Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АКАДЕМИЈА ДЕЛ АРТЕ 071/730550 С.АЛЈЕНДЕ 70А СКОПЈЕ adarte8@gmail.com http://www.accademiadellarte.net ЦЕНТРИ Линк
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОТОКОЛ НА МАКЕДОНИЈА 02/3290380 29 НОЕМВРИ 42/1-19 СКОПЈЕ contact@protocolacademy.org www.protocolacademy.org ЦЕНТРИ Линк
АЛКА 02/3214505 Б.ДАВКОВ 33 СКОПЈЕ alka@alka.org.mk www.alka.org.mk ЦЕНТРИ Линк
АМБАСАДОР 02/3121286 / СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
АУРА 071/210950 / СКОПЈЕ aura_centar@yahoo.com ЦЕНТРИ Линк
БИЗНИС ЦЕНТАР 044/356251 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО ЦЕНТРИ Линк
ВАВИЛОН-СОЈУЗ НА НВО 02/3226986 11 ОКТОМВРИ 86-1/7 СКОПЈЕ pr@vavilonsojuz.org.mk vavilonsojuz.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ВИГОТСКИ-ЦЕНТ.ЗА ИНТЕГРАЛ.РЕХАБИЛ. 075/315151 С.ЈАНАКИЕВИЌ 17 ВЕЛЕС www.cir-vigotski.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ГЕЦ-ГЕРМАН.ЕНЕРГ.ЦЕНТАР 02/2402161 К.НОВАКОВИЌ 8 СКОПЈЕ antonija.josifovska@gec.mk www.gec.mk ЦЕНТРИ Линк
ГРАЃ. ИНФОРМ.ЦЕНТАР-СПЕКТАР 032/388073 ШТИП ЦЕНТРИ Линк
ДЕЛОВЕН ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР НА РОМИТЕ 02/2656900 СКОПЈЕ rbic@t.mk ЦЕНТРИ Линк
ДЕТСКИ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР 02/3116258 КЕЈ ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ДЕТСКИ СВЕТ ИСТОК 070/696014 СЛИВОВСКА 2-А СКОПЈЕ detskisvetistok@gmail.com ЦЕНТРИ Линк
ДНЕВ.ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБ.ПОТРЕБИ 033/472233 Г.ДЕЛЧЕВ 18 БЕРОВО dnevencentarberovo@yahoo.com ЦЕНТРИ Линк
ЕВРОП. ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА 048/412846 11 ОКТОМВРИ 129-А ПРИЛЕП ЦЕНТРИ Линк
ЕВРОП.ИНФОРМАТ.И ИНОВАТ.ЦЕНТАР ВО РМ 02/3123123 / СКОПЈЕ info@een.mk www.een.mk ЦЕНТРИ Линк
ЗАСОЛНИШТА ЗА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 070/841731 КОЧАНИ ЦЕНТРИ Линк
ЗАСОЛНИШТА ЗА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 071/574304 БИТОЛА ЦЕНТРИ Линк
ЗАСОЛНИШТА ЗА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 070/214863 СТРУМИЦА ЦЕНТРИ Линк
ИЗВИДНИЧКИ ЦЕНТАР 046/271381 НАС.ДАЛЈАН ОХРИД ЦЕНТРИ Линк
ИЉО АНТЕСКИ СМОК 044/332499 М.ТИТО ББ ТЕТОВО ЦЕНТРИ Линк
ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР НА ЕУ 02/3296363 МАКЕДОНИЈА 12, ПАЛАТА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ euinfo@euic.mk www.euic.mk ЦЕНТРИ Линк
ИСТРАЖУВ.ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА 02/3235411 БУЛ.К.МИСИРКОВ 2 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ИСТРАЖУВ.ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАН.ОПШТЕСТВО 02/3217940 БОРКА ТАЛЕСКИ 11/2 СКОПЈЕ csrconline@yahoo.com ЦЕНТРИ Линк
КАЛАМУС 02/2735031 П.ЗОГРАФСКИ 3-Б СКОПЈЕ nikdarko@kalamus.com.mk www.kalamus.com.mk ЦЕНТРИ Линк
КРИК 02/6090613 НИКОЛА КАРЕВ ББ СКОПЈЕ krik_mk@yahoo.com ЦЕНТРИ Линк
ЛГБТИ ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА 02/3256174 Н.Н.БОРЧЕ 83 СКОПЈЕ info@lgbti.mk www.lgbti.mk ЦЕНТРИ Линк
ЛИТЛ & ВАН ДЕ ГЕЕР 02/3222244 29 НОМЕВРИ 31 СКОПЈЕ muhamed.ibrahimi@lvdg.com.mk www.lvdg.com.mk ЦЕНТРИ Линк
МАК.ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР 02/3117876 Н.Н.БОРЧЕ 73 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ АМЕРИТ-ЦЕНТ.ЗА ОБУКА 02/3298224 ГРАД.ЅИД БЛ.13, П.Ф.606 СКОПЈЕ obuka@amerit.org.mk www.amerit.org.mk ЦЕНТРИ Линк
МЕЃУОПШТ.ЦЕНТАР 02/3297700 Н.КАРЕВ.15 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
МЕЃУОПШТ.ЦЕНТАР 047/451419 ЛЕНИНОВА ББ РЕСЕН ЦЕНТРИ Линк
МЕЃУОПШТ.ЦЕНТАР 032/483127 Ј.СТОЈАНОВ 16 ПРОБИШТИП ЦЕНТРИ Линк
МЕЃУОПШТ.ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБ. 045/220661 С.ШТЕРЈОСКИ ББ КИЧЕВО centarkicevo@yahoo.co.uk ЦЕНТРИ Линк
МЛАДИНСКИ ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР 033/412478 ПИЈАНЕЧКА 1 ДЕЛЧЕВО mite18@freemail.com.mk ЦЕНТРИ Линк
МЛАДИНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР 044/350280 Љ.Б.ПИШ 82 ТЕТОВО ЦЕНТРИ Линк
МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР 047/233020 Ц.САМОИЛ 29 БИТОЛА mkcbt@t.mk www.mkcbt.org.mk ЦЕНТРИ Линк
МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВАВИЛОН 034/324016 11 ОКТОМВРИ ББ (СТРУМИЧКИ ИНКУБАТОРИ) СТРУМИЦА ЦЕНТРИ Линк
МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ЗА БАЛКАНСКА СОРАБОТКА 043/212120 ВЕЛЕС ЦЕНТРИ Линк
МУЗИЧКО ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР 02/3135503 11 ОКТОМВРИ 23-Б/17 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
МЦЕТ 02/3217512 К.НЕДЕКОВСКИ 12-1 СКОПЈЕ mcet@mcet.org.mk ЦЕНТРИ Линк
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ 02/3099248 РУЃЕР БОШКОВИЌ ББ, МАШ.ФАКУЛ.3 КАТ СКОПЈЕ info@ncdiel.mk www.ncdiel.mk ЦЕНТРИ Линк
НАЦИОНАЛНА СОС ЛИНИЈА 0215700 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
НЕКСТ ЛЕВЕЛ 070/208206 ПАНО МУДАРОВ 12 КАВАДАРЦИ nextlevel_edu@yahoo.co.uk www.nextlevel.com.mk ЦЕНТРИ Линк
НЛП МАКЕДОНИЈА-ЦЕНТАР ЗА БИЗНИС ПСИХОЛОГИЈА 02/6144875 ОГЊАН ПРИЦА 1/1-10 СКОПЈЕ contact@centerbpsee.com www.centerbpsee.com ЦЕНТРИ Линк
НОЕЗИС - ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ 02/3103668 СКОПЈЕ noesis@noesis.com.mk http://www.noesis.com.mk ЦЕНТРИ Линк
ОИЦ & ГНОСИС ПРОФЕСИОНАЛ 02/3246 304 О.НИКОЛОВ 99 СКОПЈЕ oicsk@oic.org.mk www.oic.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 047/221133 1 МАЈ ББ БИТОЛА ЦЕНТРИ Линк
ПАРАЦЕЛЗУС 02/2040501 ДЕВОЛ 18 СКОПЈЕ info@paracelsus.mk www.paracelsus.mk ЦЕНТРИ Линк
ПИОНЕРСКИ ЦЕНТАР ЈОНЧЕ ЦВЕТКОВСКИ 047/452652 29 НОЕМВРИ 4 РЕСЕН ЦЕНТРИ Линк
ПОРАКА-ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ 02/3296961 ОРЦЕ НИКОЛОВ 122 СКОПЈЕ poraka@t.mk www.poraka.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ПОРАКА-ЦЕНТАР ЗА ПОМОШ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРEБИ 043/211331 ВЕЛЕС ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.БИЗНИС ЦЕНТАР 02/3298065 Ѓ.СТРУГАР 15-А СКОПЈЕ recs@recs.org.mk www.recs.org.mk ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ 033/411727 / ДЕЛЧЕВО rczdelcevo@gmail.com ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА ПОЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО 043/222114 ВЕЛЕС ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ. СО КРИЗИ-РЕСЕН 047/454860 ПЛОШТАД М.ТИТО ББ РЕСЕН ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-БЕРОВО 033/471033 ПАРТИЗАНСКА ББ БЕРОВО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-БИТОЛА 195 БУЛ.1-ВИ МАЈ ББ БИТОЛА ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ВАЛАНДОВО 034/382220 Н.КАРЕВ ББ ВАЛАНДОВО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ВЕЛЕС 195 П.БРАШНАРОВ ББ ВЕЛЕС ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ВИНИЦА 033/361342 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ГАЗИ БАБА 02/3240000 А.МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ГЕВГЕЛИЈА 034/212900 МОИНСКИ ПАТ ББ ГЕВГЕЛИЈА ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ГОСТИВАР 042/215822 БРАЌА ГИНОВСКИ ББ ГОСТИВАР ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-Д.ХИСАР 047/276601 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ДЕБАР 046/831051 8 СЕПТЕМВРИ ББ ДЕБАР rcukdebar@gov.com.mk ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ДЕЛЧЕВО 033/411137 БУЛ.МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-К.ПАЛАНКА 031/375744 М.ТИТО 175 КРИВА ПАЛАНКА ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-КАВАДАРЦИ 043/413826 М.ТИТО ББ КАВАДАРЦИ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-КАРПОШ 02/3092941 П.ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-КИСЕЛА ВОДА 02/2786741 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-КИЧЕВО 045/225751 Б.КИДРИЧ 2 КИЧЕВО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-КОЧАНИ 033/274797 Н.КАРЕВ ББ КОЧАНИ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-КРАТОВО 031/481495 Г.ДЕЛЧЕВ 76 КРАТОВО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-КРУШЕВО 048/477062 Н.ЃУРОВИЌ ББ КРУШЕВО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-КУМАНОВО 195 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-М.БРОД 045/274124 7-МИ СЕПТЕМВРИ 4 М. БРОД ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-НЕГОТИНО 043/371205 АЦО АЏИЛОВ 2 НЕГОТИНО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ОХРИД 195 Д.ВЛАХОВ 57 ОХРИД ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ПРИЛЕП 048/401020 ЕГЕЈСКА ББ ПРИЛЕП ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ПРОБИШТИП 032/483146 Ј.СТОЈКОВСКИ 1 ПРОБИШТИП ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-РАДОВИШ 032/632274 А.МАКЕДОНСКИ ББ РАДОВИШ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-С.НИКОЛЕ 032/444161 ПЛОШТАД ИЛИНДЕН ББ СВЕТИ НИКОЛЕ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-СТРУГА 046/785390 В.МАЛЕСКИ ББ СТРУГА ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-СТРУМИЦА 195 М.ПИЈАДЕ ББ СТРУМИЦА ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ТЕТОВО 02/195 Љ.БОЖИНОВСКИ ББ ТЕТОВО ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ЦЕНТАР 02/3232699 М.ЦОКОВ ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ЧАИР 02/2601855 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
РЕГ.ЦЕНТАР ЗА УПРАВ.СО КРИЗИ-ШТИП 195 В.ГЛАВИНОВ ББ ШТИП ЦЕНТРИ Линк
РЕП.ЦЕНТАР ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ТРЕВОЖЕЊЕ 02/3111082 Д.МИРЧЕВ ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
СПЕКТАР-РЕГИОН.ЦЕНТАР ЗА СОРАБОТКА 02/3074712 Н.ТЕСЛА 55 СКОПЈЕ rccspectar@yahoo.com ЦЕНТРИ Линк
СТРИП ЦЕНТАР НА МАКЕДОНИЈА 043/221395 В.ЃОРГОВ 78 ВЕЛЕС comicmk@yahoo.com www.comicscenter.mk ЦЕНТРИ Линк
СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР 047/226559 ЗГРАДА БИБЛИОТЕКА БИТОЛА ЦЕНТРИ Линк
ТАЛАНТ 02/3246521 29 НЕОМВРИ 17/21 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ТРИАГОЛНИК 02/3290389 ВЛАДИМИР НАЗОР 4/6 СКОПЈЕ info@triagolnik.com.mk www.triagolnik.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ФРАНЦУСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР 02/3118503 ГРАДСКИ ЅИД БЛ.5, П.ФАХ 388 СКОПЈЕ ccfskopje@ccfskopje.edu.mk www.ccfskopje.edu.mk ЦЕНТРИ Линк
ХАБАРДОВ ЦЕНТАР ЗА ДИЈАНЕТИКА И СКИЕНТОЛОГИЈА 02/3214551 8-МА УДАРНА БРИГАДА 24 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ХРИСТИЈАНСКИ ЦЕНТАР 02/3121374 БЛАГОЈ ДАВКОВ 10 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦДНН-ЦЕНТ.ЗА ДИГИТИЗ.НА НАЦИОН.НАСЛЕД. 02/3249750 АРХИМЕДОВА 5, П.Ф.162 СКОПЈЕ www.cdnh.edu.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТ.ЗА РАЗВ.НА ПЕЛАГОН.ПЛАНИН.РЕГИОН 047/232800 Б.КИДРИЧ 24, П.Ф.223 БИТОЛА info@pelagonijaregion.mk www.pelagonijaregion.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТAR ЗА КАРПЕСТА УМЕТН. 031/481572 ПЛАНИНСКА 1 КРАТОВО lcfrockart@yahoo.com www.rock-art.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА 02/3215015 БУЛ.СВ.К.ОХРИДСКИ 54-2/1 СКОПЈЕ contact@cds.com.mk www.cds.com.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТСКИ РАЗВОЈ 044/338942 К.Ј.ПИТУ 51 ТЕТОВО nvocdri@yahoo.com ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ДЕТСКО ТВОРЕШТВО 047/224231 РУЗВЕЛТОВА 20 БИТОЛА ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 048/421168 А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЕВРОП.ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА 033/277401 ЉУПЧО САНТОВ 6 КОЧАНИ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА-ЦЕА 02/2444766 Ј.САНДАНСКИ 63/3 СКОПЈЕ info@cea.org.mk www.cea.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ 02/3111144 КЕЈ 13 НОЕМВРИ 14-2/5 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО 02/9700 / СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЗАВИСНОСТИ-К.ВОДА 02/2781626 М.ОРЕСКОВИК ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 032/483256 Ј.СТОЈАНОВ ББ ПРОБИШТИП ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 02/2400821 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 034/370064 С.РАДИЧЕВО 113 СТРУМИЦА ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 033/411603 М.М.БРИЦО ДЕЛЧЕВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИРАЊЕ 031/437310 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ 02/3109932 Ц.ПОПОВИЌ 6-2/9 СКОПЈЕ crpm@crpm.org.mk www.crpm.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖ. 02/3097337 ДРЕЗДЕНСКА ББ СКОПЈЕ katastar.skopje@katastar.gov.mk www.katastar.gov.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА КОМПЕНТЕНЦИИ И СЕРТИФИКАЦИЈА 02/3228760 ВАСИЛ ЃОРГОВ 22-29 СКОПЈЕ www.cks.com.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА КРИЗНИ СОСТОЈБИ 02/3136400 / СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА ИНИЦИЈАТИВА 032/392229 М.ПИЈАДЕ 49 ШТИП ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ 02/3072798 МАЈКА ТЕРЕЗА 23 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ 047/221809 ПРИЛЕПСКА 21/51 БИТОЛА ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА МИР И ДЕМОКРАТИЈА 02/3061951 О.НИКОЛОВ 155 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА НАУКА И МЛАДИ 048/411722 К.ОХРИДСКИ 7 ПРИЛЕП ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВ. КУЛТУРА И СПОРТ АБЦ 034/344455 К.ОХРИДСКИ 84 СТРУМИЦА abc_strumica@hotmail.com ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 02/2529714 БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 047/453490 / РЕСЕН ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ПЕРМАКУЛТУРА И МИРОГРАДБА 070/390555 Х.КАРПОШ 43 ШТИП ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ПРАВНА ПОМОШ 02/3117866 М.ГОРКИ 20-1/4 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗАВИСНОСТИ 02/3165542 11 ОКТОМВРИ 42 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ПРОУЧ.И УНАПРЕД.НА МИРОТ 032/443314 М.ТИТО 90 СВЕТИ НИКОЛЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ПСИХОСОЦ. И КРИЗНА АКЦИЈА 02/3298238 П.ОДРЕДИ 23/1-3 СКОПЈЕ info@cpca.org.mk www.cpca.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА РАДИО И НОВИНСКО ИЗДАВ.ДЕЈНОСТ 034/326328 БОРО ЏОНИ 10 СТРУМИЦА ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ДЕМОКРАТИЈА 02/3290924 Н.ФРОНТ 5 СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА РЕХАБИЛИТ. НА ТРАУМАТИЗ.ЛИЦА 044/333553 К.Р.ДРНЦ 16 ТЕТОВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. ГРИЖИ 032/483127 Ј.СТОЈАНОВ 16 ПРОБИШТИП ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАБОТА 048/477739 Н.ЃУРКОВИЌ 10А КРУШЕВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАБОТА 047/276751 М.ТИТО ББ ДЕМИР ХИСАР ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАБОТА 033/411736 Б.КИДРИЧ ББ ДЕЛЧЕВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАБОТА 043/414456 ЈНА 11 КАВАДАРЦИ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАБОТА 042/213431 Ч.ФИЛИПОВСКИ 19 ГОСТИВАР ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАБОТА 034/382008 НИКОЛА КАРЕВ 24 ВАЛАНДОВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАБОТА 045/225326 С.ШТЕРЈОСКИ 13 КИЧЕВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАБОТИ 02/3297700 НИКОЛА КАРЕВ.ББ СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.ГРИЖИ 034/325401 ЛЕНИНОВА 84 СТРУМИЦА ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.ГРИЖИ 032/391779 ПАРТИЗАНСКА 31 ШТИП ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.ГРИЖИ 032/443305 / СВЕТИ НИКОЛЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.ГРИЖИ 043/361488 А.АЏИ ИЛОВ ББ НЕГОТИНО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.ГРИЖИ 045/274138 М.ТИТО 12 М. БРОД ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.ГРИЖИ 033/471072 МЛАДИНСКИ КЕЈ 2-А БЕРОВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.ГРИЖИ 047/451449 ЛЕНИНОВА ББ РЕСЕН ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.ГРИЖИ 045/220661 С.ШТЕРЈОСКИ 13 КИЧЕВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 046/831400 А ИЛИЌ ББ ДЕБАР ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 034/213806 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 033/361305 С.ПИНЏУР 5 ВИНИЦА jumcsrvinica@t.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 043/231145 Д.ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 047/231657 НАС.КАРПОШ ББ БИТОЛА ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 033/274139 Г.ДЕЛЧЕВ ББ КОЧАНИ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 031/438160 ЈОСКО ИЛИЕВСКИ 4 КУМАНОВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 046/260707 7 НОЕМВРИ 282 ОХРИД ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТА 031/481228 Г.ДЕЛЧЕВ ББ КРАТОВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАБОТИ 047/231657 / БИТОЛА ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА 02/3098167 / СКОПЈЕ www.thinktogether.com.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕД.НА ЈАВНИОТ ЖИВОТ 044/334549 ЈНА ББ ТЕТОВО crujzte@yahoo.com ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ФАКУЛТЕТСКА СОРАБОТКА И ПРОМОЦИЈА 02/3290512 В.ЃОРГОВ 39, БАРАКА 2 СКОПЈЕ contact@education.org.mk www.education.com.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ФОТОГРАФИЈА 070/231055 / СКОПЈЕ ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ХУМАНИ ОДНОСИ 048/477182 К.МИЛЕНКУ 46 КРУШЕВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО И РАЗВОЈ 032/391796 ШТИП ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТАР НА РОМИТЕ НА СКОПЈЕ 02/2618575 П.ФАХ 1063 СКОПЈЕ centar@t.mk www.romawomeninfo.com ЦЕНТРИ Линк
ЦЕНТРИ ЗА ПРАВНА ПОМОШ 044/343410 ТЕТОВО ЦЕНТРИ Линк
ЦЕПРОСАРД-ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОДДРЖЛИВО ЗЕМЈОД.И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 02/3061391 О.НИКОЛОВ 155-5/2 СКОПЈЕ info@ceprosard.org.mk www.ceprosard.org.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦЕТИС МАК 02/3240448 БУЛ.К.МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ info@cetismak.edu.mk www.cetismak.edu.mk ЦЕНТРИ Линк
ЦРИПР-ЦЕНТ.ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 032/386408 В.ГЛАВИНОВ ББ ШТИП www.rdc.mk ЦЕНТРИ Линк
ЏУНЏУЛЕ-ДЕТСКИ ЦЕНТАР 02/3217031 ИЛИНДЕНСКА 53, П.ФАХ 740 СКОПЈЕ office@dzundzule.com.mk www.dzundzule.com.mk ЦЕНТРИ Линк