Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ОПШТИНА КАРПОШ 02/3055901 РАДИКА 9, БАРАКА БР.1 И 2 СКОПЈЕ kontakt@karpos.gov.mk www.karpos.gov.mk ОПШТИНИ Линк 567
ОПШТИНА ПРИЛЕП 048/401735 ПИТУ ГУЛИ 2 ПРИЛЕП www.prilep.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ГРАД СКОПЈЕ 02/3297204 ИЛИНДЕН ББ СКОПЈЕ gradonacalnik@skopje.gov.mk www.skopje.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 02/3121077 Св.Кирил и Методиј бр.54 СКОПЈЕ contact@is.gov.mk http://www.is.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ЗЕЛС 02/3099033 ЖЕНЕВСКА ББ, П.ФАХ 32 СКОПЈЕ contact@zels.org.mk www.zels.org.mk ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА 034/235340 С.СТОЈАКОВО ГЕВГЕЛИЈА ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА 034/229038 С.МИЛЕТКОВО ГЕВГЕЛИЈА ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА 034/229010 С.МИРАВЦИ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА 034/231002 С.НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА БАРДОВЦИ 02/3095790 / СКОПЈЕ ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА ВЛАЕ 2 070/900156 / СКОПЈЕ ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗЛОКУЌАНИ 02/3095183 / СКОПЈЕ ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА КАРПОШ 1 02/3068754 / СКОПЈЕ ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА КАРПОШ 2 02/3071246 / СКОПЈЕ ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА КАРПОШ 4 02/3077033 / СКОПЈЕ ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА НЕРЕЗИ 02/3064671 / СКОПЈЕ ОПШТИНИ Линк
МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЦРНИЧАНИ 034/239002 / ДОЈРАН ОПШТИНИ Линк
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА 034/227236 НОВ ДОЈРАН ДОЈРАН ОПШТИНИ Линк
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА-ДОЛОНО КОСОВРАСТИ 046/831096 С.ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДЕБАР ОПШТИНИ Линк
МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ 034/345192 С.КУКЛИШ СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ 034/362320 С.ДРАЖЕВО СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ 034/378313 С.ДОБРАШИНЦИ СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ 034/371600 С.БОСЛИОВО СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ 034/354054 С.ВАСИЛЕВО СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ 034/355202 С.НОВО СЕЛО СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ 034/357171 С.ТУРНОВО СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ 034/374101 С.МУРТИНО СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
МУРТИНО 034/374071 С.МУРТИНО 298 СТРУМИЦА ОПШТИНИ Линк
ОПТШТИНА ОБЛЕШЕВО 033/351770 С.ОБЛЕШЕВО КОЧАНИ ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА АЕРОДРОМ 02/2400970 В.МАЧУКОВСКИ 6 СКОПЈЕ aerodrom@aerodrom.gov.mk www.aerodrom.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА АРАЧИНОВО 02/2579803 УЛ.14 ББ, С.АРАЧИНОВО СКОПЈЕ www.haracina.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА БЕРОВО 033/471026 Д.ВЛАХОВ 10 БЕРОВО so.berovo@t.mk www.berovo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА БИТОЛА 047/234234 Д.ГРУЕВ 183 БИТОЛА ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА БОГДАНЦИ 034/222333 М.ТИТО 62 БОГДАНЦИ opstina_bogdanci@t.mk www.bogdanci.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 044/371500 БОГОВИЊЕ ТЕТОВО bogovine@komunabogovine.gov.mk www.komunabogovine.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА БОСИЛОВО 034/371600 БОСИЛОВО ББ СТРУМИЦА ops.bosilovo@t.mk www.opstinabosilovo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА БРВЕНИЦА 044/456015 М.ТИТО ББ, С.БРВЕНИЦА ТЕТОВО www.brvenica.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА БУТЕЛ 02/2616868 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ СКОПЈЕ info@opstinabutel.com www.opstinabutel.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 034/382044 ИВО ЛОЛА РИБАР ББ ВАЛАНДОВО gradonacalnik@valandovo.gov.mk www.valandovo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 034/354444 С.ВАСИЛЕВО ББ СТРУМИЦА gradonacalnik@opstinavasilevo.gov.mk www.opstinavasilevo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 046/784640 ВЕВЧАНИ СТРУГА opstinavevcani@yahoo.com www.vevcani.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ВЕЛЕС 043/232406 П.БРАШНАР 1 ВЕЛЕС opve@veles.gov.mk www.veles.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ВИНИЦА 033/361945 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА ovinica@t.mk www.opstinavinica.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ВРАНЕШТИЦА 045/284244 С.ВРАНЕШТИЦА КИЧЕВО ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ 042/332378 С.ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР info@komunavrapcisht.gov.mk www.komunavrapcisht.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 02/3226655 БУЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ contact@gazibaba.gov.mk www.gazibaba.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 034/213843 Д.ВЛАХОВ 4 ГЕВГЕЛИЈА kabinet@gevgelija.gov.mk http://gevgelija.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ГОСТИВАР 042/213511 Б.ЃИНОВСКИ 61 ГОСТИВАР idea@gostivari.gov.mk www.gostivari.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ГРАДСКО 043/251522 М.ТИТО 70А ВЕЛЕС contact@gradsko.gov.mk www.gradsko.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ДЕБАР 046/831086 8 СЕПТЕМВРИ 13 ДЕБАР www.dibra.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ДЕБАРЦА 046/286855 С.БЕЛЧИШТА ОХРИД ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 033/411550 СВЕТОЗАР МАРКОВИЌ 1 ДЕЛЧЕВО info@delcevo.gov.mk www.delcevo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 043/366212 М.ТИТО ББ ДЕМИР КАПИЈА ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 047/552661 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР gradonacalnik@demirhisar.gov.mk www.demirhisar.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ДОЈРАН 034/225278 КЕЈ 5-ТИ НОЕМВРИ ББ, СТАР ДОЈРАН ДОЈРАН opstina@dojran-info.com www.dojran-info.com ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 048/453210 С.ДОЛНЕНИ ПРИЛЕП info@opstinadolneni.gov.mk www.opstinadolneni.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ДРУГОВО 045/266100 Г.ДЕЛЧЕВ ББ, ДРУГОВО КИЧЕВО municipality_drugovo@yahoo.com www.drugovo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 02/2039307 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ opstinagpetrov@t.mk www.opstinagpetrov.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЖЕЛИНО 044/378030 С.ЖЕЛИНО ТЕТОВО komunazh@gmail.com www.zhelina.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЗАЈАС 045/252179 С.ЗАЈАС КИЧЕВО zajazit@t.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО 02/2717046 С.ЗЕЛЕНИКОВО СКОПЈЕ op_zelenikovo@yahoo.com ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 033/353102 С.ЗРНОВЦИ КОЧАНИ info@zrnovci.gov.mk www.zrnovci.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ИЛИНДЕН 02/2571703 улица 9 -ИЛИНДЕН СКОПЈЕ gradonacalnik@ilinden.gov.mk www.ilinden.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ 044/397766 ЈЕГУНОВЦЕ ТЕТОВО info@opstinajegunovce.gov.mk www.opstinajegunovce.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 043/416107 М.ТИТО ББ КАВАДАРЦИ www.kavadarci.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 02/2785400 БОРИС ТРАЈКОВСКИ ББ СКОПЈЕ contact@kiselavoda.gov.mk www.kiselavoda.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КИЧЕВО 045/223001 Б.КИДРИЧ 1 КИЧЕВО support@kicevo.gov.mk www.kicevo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КОНЧЕ 032/630325 2424 КОНЧЕ РАДОВИШ gradonacalnik@konce.gov.mk www.konce.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КОЧАНИ 033/274001 Р.КРАТОВЧЕ 1 КОЧАНИ info@kocani.gov.mk www.kocani.gov.mk ОПШТИНИ Линк 564
ОПШТИНА КРАТОВО 031/481202 ПЛОШТАД М.ТИТО ББ КРАТОВО opstina_kratovo@opstinakratovo.gov.mk www.opstinakratovo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 031/375035 СВ.Ј.ОСОГОВСКИ 175 КРИВА ПАЛАНКА opkp@krivapalanka.gov.mk www.krivapalanka.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 048/471280 М.ТИТО 84 ПРИЛЕП opstina_krivogastani@yahoo.com ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КРУШЕВО 048/477061 Н.ЃУРКОВИЌ 1 КРУШЕВО opstinakrusevo@krusevo.gov.mk www.krusevo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА КУМАНОВО 031/475800 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО informacii@kumanovo.gov.mk www.kumanovo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЛИПКОВО 031/463180 С.ЛИПКОВО КУМАНОВО ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЛОЗОВО 032/458458 С.ЛОЗОВО СВЕТИ НИКОЛЕ ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 042/478814 / ГОСТИВАР gradonacalnik@mavrovoirostuse.gov.mk www.mavrovoirostuse.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА МАК. БРОД 045/274810 7 СЕПТЕМВРИ 4 М. БРОД mak_brod@yahoo.com www.mbrod.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА МАК.КАМЕНИЦА 033/432741 КАМЕНИЧКА ББ М. КАМЕНИЦА info@makedonskakamenica.gov.mk www.makedonskakamenica.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА МОГИЛА 047/296466 С.МОГИЛА БИТОЛА mogilaop@t.mk www.mogila.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА НЕГОТИНО 043/361001 А.А.ИЛОВ ББ НЕГОТИНО www.negotino.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА НОВАЦИ 047/282900 НОВАЦИ БИТОЛА novacio@t.mk www.opstinanovaci.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА НОВО СЕЛО 034/355031 Н.СЕЛО СТРУМИЦА administracija@novoselo.gov.mk www.novoselo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ 045/258102 С.ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ОХРИД 046/262492 Д.ВЛАХОВ 57 ОХРИД protocol@ohrid.gov.mk www.ohrid.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 02/2562100 УЛ.1 ББ, С.ПЕТРОВЕЦ СКОПЈЕ www.petrovec.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 033/441321 Б.КИДРИЧ 8 ПЕХЧЕВО opstina_pehcevo@t.mk www.pehcevo.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 045/287086 С.ПЛАСНИЦА КИЧЕВО dr_salifoski@yahoo.com www.plasnica.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ПРОБИШТИП 032/483131 Ј.СТОЈКОВСКИ 1 ПРОБИШТИП gradonacalnik@probistip.gov.mk www.probistip.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА РАДОВИШ 032/617700 АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 7 РАДОВИШ contact@radovis.gov.mk www.radovis.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 031/380444 С.РАНКОВЦЕ КРИВА ПАЛАНКА rankovce@rankovce.gov.mk www.rankovce.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА РЕСЕН 047/454450 ПЛ.М.ТИТО 20 РЕСЕН kabinet.gradonacalnik@resen.gov.mk www.resen.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА РОСОМАН 043/441443 ПРОЛЕТЕРСКА 1А КАВАДАРЦИ administracija@opstinarosoman.gov.mk www.opstinarosoman.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА САРАЈ 02/2057996 РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР САРАЈ СКОПЈЕ www.saraj.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 032/444169 ПЛ.ИЛИНДЕН ББ СВЕТИ НИКОЛЕ info@svetinikole.gov.mk www.svetinikole.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА СОПИШТЕ 02/2785100 УЛ.2 БР.2, С.СОПИШТЕ СКОПЈЕ info@opstinasopiste.gov.mk www.opstinasopiste.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 031/495666 СТ.НАГОРИЧАНЕ КУМАНОВО kontakt@stn.gov.mk www.stn.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА СТРУГА 046/781335 МАРШАЛ ТИТО ББ СТРУГА info@struga.gov.mk www.struga.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА СТРУМИЦА 034/348047 С.МАСЕВ 1 СТРУМИЦА www.strumica.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 02/2724005 УЛ.1 БР.117 СКОПЈЕ administrator@studenicani.gov.mk www.studenicani.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 044/381336 С.ТЕАРЦЕ ТЕТОВО info@tearce.gov.mk www.tearce.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ТЕТОВО 044/335499 ДЕРВИШ ЦАРА ББ ТЕТОВО info@tetova.gov.mk www.tetova.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЦЕНТАР 02/3203602 МИХАИЛ ЦАКОВ ББ СКОПЈЕ gradonacalnik@opstinacentar.gov.mk www.opstinacentar.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА 046/840239 ДЕБАР merkezjupa@hotmail.com ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЧАИР 02/2616865 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ СКОПЈЕ info@cair.gov.mk www.cair.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЧАШКА 043/241400 ИЛИНДЕНСКА 8 ЧАШКА ВЕЛЕС opstina@caska.gov.mk www.caska.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 033/355162 С.ЧЕШИНОВО КОЧАНИ ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 02/2666157 ЧЕТИРИ ВОДЕНИЧКИ ББ, С.МИРКОВЦИ СКОПЈЕ ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ШТИП 032/226600 В.ГЛАВИНОВ ББ ШТИП opst@stip.gov.mk www.stip.gov.mk ОПШТИНИ Линк
ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 02/2652580 ИНДИРА ГАНДИ ББ СКОПЈЕ gradsho@on.net.mk www.sutoorizari.org.mk ОПШТИНИ Линк
СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ 02/3297207 ИЛИНДЕН ББ СКОПЈЕ gradonacalnik@skopje.gov.mk www.skopje.gov.mk ОПШТИНИ Линк