕ math_alen@yahoo.com www.novdomvizion.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НОВ СТИЛ 034/331504 МЛАДИНСКА 27 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НОВА ГРАДБА 1 045/261361 ГОРНО ПАШИНО ББ КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НОВИКОМ КОНСТРУКТОР 02/2700790 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НОВОГРАДБА 02/2627632 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 5, П.Ф.1085 СКОПЈЕ info@novogradba.mk http://novogradba.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк 219
НОВОГРАДБА-ПРИЛЕП 048/425229 Ѓ.ПЕТРОВ ББ ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НОРД ИНЖЕНЕРИНГ 070/640829 БУТЕЛСКА 54 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НОРМА ГРАДБА 078/604634 / ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
НУСС КОМПАНИ 047/241337 ИНДУСТРИСКА ББ БИТОЛА nusskompani@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ОЗЕР 02/3296055 БОЈМИЈА 2-7 СКОПЈЕ info@ozerconstruction.com www.ozerconstruction.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ОМЕГА ИНЖЕНЕРИНГ 02/3086044 КОЗЛЕ 88 Б1/4 СКОПЈЕ arsoski@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ОНИКС ПЛУС 075/420389 СКОПЈЕ contact@oniksplus.mk www.oniksplus.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ОРБИТА КОНСТРАКШН 02/2783274 МАРИОВСКА 32 СКОПЈЕ aleksandarjovanovski60@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ОРИОН ИНВЕСТ 02/3067881 П.ОДРЕДИ 68/6-6 СКОПЈЕ o.invest@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ОРИОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ 02/2047095 Р.БАТИНО 1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ОФИС КОМ 02/2403503 В.КОМАРОВ 27/4-1 СКОПЈЕ ofiskom@ofiskom.mk www.ofiskom.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
П-ТИМ-М 02/3079135 П.ОДРЕДИ 82 ЛОК.14, ТЦ АНТИКО СКОПЈЕ oliver_nesovski@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАВЕР МОНТ 072/309499 ул.Менделеева 2 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАЛАНКА ИНЖЕНЕРИНГ 071/273734 УЛ.532 БР.47, С.МАРИНО СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАЛИР ЗАНАТ 048/429110 К.ЈОСИФОСКИ 215 ПРИЛЕП palir_zanat@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАЛКО ИНЖЕНЕРИНГ 02/3214701 Х.СМИРНЕНСКИ 16-А СКОПЈЕ lomak@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАНОРАМА ХЕМ 047/256638 ЛАВЧАНСКИ ПАТ ББ, П.ФАХ 73 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАПАС 075/338358 А.ГРУБИШИЌ 2/6 СКОПЈЕ info@papas.mk www.papas.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАРКЕТ МОНТИНГ 02/2638776 БУТЕЛСКА 45-А СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАРНО 043/226247 КИРО КУЧУК 23 ВЕЛЕС parnodime@live.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАРТНЕР ДИЗАЈН 070-075/233582 УЛИЦА 509 БР.90-А, С.МАРИНО СКОПЈЕ partner-design@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАРТНЕР ШАМКАРОВ 02/3111428 ИЛИНДЕНСКА 43/3 СКОПЈЕ info@partnersamkarov.com.mk www.partnersamkarov.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАСТОР ИНЖЕНЕРИНГ 02/2795425 УЖИЧКА РЕПУБЛИКА 16-А СКОПЈЕ pastor_inzenering@yahoo.com www.pastor-inzenering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПАТИОМОНТ ЛТД 070/394538 ЃОРЃИ СОКОЛОВ 104В КАВАДАРЦИ patiomont@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 218
ПЕЛАГОНИЈА 047/452991 / РЕСЕН ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА 042/216332 Б.ЃИНОСКИ ББ, П.Ф. 36 ГОСТИВАР info@pelagonijaadgv.com.mk www.pelagonijaadgv.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА АД 034/213762 М.ТИТО 124 ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА АДГ 034/348089 ЛЕНИНОВА ББ СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА ГРАДБА 047/231704 НОВАЧКИ ПАТ ББ БИТОЛА pelagonijagradba@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА ИМАКО 033/364483 ПЛАЧКОВИЧКИ ОДРЕД ББ ВИНИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА ИНВЕСТГРАДБА 033/471994 М.ТИТО 10 БЕРОВО dia_goran@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА ИНЖИНЕРИНГ 02/3111200 Д.ЧУПОВСКИ 2 СКОПЈЕ pelagskp@pelagonija.com.mk www.pelagonija.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА МАЛЕШ 070/753885 М.ТИТО ББ БЕРОВО pelagmales@freemail.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА-10 ГРАДИЛИШТЕ 047/222870 1 МАЈ ББ БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА-ШТИП 032/391131 / ШТИП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛАГОНИЈА12 ГРАДИЛИШТЕ 032/433168 А.ТРАЈЧЕВ ББ СВЕТИ НИКОЛЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕЛИСТЕР 047/232222 Д.РАДОСАВЉЕВИЌ 3 БИТОЛА info@gppelister.com.mk www.gppelister.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕМА ИНЖЕНЕРИНГ 070/248430 / СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕНКОНИ ИНЖ 02/3211714 РУЗВЕЛТОВА 70/3-1 СКОПЈЕ jasmina.matoska@penkoni.com.mk www.penkoni.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕР ИНЖЕНЕРИНГ 043/415403 В.ВЛАХОВИЌ ББ КАВАДАРЦИ perinzenering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ 02/3211465 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ББ СКОПЈЕ info.mk@peraconstruction.com www.peraconstruction.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ 075/424364 М.ТИТО 15/1/4 СТРУМИЦА pesho@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПИР ДОО 02/3122049 К.РАЦИН 28 СКОПЈЕ www.pir.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПИРАМИДА-М 047/240040 К.ОХРИДСКИ ББ БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПИРИН КОМЕРЦ 046/256366 Д.ВЛАХОВ ББ ОХРИД pirinkomerc@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЛАНКОМ 034/344660 М.ТИТО 148 СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЛАНУМ 043/417043 ИНДУСТРИСКА ББ КАВАДАРЦИ gpplanum@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПЛОЧКАР 043/233156 РОДНА ИВЕВА 155 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПО-ЛЕТ 02/3081543 В.ЃОРГОВ 34 Л.3 СКОПЈЕ po-let_zivko@hotmail.com www.po-let.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПОДЕМ ИНЖИНЕРИНГ 047/232917 СОЛУНСКА 290 БИТОЛА podem_ing@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПОДОИНВЕСТ 078342221 / ВЕЛЕС podoinvest.baze@yahoo.com www.podoinvest.webs ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПОЛИ ПРОЈЕКТ ИНГ 070/215378 БРАЌА ГИНОВСКИ 65 ГОСТИВАР poliprojekt@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПОРР 02/3216377 ПРОЛЕТ 31-А СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРЕСПАСТАН 047/452402 Ј.ЈОСИФОВСКИ 8 РЕСЕН ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРО-ИНГ 02/2736110 Ѓ.ДИМИТРОВ 6/1 СКОПЈЕ proing01@yahoo.com.uk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОГРЕС ПАЗАРИ 042/217296 КЕЈ ВАРДАР 115 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОДОМ-МК 078/699215 АРХИМЕДОВА ББ, (YES ИНКУБАТОР, КАНЦ.106) СКОПЈЕ prodom_mk@yahoo.com http://bardzovskiinternet.wix.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОЕКСИНГ 02/2734841 НАУМ ОХРИДСКИ 11 СКОПЈЕ proeksing@yahoo.com www.proeksing.s5.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОИНЖИНЕРИНГ 078/209444 Ѓ.ПЕТРОВ 10А СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОЛЕТЕР ИГМ 033/361332 / КОЧАНИ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОМИНГ 046/784970 ВРАНИШТА ББ СТРУГА proming@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОМИС 02/2600180 ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ info@promis.com.mk www.promis.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОТОТИП 02/2786500 С.КОВАЧЕВИЌ 47А СКОПЈЕ office@prototip.com.mk www.prototip.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОФИ ИСМАНИ 02/2600175 В.МАЏУКОВСКИ 6 Л.1 СКОПЈЕ contact@profiismani.com.mk www.profiismani.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОФИ МАРКЕТ ИНТЕГРА 02/2467267 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ info@profi.com.mk www.profi.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРОФИ-АРТ-ДИЗАЈН 077/564909 УЛ.1 БР.14, ЦРЕШЕВ0 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ПРПАРИМИ ПАТ 044/340842 С.ЧЕЛОПЕК ТЕТОВО perparimi-pat@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РАДИКОН 02/2044634 ИСАИЈА МАЖОВСКИ 44 Л.6 СКОПЈЕ radikonnikola@yahoo.com www.radikon.ase.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РАДИНГ 02/2043021 ХЕРАКЛЕЈА 5 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РАДО ИНЖЕНЕРИНГ 02/3222663 О.НИКОЛОВ 104 СКОПЈЕ contact@rado.com.mk www.rado.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РАДОМАГ 046/787211 С.РАДОЖДА СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РАМИЌ ИНЖИНЕРИНГ 070/785900 С.БАТИНЦИ УЛ.4 БР.40 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РАМНЕ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3073404 ЛОНДОНСКА 19 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РАНВЕЈ ИНЖЕНЕРИНГ 034/612555 МОША ПИЈАДЕ ББ СТРУМИЦА info@runwayengineering.com www.runwayengineering.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РАРИТЕТ 02/3111323 В.ЃОРГОВ 29 ЛОК.3 СКОПЈЕ raritetdooel@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЕ-КО ИНЖИНЕРИНГ 075/273154 УЛ.2/1 БР.44 Б СКОПЈЕ mile@rekoing.com.mk www.re-ko.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЕД МАК 075/605236 ДЕБАРЦА 21 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЕДА КОМПАНИ 070/215024 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЕКО ИНЖИНЕРИНГ 02/2782687 М.ЕФТИХИЈ 14 СКОПЈЕ veko@rekoing.com.mk www.re-ko.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЕМАКС 075/595266 УЛ.132 БР.12 ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЕМИС 046/266341 ТУРИСТИЧКА ББ ОХРИД remis1@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЕЧИЦА КОМЕРЦ 070/224125 ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЕЏО КОМПАНИ 070/629788 Д.ВЛАХОВ 4 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РЖ ЖЕЛЕЗНИЦА 02/3288000 16 МАК.БРИГАДА 18 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РИКО ГРАДБА 034/355067 М.ТИТО ББ СТРУМИЦА rikogradba@t.mk www.rikogradba.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РИМАКУ ГРАДБА 078/357282 ВАРДАРСКА ББ РАДОВИШ rimakugradba@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОБИ ИНВЕСТ 02/6121720 СКОПЈЕ robiinvest@tk.net.mk www.robiinvest.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОЈАЛ ВАСЕ 032/483079 Х.Т.КАРПОШ ББ ПРОБИШТИП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОЈАЛ ИНВЕСТ 02/2531201 Б.СТЕФКОВСКИ 95 СКОПЈЕ contact@rojalinvest.com.mk www.rojalinvest.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОЈАЛ ИНВЕСТ 02/2571168 УЛ.8 БР.24, Н.ИЛИНДЕН СКОПЈЕ ilinden@rojalinvest.com.mk www.rojalinvest.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОЈАЛ-МАК 032/483079 Х.Т.КАРПОШ ПРОБИШТИП nikola_rojal@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОЛОПЛАСТ 02/2581166 Трница, Илинден СКОПЈЕ roloplast@t.mk www.roloplast.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОЛОПЛАСТ 02/2522395 БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ 58, МАЏАРИ СКОПЈЕ roloplast@t.mk www.roloplast.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОТОМАК-2000 031/417536 ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА 32/2/5 КУМАНОВО rotomak_2000@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
РОФИК БОДЕН 070/577752 / ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САГИТАРИУС 02/3080900 М.Т.ГОЛОГАНОВ 147-1/2 СКОПЈЕ sagitarius@sagitarius-ltd.org ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САДИ ИНЖИНЕРИНГ 02/2444716 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 69-1/5 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САДИ-ИНЖИНЕРИНГ 02/2444716 Ј.САНДАНСКИ 69-1/5 СКОПЈЕ sadiinzenering@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САКОМ ИНЖЕНЕРИНГ 02/2464427 БОЈМИЈА 6 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САЛМОНТ 02/2615411 М.МИТЕВСКИ 3-2/2 СКОПЈЕ salmont@hotmail.de ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САМ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3211412 БУЛ.К.РАЦИН 28/15 СКОПЈЕ sam.engineering@live.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САН ГОР ИНЖЕНЕРИНГ 078/213479 УЛ.50 БР.20, РАДИШАНИ СКОПЈЕ sangor_i@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САН МАРКО 02/3078718 ЛОНДОНСКА 19/28 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САНИ-БАУ-ШЕКИ 070/427731 С.АРМАКИЈА 51, САРАЈ СКОПЈЕ mko sheki_sk@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САРА ТРЕЈД 02/3179557 50 ДИВИЗИЈА 40/2-3 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САРИНГ 02/3113801 К.КИРКОВ 3/1 СКОПЈЕ saring@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
САФИТЛИ КОНСТРАКШН 078/293949 Габреш 4/10 СКОПЈЕ safitligrupacija@outlook.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 212
СБ БЕАР ГРАДБА 070/384819 ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО 15-2/3 СКОПЈЕ sbbeargradba@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СЕРМНОВА 2 070/426586 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СИ-ЕЛ 02/2651222 КАЧАНИЧКИ ПАТ ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СИГМА КОМЕРЦ 02/2772414 АДОЛФ ЦИБРОВСКИ 10/17 СКОПЈЕ koco_tana@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СИЛИНГ 02/3133576 29 НОЕМВРИ 77/2 СКОПЈЕ siling@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СИМАК ИНЖЕНЕРИНГ 02/2444636 Ј.САНДАНСКИ 19-1/14 СКОПЈЕ simak94@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СИНТЕК 02/3097053 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ sintek@on.net.mk www.sintek.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СИТИ ПЛАЗА 02/3211465 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 7 СКОПЈЕ info@cityplaza.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СК КОРПОРАЦИЈА 02/2466051 КОЗЛЕ 143 СКОПЈЕ contact@skcorp.mk http://skcorp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СКАЛА 08 077/593398 / СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СКИПИ 047/550425 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 35/1 БИТОЛА skipibt@t-home.com http://skipi.mk/ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СЛИКОВИТ 072/246502 МАКЕДОНСКА 1 КОЧАНИ kontakt@slikovit.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СЛОГА ИНЖИНЕРИНГ 070/558426 М.Х.ЈАСМИН ББ ВИНИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СМБ 02/3245398 П.П.АРСОВ 19-2/3 СКОПЈЕ smb@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СМИТ 02/2783683 Д.ОБРАДОВИЌ 1 ЛОК.3 СКОПЈЕ info@smit.com.mk www.smit.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СОЛОМОН-ИНГ 047/238450 НАС.КАРПОШ 7/3/3 БИТОЛА solomon_ing@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СОПОТ 070/305782 ЦРВЕНА СКОПСКА ОПШТИНА 10, П.Ф.876 СКОПЈЕ contact@sopot.com.mk www.sopot.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СПЕКТАР 047/227949 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2/2 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СПИДИ ИНЖИНЕРИНГ 02/3214499 РОЗА ЛУКСЕМБУРГ ЗГР.16/1 СКОПЈЕ spidi_goran@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СРМА ИНЖЕНЕРИНГ 02/2722012 УЛ.6 БР.14, С.БАТИНЦИ СКОПЈЕ info@srmainzinering.eu.mk www.srmainzinering.eu.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ССС 032/441811 / СВЕТИ НИКОЛЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТАР-М ИНЖЕНЕРИНГ 02/3061953 Ф.РУЗВЕЛТ 45 СКОПЈЕ info@starm.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТАТЕР ДЈ 070/214347 М.ТИТО 62, Н.СЕЛО СТРУМИЦА stater@mail.net.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТАТИК ГРУП 02/3223941 СКУПИ 6/31 СКОПЈЕ statik_mk@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТЕ - НА ЗДРАВКИН 043/220528 ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 68 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТЕНТОН ГРАДБА 047/229077 ДОЛНО ОРИЗАРИ ББ БИТОЛА stentonbt@yahoo.com www.stentongradba.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТЕФАНОВИ ИНЖИНЕРИНГ 02/2775376 ПЕТАР ДАЉАН 7-2/5 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТИЛ ГРАДБА 045/222455 М.УГРИНОВА-ГИНА ББ КИЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТИЛ-ИНГ 047/253830 ПАРТИЗАНСКА 45/9 БИТОЛА igornastevski@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТИЛИСТ 02/3136238 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 36 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТОЖЕР ДОМ МК 070/306319 РИНХИНИ 6-Б СКОПЈЕ stozermk@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 222
СТОИМЕНОВ 033/273473 КИРО КИКЕНСКИ 3 КОЧАНИ stoimenov.dooel@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТОМА ПРОЕКТ 02/3178699 СВ.К.ОХРИДСКИ 58 СКОПЈЕ stoma_proekt@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТРАБАГ 02/3212151 ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТРАБАК 02/3233686 ТЦ СОРАВИЈА СКОПЈЕ goran.trencevski@strabak.com www.strabak.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
СТУДИО СТРОЈ 02/3216900 Н.ТРИМПАРЕ 18-1/19 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТАЈО КОМЕРЦ 044/330268 НАС.ДРЕНОВЕЦ ВВ ТЕТОВО tajokomerc@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТАНЕ 070/232579 С.ДРСЛАЈЦА СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТАНЕ 2007 078/362612 СПАС БАНЏОВ 9/5 ОХРИД tane2007@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТАНЕКС ПРО 046/251867 ПИТУ ГУЛИ 71 ОХРИД taneks.pro@t.mk www.tanekspro.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕЈН 047/452827 Ј.ЈОСИФОВСКИ РЕСЕН ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕКОБАЛ ГЛОБАЛ 075/440698 БЕКИР АЛИРИЗА 18 ОХРИД tecobalglobal@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 213
ТЕКОЛ ИНВЕСТ 02/3064884 БРАНИСЛАВ НУШИЌ 11 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕКОС ПАНЕЛ 078/300225 / КРУШЕВО kbojadzievska96@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕКТУМ ИНЖЕНЕРИНГ 043/363789 МАРШАЛ ТИТО 44 НЕГОТИНО info@tectum-ing.com www.tectum-ing.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕМЕЛИ 031/425082 Т.ДУМБА 79А КУМАНОВО dgitemeli@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕМПЕСТ 02/2461751 ТЦ 13 НОЕМВРИ КАТ 1, ЛОК.2 СКОПЈЕ tempest_tko@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕРАКОТА ИНЖЕНЕРИНГ 048/415100 КРУШЕВСКО ЏАДЕ ББ ПРИЛЕП contact@terakota.com.mk www.ingterakota.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕРМИКА ИНЖЕНЕРИНГ 070/281663 А.ЧЕХОВ 15 СКОПЈЕ termika@live.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕРМИКА-М 02/2466412 БУЛ.3 МАК.БРИГАДА 1 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕРМО БЛОК 077/900345 / СКОПЈЕ Info@termoblok.com.mk www.termoblok.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕРНА 02/2050530 П.ОДРЕДИ 149 ВЛ.1 СКОПЈЕ terna@terna.com.mk www.terna.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕТОАР 02/3218072 УЛ.106 БР.64 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНИКА 032/630055 ИЛИЈА АЛЕКСОВ 71 РАДОВИШ contact@tehnikagp.mk www.tehnikagp.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНО БАУ 031/415972 Н.ВАПЦАРОВ 14 КУМАНОВО besimsaliu@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНО МОНТАЖА 034/ / СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНО ФОРМА 032/608865 ЦВЕТАН ДИМОВ 58 ШТИП tehnoforma@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНО-ДЕКОР 032/483365 / ПРОБИШТИП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНОГРАДБА ИНЖИНЕРИНГ 02/3076633 БУЛ.ИЛИНДЕН 138 Р.48 СКОПЈЕ tehnogradbaing@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНОГРАДИНГ 048/477979 / КРУШЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНОГРАДИТЕЛ 02/2036174 ЃОРЧЕ КАЗЕЛОВ 16 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНОИНЖИНЕРИНГ 032/632369 Ѓ.ПЕТРОВ 2 РАДОВИШ tehnoing@t.mk www.tehnoing.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНОПРОЕКТ-2 044/338889 УЛ.113 ББ ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТЕХНОУНИОН 034/426551 Г.ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТИМ 02/3115058 ГТЦ ПРИЗЕМЈЕ ЛОК.1 Д.Е.219 СКОПЈЕ office@tim-dg.com www.tim-dg.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТИМ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3063020 М.Т.ГОЛОГАНОВ 60-Б СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТОМ ИНЖЕНЕРИНГ 071/735668 / КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТОНИ ГРУЈО 075/620087 С.МИРКОВЦИ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТОП ИНВЕСТ 032/606606 В.ПРЌЕ 88 ШТИП office@topinvest.mk www.topinvest.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТОПОЛ ДОМ 02/2037444 БЕНЗИСКА ПУМПА ВЛАЕ ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТОРНА ПРОБИВ 02/2777059 ПУШКИНОВА 1/2-19 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРАНС АГ 070/212294 С.ФРАНГОВО СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРАНС МЕТ 02/2720411 50 ДИВИЗИЈА 30А/11 СКОПЈЕ info@transmet.com.mk www.transmet.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРАНСМЕТ 02/2775311 КОСТУРСКИ ХЕРОИ 38 КАТ 2 ЛОК.1 СКОПЈЕ info@transmet.com.mk www.transmet.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРАНСФЕР 048/413856 РАМПО ЛЕВКАТА 107 ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРАСИНГ 02/2628412 ГАЛИЧНИК 26 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРГО ИНЖЕЊЕРИНГ 02/3176223 БЕЛ КАМЕН 6/2 СКОПЈЕ info@trgoinzenjering.com.mk www.trgoinzenjering.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРГО-ГРАДБА 032/607131 / РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРГОЦЕМЕНТ 043/233661 Б.ЃОРЕВ 223 ВЕЛЕС trgocement@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРИ БРАЌА 02/2642844 БОЦА ИВАНОВА ББ СКОПЈЕ tribraka@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРИ ОРТАЦИ 070/391373 КРАЛИ МАРКО 5 ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРИМ И ЛУМ 046/784416 М.ТИТО ББ СТРУГА trim_oh@yahoo.com www.trimlum.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРИМ И ЛУМ 046/253104 ТУРИСТИЧКА ББ ОХРИД trim_oh@yahoo.com www.trimlum.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРИМ-ЛУМ 046/253104 / ОХРИД www.trimlum.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРИМО МАКЕДОНИЈА 02/3221546 ЛОНДОНСКА 19, КАТ 3 ЛОК.4, ДТЦ ОЛИМПИКО СКОПЈЕ trimomakedonija@trimo.com.mk www.trimo.si ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ТРОН 046/254199 БУЛ.ТУРИСТИЧКА 73-1/4 ОХРИД ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЌА-НУ КОМПАНИ 070/386936 ЏОН КЕНЕДИ, ЧАИР СКОПЈЕ kanucompany@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЌАШО 046/796114 С.ЗАГРАЧАНИ СТРУГА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЌЕМО БАУ 070/641918 С.ШЕМСОВО ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УБЕРЦУГ КОШУЛИЦА АГ 071/486348 ЛЕСКАРЦЕ, САРАЈ СКОПЈЕ shkupi19@hotmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 216
УНИ КЛИМА КОМПАНИ 02/3067804 БУЛ.П.ОДРЕДИ 86 Л.21 СКОПЈЕ uniklimakompani@yahoo.com http://uniklimakompani.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИ-БАУ 044/330648 М.ТИТО БЛ.54 ТЕТОВО unibau@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА 070/302042 ЛЕНИНОВА 44, ГТЦ ГЛОБАЛ 2 КАТ СТРУМИЦА univerzalgradba@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИВЕРЗАЛ ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3068448 ЊУДЕЛХИСКА 4/3 ЛОК.7 СКОПЈЕ inguniversal@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИВЕРЗАЛ-БАЛКАН 02/3078972 ЛОНДОНСКА ББ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИЈА КЛУБ 071/263306 УЛ.531 БР.43 ЛОК.2, МАРИНО СКОПЈЕ info@unijaklub.mk www.unijaklub.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИК СТОН 078-071/285231 Ј.САНДАНСКИ 66, ТЦ БИСЕР СКОПЈЕ www.uniquestone.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИКАТ ГРАДБА 048/417934 БЕОГРАДСКА 119В ПРИЛЕП unikatgradba@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 218
УНИКО 034/211009 / ГЕВГЕЛИЈА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИОНИНВЕСТ-ИМГ 02/2742305 УЛ.3 БР.5, С.РАКОТИНЦИ СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УНИФИЛ 032/605077 / РАДОВИШ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УРБАН ГРАДБА 02/6155550 ТОМЕ АРСОВСКИ 39-А СКОПЈЕ urban_gradba@live.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УРБАН ИНЖЕНЕРИНГ 075/456121 / СКОПЈЕ driton_demiri@hotmial.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк 217
УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН 044/550333 ЈАНЕ САНДАНСКИ 64 ТЕТОВО upcupc2010@gmail.com www.upc.eu.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УРБАН ПРОЕКТ 048/415703 КЕЈ 1-ВИ МАЈ 7А ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УРБАН СТИЛ ИНЖИНЕРИНГ 02/3228921 ПАРТ.ОДРЕДИ 33 Л.6 СКОПЈЕ contact@urbansteel.com.mk www.urbansteel.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
УРБАН ХАУС 072/267459 ул.18 бр.38-а, Јурумлери СКОПЈЕ urbanhousemkd@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФАБРИКА КАРПОШ 02/2032082 ПРОЛЕТЕРСКА 28 СКОПЈЕ info@fabrikakarpos.com.mk www.fabrikakarpos.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФАКОМ АД 02/5513103 А.МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ info@fakom.com.mk www.fakom.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФАРИНГ 044/331602 ГТЦ ТРИЈАДА 2 КАТ ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФАРХА 02/2774175 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛОК 1/10 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФЕ БОДЕН 070/240319 РАДИОВЦЕ ТЕТОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк 216
ФЕИМ 070/605408 / КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФЕРОТЕРМ 044/522988 С.БОГОВИЊЕ ТЕТОВО feroterm@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФИ И ЕЛ КОМПАНИ 070/255448 ОХРИДСКА 13 ТЕТОВО fi.el.kompani1@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФИ-БАУ 044/333765 СОЛУНСКИ АТЕНТАТОРИ ГЕМИЏИИ 100/2 ТЕТОВО info@fibau.com.mk www.fibau.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФИ-КОМ 02/2454036 Ј.САНДАНСКИ 111 СКОПЈЕ info@fi-kom.com.mk www.fi-kom.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФИЛИП ИНЖИНЕРИНГ 02/2667729 С.БРАЗДА СКОПЈЕ filip.inzenering@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФИЛИП ПРИМА ЕКСКЛУЗИВ 078/303549 А.Ф.Ж. 55 СКОПЈЕ filipprima@yahoo.com www.filipprima.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФИНЕ 02/2445666 БУЛ.КИРО ГЛИГОРОВ ББ СКОПЈЕ info@fine.mk www.fine.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФИНЕЛ ИНЖИНЕРИНГ 02/3161918 СКОПСКА 28 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФЛОГЕН ГРУП 070/610557 Бул. Браќа Гиновски 172 ГОСТИВАР asktelemed@yahoo.com www.flogen-swiss.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФЛУГЕР ДЕКОР 02/2600154 ЏОН КЕНЕДИ 9А ЛОК.14 СКОПЈЕ www.flugger.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФОНТАНА АЛОЈЗ 02/2039736 Ѓ.ПЕТРОВ 11-А-3/2 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФОРМИ 047/254422 Б.СКЕРЛЕВСКИ 10/2 БИТОЛА mimis@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФОРСА АС 02/3080130 М.Т.ГОЛОГАНОВ 147/1-2 СКОПЈЕ contact@forsa-as.com.mk www.forsa-as.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФОРСЕ 070/232858 ПИРИНСКА 75Б/3 ШТИП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФОРТУНА ИНЖЕНЕРИНГ 02/3175175 Л.ПОП ТРАЈКОВ ББ СКОПЈЕ info@fortunaing.com.mk www.fortunaing.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФРАЈСИНЕТ БАЛКАНС 02/3118549 П.ОДРЕДИ 15/2 СКОПЈЕ fresbalk@unet.com.mk www.freyssinet.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФРИГОМЕТАЛ 071/215545 Г.ПРЛИЧЕВ 33 ВИНИЦА frigometal@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФРОДИ 02/3078530 ДРЕЗДЕНСКА 15-2/11-А СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ФУГА КОШУЛИЦА НИВЕЛИЗИМ ИБЕРЦУГ 070/671410 Ѓорѓи Томовски 14 СКОПЈЕ fugakoshulica@gmail.com https://fuga-koshulica.business.site/ ГРАДЕЖНИШТВО Линк 217
ФУНДАМЕНТ 02/3214619 Б.ТАЛЕСКИ 25-1/1 СКОПЈЕ fundam@freemail.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
Х.Ф.С.ЛИФТИНГ 070/292692 ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО 77 СКОПЈЕ hfsmacedonia@gmail.com www.hfs.at ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХАЈРИ КОНСТРАКТИНГ 072/558979 ЈАЖИНЦЕ ТЕТОВО said.ramadani@hajrikonstrakting.com www.hajrikonstrakting.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХАРТОПЛАСТ 034/213368 С.М.ДАНКО 3 ГЕВГЕЛИЈА contact@hartoplast.com.mk www.hartoplast.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХЕМИЈА КОМЕРЦ 043/239100 Ж.ФИРФОВ 42 ВЕЛЕС hemija-komerc@t.mk www.hemija-komerc.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХИДРИА 02/3078035 С.СТОЈЧЕВ 2-1/15 СКОПЈЕ klima@hidria.com www.hidria.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖИНЕРИНГ 02/3223667 БИХАЧКА 6 П.ФАХ.662 СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХИДРО КОНСУЛТ 02/3078410 ЃУРО ЃАКОВИЌ 18/2 СКОПЈЕ hidokonsult@t.mk www.hidrokonsult.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 070/388766 11 ОКТОМВРИ 6 ОХРИД info@hidroizolacija.mk www.hidroizolacija.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХИДРОМОНТИНГ 02/5511484 БОЈМИЈА 4/30 СКОПЈЕ h2omonting@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХИДРОПОВЕР КОНСТРАКШН 02/6091417 С.ДЕЛОВСКИ 21-А СКОПЈЕ hydropowerconstruction@gmail.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХИПОКС 033/360912 ИЛИНДЕНСКА 6 ВИНИЦА hipox@t.mk www.hipox.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХИТАЧИ КОНСТРАКШН 071/337711 ВАСИЛ ЃОРГОВ 31/1 ЛОК.17 СКОПЈЕ info@hitachiconstruction.com.mk www.hitachiconstruction.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХОТ И ХОТ 02/3097141 МОМИН ПОТОК ББ СКОПЈЕ hot.hot_mk@yahoo.com www.hot-hot.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХРИСТОВИ ИНЖИНЕРИНГ 02/3094056 УЛ.2 БР.42-Б, БАРДОВЦИ СКОПЈЕ info@hiteng.com.mk www.hiteng.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ХУЛУСИ КОМЕРЦ 031/413772 ИНДУСТРИСКА ББ КУМАНОВО info@hulusikomerc.com.mk www.hulusikomerc.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЦВЕТ КОМПАНИ 02/2666596 Џ.КЕНЕДИ 2/1-20 СКОПЈЕ contact@cvetkompani.mk www.cvetkompani.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЦЕЛЕ ГРАДБА 070/649417 БРАЌА ПОП ЈОРДАНОВИ 1 ВЕЛЕС ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЦИВКОН АГИ 02/2551611 РОМАНИЈА ББ СКОПЈЕ contact@civkon.mk www.civkon.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЦИКЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ 042/217445 18 НОЕМВРИ 27 ГОСТИВАР ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЦИЦ ИНЖЕНЕРИНГ 02/3135063 В.ЃОРЃОВ 30/41 СКОПЈЕ air11-2000@yahoo.com ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЦРНА РЕКА БУЧИН ЗТЗ 047/237604 Р.ЖИНЗИФОВ 5 БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЧАГОР 047/224209 И.МИЛУТИНОВИЌ 39 А БИТОЛА ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЧАР ПРОМЕТ 070/831189 / КУМАНОВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЧАТАЛ 048/421043 КРУШЕВСКИ ЏАДЕ ББ ПРИЛЕП ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЧЕЛИК 033/441141 ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЧЕЛИК 02/2778761 Д.ПАНДИЛОВ 10 СКОПЈЕ contact@baraka.com.mk www.baraka.com.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЧИНГАР ИНЖЕНЕРИНГ 02/3095109 СКУПИ ББ СКОПЈЕ cingar1@t.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЏЕСАШ 02/3290255 ДЕБАРЦЕ 6 СКОПЈЕ www.cesas.com.tr ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ЏОВИ КОМПАНИ 034/340737 НИКОЛА ТЕСЛА ББ СТРУМИЦА kontakt@jovikompani.mk www.jovikompani.mk ГРАДЕЖНИШТВО Линк
ШТАЛБАЈ МУЛИЌ 02/2656688 УЛ.8 БР.22 ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО Линк