Жолти Страници Македонија
yp
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
БЛАГОЈ ЈАНЕВ 032/633266 ИЛИНДЕНСКА 46 РАДОВИШ ЗАНАЕТЧИИ Линк
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА 032/522602 В.ГЛАВИНОВ ББ ШТИП stip@zkomora.mk ЗАНАЕТЧИИ Линк
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА 034/323913 Б.ЏОНИ 6 СТРУМИЦА rzk_strumica@yahoo.com ЗАНАЕТЧИИ Линк
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА РМ 02/3213308 МАКЕДОНИЈА 47/1-2 СКОПЈЕ www.zkomora.mk ЗАНАЕТЧИИ Линк
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА-СКОПЈЕ 02/3298130 СКОПЈЕ chamberbt@t.mk ЗАНАЕТЧИИ Линк
ИГОР ВЕЛКОВ 02/3080451 / СКОПЈЕ igorxvelkov@hotmail.com ЗАНАЕТЧИИ Линк
КАЗАНЏИЈА БАКАР 032/442572 / СВЕТИ НИКОЛЕ ЗАНАЕТЧИИ Линк
КОМОРА НА ЗАНАЕТЧИИ 02/3222957 БИТПАЗАРСКА 12 СКОПЈЕ zanaet@unet.com.mk ЗАНАЕТЧИИ Линк
КОМОРА НА ЗАНАЕТЧИИ 047/232880 Б.МИНГОВИ 18 БИТОЛА chamberbt@t.mk chamberbitola.com.mk ЗАНАЕТЧИИ Линк
МОНТИНГ-ДЃ 02/2573247 УЛ.8 БР.24/83 СКОПЈЕ monting_dg@live.com ЗАНАЕТЧИИ Линк
ПИРОГРАФИЈА 070/675702 С.КАВРАКИРОВ 18/17 СКОПЈЕ info@pirografija.com www.pirografija.com ЗАНАЕТЧИИ Линк
РЕГ.КОМОРА НА ЗАНАЕТЧИИ 034/212930 П.ДУГАНОВ 1 ГЕВГЕЛИЈА ЗАНАЕТЧИИ Линк
РЗК ВЕЛЕС 043/234593 Д.Х.ДИМОВ 23 ВЕЛЕС ЗАНАЕТЧИИ Линк
РЗК ВИНИЦА 033/361386 ИЛИНДЕНСКА 78 ВИНИЦА ЗАНАЕТЧИИ Линк
РЗК ГЕВГЕЛИЈА 034/212930 П.ДУГАНОВ 1 ГЕВГЕЛИЈА ЗАНАЕТЧИИ Линк
РЗК КУМАНОВО 031/424227 ЛОК.ГАРНИЗОН 71 КУМАНОВО ЗАНАЕТЧИИ Линк
РЗК СТРУМИЦА 034/323913 Б.ЏОНИ 6 СТРУМИЦА ЗАНАЕТЧИИ Линк
РЗК ТЕТОВО 044/520605 Б.КИДРИЧ ББ ТЕТОВО ЗАНАЕТЧИИ Линк
СТАРИ ЗАНАЕТИ 033/412390 М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО ЗАНАЕТЧИИ Линк
СТАРИ ЗАНАЕТИ 075/660588 Б.ЈАНУШЕВ 8 НЕГОТИНО stojkovlazar@gmail.com www.starizanaeti.mk ЗАНАЕТЧИИ Линк
ЏАМБАЗ-ОПИНЧАР 02/3222538 СТАРА ЧАРШИЈА СКОПЈЕ ЗАНАЕТЧИИ Линк
ШАПКАР ПЕРО 070/653135 П.ШАРШИЈА 47, СТАРА ЧАРШИЈА СКОПЈЕ ЗАНАЕТЧИИ Линк