Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АВТОТЕХНА 02/3115602 ДАМЕ ГРУЕВ 3 СКОПЈЕ info@avtotehna.com.mk www.avtotehna.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
АЛГО НЕМЕТАЛИ 02/5208787 ВЛАДИМИР КОМАРОВ 12/4-7 СКОПЈЕ info@algonemetali.mk www.algonemetali.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
АТЛАС КОПКО ЦМТ 02/3112383 ДАМЕ ГРУЕВ 14/3-20 СКОПЈЕ РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
БАЊАНИ 02/2666021 С.КУЧЕВИШТЕ СКОПЈЕ info@rudnicibanjani.com.mk www.rudnicibanjani.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
БИТОЛАСИЛ 047/237252 ИНДУСТРИСКИ ПАТ ББ БИТОЛА РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
БРИК 033/471108 М.ТИТО 5 БЕРОВО brik.berovo@yahoo.it РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
БУЧИМ ПРМБ 032/637019 М.ТИТО ББ РАДОВИШ nikolov.n@bucim.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ГЕО-АКВА 02/2044173 4 ЈУЛИ 35 СКОПЈЕ geo_akva@hotmail.com РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ГЕОЛОГИНГ 02/3221118 ЦРВЕНА СКОП.ОПШТ. ББ СКОПЈЕ geologing@geologing.com.mк geologing@geologing.com.mк РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ГЕОЛОЏИНГ 02/3211118 ЦРВЕНА СКОПСКА OПШТ.ББ СКОПЈЕ geologing@gmail.com www.geologing.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ГЕОХИДРОИНЖЕНЕРИНГ 02/2448832 БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ 114-2/20 СКОПЈЕ ghi_jovan@yahoo.com www.ghi.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ГУРИНА КОМПАНИ 02/3296900 С.АРАЧИНОВО УЛ.1 БР.5 СКОПЈЕ gurinamk@yahoo.com www.gurina.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ДЕМАК 02/2455681 Ј.САНДАНСКИ 21/1-4 СКОПЈЕ info@demak.com.mk www.demak.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ДИМЧЕ МИРЧЕВ 043/233122 РАШТАНСКИ ПАТ ББ ВЕЛЕС dimcemircev@hotmail.com РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ДРИМКОЛ 046/798119 С.ВЕВЧАНИ СТРУГА РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ЕУРОЛИГНИТ 02/3067667 ПРАШКА 23 СКОПЈЕ eurolignit@mail.net.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
З И М ПРИВАТЕ КО. 02/3233903 МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО 7 ЛОК.1 СКОПЈЕ office_mk@zandm.net www.zandm.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ЗЛЕТОВО РУДНИЦИ 032/484004 / ПРОБИШТИП РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
КРУНА ДРИЛ 02/3114088 ДИМЧЕ МИРЧЕВ 4 СКОПЈЕ info@krunadril.mk www.krunadril.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МАГ ИНТЕРТРАДЕ / БИХАЧКА 3 ЛАМ.2 ЛОК.8 СКОПЈЕ contact@magskopje.com.mk www.magskopje.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МАГАЉБ КИФЕР 02/3069650 П.ОДРЕДИ 64 А/II-2М СКОПЈЕ akifer@t.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МАКМЕТАЛ 02/2454999 3 МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ makmetal@makmetal.com.mk www.makmetal.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МАКФЕРТ 043/220768 ШИШКА 39 КАВАДАРЦИ info@makfert.mk www.makfert.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МАН МАКЕДОНИЈА 02/5115080 УЛИЦА 2 бр.84 ИЛИНДЕН СКОПЈЕ man@mantruck.mk http://www.entry.man.eu/mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МЕТСО МИНЕРАЛС 02/3063667 ЊУДЕЛХИСКА 2-1/6 СКОПЈЕ voislav.s@t.mk www.metsominerals.com РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МЕХАНИЗАЦИЈА 070/213350 ИЛИНДЕНСКА ББ, ЗРНОВЦИ КОЧАНИ mehanizacijadoo@t.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МЗТ ПУМПИ 02/2549817 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ info@pumpi.com.mk www.pumpi.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
МИКЕ ИНЖЕНЕРИНГ 048/410248 Ѓ.ДИМИТРОВ 24 ПРИЛЕП РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
НЕМЕТАЛИ ОГРАЖДЕН 034/326888 М.ТИТО 239 СТРУМИЦА ograzden@t.mk www.ograzden.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
НОВА ТРГОВИЈА 047/222526 ПЕЛАГОНКА 2 ЛАМ 4/Д БИТОЛА novatrgovija@t.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ОГРАЖДЕН 034/326888 М.ТИТО 239 СТРУМИЦА contact@ograzden.com.mk www.ograzden.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ОПАЛИТ 033/431746 / М. КАМЕНИЦА РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ОПАЛИТ 033/355171 С.ЧЕШИНОВО КОЧАНИ ivan_opalit@yahoo.com РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ПАРТИЗАН 048/427700 А.МАКЕДОНСКИ 1 ПРИЛЕП РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РЕК БИТОЛА-СУВОДОЛ 047/282800 С.СУВОДОЛ БИТОЛА esmak@t.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РЕК ОСЛОМЕЈ 045/258251 С.ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РЖ ДЕМИР ХИСАР 047/276010 С.ЖВАН ДЕМИР ХИСАР РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РИ-ЕП 046/257860 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 169 ОХРИД travertineohrid@hotmail.com www.riep-travertine.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РИ-ИПИ 02/2448431 ЈАНЕ САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РУДКОП 02/3111023 В.ГЛАВИНОВ 16 СКОПЈЕ РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РУДНИК ДЕМИР ХИСАР 047/272010 С.САПОТНИЦА, ЖВАН ДЕМИР ХИСАР rudnikdh@t.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РУДНИК СУВОДОЛ 047/224168 / БИТОЛА РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РУДНИЦИ БАЊАНИ 02/2666021 КУЧЕВИШТЕ 1011 СКОПЈЕ info@rudnicibanjani.eu.mk www.rudnicibanjani.eu.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
РУДПЛАН 034/328401 А.КАРАМАН 36 СТРУМИЦА info@rudplan.com.mk www.rudplan.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
САСА 033/279200 РУДАРСКА 28 М. КАМЕНИЦА contact@sasa.com.mk www.sasa.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
СИЛЕКС 031/481481 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 70 КРАТОВО РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
СИЛИКА МИНЕРАЛ 045/274813 С.СУВОДОЛ М. БРОД РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
СТРМОШ 032/483043 СТРМОШКИ ПАТ ББ ПРОБИШТИП info@strmos.com.mk www.strmos.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ТАЈМИШТЕ 045/223806 ИНДУСТРИСКА ББ КИЧЕВО adtajmiste@t.mk www.tajmiste.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ТОРПЕДО МОБИЛ 047/203323 ПРИЛЕПСКА ББ БИТОЛА torpedo@t.mk www.torpedo.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ФАКОМ АД 02/5513103 А.МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ info@fakom.com.mk www.fakom.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ФАРМАКОМ МБ ЗАЈАЧА 02/3239594 М.ГОРКИ 1/4 СКОПЈЕ farmakommb@t.mk www.farmakommb.com РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ФЕНИ 043/420921 С.ВОЗАРЦИ КАВАДАРЦИ feni@feni.com.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ХИДРО ИНЖЕНЕРИНГ 047/261394 В.ЈАНЕВСКИ 40А БИТОЛА РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ХИДРО-Д.Е.Л. 076/530770 КОЗАРА 14-3/22 ПРИЛЕП РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк
ЦРВЕНА ЅВЕЗДА 033/441135 ИНДУСТРИСКА 6 ПЕХЧЕВО riomk@t.mk РУДАРСТВО-РУДНИЦИ-ГЕОЛОГИЈА Линк