Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АНТИПИРАТ.ДЕЛОВНА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3127075 ЛУЈ ПАСТЕР 5/2 СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦ. ЗА ПСИХОСОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА / АМИНТА III 73/3 СКОПЈЕ info@apr.org.mk www.apr.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦ. НА АЛБАНСКАТА ЖЕНА 047/227091 ОХРИДСКА 243 БИТОЛА АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦ. НА ГОРЈАНИ-ГОРА 02/2041635 АНГЕЛ ДИНЕВ ББ СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦ. НА НОВИ ИНИЦИЈАТИВИ 070/533222 4 ЈУЛИ 3 БР.232/1-9 КИЧЕВО sandra_ki2001@yahoo.com АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦ.ЗА ДЕМОКРАТСКИ ВРЕДНОСТИ 043/211521 О.МАРТИНОВ 15 ВЕЛЕС АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦ.ЗА РЕГ РАЗВОЈ-ОСОГОВО 033/272828 G.ДЕЛЧЕВ ББ КОЧАНИ АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦ.НА АРХИТЕКТИ НА РМ 02/3237277 Д.ГРУЕВ 14-А СКОПЈЕ www.aam.com.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦ.НА СОВЕТ.ЗА РАЗВ.НА КАРИЕРА 071/305542 / СКОПЈЕ askariera@gmail.com АСОЦИЈАЦИИ Линк
АСОЦIJАЦИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ 02/2455754 Ј.САНДАНСКИ 67-2/2 СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
АФ ПЛЕТЕНКА 071/235861 БИХАЧ 11 БИТОЛА pletenka@pletenka.com.mk www.pletenka.com.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА 047/221355 СТОЛАРСКА ББ, СТАКЛЕНА ЗГР. 2 КАТ БИТОЛА АСОЦИЈАЦИИ Линк
ЕВРОП.БИЗНИС АСОЦИЈАЦИЈА 02/3245544 ПАРТ.ОДРЕДИ 43А СКОПЈЕ eba@eba.com.mk www.eba.com.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
ЖЕНСКА АКЦИЈА 02/2555023 Р.КОВАЧЕВИЌ 67 СКОПЈЕ akcija@freemail.com.mk www.zenskaakcija.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
ЖЕНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 042/272719 Н.ТЕСЛА 10 ГОСТИВАР zar@t.mk www.zar.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
ИНТЕРЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3086120 ЛОНДОНСКА 6 СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАК.АСОЦ. ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ 02/6133915 СТРЕЗОВО 16 СКОПЈЕ http://mpra.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАК.АСОЦ.НА МЕТАЛНА И ЕЛЕКТРО ИНД.-МАМЕИ 02/3177658 ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ 38 СКОПЈЕ info.mamei@gmail.com www.mamei.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАК.АСОЦ.НА ОРТОПЕДИ ТРАУМАТОЛОЗИ 02/2434254 СКОПЈЕ www.maot.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАК.АСОЦИЈ.ЗА ИНФОРМАТ.ОПШТЕСТВО 02/3239680 Д.ЧУПОВСКИ 22-А/2-11 СКОПЈЕ www.mesa.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАК.АСОЦИЈ.ЗА ОРГАНСКА ХРАНА 02/3227062 Н.ФРОНТ 5/53 СКОПЈЕ contact@maof.org.mk www.maof.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАК.ВОДОРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3064392 Р.БОШКОВИЌ 16 СКОПЈЕ info@tmf.ukim.edu.mk www.tmf.ukim.edu.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАК.ЕНЕРГЕТСКА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3244109 Д.ЧУПОВСКИ 13 СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАКА-АНТИ КАНЦЕР АСОЦИЈАЦИЈА 02/3079719 ЖЕНЕВСКА 6/9 СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАКЕД.ПЛАНИНАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3165540 11 ОКТОМВРИ 42-А СКОПЈЕ fpsm@t.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 078/389277 УЛ.810 БР.2 СКОПЈЕ contact@mhra.mk www.mhra.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ / ШЕКСПИРОВА 7 4/13 СКОПЈЕ mazz@mazz.mk www.mazz.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАКЕДОНСКО АМЕРИКАНСКА АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈА 02/3099408 СКОПЈЕ f.vesna@yahoo.com www.maaa.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАСИТ-.АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИНФ.ТЕХНОЛОГИЈА 02/3213608 КЕЈ Д.ВЛАХОВ 3/2 СКОПЈЕ contact@masit.org.mk www.masit.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МАТА-МАКЕДОНСКА АРТИСАНСКА ТРГОВСКА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3296412 Ч.КАНТАРЏИЕВ 3 СКОПЈЕ www.matacraft.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МЛАДИНСКА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3081456 М.П.ЈОРДАНОВ 16 СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
МЛАДИНСКА КУЛТУРНА АСОЦИЈАЦИЈА / КИРИЛ И МЕТОДИЈ 4 БИТОЛА mka@freemail.org.mk www.cult.com.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
МЛАДИНСКА КУЛТУРНА АСОЦИЈАЦИЈА 048/435692 БИСТРА ПЛАНИНА 17 ПРИЛЕП АСОЦИЈАЦИИ Линк
МУЗИЧКО-БАЛЕТСКА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3117882 ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ОРУЖЈЕ 02/3065352 Н.ПАРАПУНОВ ББ СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
ПУЛС-АСОЦ.ЗА ЗДРАВИ ЖИВОТНИ СТИЛОВИ 031/423375 Г.ДЕЛЧЕВ 76 КУМАНОВО natasa.milanova@pulskumanovo.org.mk www.pulskumanovo.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
РОМСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА 02/2640744 БУЛ.МАК.КОСОВСКА БРИГАДА 61 СКОПЈЕ АСОЦИЈАЦИИ Линк
РОМСКА СОЛЗА 048/428417 ДОЈРАНСКА 13 ПРИЛЕП romskasolza@t.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
СПЕЛЕОЛОШКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕД. 02/3165540 11 ОКТОМВРИ 42-А, П.Ф.244 СКОПЈЕ speleomacedonia@yahoo.com www.speleomacedonia.org.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
СПОРТСКО КАЧУВАЧКА АСОЦИЈАЦИЈА 02/3165540 11 ОКТОМВРИ 42-А, П.Ф.244 СКОПЈЕ contact@climbing.org.mk www.climbing.mk АСОЦИЈАЦИИ Линк
ФРИЗЕРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 047/226461 НИКО ФУНДАЛИ 20/35 БИТОЛА АСОЦИЈАЦИИ Линк
ЦЕНТАР ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА 047/251000 СИСАК 23 БИТОЛА АСОЦИЈАЦИИ Линк