Жолти Страници Македонија
NASATV
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ИНФИНИТИ ГРИД 078/330896 / СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк 845
АГЕНЦ.ЗА ПОТТИК НА ПРЕТПРИЕМ. 02/3120132 СКОПЈЕ apprm@apprm.org.mk www.apprm.org.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
АГРО КОНСАЛТИНГ ПРО 032/480320 В.ВЛАХОВИЌ 1/1 ПРОБИШТИП info@agrokonsalting-pro.com.mk www.agrokonsalting-pro.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
АЛДИ М 02/3133187 ПАЛАТА МАКЕДОНИЈА 12 ЛОК.7 СКОПЈЕ office@aldi-m.com.mk www.aldi-m.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
АРКАДА МАКЕДОНИЈА 02/3065495 О.НИКОЛОВ 172 СКОПЈЕ ivica@arkada.com.mk www.arkada.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
БАНК АУСТРИА КРЕДИТ АНСТАЛТ ГРУП 02/2462090 БУЛ.КИРО ГЛИГОРОВ 4 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
БАНК АУСТРИЈА 02/3215130 МАКЕДОНИЈА 53-4 СКОПЈЕ office@ba-ca.com.mk ba-ca.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ГАРАНТИ ФОНД 02/2403378 Ј.САНДАНСКИ 15-2/3 СКОПЈЕ guarantee@gfund.com.mk www.gfund.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКИ ФОНД 02/3132628 Ѓ.ЃАКОВИЌ 65 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ГЛОБАЛ ТРЕЈД ПАРТНЕРС 02/3118047 БУЛ.КОЧО РАЦИН 28 СКОПЈЕ gtpdooel@gmail.com ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ГОФИ 02/3246301 А.ГУСЛАРОТ 40/2 СКОПЈЕ gofisk@unet.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ГТЗ 02/3103563 А.ГРУБИШИЌ 5 СКОПЈЕ Elena.Brown@gtz.de ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ДРЖ.ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 02/3161425 В.ЃОРГОВ ББ СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ЕБРД-БАС ПРОГРАМА 02/3135078 Д.ГРУЕВ 1 ЛОК.53 СКОПЈЕ tanja@basprog.com.mk www.basprog.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ЕВЕР НЕАР 02/3096778 НИКОЛА КЉУСЕВ 6 СКОПЈЕ jovan@ever-near.com www.ever-near.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ЕВРОП. АГЕНЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА 02/3286700 МАКЕДОНИЈА 11 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ЕМКИЦЕ 02/6090611 БЕЛ КАМЕН 5А СКОПЈЕ info@emkice.mk www.emkice.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ЕОС МАТРИКС 02/3286400 КЕЈ Д.ВЛАХОВ 3/2 СКОПЈЕ s.taskov@eos-matrix.com www.eos-matrix.com ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ЗЕМЈОДЕЛСКИ КРЕДИТЕН ФОНД 02/3217409 Д.ГРУЕВ 14 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ИЛИРИКА ФМ 02/3215840 Д.ГРУЕВ 16, ПАЛОМА БЈАНКА, МЕЗАНИН СКОПЈЕ administracija@ilirika.com.mk www.ilirika.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ИНВЕСТА ПРОПЕРТИ СОЛУШНС 02/3109633 БЕЛ КАМЕН 6-1/2 СКОПЈЕ darko.sekerinov@investa-property.com www.investa-property.com ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ИНОВО СТАТУС 02/3215926 М.Т.ГОЛОГАНОВ 60/1-5 СКОПЈЕ www.innovostatus.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КАЛЛИНЕ 02/ КОЧО РАЦИН 14/5-6 СКОПЈЕ info@calline.eu www.calline.eu ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ 02/3204490 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 50 СКОПЈЕ info@kbpublikum.com.mk www.kbpublikum.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КД ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ 02/3204490 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 50 СКОПЈЕ info@kbpublikum.com.mk www.kbpublikum.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КД ФОНДОВИ 02/6090300 МАЈКА ТЕРЕЗА 7/1 СКОПЈЕ kdfondovi@kd-group.com http://kd-group.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КПМГ 02/3135220 ДАМЕ ГРУЕВ 28 СКОПЈЕ kpmg@kpmg.com www.kpmg.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КРЕДИТ ЕКСПРЕС 02/3109417 РИЛСКИ КОНГРЕС 23/3 СКОПЈЕ info@creditexpress.com.mk www.creditexpress.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КРЕДИТ ПОИНТ 02/3230647 МАКЕДОНИЈА 9/11 ( згр.Макотекс, 3.кат) СКОПЈЕ kreditpoint@t.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КРЕДИТНЕТ 02/3117060 Н.ВАПЦАРОВ 2, 3 КАТ СКОПЈЕ www.kreditnet.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
КФВ 02/3109241 А.ГРУБИШИЌ 5 СКОПЈЕ kfw.skopje@kfw.de www.kfw-entwicklungsbank.de ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ЛОМБАРД 02/2460995 К.Ј.ПИТУ 28 ЛОК.12 СКОПЈЕ lombard@t.mk. ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МАК АССЕТС МЕНАЏМЕНТ 02/3245555 Б.ТАЛЕВСКИ 15 СКОПЈЕ contact@mam.com.mk www.mam.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МАКЕДОНСКА РАЗВОЈНА ФОНДАЦИЈА 02/3065381 Н.ПАРАПУНОВ ББ, П.ФАХ 55 СКОПЈЕ mrfp@mrfp.org.mk www.mrfp.org.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО 02/3251291 БУЛ.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 1, 5 КАТ СКОПЈЕ info@mkb.mk www.mkb.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МАКИНВЕСТ 02/3117564 Н.ВАПЦАРОВ 7 СКОПЈЕ contact@makinvest.org.mk www.makinvest.org.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МАКЛЕАСЕ 02/3111500 И.Л.РИБАР 42В/7 СКОПЈЕ info@maklease.com.mk www.maklease.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МБР-МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈ 02/3115844 В.ВЛАХОВИЌ 26 СКОПЈЕ info@mbdp.com.mk www.mbdp.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МИКРО КРЕДИТ ЛИЗИНГ СОСИЕТИ 02/3296870 В.ВЛАХОВИЌ 26 СКОПЈЕ info@mikroleasing.com www.mikroleasing.com ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МИНТ 078/223209 ПИРИНСКА 48/8 СКОПЈЕ contact@mint.mk www.mint.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МК ФОНДОВИ 02/3176379 Н.ФРОНТ 5/1 СКОПЈЕ www.mkfondovi.com ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ММФ 02/3121034 КОМПЛЕКС БАНКИ СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ММФ 02/3121041 КОМПЛЕКС БАНКИ СКОПЈЕ mkdcontact@imf.org www.imf.org ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МОЈ ФОНД 02/3216215 УЛ.В.ВЛАХОВИЌ 1А 1/1 СКОПЈЕ info@mojfond.org.mk www.mojfond.org.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МОНИМАКС ФИНАНСИКО 046/230233 БУЛ.ТУРИСТИЧКА 75-6 ОХРИД info@moneymax.mk www.moneymax.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МРФП 02/3065381 НИКОЛА ПАРАПУНОВ ББ СКОПЈЕ mrfp@mrfp.org.mk www.mrfp.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
МСП ФОНД 02/3231561 БУЛ.КЛ.ОХРИДСКИ 22 СКОПЈЕ smefund@smef.com.mk www.smef.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ОПУС ИНВЕСТМЕНТ ГРУП 02/3236603 В.ГЛАВИНОВ 16/4 СКОПЈЕ contact@opusinvestors.com.mk www.opusinvestors.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ПАЗАР НА КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 02/3230412 ЛЕРМОНТОВА 3/4 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ПИКОН ОПУС ИНВЕСТИТОРС 02/3236603 ВАСИЛ ГЛАВИНОВ 16/4 СКОПЈЕ tose@pikon.com.mk www.pikon.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ПОТЕНЦА КАПИТАЛ 02/3230642 БУЛ.ИЛИНДЕН 64/1-3 СКОПЈЕ info@potenca.com www.potencacapital.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ПРО-ФАКТОР 02/2733379 БАНИЦА 4 СКОПЈЕ ognen.ognenoski@gmail.com www.profaktor.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
РАФ КОМЕРЦ 02/3111320 НИКОЛА МАРТИНОВСКИ 2 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
СЕАФ МАКЕДОНИЈА 02/3091337 БУКУРЕШКА 3 СКОПЈЕ office@seaf.com.mk www.seaf.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛ 02/3121250 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
СМЕ 02/3231561 Н.Н.БОРЧЕ 76 СКОПЈЕ www.smef.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
СОФИКА МАКЕДОНИЈА 02/5110152 НОВОПРОЕКТИРАНА ББ СКОПЈЕ info@sofica-group.com www.sofica-group.com ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ТИГО 13700 ул.Филип Втори Македонски бр.3 СКОПЈЕ info@tigo.mk www.tigo.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФАКТОР ТРУСТ 02/3224476 КЕЈ 13 НОЕМВРИ 3/3 СКОПЈЕ contact@faktortrust.com.mk www.faktortrust.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФЕНИКС ИНВЕСТ 02/5116663 ДАМЕ ГРУЕВ 16, ДТЦ П.БЈАНКА, 2 КАТ СКОПЈЕ lence.osenjak@feniksinvest.com.mk www.feniksinvest.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФИЛМСКИ ФОНД НА МАКЕДОНИЈА 02/3224100 8 МАРТ 4 СКОПЈЕ contact@filmfund.gov.mk www.filmskifond.gov.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
Финансиско Друштво ДИЏИТАЛ ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ Скопје 02/3236666 Филип Втори Македонски бр. 3 – Соравиа БизнисЦентар СКОПЈЕ info@digitalfinance.mk www.forza.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФИНАНСИСКО ДРУШТВО М КЕШ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 02/5115000 МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ 39/1/1 СКОПЈЕ office@mcash.mk www.mcash.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФИНЕА ФАКТОРИНГ 02/3212364 П.ОДРЕДИ 65 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФИШЕР ФОНДОВИ 02/3227444 В.ГЛАВИНОВ 16 3 КАТ Л.12 СКОПЈЕ info@fisher-in.com www.fisher-in.com ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФОНД ЗА КОМУНАЛНО УРЕДУВАЊЕ 045/223100 Б.КИДРИЧ 1 КИЧЕВО ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФОНД ЗА СПАС НА ДЕЦАТА 02/3214258 ЛУЈ ПАСТЕР 5 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ФОНДАЦИЈА ЗА ЕДИНСТВО И РАЗВОЈ НА РМ 047/229101 Д.РАДОСАВЉЕВИЌ 3 БИТОЛА ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХЈУМАН РЕСУРС ДЕВЕДОПМЕНТ ФОНД 02/3222773 В.ГЛАВИНОВ БЛ.10 СКОПЈЕ www.hrdf.org.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 033/278586 Д.ВЛАХОВ 72 КОЧАНИ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 02/3093371 Р.ЛЕВКАТА 14 СКОПЈЕ CentarReferenti@horizonti.org.mk www.horizonti.org.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 047/203725 Ж.Ј.ШПАНАЦ 146А БИТОЛА ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 048/427714 КЕЈ 9 СЕПТЕМВРИ 36 ПРИЛЕП ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 043/211818 В.НАЗОР 28 ВЕЛЕС ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 02/3093371 РАМПО ЛЕВКАТА 14 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 042/221017 ЈНА 21 ГОСТИВАР ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 034/340167 ДЕБАРСКА 6 СТРУМИЦА ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ХОРИЗОНТИ 02/2651269 ГАРИБАЛДИ 25 СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ЦЕНТАР ЗА БАНКАРСТВО И ФИНАНСИИ 070/804255 ЖЕГЉАНЕ 54А СКОПЈЕ contact@cbf.org.mk www.cbf.org.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ 02/3115244 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 48 СКОПЈЕ info@fulm.com.mk www.fulm.com.mk ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк
ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ 02/3171131 ФИЛИЈАЛА ЈСП СКОПЈЕ ФИНАНСИИ-ФОНДОВИ Линк