Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
БАЊА КЕЖОВИЦА 032/308560 КЕЖОВИЦА ББ ШТИП jpisar@t.mk БАЊИ Линк
БАЊА КОСОВРАСТИ 046/842095 С.КОСОВРАСТИ ДЕБАР info@bdcapa.com БАЊИ Линк
БАЊИ БАНСКО 034/377200 С.БАНСКО СТРУМИЦА БАЊИ Линк
БАЊИШТЕ 046/831092 С.БАЊИШТЕ ДЕБАР info@bdcapa.com БАЊИ Линк
ДЕБАРСКИ БАЊИ 046/832680 8 СЕПТЕМВРИ 9 ДЕБАР info@bdcapa.com www.bdcapa.com БАЊИ Линк
ЗАВОД ЗА РЕХАБ.-БАЊА БАНСКО 034/377169 С.БАНСКО СТРУМИЦА info@zavodbansko.com.mk www.zavodbansko.com.mk БАЊИ Линк
КАТЛАНОВСКА СПА 02/2581000 С.КАТЛАНОВО СКОПЈЕ katlanovskaspa@katlanovskaspa.com www.katlanovskaspa.com БАЊИ Линк
НЕГОРСКИ БАЊИ 034/231174 С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА info@negorskibanji.com.mk www.negorskibanji.com.mk БАЊИ Линк
ОГНОКОМЕРЦ ДООЕЛ 02/2047170 Н.ВУКМИРОВИЌ 14А СКОПЈЕ ognokomerc_skopje@hotmail.com www.ognokomerc.com.mk БАЊИ Линк
ЦАР САМУИЛ 034/377210 БАНСКО СТРУМИЦА hotelcarsamuil@gmail.com БАЊИ Линк