Жолти Страници Македонија
NASATV
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АКАДЕМ.ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТ. 02/2401570 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 12 ЛАМ.2 СКОПЈЕ info@jpacademy.gov.mk www.jpacademy.gov.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
АКАДЕМИА ИТАЛИАНА 02/2034600 САРАЈ ББ СКОПЈЕ www.accademiaitaliana.com ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРИ 02/3064533 ПРАШКА 23 СКОПЈЕ office@managersacademy.mk www.managersacademy.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
АКАДЕМИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 02/3119179 Ѓ.СКРИЖЕВСКИ 23Б СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 02/2401570 Ј.САНДАНСКИ 12 ЛАМ 2 СКОПЈЕ info@jpacademy.gov.mk www.jpacademy.gov.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
АЛФА БЕТА КОЛЕЏИС 02/3125343 / СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 02/2463156 3 МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ mbainfo@uacs.edu.mk www.uacs.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 02/3116328 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 24 СКОПЈЕ www.arh.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ-БАС 047/230444 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА БИТОЛА ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ-БАС 02/2455754 БУЛ.АВНОЈ 74 СКОПЈЕ dance.v@gmail.com www.bas.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ 02/3240700 ЛАЗАР ПОП ТРАЈКОВ 5-6 СКОПЈЕ mrenoski@fvm.ukim.edu.mk http://www.veterinarenfakultet.info ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ 047/229984 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ВИСОКА ШКОЛА ЗА НОВИНАР.И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 02/3090104 Ј.ГАГАРИН 17/1-1 СКОПЈЕ info@vs.edu.mk www.vs.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ВОЕНА АКАДЕМИЈА-ГЕН.М.АПОСТОЛСКИ 02/3283603 В.КАРАНГЕЛЕСКИ ББ СКОПЈЕ va@ugd.edu.mk http://www.morm.gov.mk/?page_id=1561&lang=mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ГЕЦ-ГЕРМАН.ЕНЕРГ.ЦЕНТАР 02/2402161 К.НОВАКОВИЌ 8 СКОПЈЕ antonija.josifovska@gec.mk www.gec.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 02/3116066 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 24 СКОПЈЕ dekan@gf.ukim.edu.mk www.gf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ДРЖ.УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 070/263732 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО nbeadini@unite.edu.mk www.unite.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕВРО БАЛКАН 02/3075570 П.ОДРЕДИ 63 СКОПЈЕ contact@euba.edu.mk www.euba.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕВРО КОЛЕЏ 031/418025 Д.БОЖИНОВ 41 КУМАНОВО info@eurocollege.edu.mk www.eurocollege.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 02/3202100 БУЛ.К.ОХРИДСКИ 68 СКОПЈЕ contact@eurm.edu.mk www.eurm.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 046/284284 М.ПРОСВЕТИТЕЛИ ББ ОХРИД contact@eurm.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 02/3116466 БУЛ.К.МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 048/427020 МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП cppu@eccfp.edu.mk www.eccfp.uklo.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 02/3099191 КАРПОШ 2 П.ФАХ 574 СКОПЈЕ info@etf.ukim.edu.mk www.etf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕСРА-ЕВРОП.ФИЛМ.АКАДЕМИЈА 02/3061543 Н.РУСИНСКИ 1 СКОПЈЕ esraskopje@gmail.com www.esra.com.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕУРО КОЛЕЏ 046/786160 НАС.ЕЗЕРСКИ ЛОЗЈА СТРУГА www.eurocollege.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЕУРО КОЛЕЏ 031/417202 Д.БОЖИНОВ 41 КУМАНОВО info@eurocollege.edu.mk http://www.eurocollege.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ 02/3115277 ЕДВАРД КАРДЕЉ ББ СКОПЈЕ www.fznh.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ 032/550600 Г.ДЕЛЧЕВ 89 ШТИП http://zem.ugd.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
И.С.П.П.И 02/3061119 П.ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ isppidir@isppi.ukim.edu.mk www.isppi.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА 02/3249716 ГАЗИ БАБА ББ, П.Ф.162 СКОПЈЕ www.igeografija.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ИНТ.БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 02/3214831 САМОИЛОВА 10 СКОПЈЕ ibu.skopje@gmail.com www.ibu.org.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЈАХЈА КЕМАЛ 034/330827 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЈАХЈА КЕМАЛ КОЛЕЏ 042/215050 ЈНА ББ ГОСТИВАР ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЈАХЈА КЕМАЛ КОЛЕЏ 046/787441 МИСЛЕШЕВСКИ ПАТ ББ СТРУГА ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЈАХЈА КЕМАЛ КОЛЕЏ 02/3240026 ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА ББ,ВЛЕЗ 1 СКОПЈЕ pr@ykk.edu.mk www.yahyakemalcollege.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЈУГОИСТОЧЕН ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 02/3204400 8-МА УДАРНА БРИГАДА 38 СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЈУГОИСТОЧНО-ЕВРОП.УНИВЕРЗИТЕТ 044/356000 ИЛИНДЕНСКА 18 ТЕТОВО ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
КИБ ИНТЕЛЕКТ 02/3178970 Ѓ.ПЕШКОВ 6 СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
КУКС ИНСТИТУТ 02/3064108 Ѓ.ПЕШКОВ 6 СКОПЈЕ www.cooks.edu ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЛОНДОН.УЧИЛИШТЕ ЗА БИЗНИС И ФИНАНСИИ 02/2736250 Д.ЧУПОВСКИ 5/2 СКОПЈЕ dragan@taketutor.com www.taketutor.com ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 02/3099200 КАРПОШ 2 ББ СКОПЈЕ maf@ukim.edu.mk www.mf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 02/3165155 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ medfaksk@t.mk www.medf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
МЕЃ.БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 02/3214831 САМОИЛОВА 10 СКОПЈЕ ibu.skopje@gmail.com www.ibu.org.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
МЕЃУНАР.БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 02/3214831 САМОИЛОВА 10 СКОПЈЕ info@ibu.edu.mk www.ibu.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
МЕЃУНАР.СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ 032/440330 М.ТИТО 77 СВЕТИ НИКОЛЕ info@slavinst.edu.mk www.slavinst.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
МЕЃУНАР.СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ 047/222503 НОВАЧКИ ПАТ ББ БИТОЛА www.slavinst.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
МЕЃУНАР.УНИВЕРЗИТЕТ СТРУГА 046/786160 ЕЗЕРСКИ ЛОЗЈА 1 СТРУГА info@eust.edu.mk www.eust.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
МИТ УНИВЕРЗИТЕТ 02/2402373 3-ТА МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ contact@mit.edu.mk www.mit.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ММ КОЛЕЏ 02/2444666 АВНОЈ 74-А СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 032/391036 / ШТИП ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 032/391589 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 89 ШТИП ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 047/253652 В.КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА contact@pfbt.uklo.edu.mk www.pfbt.uklo.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 02/3066774 П.ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ pedagoskifakultet@gmail.com www.pfsko.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПМФ 02/3249999 ГАЗИ БАБА ББ СКОПЈЕ www.pmf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПОЛИЦИСКА АКАДЕМИЈА 02/2546200 П.ФАХ 103 СКОПЈЕ www.policeacademy.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-ЈУСТИНИЈАН ПРВИ 02/3117244 БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ www.law-review.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПРАВОСЛАВ. БОГОСЛОВ.ФАКУЛТЕТ 02/3092872 ЗАГРЕБСКА 29 СКОПЈЕ www.pbf.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 02/3117055 АРХИМЕДОВА 5 СКОПЈЕ www.pmf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ПРОТОКОЛ АКАДЕМИЈА 02/3290380 М.Т.ГОЛОГАНОВ 54-1 СКОПЈЕ contact@protocolacademy.com.mk www.protocolacademy.com.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
РЕКТОРАТ 047/223788 1 МАЈ ББ БИТОЛА ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 032/396875 Г.ДЕЛЧЕВ 89 ШТИП ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
СВ.К.ОХРИДСКИ-ПРАВОСЛАВ.БОГОСЛОВ.ФАКУЛТЕТ 02/3080722 ЗАГРЕБСКА 29 СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
СЕЕ УНИВЕРЗИТЕТ 044/356103 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
СИТИ КОЛЕЏ 02/3085517 БРАТФОРДСКА 1 СКОПЈЕ international@city.academic.gr www.city.academic.gr ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
СИТИ-ШЕФИЛД КОЛЕЏ 02/3085517 БРАДФОРСКА 1 СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 02/3115647 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ sfs@stomfak.ukim.edu.mk www.stomfak.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 047/207702 И.Л.РИБАР ББ БИТОЛА www.tfb.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 02/3088200 РУЃЕР БОШКОВИЌ 16 СКОПЈЕ aco@tmf.ukim.edu.mk www.tmf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
УНИВЕР.ЗА ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ-СВ.АПОСТОЛ ПАВЛЕ 046/550002 В.НИКОЛЕСКИ ББ ОХРИД contact@uist.edu.mk www.uist.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
УНИВЕРЗ.ЗА ИНФОРМАТ.ТЕХ. 046/550002 ПАРТИЗАНСКА ББ ОХРИД ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
УНИВЕРЗ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 02/3293200 БУЛ.К.П.МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ ukim@ukim.edu.mk www.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 032/550000 К.МИСИРКОВ ББ, П.Ф.201 ШТИП contact@ugd.edu.mk www.ugd.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ 02/3093209 ПАРТ.ОДРЕДИ 99 СКОПЈЕ contact@utms.edu.mk www.utms.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
УНИВЕРЗИТЕТ СВ.К.ОХРИДСКИ 047/223788 1 МАЈ ББ БИТОЛА rektorat@uklo.edu.mk www.uklo.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА АДМИН.И МЕНАЏ.НА ИНФОРМ.СИСТЕМИ 047/259921 ПАРТИЗАНСКА ББ (КОМПЛ.КАСАРНИ) БИТОЛА www.famis.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА 02/2402160 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 66-А, 1 КАТ СКОПЈЕ fbe@fbe.com.mk www.fbe.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ 047/238276 ПРИЛЕПСКА ББ БИТОЛА fbn_bitola@yahoo.com www.fbn.uklo.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ 02/3061188 РУЏЕР БОШКОВИЌ ББ СКОПЈЕ fdu@ukim.edu.mk www.fdu.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 02/3099191 Р.БОШКОВИЌ ББ, П.Ф.574 СКОПЈЕ dekan@feit.ukim.edu.mk www.feit.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМ.НАУКИ И ХРАНА 02/3115277 БУЛ.А. МАКЕДОНСКИ ББ, П.Ф.297 СКОПЈЕ contact@fznh.ukim.edu.mk www.fznh.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ 02/2057271 С.КОНДОВО СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ 02/3066779 БИТПАЗАРСКА ББ СКОПЈЕ malidanov@flu.ukim.edu.mk www.flu.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 02/3134345 ПИТУ ГУЛИ 1 СКОПЈЕ fmu@fmu.ukim.edu.mk www.fmu.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 02/2520444 АНТОН ПОПОВ ББ СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 046/262147 КЕЈ М.ТИТО 95 ОХРИД ftu@uklo.edu.mk www.uklo.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА УЧИТЕЛИ ВОСПИТУВАЧИ 047/253652 ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 02/3113654 50 ДИВИЗИЈА ББ СКОПЈЕ ffk@ffk.ukim.edu.mk www.ffk.ukim.edum.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ 02/3119694 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ contact@ff.ukim.edu.mk www.ff.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФИЛИЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 02/3240400 КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ dekan@flf.ukim.edu.mk www.flf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФИЛОЗОВСКИ ФАКУЛТЕТ 02/3116520 КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ www.fzf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФИЛОЗОФСКИ ФАКЛУТЕТ 02/3116282 БУЛ.К.МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ info@fzf.ukim.edu.mk fzf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФИЛОЛОШКИ ФАКЛУТЕТ-БЛАЖЕ КОНЕСКИ 02/3116100 БУЛ.К.МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ dekan@fif.ukim.edu.mk fif.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 02/3116100 К.МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФОН 046/780512 ЈНА 60 СТРУГА ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФОН УНИВЕРЗИТЕТ 02/2445555 КИРО ГЛИГОРОВ ББ СКОПЈЕ info@fon.edu.mk www.fon.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФОН УНИВЕРЗИТЕТ 046/785045 ЈНА ББ СТРУГА www.fon.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФОН УНИВЕРЗИТЕТ 042/550595 Б.КИДРИЧ ББ ГОСТИВАР www.fon.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФОН УНИВЕРЗИТЕТ 034/320250 Е.ЈАНКОВА ББ СТРУМИЦА strumica@fon.edu.mk www.fon.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФОН-ФАКУЛТЕТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 02/2454051 БУЛ.АВНОЈ 74А СКОПЈЕ contact@mmcollege.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ФОНДАЦИЈА ПИТСБУРГ 02/3120647 ПЛ.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ upittmk@unet.com.mk www.mk.pitt.edu ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ЦЕТИС МАК 02/3240448 БУЛ.К.МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ info@cetismak.edu.mk www.cetismak.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ШКОЛА ЗА ПОЛИТИКА 02/ СКОПЈЕ : info@skolazapolitika.org.mk http://skolazapolitika.org.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 02/3135033 БУЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ dekan@sf.ukim.edu.mk www.sf.ukim.edu.mk ОБРAЗОВАНИЕ-ФАКУЛТЕТИ Линк