Жолти Страници Македонија
GOR ING
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
28-МИ АПРИЛ 070/328082 БИХАЌКА 3 СКОПЈЕ http://zbr28april.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
АКАДЕМИЈА БРПС 02/3085581 КОЗЛЕ 18-Б СКОПЈЕ office@akademijabrps.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
АМ ЦЕРТ 02/3103261 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 21 СКОПЈЕ danijela.donevska@automakedonija.com.mk www.amcert.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
АРМОР ПЛУС 02/2401304 3 МАК.БРИГАДА 48 СКОПЈЕ contact@armorplus.mk www.armorplus.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
БАУКОП 02/2656628 ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА ББ СКОПЈЕ baukop@t.mk www.baukop.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ГМЦ 070/328082 ТЦ ОЛИМПИКО Л.19 СКОПЈЕ gmc@gmc.com.mk www.gmc.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ДВОРНИК 02/3110901 8 МАРТ 2 СКОПЈЕ info@dvornik.com.mk www.dvornik.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ 048/424886 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 5 ПРИЛЕП info@eko-inzenering.com.mk www.eko-inzenering.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ЕУРОМАК КОНТРОЛ 02/3124322 В.ЃОРГОВ 29 ЛОК.6 СКОПЈЕ mail@euromakkontrol.com www.euromakkontrol.com БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ИСАКО ЗО ТРЕЈД 02/2060932 ВОЛГОГРАДСКА 8/4-1 СКОПЈЕ isako_zo@hotmail.com www.isako.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ИСО КОНСАЛТИНГ 02/6147465 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 25/12 СКОПЈЕ info@isoconsulting.mk http://isoconsulting.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ЛМ БЕЗБЕДНОСТ 076/202023 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 4 СКОПЈЕ kontakt@lmbezbednost.com http://lmbezbednost.com БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
МАКЕДОНСКО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО 070/250622 МИХАИЛ ЧАКОВ 7А-1/14 СКОПЈЕ info@mst.mk www.mst.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
МАККОНТРОЛ 02/3116660 КОСТУРСКИ ХЕРОИ 66 СКОПЈЕ info@makkontrol.com.mk www.makkontrol.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
МИП 033/363390 Д.ВЛАХОВ 6 ВИНИЦА mip_dooel@t.mk www.mip.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
МС КОНСАЛТИНГ ТРЕНИНГ 02/2451343 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ info@msct.com.mk www.msct.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
НИЗО ТРАНС 070/207064 ДОВЛЕЏИК ББ БИТОЛА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ПИНКО 02/3133040 Ѓ.СТРУГАР 11Ц СКОПЈЕ pinko.office@t.mk www.pinko.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ПРОГЕН З 02/3245056 ВОСТАНИЧКА 2 СКОПЈЕ info@progenz.biz www.progenz.biz БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ПРОИНСПЕКТ 02/6091899 МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ 34 СКОПЈЕ proinspekt@yahoo.com www.proinspekt.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ПРОРИСК 02/2549689 Ул.852 бр.62, Комплекс Газела, П.фах 828 СКОПЈЕ kontakt@prorisk.mk www.prorisk.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
РИ ОПУСПРОЕКТ 02/2448138 ЈАНЕ САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ opusproekt@opusproekt.com.mk www.opusproekt.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
РИ-ОПУСПРОЕКТ 02/2448138 Ј.САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ opusproekt@opusproekt.com.mk www.opusproekt.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
СЕКЈУРИТЕК 02/2442971 Р.ЧАЈЕВАЦ 6-Б СКОПЈЕ info@securitec.mk www.securitec.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
СЕКЈУРИТИ КОНСАЛТИНГ ДОРЕВСКИ 02/3119249 К.ШАХОВ 3 СКОПЈЕ zoran.dorevski@yahoo.com www.scd.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
СИВ КОНСАЛТ 02/5210327 П.ОДРЕДИ 62.Л.2 СКОПЈЕ stojkovski@sivconsalt.mk www.sivconsalt.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
СТЕФИ ТЕКС 075/724300 БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.3 ПРИЛЕП jovce_stojkovski@yahoo.com www.stefitex.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
СТЈУАРТ ИНСПЕКТ 02/3115398 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 165 СКОПЈЕ info@alexstewart.com.mk www.stewartinspect.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА 043/370040 ЖЕЛЕЗНИЧКА 8 НЕГОТИНО manager@tehnickiinstitutmakedonija.com http://tehnickiinstitut.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ТЕХНОИНСПЕКТ 02/2448302 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 148 СКОПЈЕ info@tehnoinspect.mk www.tehnoinspect.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ТЕХНОЛАБ 02/2448058 К.Ј.ПИТУ 28/3/24 СКОПЈЕ contact@tehnolab.com.mk www.tehnolab.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ТЕХНОУНИВЕРЗАЛ 076/450830 НЕГОТИНО tehnouniverzal@yahoo.com БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ТИМЕЛПРОЕКТ 02/2774931 М.МИХАЈЛОВСКИ 52, П.ФАХ 338 СКОПЈЕ timel@timel.com.mk www.timel.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ТОСПАШ 02/2444114 СКОПЈЕ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк
ФУД КОНСАЛТИНГ 02/2464551 КОСТА НОВАКОВИЌ 3/7 СКОПЈЕ info@fc.com.mk www.fc.com.mk БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Линк