Жолти Страници Македонија
HAS NUR
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ТИМ ЛИМ 078/313734 / СКОПЈЕ tim.petrusev@gmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк 418
БЕК СТИЛ-БЕКТЕШИ 071/500090 Велешта СТРУГА Bekteshi2012@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк 418
ЕКО МОНТ 078/735691 Лавци БИТОЛА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк 417
ЛИ-МЕКС 078/211723 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк 417
ЛИМ МОНТАЖА 075/258255 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк 418
А-М СТИЛ 02/2772268 БУЛ.СРБИЈА ББ СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АГРОАЛУМИНА 032/393866 Г.ДЕЛЧЕВ 46 ШТИП www.agroalumina.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АКТИВ 046/250382 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ОХРИД ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АЛИУ 044/488627 С.ПОРОЈ ТЕТОВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АЛКУФЕ 02/3118049 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 19 СКОПЈЕ info@alcufe.com.mk www.alcufe.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АЛПРОМ 02/3066784 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АЛУМИНА 048/434948 ХЕРОЈ КАРПОШ 34-А ПРИЛЕП alumina_pp@yahoo.com www.aluminapp.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АЛУШ ЛИМ 044/336766 Љ.Б.ПИШ ББ ТЕТОВО alushlim@gmail.com www.alushlim.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АМЕРЕН ЛИМ 02/2038180 Ѓ.ПЕТРОВ 2 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АНДРО 02/3229134 БИТПАЗАРСКА 42, СТАРА ЧАРШИЈА СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АТОМ 047/238172 ЦАНЕ ВАСИЛЕВ 21 БИТОЛА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
АТОМИК 044/341858 УЛ.121 БР.6/7 ТЕТОВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
БАДЕ 02/2783076 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 40 СКОПЈЕ bade_mk@yahoo.com www.bade.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
БИГ-МАК 02/2551697 П.НАКОВ ББ СКОПЈЕ contact@bigmak.com.mk www.bigmak.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
БИТЕКСИМО КОМ 047/226019 Б.БУЧЕСКИ 1/10 БИТОЛА biteksimokom@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
БОРМАК 02/2452173 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
БОРО МАК 02/2530066 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
БРОМИ ПРОМЕТ 046/522333 С.ВРАНИШТА СТРУГА bromipromet@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
БРУСНИК ЛИМ 047/230893 ДОВЛЕЏИК ББ (БИЛБИЛ КАМЕН) БИТОЛА brusniklim@t.mk www.brusniklim.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
БРУТИ-ИНГ 02/2635294 2.МАК.БРИГАДА СКОПЈЕ-СЕВЕР СКОПЈЕ info@bruti-ing.com http://bruti-ing.com/mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ВА МЕТАЛ 034/329284 БРАТСТВО ЕДИНСТВО 48 СТРУМИЦА vametal@t.mk www.vametal.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ВАНЕТТ 02/3171418 16 МАК.БРИГАДА 10 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ВИКТОРИЈА КОМПАНИ 02/2043733 ЛУКА ГЕРОВ ББ СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ВЛАДЕ 034/377145 С.БАНСКО СТРУМИЦА mare62mk@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ГАНЛИМ 02/2523400 ЈУЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ ББ СКОПЈЕ ganlim.aco@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ГИС - СКОПЈЕ 02/3096675 ЗЛОКУЌАНИ ББ СКОПЈЕ gis-gino@hotmail.com www.gis.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ГОНИ ЉИНУКС 071/823823 Македонска-Косовска Бригада 44/5 СКОПЈЕ goni.linux@gmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ГРАНД ИМПЕКС 032/390816 БУЛ.ЈНА 6/10 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ГРАНИТ-МОНТ 02/3062334 МАЛЕШЕВСКА 65А СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 02/2550788 П.НАКОВ ББ (МЗТ ОПРЕМА/2) СКОПЈЕ info@disinternacional.com.mk www.disinternacional.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 031/437547 11 ОКТОМВРИ, СТАРА ИСКРА КУМАНОВО info@disinternacional.com.mk www.disinternacional.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ДИС МЕТАЛ 02/2045696 Л.ГЕРОВ ББ СКОПЈЕ dismetal@t.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ДИС-МЕТАЛ 02/2045696 ЛУКА ГЕРОВ ББ СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЕВРО УНИОН 99 044/336213 УЛ.167 БР.23 ТЕТОВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЕВРОПА КОМЕРЦ 033/274177 Р.КОНЧАР 38 КОЧАНИ evropakomerc@t.mk www.evropakomerc.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЕВРОПА КОМЕРЦ 02/3118556 В.ВЛАХОВИЌ 23 СКОПЈЕ www.evropakomerc.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЕЛЕКТРОМОНТ 034/344650 Ѓ.ТРАЈКОВ 28 СТРУМИЦА elektromont117@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЕНГИН КОМЕРЦ 047/451750 РЕСЕН ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЕУРО ЛИМ 070/273068 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЕУРОЕДИЛ ХОЛДИНГ 042/470842 С.СКУДРИЊЕ пф 1257 ДЕБАР euroedilmk@yahoo.com www.euroedil-holding.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЕУРОЛИМ 048/410578 КРУШЕВСКИ ПАТ ББ ПРИЛЕП eurolim_pp@yahoo.com www.eurolim.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЖЕЛЕЗАРИЈА ЈОЛЕ 02/2616305 ТАЈМИШКА 10 СКОПЈЕ zelezarijajole@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЗОКИ ЛИМ 048/529799 ПРИЛЕП ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЗОКИ МЕТАЛ 043/521105 М.КОЗАР 57 ВЕЛЕС trajkovska_70@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЗОНА ПРОМЕТ 032/646267 / РАДОВИШ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЅИЅИ 045/222221 11 СЕПТЕМВРИ КИЧЕВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ИГМ ТРЕЈД 043/414500 ИНДУСТРИСКА ББ КАВАДАРЦИ irena@igmtrade.com www.igmtrade.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ИЛИНО ПРОМЕТ 075/432469 ИНДУСТРИСКА ББ СКОПЈЕ ilino-marija@t.mk www.ilinopromet.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ИНТЕР МЕТАЛ 034/326004 Г.ДЕЛЧЕВ 117 СТРУМИЦА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ИНТЕРМЕТАЛ МВ 02/2450770 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЈАНКО 046/267562 Ј.САНДАНСКИ 72 ОХРИД info@janko.com.mk www.janko.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЈУНАК КОМЕРЦ 076/483485 АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 1/10 ПРИЛЕП junakkomerc@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
КЕНТАУР ИМПЕКС 02/3232431 УЛ.516 ББ КЕРАМИДНИЦА СКОПЈЕ kentaur_impex@yahoo.com www.kentaur.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
КЛИМАТИЗЕР 02/2460145 УЛ.710 БР.1 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
КОБИЛ 047/225353 НОВАЧКИ ПАТ 22 БИТОЛА kobil@t.mk www.кobil.biz ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
КОБРА-Т 02/2700801 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 95, ИНД.ЗОНА ПИНТИЈА СКОПЈЕ kobra_marjan@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
КОМА 046/796429 СТРУГА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
КОМОНТ 02/2031441 В.ДРАШКОВИЌ ББ СКОПЈЕ info@komont.com.mk http://komont.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
КУМАНОВЕЦ 02/2529663 БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ ББ СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛЕА Д ПРОФИЛИ 02/2464388 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 48 СКОПЈЕ leadprofili@t.mk www.lead-profili.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛЕНИКС 02/3097135 М.ПОТОК ББ СКОПЈЕ leniks_mk@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛЕСКОП 046/257168 15 КОРПУС ББ ОХРИД leskop@t.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМ ДИЗАЈН 02/2529663 БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ 26 СКОПЈЕ kumanovec2002@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМ-ИМПЕКС 033/412837 СОЛУНСКА 12 ДЕЛЧЕВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2775219 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2549341 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2776655 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2553272 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2549938 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2672215 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2626171 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 070/762733 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 070/550896 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 070/249456 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2654144 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2430498 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 02/2460325 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР 075/771572 / СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР СЦ 046/796905 С.ШУМ СТРУГА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАР УНИВЕРЗАЛ 031/411784 БУЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА ББ КУМАНОВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМАРИЈА БЛАЖЕВСКИ 02/2775219 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМБИТ 046/522362 С.ВЕЛГОШТИ ОХРИД ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИМПРОМ 033/412109 Н.ВАПЦАРОВ ДЕЛЧЕВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИНДАБ 071/900987 / СКОПЈЕ lindab@ipko.net www.lindab.hu ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЛИНДИМЕ ЛИМАРИЈА 046/709635 СТРУГА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
М-МЕТАЛ ПРОЕКТ 075/253319 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 105 СТРУМИЦА mmetalproekt@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МАИМПЕКС 02/3103060 50 ДИВИЗИЈА 40-1/1 СКОПЈЕ maimpex@t.mk www.maimpex.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МАК-ЛИМ 070/539643 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МАКСИМА -ГАМ 02/2463633 В.МАЧУКОВСКИ 6/4 СКОПЈЕ maximagam@on.net.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МАРЈОР ИНЖЕНЕРИНГ 046/250275 ЖЕЛЕЗНИЧКА 7-А ОХРИД ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МАРЛИМ 048/427826 ЦРНА РЕКА 4 ПРИЛЕП ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МАРСИЛИ 047/223850 Б.ЛЕВАТА 14 БИТОЛА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МД СТРАИШТЕ 034/382330 НАС.СТРАИШТЕ ВАЛАНДОВО info@mdstraiste.mk www.mdstraiste.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕЛТОН 031/371077 НАС.ГРОМАЃЕ КРИВА ПАЛАНКА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ АП 043/223900 ЃОШО ОРГАНИЏЕВ 43 ВЕЛЕС arsovskimetalap@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ АПОСТОЛОВ 072/270102 ИНДУСТРИСКА 23 КАВАДАРЦИ apostolovdooel@yahoo.com www.metalapostolov.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк 418
МЕТАЛ ВАТТ 02/2521730 БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ 44 СКОПЈЕ info@metalwatt.com www.metalwatt.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ ВЕЛД 02/3173373 ТАШКО КАРАЏА 13-3/8 СКОПЈЕ metalweld@t.mk www.metalweld.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ 048/427485 ДИНАРА 86 ПРИЛЕП metalinzenering@yahoo.com www.metaling.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЈАНЕВИ 078/320277 КОСТУРИНО СТРУМИЦА contact@janevi.mk www.janevi.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ МАРКЕТ 02/3225478 БУЛ.ИЛИНДЕН ББ, БЛ.12 СКОПЈЕ www.metal-market.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ НЕТ 031/425885 11 ОКТОМВРИ ББ (ИСКРА) КУМАНОВО metalnetmk@yahoo.com www.metalnet.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ ПЛУС 02/2430498 В.С. БАТО 77 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ УСЛУГА 043/414626 М.ХАЏИВАСИЛЕВ 15 КАВАДАРЦИ metalusluga@gmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛ ЏОКО 034/550877 МЛАДИНСКА 89 СТРУМИЦА metaldjoko@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛМОНТИНГ 02/2728745 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 264 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТАЛПЛЕКС ДИСПЛЕЈ 02/2614141 ТАЈМИШКА 2 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЕТКОМ ХОЛДИНГС 02/3118556 В.ВЛАХОВИЌ 23/1 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ 047/239731 К.ОХРИДСКИ ББ, ТЦ ПЕЛАГОНКА 2, ЛАМ.2/6 БИТОЛА info@mztinzenering.com.mk https://mztinzenering.com.mk/ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МИНЕСОТА 02/3096165 СКУПИ 1 СКОПЈЕ minesota@minesota.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МЛАДОСТ 070/343178 В.ЧЕРНОДРИНСКИ 15 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МОНТИМПЕКС ИНЖИНЕРИНГ 02/3131213 Д.ТУЦОВИЌ 38 СКОПЈЕ montimpex@macedonia.eu.org ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
МРЧЕ МЕТАЛ 075/446690 ПРОЛЕТЕРСКА 7, ГРАМАЃЕ КРИВА ПАЛАНКА mrcemetal@yahoo.com www.mrcemetal.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
НАГИЈАН КОМПАНИ 02/2636326 Џ.КЕНЕДИ ББ СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
НЕОМЕТАЛ 047/251894 ТОДОР ПАНИЦА ББ БИТОЛА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
НИКЕЛ ИНОКС ГРУП 075/430938 УЛ.1506 БР.69 СКОПЈЕ info@nikelinoxgroup.com.mk www.nikelinoxgroup.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
НОРТОН 07 048/522778 11 ОКТОМВРИ 226 ПРИЛЕП norton@freemail.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
НС ПРОМЕТ 045/261246 ОСЛОМЕЈСКИ ПАТ ББ КИЧЕВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ОБНОВА 070/919834 ГОСТИВАР ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ОКИ-ПРОМ 033/412410 ЦАРЕВОСЕЛСКА 7 ДЕЛЧЕВО contact@okiprom.com http://okiprom.com/ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ПАЛС-КОМПАНИ 043/211347 А.ШУРКОВ ББ ВЕЛЕС ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ПАНЕЛ НК 070/881146 БУЛ.ГЕВГЕЛИЈА Л1-8 ГЕВГЕЛИЈА panel_nk@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ПЛЕХНЕРАЈ 033/278838 ИНДУСТРИСКА ББ КОЧАНИ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ПОДЕМ ИНЖИНЕРИНГ 047/232917 СОЛУНСКА 290 БИТОЛА podem_ing@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ПОИНТ КОМЕРЦ 02/2440108 ВАН ГОГ 9А СКОПЈЕ zelezarija.point@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ПОМ ДОО 047/242678 БУЛ.1-ВИ МАЈ 275-А БИТОЛА doopom@yahoo.com www.doopom.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ПРОЛЕТ КОМЕРЦ 043/222767 ДР.Х.ТАТАРЧЕВ ВЕЛЕС prolet_komerc@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
РЖ ВАЛНИЦА ЗА ЛЕНТИ 02/3171727 16 МАКЕД.БРИГАДА 18 СКОПЈЕ www.balkansteel.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
РИМА СТИЛ 02/2462162 КОЦЕ МЕТАЛЕЦ 1/8 СКОПЈЕ contact@rimastil.com.mk www.rimastil.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
РОСТЕР 034/321980 Г.ДЕЛЧЕВ 21 СТРУМИЦА roster_sr@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
РУЖИ ТРЕЈД 034/347233 Р.ЌУРЧИЕВ ББ СТРУМИЦА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
САТА ИНЖЕНЕРИНГ 075/287439 УЛ.ФИЛИП 74 ВЕЛЕС zokimetal@hotmail.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
СВЕТКАТ КОМЕРЦ 046/279153 ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ОХРИД contact@svetkat-komerc.com.mk http://svetkat-komerc.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
СИБА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДБМ 078/217241 ДАСКАЛ КАМЧЕ 3/2-12 СКОПЈЕ siba.internacional@gmail.com www.sibainternacional.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
СПИДКОМ 02/2467715 Ј.САНДАНСКИ 22 СКОПЈЕ spidkomskopje@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
СТИЛ ФАНТАЗИ 034/217166 ЖЕЛЕЗНИЧКА 6 ГЕВГЕЛИЈА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
СТРИКО ОРИГИНАЛ 070/355437 ЛЕПЕНАЧКА ББ СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ТЕМЕВИКС 02/3064733 ТЦ КАРПОШ 3 СКОПЈЕ ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ТЕНЗОР МОНТАЖА 02/2041050 ТЦ Ѓ.ПЕТРОВ, СТАР ДЕЛ СКОПЈЕ tenzor@t.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ТИГАР МЕТАЛ 078/408708 ТОДОСИЈА ПАУНОВ 61 КОЧАНИ tigarmetal@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ТИМИМЕТАЛ 070/263621 С.ПОРОЈ ТЕТОВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ТИТАН ЦИНК 070/271583 С.ФОРИНО ГОСТИВАР ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ТУРИСТ ИНЖИНЕРИНГ 046/230818 М.ТИТО 22-Г ОХРИД turistinzinering@yahoo.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
УНИ КЛИМА КОМПАНИ 02/3067804 БУЛ.П.ОДРЕДИ 86 Л.21 СКОПЈЕ uniklimakompani@yahoo.com http://uniklimakompani.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ФАБРИКА СЛОБОДА 043/370855 ИНДУСТРИСКА ББ НЕГОТИНО fabrikasloboda@t.mk www.fabrikasloboda.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ФАРЕКС ДОО 02/3298188 16 МАК.БРИГАДА 18 (во круг на РЖ), П.Ф.668 СКОПЈЕ fareks@fareks.com.mk www.fareks.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ФИЛАГРО 2003 047/203152 ИНДУСТРИСКА ББ БИТОЛА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ФИЛИП ПРИМА ЕКСКЛУЗИВ 078/303549 А.Ф.Ж. 55 СКОПЈЕ filipprima@yahoo.com www.filipprima.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ФЛЕКНИЦА ПП 02/2529660 Б.СТЕФКОВСКИ 5А СКОПЈЕ fleknica2000@t.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ХАС НУР 071/736735 ХО ШИ МИН 373-а СКОПЈЕ Info@hasnur.mk www.hasnur.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк 418
ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС 078/398788 М.АЦЕВ ББ/13-А СКОПЈЕ info@hauzmajstor.com www.hauzmajstor.com ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ХАУСМАЈСТОР 02/3123312 Н.ТРИМПАРЕ 15 СКОПЈЕ info@hausmajstordomuvanje.mk www.hausmajstor.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ХЕРКОМ ТРЕЈД 047/228976 Н.ТЕСЛА 111/2 БИТОЛА hercomtrade@yahoo.com www.hercom-trade.com.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЦЕКОВСКИ 033/441478 / ПЕХЧЕВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЦОКА ЈУНИОР 044/336336 Б.КОЧОВСКИ 121-А ТЕТОВО ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЦОМА 046/796429 С.ШУМ СТРУГА ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк
ЏИКО ИНЖЕНЕРИНГ 02/3211097 3-ТА МАК.БРИГАДА 47 ЛОК.1-А СКОПЈЕ dziko_inzenering@yahoo.com www.dziko.mk ЛИМОВИ-ЛИМАРИ Линк