Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
БОКСЕРСКИ СОЈУЗ НА РМ 02/3122340 СВ.К.ОХРИДСКИ ББ СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
ВЕСЛАЧКИ СОЈУЗ 046/261217 К. АБРАШ 26 ОХРИД СОЈУЗИ Линк
ЕЗЕРКА-СОЈУЗ НА ЖЕНИ 070/536592 ГРАД.ПАЗАР СТРУГА ezerka.struga@yahoo.com www.ezerkastruga.com СОЈУЗИ Линк
КИКБОКСИНГ СОЈУЗ НА РМ 02/2621467 НИКОЛА ПЕТРОВ 11 СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
КИНОЛОШКИ СОЈУЗ НА РМ 02/3085860 КРЧИН 8, П.ФАХ 728 СКОПЈЕ karmkd@yahoo.com www.ksm.org.mk СОЈУЗИ Линк
МОБИЛНОСТ 02/3211280 11 ОКТОМВРИ 42А СКОПЈЕ www.mobilnost.mk СОЈУЗИ Линк
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 070/343582 Н.ПАРАПУНОВ 27-1/29 СКОПЈЕ info@ruralnet.mk www.ruralnet.mk СОЈУЗИ Линк
НАРОДНА ТЕХНИКА НА РМ 02/3238357 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 48, ГР.ЅИД БЛ.5,П.ФАХ 14 СКОПЈЕ pmitrev@atcm.org.mk www.atcm.org.mk СОЈУЗИ Линк
НАЦ.СОЈУЗ НА ГЛУВИ И НАГЛУВИ РМ 02/3228106 11 ОКТОМВРИ 42А СКОПЈЕ sgnm@t.mk www.deafmkd.org.mk СОЈУЗИ Линк
ОПШТИНСКИ ПРОТИВПОЖАРЕН СОЈУЗ 045/220835 МАГИСТР.ПАТ 8 КИЧЕВО oppskicevo@gmail.com СОЈУЗИ Линк
ОПШТИНСКИ СОЈУЗ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈА 070/683588 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА СОЈУЗИ Линк
ОСОФК 034/344088 ЛЕНИНОВА ББ СТРУМИЦА СОЈУЗИ Линк
ПРОТИВПОЖАРЕН СОЈУЗ РМ 02/3175022 РОМАНИЈА ББ СКОПЈЕ kontakt@psm.mk www.psm.mk СОЈУЗИ Линк
РАДИО АМАТЕР.СОЈУЗ НА РМ / П.ФАХ 14 СКОПЈЕ z32wa@yahoo.com www.z37rsm.org.mk СОЈУЗИ Линк
РАДИОАМАТЕРСКИ СОЈУЗ / П.ФАХ 14 СКОПЈЕ z32wa@yahoo.com www.z37rsm.org.mk СОЈУЗИ Линк
РЕГ.СОЈУЗ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ 043/223144 ВЕЛЕС СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ ЗА ГРИЖИ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦА 02/3221745 ИЛИНДЕНСКА 55 СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 047/255157 СТУДЕНСКА 2 БИТОЛА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА АЛБАНСКА ЖЕНА ВО РМ 042/272517 Н.ТЕСЛА ББ ГОСТИВАР lgohm_gn@hotmail.com СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА АЛБАНСКА ЖЕНА ВО РМ 070/240863 М.БАФТИЈАРИ 110 ТЕТОВО СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА АЛБАНСКА ЖЕНА ВО РМ 047/227091 ОХРИДСКА 243 БИТОЛА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА АЛБАНСКА ЖЕНА ВО РМ 045/258726 Ј.САНДАНСКИ 43 КИЧЕВО СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА БОРЦИ 043/233576 / ВЕЛЕС СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА БОРЦИ 031/375544 СВ.Ј.ОСОГОВСКИ ББ КРИВА ПАЛАНКА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА БОРЦИ 047/276661 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА БОРЦИ 034/213916 / ГЕВГЕЛИЈА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА БОРЦИ 048/415112 РЕПУБЛИКАНСКА 78 ПРИЛЕП СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА БОРЦИ 047/232416 М.ТИТО 89 БИТОЛА www.sojuznaborcibitola.org.mk СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА БОРЦИ НА РМ 02/3214201 Д.ГРУЕВ 28 СКОПЈЕ contact@sbm.org.mk www.sbm.org.mk СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ГЛУВИ 047/237341 / БИТОЛА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ГЛУВИ 043/223532 / ВЕЛЕС СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ГЛУВИ И НАГЛУВИ НА РМ 02/3228106 11 ОКТОМВРИ 42 СКОПЈЕ sgnm@t.mk www.sgnm_gluvi.org.mk СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ 02/3166131 ЛОК.23 11 ОКТОМВРИ 42А СКОПЈЕ www.sojuznadefektolozi.org СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ЖЕНИ ВО БРОБА ПРОТИВ ДРОГАТА 02/3128187 11 ОКТОМВРИ 42 СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ СО ДИЈАБЕТ 02/3223588 ПАЛОМА БЈАНКА 2 КАТ СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА РМ 02/3131332 ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ sim@scout.org.mk www.scout.org.mk СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ 02/3166362 11 ОКТОМВРИ 42--А СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА НА РМ 02/3163551 11 ОКТОМВРИ 42-А СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА КОМПОЗИТОРИ НА МАКЕДОНИЈА 02/3119824 М.ГОРКИ 18 СКОПЈЕ socom@socom.com.mk www.socom.com.mk СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ НА РМ 02/3235854 М.ГОРКИ 18 СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛЕПИТЕ 045/223181 М.ТИТО 289 КИЧЕВО СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ПЕНЗИОНЕРИ 034/345968 ЛЕНИНОВА ББ СТРУМИЦА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ПЕНЗИОНЕРИ 033/411706 КЕЈ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ББ ДЕЛЧЕВО СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ПЕНЗИОНЕРИ 043/413492 7 СЕПТЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ НА РМ 02/3130143 МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ 48/5 СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА РЕЗ.СТАРЕШИНИ 034/213326 / ГЕВГЕЛИЈА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ 031/412433 ИЛИНДЕНСКА ББ КУМАНОВО СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ 047/232048 М.ТИТО 89 БИТОЛА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА СЛЕПИ 034/381110 / ВАЛАНДОВО СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА СЛЕПИ 043/221414 / ВЕЛЕС СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА СЛЕПИ 047/239900 НАС.КАРПОШ ББ БИТОЛА СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА СЛЕПИ НА РМ 02/3113662 29 НОЕМВРИ 46 СКОПЈЕ macuob@freemail.com.mk СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ 02/3091440 ПРАШКА 23 СКОПЈЕ info@sojuzkomori.org.mk www.sojuzkomori.org.mk СОЈУЗИ Линк
СОЈУЗ НА ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА НА РМ 02/3211280 11 ОКТОМВРИ 42-А СКОПЈЕ stil-m@t.mk СОЈУЗИ Линк
СОКОМ-СОЈУЗ НА КОМПОЗИТОРИ 02/3119824 М.ГОРКИ 18 СКОПЈЕ socom@socom.com.mk www.socom.com.mk СОЈУЗИ Линк
СПОРТСКИ РИБОЛОВЕН СОЈУЗ 043/364465 / НЕГОТИНО СОЈУЗИ Линк
СПОРТСКИ СОЈУЗ НА РМ 02/3220750 ГРАДСКИ ПАРК ББ СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
СПОРТСКИ СОЈУЗ НА СКОПЈЕ 02/3117687 Ј.Х.ЏИНОТ 12-А СКОПЈЕ СОЈУЗИ Линк
ТУРИСТИЧКИ СОЈУЗ 034/213911 / ГЕВГЕЛИЈА СОЈУЗИ Линк
УНИЈА ЗА КУЛТУРА НА ВЛАСИТЕ 032/392548 ШТИП СОЈУЗИ Линк
ФЕРИЈАЛЕН СОЈУЗ 047/222725 М.ТИТО 91 БИТОЛА СОЈУЗИ Линк
ФОТО СОЈУЗ НА МЕКЕДОНИЈА 02/ ГРАД.ЗИД.БЛ.5 СКОПЈЕ info@fotosojuz.mk www.fotosojuz.mk СОЈУЗИ Линк