Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АПЕЛАЦИОНЕН СУД 032/393455 Г.М.АПОСТОЛСКИ 16 ШТИП apelsudstip@t.mk www.asstip.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
АПЕЛАЦИОНЕН СУД 047/203490 БУЛ.1 МАЈ ББ БИТОЛА apsudbt@gmail.com www.asbitola.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
АПЕЛАЦИОНЕН СУД 042/221544 Ж.БРАЈКОВСКИ 1 ГОСТИВАР www.asgostivar.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
АПЕЛАЦИОНЕН СУД НА РМ 02/3292400 КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ www.asskopje.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ВИШ УПРАВЕН СУД 02/3061536 НИКОЛА ПАРАПУНОВ 31 СКОПЈЕ visupravensud@vusskopje.mk www.vusskopje.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛ. 032/391024 ГЕНЕРАЛ М.АПОСТОЛСКИ ББ ШТИП ПРАВОСУДСТВО Линк
ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 047/239368 1 МАЈ ББ БИТОЛА ПРАВОСУДСТВО Линк
ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 02/3227858 БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ ПРАВОСУДСТВО Линк
ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 032/391024 ГЕН.М.АПОСТОЛСКИ 18 ШТИП ПРАВОСУДСТВО Линк
ВРХОВЕН СУД НА РМ 02/3136044 КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ www.vsrm.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 032/391029 ГЕН.М.АПОСТОЛСКИ (СУДСКА ЗГРАДА) ШТИП ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 044/335545 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 046/262218 БУЛ.М.ПРОСВЕТИТЕЛИ ББ, (СУД.ЗГРАДА) ОХРИД ohrid@dprm.gov.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 046/786544 ИЛИНДЕНСКА ББ СТРУГА ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 045/223632 БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ ББ (СУДСКА ЗГРАДА) КИЧЕВО kicevo@dprm.gov.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 034/324065 ЛЕНИНОВА ББ (СУДСКА ЗГРАДА) СТРУМИЦА ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 048/414732 М.ТИТО ББ ПРИЛЕП ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 043/415616 М.ТИТО ББ (ЗГР.НА ЛОКАЛ.САМОУПРАВА) КАВАДАРЦИ ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 031/424216 11 ОКТОМВРИ ББ (СУДСКА ЗГРАДА) КУМАНОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 033/274678 Н.КАРЕВ 4, (СУДСКА ЗГРАДА) КОЧАНИ ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 042/272556 Ж.БРАЈКОВСКИ 1 (СУДСКА ЗГРАДА) ГОСТИВАР ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 034/213208 Д.ВЛАХОВ 5, (СУДСКА ЗГРАДА) ГЕВГЕЛИЈА ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 043/235042 М.ТИТО ББ ВЕЛЕС ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 047/233120 С.ЛУКАРЕВСКИ ББ БИТОЛА ПРАВОСУДСТВО Линк
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ 02/3230214 КЕЈ Д.ВЛАХОВ ББ (ЗГРАДА НА МРТВ) СКОПЈЕ info@dprm.gov.mk www.dprm.gov.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ИСТРАЖЕН СУД 043/234509 / ВЕЛЕС ПРАВОСУДСТВО Линк
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ 02/3229314 БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ-СУДСКА ПАЛАТА СКОПЈЕ ПРАВОСУДСТВО Линк
КАСТОР КОНСАЛТИНГ 02/2772940 НАРОДЕН ФРОНТ 31/11 СКОПЈЕ beticastor@yahoo.com ПРАВОСУДСТВО Линк
МАК.ПРАВ. РЕСУРСЕН ЦЕНТАР 02/3099384 СТРЕЗОВО 7 СКОПЈЕ contact@pravo.org.mk www.pravo.org.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 02/3116493 ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ 9 СКОПЈЕ cabinet@mjustice.gov.mk www.pravda.gov.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 02/3129335 Д.ЧУПОВСКИ 2 СКОПЈЕ contact@ombudsman.mk www.ombudsman.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 034/329995 М.ТИТО ББ СТРУМИЦА ПРАВОСУДСТВО Линк
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 045/228586 БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ ББ КИЧЕВО ПРАВОСУДСТВО Линк
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 044/344081 ИЛИНДЕНСКА 85 ТЕТОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 047/242310 Ј.САНДАНСКИ ББ БИТОЛА ПРАВОСУДСТВО Линк
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 032/389701 Т.АРСОВ ББ ШТИП ПРАВОСУДСТВО Линк
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 031/431488 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОПШТ. СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ 031/481986 / КРАТОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОПШТИН.СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ 033/471223 / БЕРОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 043/231594 М.ТИТО 53 ВЕЛЕС sudveles@gmail.com www.osveles.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 033/271014 Н.КАРЕВ 4 КОЧАНИ kate.fudulski@yahoo.com www.oskocani.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 032/601122 22 ОКТОМВРИ 5 РАДОВИШ www.osradovis.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 032/443991 ЛЕНИНОВА ББ СВЕТИ НИКОЛЕ osnsudsvn@yahoo.com www.ossvnikole.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 043/413150 ИЛИНДЕНСКА ББ КАВАДАРЦИ www.oskavadarci.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 032/391827 ГЕН.М.АПОСТОЛСКИ ББ ШТИП osstip@gmail.com www.osstip.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 046/831404 В.ВЛАХОВИЌ 41 ДЕБАР osnovensuddebar@live.com www.osdebar.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 042/272055 Ж.БРАЈКОВСКИ 1 ГОСТИВАР osnovensud_gostivar@yahoo.com www.osgostivar.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 043/361895 М.ТИТО ББ НЕГОТИНО osnegotino@yahoo.com www.osnegotino.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 033/471168 КЕЈ МЛАДИНА ББ БЕРОВО www.osberovo.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 034/364663 ЛЕНИНОВА 34 СТРУМИЦА www.osstrumica.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 044/330688 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО www.ostetovo.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 033/411127 БУЛ.МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО ossuddelcevo@t.mk www.osdelcevo.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 034/212936 Д.ВЛАХОВ 2 ГЕВГЕЛИЈА www.osgevgelija.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 048/421700 ДИМО НАРЕДНИКОТ ББ ПРИЛЕП www.osprilep.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 046/781608 СТРУШКИ КЕПЕНЦИ ББ СТРУГА osnovensudstruga@yahoo.com www.osstruga.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД / М.ТИТО 142 КРИВА ПАЛАНКА www.oskrpalanka.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 033/361755 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА sudvinica@t.mk www.osvinica.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 046/262138 МАК.ПРОСВЕТИТЕЛИ 10 ОХРИД www.osohrid.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 047/452588 Т.МИЛОШЕВСКИ 3 РЕСЕН www.osresen.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 047/226166 1 МАЈ ББ БИТОЛА osnovensudbitola@yahoo.com www.osbitola.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 048/477067 ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО www.oskrusevo.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 034/323516 ЛЕНИНОВА 34 СТРУМИЦА www.osstrumica.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 045/223565 ОСЛОБОДУВАЊЕ 17 КИЧЕВО www.oskicevo.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 031/481018 Ј.ДАСКАЛОВ ББ КРАТОВО www.oskratovo.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД 031/411555 11 ОКТОМВРИ 6 КУМАНОВО www.oskumanovo.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД ВАЛАНДОВО 034/382012 4 ЈУЛИ 1 ВАЛАНДОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ 045/274036 / М. БРОД ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 02/3292611 Г.ДЕЛЧЕВ ББ СКОПЈЕ contact@osskopje1.mk www.osskopje1.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 02/3120171 Г.ДЕЛЧЕВ 4 СКОПЈЕ gonce.doneva@yahoo.com www.osskopje2.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 047/452419 Т.МИЛОШЕВСКИ 3 РЕСЕН ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 032/443254 ЛЕНИНОВА ББ СВЕТИ НИКОЛЕ ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 044/335591 ИЛИНДЕНСКА 70 ТЕТОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 02/3219850 БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ-СУДСКА ПАЛАТА СКОПЈЕ jorm@jorm.org.mk www.jorm.gov.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 044/335591 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 043/415115 Е.КАРДЕЉ ББ КАВАДАРЦИ ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 033/471016 КЕЈ БРЕГАЛНИЦА ББ БЕРОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 046/786545 СТРУШКИ КЕПЕНЦИ ББ СТРУГА ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 034/321593 ЛЕНИНОВА 34 СТРУМИЦА ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 031/374007 МАРШАЛ ТИТО 100 КРИВА ПАЛАНКА ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 032/391667 ГЕН.М.АПОСТОЛСКИ 18 ШТИП ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 048/426456 Д.НАРЕДНИКОТ ББ ПРИЛЕП ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 043/227042 М.ТИТО 41 ВЕЛЕС ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 031/414040 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 047/238417 БУЛ.1 МАЈ ББ БИТОЛА ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 032/601183 22 ОКТОМВРИ ББ РАДОВИШ ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 045/224081 ОСЛОБОДУВАЊЕ 17 КИЧЕВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 033/274021 Н.КАРЕВ 4 КОЧАНИ ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 033/411882 БУЛ.МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 034/212951 Д.ВЛАХОВ 2 ГЕВГЕЛИЈА ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 046/831633 В.ВЛАХОВИЌ ББ ДЕБАР ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 046/263382 МАК.ПРОСВЕТИТЕЛИ 10 ОХРИД ПРАВОСУДСТВО Линк
ОСНОВНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 048/414731 Г.ДЕЛЧЕВ ББ ПРИЛЕП ПРАВОСУДСТВО Линк
РЕП.СУДСКИ СОВЕТ 02/3218130 ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ ББ СКОПЈЕ ПРАВОСУДСТВО Линк
СЕКРЕТАР.ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 02/3228203 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ББ СКОПЈЕ www.sz.gov.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ 047/221800 / БИТОЛА ПРАВОСУДСТВО Линк
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНАКЦИИ 02/3106550 Д.ЧУПОВСКИ 9 СКОПЈЕ ПРАВОСУДСТВО Линк
УПРАВЕН СУД 02/3203200 О.НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ upravensud_ib@yahoo.com www.usskopje.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ 02/3203200 ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ upravensud@usskopje.mk www.usskopje.mk ПРАВОСУДСТВО Линк
УСТАВЕН СУД НА РСМ 02/3119355 ДИМИТАР ВЛАХОВ 19 СКОПЈЕ mail@ustavensud.mk www.ustavensud.mk ПРАВОСУДСТВО Линк