Жолти Страници Македонија
ecovis audit
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИА ЛЛЦ 02/2463140 ул.Антон Попов бр.1-1/10 СКОПЈЕ audit@ecovis.mk www.ecovis.com/skopje РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк 672
БЕЈКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС 02/3131203 КАИРСКА 45-4 СКОПЈЕ audit@bakerilly.mk www.bakerilly.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк 673
РСМ МАКЕДОНИЈА Тетово 072/224666 Дервиш Цара бр.5, влез 1, кат 3, стан 6 ТЕТОВО contact@rsm.mk www.rsm.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
АКТИВА АКТУЕЛ 070/381815 ЉУПЧО АРСОВСКИ ТАБАК 1 КУМАНОВО РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
АНГО КОНСАЛТИНГ 02/2444771 БУЛ.АВНОЈ БР.70 Л.2 СКОПЈЕ info@ango.com.mk www.ango.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
АТМ РЕВИЗИЈА 02/2464309 БУЛ.К.Ј.ПИТУ 30/3-1 СКОПЈЕ team@t.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
Б И Љ 02/3061706 П.ЗОГРАФСКИ 14А СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
БАНИМЕКС 02/3113703 ЦИЦО ПОПОВИЌ 2-2-9 СКОПЈЕ banimak96@hotmail.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
БАТОН КОМПАНИ 043/231233 Б.ЃОРЕВ 42 ВЕЛЕС aksaprom@yahoo.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
БДО МАКЕДОНИЈА 02/3117 888 11 ОКТОМВРИ 86/1/1 СКОПЈЕ bdo@bdo.mk www.bdo.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
БЕНД КОНСАЛТИНГ 044/330800 Ј.САНДАНСКИ 63/2 ТЕТОВО bendcons@t.mk www.bend.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
БОНИТЕТ 02/ Е.ЗОЛА 14/6 СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
БРАДР 02/2617191 УЛ.2 БР.142-ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ info@www.abcbrother.com.mk www.abcbrother.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ВЕРИФИКА 02/6146080 АНТОН ПОПОВ 9/2 СКОПЈЕ www.verifika.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ВИЗИЈА-Т 078/337029 бул. АВНОЈ 116/31 СКОПЈЕ antonpec@yahoo.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ГРАНТ ТОРНТОН 02/3214700 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 52в-1/7 СКОПЈЕ grant-thornton@grant-thornton.com.mk www.grant-thornton.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ДЕЛОИТТЕ 02/3111300 М.Т.ГОЛОГАНОВ 28-II/19 СКОПЈЕ cemnkmacedonia@deloittece.com www.deloitte.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ДИМИТРОВ РЕВИЗИЈА 02/3217888 М.Т.ГОЛОГАНОВ 34-Б СКОПЈЕ finko@finko.com.mk www.finko.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ДРЖ.ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 02/3211520 ПАЛАТА МАКЕДОНИЈА -МАКЕДОНИЈА 12/3 СКОПЈЕ drz@dzr.gov.mk www.dzr.gov.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 02/3211262 МАКЕДОНИЈА 12/3 СКОПЈЕ dzr@dzr.gov.mk www.drz.gov.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА 02/3211616 М.Т.ГОЛОГАНОВ 29/2 СКОПЈЕ www.evropskicentarzarevizija.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЕЛИТ 02/3220860 Ј.САНДАНСКИ 39 СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЕРНСТ И ЈАНГ 02/3113310 МАКЕДОНИЈА 19 СКОПЈЕ www.ey.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЕРЦ 02/ В.ЃОРГОВ 22/1 СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС 02/3215327 М.Т.ГОЛОГАНОВ 39/2 СКОПЈЕ eurokonsalt@t.mk www.eurokonsalt.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ИНСТ.НА ОВЛАСТ. РЕВИЗОРИ 02/3227599 Д.ГРУЕВ 14 СКОПЈЕ www.iorrm.org.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ИНСТ.НА ОВЛАСТ.РЕВИЗОРИ НА РМ 02/3227599 Д.ГРУЕВ 14, ДЦ ИНТЕКС СОБА БР.20 СКОПЈЕ gensec@iorrm.org.mk www.iorrm.org.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ИНСТ.НА ОВЛАСТЕНИ РЕВОЗОРИ 02/3227599 Д.ГРУЕВ 14-ДЦ ИНТЕКС СКОПЈЕ www.iorrm.org.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЈВК ДОО 02/3246422 П.ПОП АРСОВ 8/1 СКОПЈЕ www.jvk.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
КНИ ПРОКОМ 048/412505 КРУШЕВСКА 21 ПРИЛЕП mail@kniprokom.com.mk www.kniprokom.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА 02/ Д.ГРУЕВ 5/1 СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
КОНТОАР 02/2779301 В.ЈОЦИЌ 21/4 СКОПЈЕ kontoar@yahoo.com www.kontoar.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
КПМГ 02/3135220 ДАМЕ ГРУЕВ 28 СКОПЈЕ kpmg@kpmg.com www.kpmg.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЛОГИСТ 031/411475 О.РЕВОЛУЦИЈА 53/5 КУМАНОВО РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
МБ-ПРОЦЕС ПРО 034/217366 МАРШАЛ ТИТО 142/3 ГЕВГЕЛИЈА РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
МЕДИУС ТЕРА 070/344011 КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 22 СКОПЈЕ zaremlad@hotmail.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
МЕТОДА ПЛУС 043/412003 ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 4/14 КАВАДАРЦИ ilija.mitrev@yahoo.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
МЗТ ИРИ РЕВИЗОР 02/2632035 Д.ТАШКОВСКИ 45 СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ММ РЕВИЗИЈА 032/631166 22 ОКТОМВРИ 25 РАДОВИШ info@mmrevizija.mk www.mmrevizija.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
МСР 02/2031156 С.НАСТЕВСКИ 39Б СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
МУЛТИКОП 02/3121883 ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЌ 12 СКОПЈЕ multikop@t.mk www.multikop.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
МУР СТИВЕНС 02/3214706 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 20 СКОПЈЕ info@mrc.com.mk www.mrc.com.mk; www.moorestephens.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
НЕ-ДА КОНСАЛТИНГ 044/341222 ТЕТОВО РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ПАРАФАРМ-АС 02/3136080 БУЛ.АВНОЈ 116/31 СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА 048/414942 Д.ДИМЕСКИ 19 ПРИЛЕП РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ПЕРК 048/414942 Д.ДИМЕСКИ 19 ПРИЛЕП perkprilep@yahoo.com www.perk.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ПРАЈС ВАТЕРХАУС КУПЕРС 02/3140900 МАКЕДОНИЈА 12-ПАЛ.МАКЕДОНИЈА 4 КАТ СКОПЈЕ www.pwc.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ПРАЈСВОТЕРХАУС КУПЕРС 02/3116638 ПАЛАТА МАКЕДОНИЈА КАТ 4 СКОПЈЕ www.pwc.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ПРИМЕКО 047/230901 И.МИЛУТИНОВИЌ 88/6 БИТОЛА РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ПРИМЕКО РЕВИЗИЈА 02/2465919 Ј.САНДАНСКИ 78/2 Л.7 СКОПЈЕ branko@primeko-revizija.com www.primeko.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ПРО АУДИТ 031/422762 И.Л.РИБАР 55 КУМАНОВО kontakt@proaudit.com.mk www.proaudit.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
РАФАЈЛОВСКИ 02/3088900 БУЛ.ИЛИНДЕН 9/3-1 СКОПЈЕ info@rafajlovski.com.mk www.rafajlovski.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
РАЦИО ГРУП 070/381659 ЛОК.СТАР МЕРАК,КАСАПСКИ КРУГ КУМАНОВО raciogrup@gmail.com www.raciogrup.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
РЕВИЗИЈА СТОЈАНОСКИ 02/2464789 КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 26 ЛАМЕЛА 2 ЛОКАЛ 3 МЕЗАНИН СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА 02/3094014 ЊУДЕЛХИСКА 4/3 СКОПЈЕ office@revizijaculeva.com.mk www.revizijaculeva.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
РЕВИЗИОНС 02/3069190 СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
РЕВИЗОР-С 034/323609 4 ЈУЛИ 13 СТРУМИЦА revizor_s@yahoo.com www.revizor-s.com.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
РЕЗИМЕ 070/381319 А.ПРЕШОВА 17 КУМАНОВО РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
РСМ МАКЕДОНИЈА 02/3233301 ДАМЕ ГРУЕВ 8, 5 КАТ СКОПЈЕ contact@rsm.mk www.rsm.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк 672
РСМ МАКЕДОНИЈА Битола 078/214454 Бул.1-ви Мај бр. 202, канц.15 БИТОЛА contact@rsm.mk www.rsm.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
СПАРК ПРОЦЕНКИ 02/2464309 КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 30/3-1 СКОПЈЕ iskra_team@t.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ТИМ МИЈА 044/350007 Љ.Б.ПИШ 95 ТЕТОВО ivma@t.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ТРИО КОНСАЛТИНГ 034/214116 Ј.ЈОСИФОВСКИ 6 ГЕВГЕЛИЈА triocons@t.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ФИН КО 02/3076116 ТЦ ОЛИМПИКО МЕЗАНИН ЛОК.29 СКОПЈЕ РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНА 02/3202707 МАРШАЛ ТИТО 33 СКОПЈЕ kontakt@proceniteli.mk www.centarzaprocena.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ЏИМРЕВСКИ ЕКСИМ 077/907676 АЦО БОРОЗАНОСКИ 3 КУМАНОВО procenkadzimrevski@yahoo.com РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк
ШУМАНТЕВИ 02/2464560 КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 15/3-7 СКОПЈЕ contact@shumantevi.mk www.shumantevi.mk РЕВИЗОРСКИ КУЌИ Линк