Page 7 - Yellow Pages Macedonia
P. 7

5
       Скопје Сити Тур   Skopje City Tour


                                Нов возен ред за 2013


                                Скопје-Гевгелија
                                во 06,05(п), 09,00(п), 16,50(п),
                                Скопје-Велес
                                04.00(п), 06.05(п), 06,48(п), 09,00(п),
                                13,20(п), 14,30(п), 15,20(п), 16,50(п),
                                17,10(д), 19,38(п), 22,40(п),
                                Скопје-Битола
                                06,48(п), 14,30(п), 17.10(д), 19,38(п),
                                Скопје-Куманово-Табановци
                                06,20(п), 08,20(е), 11,01(б), 16,26(п),
    Поаѓање во 11 и во 17 часот со Отворен автобус
                                19.00(п), 20,10(е), 23,00(п),
    Тргнува од пред Порта „Македонија“.
                                Скопје-Кочани
    Минува по „Димитрија Чупоски“,
                                15,20(п),
    бул„Св. Климент Охридски“ и „Илинден“,         Скопје-Кичево

    покрај Владата, преку мостот „Гоце Делчев“,      08,05(п), 16,50(п),
    по улицата „Самоилова“ низ Скопско кале,        Скопје-Волково-Приштина
    Универзитетската библиотека, Комплексот банки,     16,35(б)
                                Скопје-Ниш-Белград
    зградата на Црвениот крст, Музеј на град Скопје
                                08,20(е), 20,10(е).
    и првиот хотел „Бристол“.


                       Времетраење на круг: 60 мин. Транспортен Центар - Средно Водно;
                                           8:20    12:20

                                           9:40    13:40
                                           9:20    13:20
                                           10:40   14:40
                                           10:20   14:20
                                           11:40   15:40
                                           11:20   15:20
                                           12:40   17:00
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12