Жолти Страници Македонија
yp
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
А.ПЕТРОВСКА 047/224365 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА А1 КАТ3/2 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ. ДРУШТВО МАЛИНОВСКИ 02/3118884 МАРШАЛ ТИТО 56/10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.А.АВРАМОВСКИ 02/3062332 ДТЦ МАВРОВКА МЕЗАНИН Л.13 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.А.АДАМЧЕСКА 02/3165008 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 36/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.А.РУЖОЈЧИЌ 070/365177 БОЈМИЈА 8 МЕЗ. БЕРОВО advokat.aleksandra@gmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.АЛЕКСАНДАР Ѓ.ТАНЧЕВСКИ 047/240090 Ж.Ј.ШПАНАЦ 73 БИТОЛА giush_adv@t.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.АЛЕКСАНДАР М. ТАНЧЕВСКИ 047/240908 11 МАРТ 10/11 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.АЛЕКСАНДАР СТАНКОВСКИ 046/266172 ТУРИСТИЧКА, ЗГР.ПЕЧИЈАРЕ МЕЗАНИН 5 ОХРИД advokataco@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВСКА 02/3060690 П.ОДРЕДИ 103/26 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.АНА.СТЕФАНОСКИ 02/2402379 К.Ј.ПИТУ 28 ЛОК.21 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.АНТОНИЈЕВИЌ ТРАЈЧОВСКА АЛЕКСАНДРА 070/365177 БОЈМИЈА 4 ЛОК 1 БЕРОВО АДВОКАТИ Линк
АДВ.АРГИДА ХАЏОВА 047/229949 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА ЛОК.12 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.АТАНАС АНДРЕЕВСКИ 02/2402379 К.Ј.ПИТУ 28 Л. 22 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.АЦО СТОЈКОВСКИ 071/769339 О.НИКОЛОВ 29/6 СКОПЈЕ stojkovskiaco@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.Б. БОГОЕВСКА КРАЉЕВСКА 02/3174284 Ј.ЛУКРОВСКИ ББ, КАТ 1 ЛОК.57 СКОПЈЕ biljanakraljevska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.БИЛЈАНА ТРЕНЕСКА МАНОЈЛОВСКА 075/423977 ТЦ МАВРОВКА, 1 КАТ ЛОК.29 СКОПЈЕ biljana.mtreneska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.БИЉАНА КРСТЕВСКА 02/6138498 К.РАЦИН 72/3-13 СКОПЈЕ advokat@krstevska.mk www.krstevska.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.БИСЕРА МИТИЌ 02/3256321 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 32/1-1 СКОПЈЕ advokatmitikj@gmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.БЛАГОЈ ЧИЧОНОВСКИ 047/238250 ЛЕНИНОВА 21 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.БОЖО ТОДОРОВСКИ 070/649367 1 МАЈ 148 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.БОЈАНА ЈОВАНОВСКА 047/231805 1 МАЈ 321 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.БОРКО БАЈАЛСКИ 02/3151454 ТИТОВЕЛЕШКА 85 СКОПЈЕ info@bajalski.com www.bajalski.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.БРАНКО ГРОЗДАНОВСКИ 02/3223141 Ѓ.СТРУГАР 15А СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАЛЕНТИНА М.ЛИСИЧКОВА 071/335432 11 ОКТОМВРИ 17 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАЛЕНТИНА РИСТОМАНОВА 02/2466433 БУЛ.К.Ј.ПИТУ 17 ЛОК.30, ПРИЗЕМЈЕ СКОПЈЕ valeris@t.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАЛЕРЈАН МОНЕВСКИ 02/3117363 ОРЦЕ НИКОЛОВ 99/1-2 СКОПЈЕ monevski@t.mk www.monevski.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАНЧО МИТЕВ 02/2462140 БУЛ.К.Ј.ПИТУ 24 ЛОК.9/1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАЊА АТАНАСОВ 047/236988 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА А 1/3 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАСИЛ ЃОРГИЕВ 047/221980 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА А 1/7 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАСИЛКА ГОНОВСКА 047/240214 Ж.Ј.ШПАНАЦ ББ БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАСКО И ДАРКО МИХАЈЛОВ 047/220794 П.П.ЊЕГОШ 128 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАСКО РАДЕВСКИ 047/252199 ПОЖАРЕВАЧКА 4 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАСКО СТОЈКОВ 047/225052 СКОПСКА 6 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВАСКО ТАЛЕВСКИ 047/221660 ЦАР САМОИЛ 14 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВЕЛЕ СЕКОВСКИ 047/240645 Р.МАРТИНО 10 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВЕРА НЕДЕЛКОВСКА 047/237661 ДЕБАРЦА 7 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВЕСНА АТАНАСОВСКА 047/262856 4 НОЕМВРИ 14 БИТОЛА vesna_atanasovska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВЕСНА ИВАНОВСКА 02/3112748 ДТЦ МАВРОВКА ЛАМ-А, МЕЗАНИН ЛОК.12 СКОПЈЕ vesna@t.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВИДАН АНГЕЛКОВСКИ 047/253145 К.ДИМИТРОВ 18 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВЛАДИМИР ГИКОВСКИ 047/240207 1 МАЈ 148 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВЛАДИМИР ПЕТЛИЧИКОВСКИ 047/220922 К.НЕДЕЛКОВСКИ 4 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ВЛАДО ДОКУЛЕВСКИ 047/229970 И.МИЛУТИНОВИЌ 56 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ГАБРИЕЛА ЈАКШЕВСКИ 02/3174284 Ј.ЛУКРОВСКИ ББ, КАТ 1 ЛОК.57 СКОПЈЕ gabriela_jakshevski@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ГОРАН НИКОЛОВСКИ 043/211333 В.НАЗОР 26 ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
АДВ.ГОРАН ПОПОВСКИ 047/233077 С.ЛУМБАРКО 3 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ГОЦЕ ДИМЕВСКИ 047/227211 ЦАР САМОИЛ 16 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ГОЦЕ ШТЕРЈОВСКИ 070/826936 ДТЦ МАВРОВКА СУТЕРЕН ЛОК.23 СКОПЈЕ advokat@shterjovski.com www.shterjovski.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.Д.Н.ПИШТОЛОВА 02/2460771 БОЈМИЈА 1 Л.12 СКОПЈЕ contact@pistolova.com www.pistolova.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.Д.НАСТОВА ПИШТОЛОВА 02/2460771 БОЈМИЈА 1 Л.12 СКОПЈЕ contact@pistolova.com www.pistolova.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.Д.ПЕТРОВСКИ 047/233498 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА 15 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДАНИЦА АНГЕЛЕСКА 047/237770 1 МАЈ 204-14 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДАРКО СТЕФАНОВСКИ 047/231885 29 НОЕМВРИ 6 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДЕЈАН СТАНКОВСКИ 02/3133558 Д.ГРУЕВ 10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДИВНА ЕВТИМОВА 032/634-427 / РАДОВИШ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДИМИТАР АНГЕЛОВСКИ 047/220460 11 МАРТ 9 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДИМИТАР ТРАЈКОВСКИ 047/253818 П.П.ЊЕГОШ 9 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДИМЧЕ ДАМЕВСКИ 047/229387 О.НИКОЛОВ 47 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДОМИНИКА ЈАНКОВИЌ 02/3114179 Н.ФРОНТ, КУЛА 4 ЛОК.3 СКОПЈЕ lawyers@jankovic.com.mk www.jankovic.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДОНЕ КУЗМАНОВСКИ 070/652254 Ж.Ј.ШПАНАЦ 62 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДРАГАН АТАНАСОВСКИ 047/229693 ЦАР САМОИЛ 29 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДРАГАН ПОПОВСКИ 02/3137284 МАКЕДОНИЈА 10/1-1 СКОПЈЕ icokaev@popovski-law-office.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДРАГИ К.ЈАКИМОВСКИ 070-075/313570 ТЦ МАВРОВКА ЛОК.3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДРАГИ СТОЈКОСКИ 02/3217600 / СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ 02/3132200 БУЛ.К.РАЦИН 14-6/6 СКОПЈЕ contact@delege.com.mk www.delege.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДРУШТВО КИТАНОВСКИ 070/225372 ИСТАРСКА 33/1-2 СКОПЈЕ advokat_kitanovski@yahoo.com www.lawyermk.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДРУШТВО ТРПЕНОСКИ 02/3229807 М.ГОРКИ 18 Л.8 СКОПЈЕ info@adtrpenoski.com.mk www.adtrpenoski.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ДРУШТВО ЧУКИЌ И МАРКОВ 02/3230916 МАКЕДОНИЈА 7/2 СКОПЈЕ office@cukic-markov.com.mk www.cukic-markov.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЃОРЃИ ЖУРОВСКИ 047/222470 ЛЕНИНОВА 21 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЃОРЃИ ШИШКОВСКИ 047/227412 ТРСТ 9 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЕЛВИН ВЕЛИ 02/3220394 К.МИСИРКОВ 9/8 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЕЛВИРА ХАЏИ-АНТОВА КОСТОВСКА 047/226663 П.П.ЊЕГОШ 128, КАТ 1 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЕЛИЗАБЕТА ГРОЗДАНОВСКА 02/3116458 В.ВЛАХОВИЌ 19 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЕЛИЗАБЕТА МИЛОВАНОВА 047/240329 ЦАР САМОИЛ 14-А БИТОЛА elizabeta.milovanova2008@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЕЛИЗАБЕТА НЕДЕЛКОВСКА 047/222303 А.ТУРУНЏИЕВ 40 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЕМИЛ ГЛАВИНЧЕ 047/222456 И.МИЛУТИНОВИЌ 12 ЛОК.12 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЖЕЉКО Р.ЃУРИЌ 02/2461557 К.Ј.ПИТУ 28А Л.29 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЖИВКО МИХАЈЛОВСКИ 02/3173555 16 МАК.БРИГАДА, АВТОКОМАНДА СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЗДРАВКО БОШЕВСКИ 047/230460 Ж.Ј.ШПАНАЦ 45 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЗОРАН АНГЕЛОВ 02/5201143 В.КОМАРОВ 1 ЛОК.5 СКОПЈЕ zoran.angelov@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЗОРАН ГЕЛЕВСКИ 02/3065048 Н.РУСИНСКИ 3 ЛОК.6, ТЦ КАРПОШ 3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.И ПАТЕНТНА КАНЦ.-БАРИЧ 02/5207224 СКОПЈЕ contact@juridica-intellectual.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ИВАН НОВЕВСКИ 047/256808 ПРИЛЕПСКА 33 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ИВАНЧО ГЕОРГИЕВСКИ 047/235909 ЦАР САМОИЛ 11 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ИВИЦА КУШЕВСКИ 047/227857 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА ЛОК.4 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ИЛИЈА ДИМИТРОВСКИ 047/257253 Б.БУЏЕВСКИ 3/25 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ИЛИЈА СТОЈЧЕВСКИ 047/238848 СКОПСКА 12 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЈАСМИНА БОШЕВСКА 047/233407 СВ.К.ОХРИДСКИ 17/15 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЈОВАН ИЧЕВ 02/3110172 МАЈКА ТЕРЕЗА 15/7 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЈОРДАН ПЉАКОСКИ 046/253753 7 НОЕМВРИ 48 ОХРИД АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЈОСИФ ИВАНОВСКИ 047/237953 Ж.Ј.ШПАНАЦ 56 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЈУЗУФ ИВАНОВСКИ 02/2464464 К.Ј.ПИТУ 30 МЕЗ, ЛОК.6 СКОПЈЕ juzuf_sk@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.АЛИКИ ЃОРЧЕСКА 02/2430635 Н.ВАПЦАРОВ 2/4 КАТ 6/5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.АНДРЕЕВСКИ 02/2463026 К.Ј.ПИТУ 28/25 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.АНДРЕЈА РАДИНОВСКИ 043/211830 Г.ДЕЛЧЕВ 8 ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.БАНГИЕВСКИ 02/3121626 Д.СТОЈАНОВСКА 17/1-1 СКОПЈЕ v.bangievski@gmail.com www.law-bangievski.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.БЕГОВА 02/3222325 Д.ЧУПОВСКИ 4-1/14 СКОПЈЕ www.begova.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.БОРИС НОШПАЛ 02/3093390 ЉУБЉАНСКА ББ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ГЕОРГИЕВСКИ 031/613200 Д.ТУЦОВИЌ 1-3/1 КУМАНОВО АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ГИЧЕВ 02/3233733 К.РАЦИН 14 СКОПЈЕ info@gicev.com.mk www.gicev.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ГОЏО К.-НОВАКОВСКИ 046/263163 М.ПРОСВЕТИТЕЛИ 8 ОХРИД info@godzo.eu.mk www.godzo.eu.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ДАНГОВ 02/3123034 ДТЦ МАВРОВКА ЛАМ.Ц, 2 КАТ, КАНЦ.4 СКОПЈЕ dangov@dangov.com www.dangov.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ЗЕЧЕВИЌ 02/3109202 О.НИКОЛОВ 87/II/13 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ЗУИЦА НАНЕ 02/2455925 Ј.САНДАНСКИ 53/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ЈАНКОВИЌ 02/3114179 Н.ФРОНТ 5 КУЛА 4 Л.3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ЈАНКУЛОСКА-БЕГОВА 02/2461748 В.КОМАРОВ 1-3 ЛОК.1 СКОПЈЕ info@jankuloska-begova.com.mk www.jankuloska-begova.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ЈОВАН МАРТИНОВИЌ 02/2772293 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.КАЛИЦА 070/312279 БУЛ.1 МАЈ 204, 3 КАТ, КАНЦ.23 БИТОЛА adv.georgiev@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.КАРАКАМИШЕВ КРСТЕ 02/3221054 ТЦ МАВРОВКА СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.КАРАЛИ 046/250734 ТУРИСТИЧКА ББ ОХРИД advokatikarali@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.КИМОВСКА 02/3179942 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 46/3 СКОПЈЕ snezanakimovska@gmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.КУНОВСКИ 02/3226370 Д.ЧУПОВСКИ 22/3-2 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ЛЕГА СОТИРАКИ 02/3074670 И.Л.РИБАР 74-IV/2 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ЛЕНЧЕ КОЦЕВСКА 02/3229514 ЦРВЕНА ОПШТИНА ББ СКОПЈЕ kovacevskal@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.МАНЧО МАНЧЕВ 043/412621 Ц.ПОПРИСТОВ 12 КАВАДАРЦИ mancev@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.МАРКОВСКА-АНДРЕВСКИ 02/3129240 О.НИКОЛОВ 75 СКОПЈЕ contact@markovska-andrevski.com.mk www.markovska-andrevski.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.МАРУША МИТРОВСКА 02/3130210 Е.ЧЕЛЕБИЈА 11 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.МИХАЈЛОВИ 047/220794 П.П.ЊЕГОШ 128 БИТОЛА www.advokatimihajlovi.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.НАЈДЕНОВСКИ 02/3290737 В.ВЛАХОВИЌ 21/4 СКОПЈЕ info@najdenovski.com.mk www.najdenovski.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.НАТАША МИТРЕВСКА 02/3116109 Д.ГРУЕВ 16-1/13 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ПАВЛЕВСКИ 02/3230811 ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ 28/4/35 СКОПЈЕ stevan@pavlevski.com www.pavlevski.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ПАНДОВСКИ 02/3128159 ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ 7/9 СКОПЈЕ b.pandovski7@lawyer.com http://pandovski.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ПАНОВА 02/3091836 В.ЃОРГОВ 34/1-6 СКОПЈЕ panova@panova.com.mk www.panova.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ПЕПЕЉУГОВСКИ 02/3211005 В.ВЛАХОВИК 4/1-1 СКОПЈЕ vpepeljugoski@unet.com.mk www.pepeljugoski.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ПЕТКОВСКА 02/3177366 СКОПСКА 15-2/4 СКОПЈЕ lawoffice@petkovska.com.mk www.petkovska.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ПОПОВСКИ 02/3231610 МАКЕДОНИЈА 10/1-1 СКОПЈЕ info@popovski-law-office.com.mk www.popovski-law-office.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.РАДОЈЧИЌ 02/3217048 М.ГОРКИ 1/5 СКОПЈЕ radojcicb@t.mk www.radojcic.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.РИСТО НОВАКОСКИ 046/263362 М.ПРОСВЕТИТЕЛИ 8/1 ОХРИД АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.СТОИМЕНОВ 078/432900 ПАЈКО МААЛО 1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ТОНИ П.АТАНАСОСКИ 02/3116316 ДТЦ МАВРОВКА, 1 КАТ, ЛОК.50 СКОПЈЕ adv_toni@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ТОНИ СИМА 02/3138092 ТЦ МАВРОВКА Л.8 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦ.ТРЧКОВА 02/3214838 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 20 СКОПЈЕ info@advokat-trckova.com www.advokat-trckova.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦЕЛАРИЈА 02/3130210 Е.ЧЕЛЕБИЈА 11 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦЕЛАРИЈА 02/3074670 М.Т.ГОЛОГАНОВ 74 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАНЦЕЛАРИЈА АЛЕКСИЌ 02/3063043 Г.МИХАЈЛОВСКИ 2-3/2 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАТЕРИНА ДИМОВА 02/5209635 Н.Н.БОРЧЕ 87 ЛОК.4 СКОПЈЕ dimova_katerina@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.КАТЕРИНА ПОПОСКА 045/228804 БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ ББ КИЧЕВО АДВОКАТИ Линк
АДВ.КИРЕ БОЖИНОВСКИ 047/241333 Ѓ.ЃОРГИЕВ 2-Б БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.КОМОРА НА РМ 02/3165409 Д.ГРУЕВ 3 СКОПЈЕ lawyermk@mba.org.mk www.mba.org.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.КОРНЕЛИЈА ДИМИТРИОВСКА 047/237384 Д.ГРУЕВ 83 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЛИДИЈА РИСТОВСКА 02/3229443 ДТЦ МАВРОВКА МЕЗАНИН ЛОК.45 СКОПЈЕ lidija.ristovska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЛИЛЈАНА АРСИЌ 071/760513 К.Ј.ПИТУ 28 ЛОК.5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЛИЛЈАНА К.СТОЈАНОВСКА 02/2469671 К.Ј.ПИТУ 22 ЛОК.4 МЕЗ. СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА 047/237755 ЦАР САМОИЛ 14-А БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЛИЛЈАНА ХРИСТОВСКА 047/237337 1 МАЈ 148/13 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЉИЉАНА МИЛОШЕВСКА 02/2464204 БОЈМИЈА 1/1-1 ЛОК.10 СКОПЈЕ liljanamilosevska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЉУБОМИР ДИМОВСКИ 075/483107 ТЦ МАВРОВКА СУТЕРЕН ЛОК.5 СКОПЈЕ adv.dimovski@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЉУПЧО ДИМОВСКИ 047/229880 1 МАЈ 204/25 БИТОЛА ljupco@press.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЉУПЧО КОЖОВСКИ 047/226771 ДАЛМАТИНСКА 47 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЉУПЧО ПОПЈОРДАНОВСКИ 070/267177 В.ЃОРГОВ 11 СКОПЈЕ ljpopjordanovski@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.М-Р БЛАЖЕ А.МУРАТОВСКИ 02/3127027 Д.ГРУЕВ 5/10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.МАГДАЛЕНА ЈОЦЕВСКА 071/284288 А.ТУРУНЏИЕВ ББ БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.МАРГА СОТИРОВСКА 047/226099 ФУШТАНИ 10 БИТОЛА advokatmarga@t.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.МАРИЈА КУЗМАНОВА 02/5311409 К.Ј.ПИТУ 17 ЛОК.47 СКОПЈЕ adv.marijakuzmanova@gmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.МАРИНЧО ВЕЛЈАНОВСКИ 047/235709 Ж.Ј.ШПАНАЦ 57 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.МАРЈАН ПЉАКОВ 043/212200 8 СЕПТЕМВРИ 60/2 ВЕЛЕС mpljakov@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.МАРКОВИЌ АЛЕКСАНДАР 02/3211215 Д.ГРУЕВ 18 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.МЕРИ ЈАНКУЛОВСКА 070/801557 ТРСТ 9 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.МИЛЕ КРСТЕВСКИ 047/256459 1 МАЈ 148/8 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.МИМОЗА ДОЈЧИНОВСКА 047/223754 КАРЛОВАЦ 35 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.МИРЈАНА ТОДОРОВСКА 047/224597 Ж.Ј.ШПАНАЦ 61 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.МИТКО БОШЕВСКИ 075/525677 ДАЛМАТИНСКА ББ БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.МИХАЈЛО ЃУЗЕЛКОВСКИ 047/231091 С.ЃЕОРГИЕВ 6 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.НАДА ДОДОВСКА 047/230303 11 МАРТ ББ ЛОК.7 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.НАТАША МИТРЕВСКА 02/3116109 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 48 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.НИКОЛА ДАБИЌ 047/242611 МАЛ БЕЗИСТЕН БИТОЛА afukat@t.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.НИКОЛА КАЈЧЕВСКИ 02/2312880 ВАРДАРСКА 2 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.НИКОЛА СТОЈКОВ 047/225052 СКОПСКА 6 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.НИКОЛА ТЕМЕЛКОВСКИ 047/256086 1 МАЈ 204/20 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.НИКОЛИНА СТОЈКОВСКА 047/240054 1 МАЈ 204/15 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.НИНА АТАНАСОВСКА 02/2035349 Ѓ.ПЕТРОВ 11-А СКОПЈЕ nina.atanasovska@gmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ОЛГА ТЕМЕЛКОВСКА 047/221464 М.ТАНЧЕВСКИ 3 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ОЛИВЕР ИЛИЕВСКИ 047/242388 1 МАЈ 148-2 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ПАВЛИНКА ГИЧЕВА 070/374257 К.Ј.ПИТУ 24 ЛОК.4 СКОПЈЕ pavlinkagicheva@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ПАНДО РИСТОВСКИ 047/230166 Ѓ.ЃАКОВИЌ ББ БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ПАНО ДИМИТРОВСКИ 02/2612636 ДТЦ АВТОКОМАНДА 51 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ПАТЕНТНА КАНЦЕЛАРИЈА 02/3067199 О.НИКОЛОВ .БР155Б СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ПЕТАР ГЕОРГИЕВ 047/228104 Н.ФУНДАЛИ 3 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ПЕТАР ЃОРГИЈОВСКИ 047/251316 Т.ПАНИЦА 26-1/7 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ПЕТАР МИРКОВИЌ 075/540497 ПАЈКО МААЛО 3 СКОПЈЕ petar_mirkovic@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ПИНЗА ПЕТРАЌИ 047/228088 СВ.К.ОХРИДСКИ 106 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.РИСТО ЦИБАЛЕВСКИ 047/235203 ЦАР САМОИЛ 11 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.РОЗИТА ДИМИТРОВСКА 047/230210 А.ТУРУНЏИЕВ 4 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.РУЖА ПАВЛЕСКА 02/2466057 БОЈМИЈА 8 СКОПЈЕ adv.ruza.pavleska@telekabel.net.mk АДВОКАТИ Линк
АДВ.С. ИНГИЛИЗОВСКА ЈАНЕВСКА 02/3116109 Д.ГРУЕВ 16-1/13 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.С.БУНЏЕСКИ 070/502288 БРАЌА МИНГОВИ 20 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.САЊА СТЕВАНОСКА 02/2460293 БОЈМИЈА 1 ЛОК.5М СКОПЈЕ sanjastevanoska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.САШО ТАСЕВСКИ 072/206004 Н.Н.БОРЧЕ 61 СКОПЈЕ tasevskisaso@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.СВЕТОЗАР АТАНАСОВСКИ 047/221921 ЈОРГО ОСМАНО 10/2 БИТОЛА anuska_bitola@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.СИЛВАНА ВЕЛЈАНОВСКА 047/240439 КИЧЕВСКА 14 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СЛАВЕ МАРКОВИЌ 070/213434 22 ОКТОМВРИ ББ КОЧАНИ АДВОКАТИ Линк
АДВ.СЛАВИЦА КУЗМАНОВА 02/3225236 ТЦ МАВРОВКА, МЕЗАНИН ЛОК.32 СКОПЈЕ advokatslavica@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.СЛАВИЦА МАНАСИЕВСКА 02/2462655 К.Ј.ПИТУ 26 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.СЛАВЧО ТАЛЕВСКИ 047/223005 СКОПСКА 19 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СЛОБОДАН ДИМИТРОВ 047/231155 Е.КАРДЕЉ 11/12 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СЛОБОДАН ИЛИЌ 02/2464919 Ј.САНДАНСКИ 9-А СКОПЈЕ adv.slobodan.ilic@gmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.СЛОБОДАНКА ТЕМЕЛКОВА 02/3225236 ДТЦ МАВРОВКА ЛОК.32 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.СНЕЖАНА А. ЗАПАРЕНКО 047/236198 П.ПЧИНСКИ 9-А БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СНЕЖАНА ТАЛЕВСКА 02/2460946 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 7/13, ТЦ ТРИ БИСЕРИ СКОПЈЕ meks@macedonia.eu.org АДВОКАТИ Линк
АДВ.СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА 047/231145 ФУШТАНИ 4 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СОЊА БОШЕВСКА 047/222654 РУЗВЕЛТОВА 46-2/9 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СОЊА ПЕТРЕСКА 048/417199 СТИВ НАУМОВ 16 ПРИЛЕП АДВОКАТИ Линк
АДВ.СОЊА СТОЈАНОВСКА 047/229127 Б.МИНГОВИ ББ, КОМПЛ.АВРА БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СОТИР ГЛАВИНЧЕ 047/222456 И.МИЛУТИНОВИЌ 12 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СОФИЈА РИСТЕВСКА 047/235289 СВ.НАУМ 1-11/3 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СТОЈАНОСКИ АТАНАС 075/202926 Ј.ГАГАРИН 25/25 СКОПЈЕ office@stojanoskilt.com www.stojanoskilt.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.СТОЈАНЧО СТОЈКОВСКИ 02/3122563 В.ГЛАВИНОВ 16, 2-КАТ, Л.7 СКОПЈЕ advstoj2@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.СУЗАНА ДЕЛЕВА 02/3226964 БОЈМИЈА 8 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.СУЗАНА ЗАЦЕСКА 047/224275 1 МАЈ 204/2 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.СУЗАНА ЈУСУФОВСКА 047/256329 В.КАРАНГЕЛЕВСКИ 6-2/29 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ТАТЈАНА АГОВСКА 047/240297 ПЕЛАГОНИЈА 7 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ТАТЈАНА СОКОЛОВСКА 02/3229443 ДТЦ МАВРОВКА, МЕЗАНИН ЛОК.45 СКОПЈЕ tatjanasokolovska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ТОДОР МИЛОШЕВСКИ 047/232794 А.ТУРУНЏИЕВ 4 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ТОМЕ АЏИЕВ 047/234998 БРАЌА МИНГОВИ ББ БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ТОМЕ ИВАНОВСКИ 047/202308 П.П.ЊЕГОШ 128 КАНЦ.18 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ТОМИСЛАВ ТАШОВСКИ 047/256530 ПАРТИЗАНСКА 89/21 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ТРАЈАН МИТРОВСКИ 047/226947 1 МАЈ 236 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ФАНИЈА САРЏОВСКА 047/226340 М.ТИТО ББ БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ФИЛИП КАЗАНЏИСКИ 075/718033 ХЕРОЈ КАРПОШ 18 ПРИЛЕП kazandziski@gmail.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ХАЈДИ ШТЕРЈОВА 02/3112648 БИТПАЗАРСКА 20 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВ.ХРИСТА НАЈДАНОВ 02/3226302 П.ОДРЕДИ 2-2/9 СКОПЈЕ hristanajdanov@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЦАНЕ ИЛИЕВСКИ 047/234964 М.ЈОСИФОВА 16 БИТОЛА АДВОКАТИ Линк
АДВ.ЧАСЛАВ СТАНОЈЕВИЌ 02/2522384 А.ПОПОВ ББ, НАС.ЧЕНТО СКОПЈЕ caslavstanojevic@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВОКАТ АНГЕЛОВ 02/5201143 В.КОМАРОВ 1 ЛОК.5 СКОПЈЕ zoran.angelov@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АДВОКАТ ДАНИЕЛА 043/410409 К.ОХРИДСКИ 2 КАВАДАРЦИ АДВОКАТИ Линк
АДВОКАТ КНЕЗОВИЌ 02/3220680 ПАЛОМА БЈАНКА 1.КАТ ЛОК.6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АДВОКАТ ТРЧКОВА 02/3214838 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 20 СКОПЈЕ info@advokat-trckova.com www.advokat-trckova.com АДВОКАТИ Линк
АДВОКАТ ЧАКАРОВСКА 02/3109704 КЛ.ОХРИДСКИ 66/1-4 СКОПЈЕ cakarovska@cakarovska.com.mk www.cakarovska.com.mk АДВОКАТИ Линк
АДВОКАТ.ОРГ.МК 071/223604 СКОПЈЕ info@advokat.org.mk www.advokat.org.mk АДВОКАТИ Линк
АДВОКАТСКА КОМОРА 02/3165409 Д.ГРУЕВ 3 СКОПЈЕ lawyermk@mba.org.mk www.mba.org.mk/ АДВОКАТИ Линк
АЛАЧКА БУРОВСКА ВЕСНА 02/3137504 МОСКОВСКА 9/2-18 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АЛЕКСАНДАР ПАРНАЏИЕВ 02/3074495 М.Т. ГОЛОГАНОВ 70-Б СКОПЈЕ adv.parnadziev@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
АЛЕКСИЌ РУЖИЦА 02/3063043 Г.МИХАЈЛОВСКИ 2-3/24 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АЛЕКСИЌ САЊА 02/3063043 Г.МИХАЈЛОВСКИ 2-3/24 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АЛЕКСИЌ СРЃАН 070/228137 Н.Н. БОРЧЕ 87 ЛОК 3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АЛЕКСОВСКА ЕМИЛИЈА 075/328505 Т.ХАЏИ ЈАНЕВ 12/1-15 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АЛЕКСОВСКИ 02/3134884 МАЏИР МААЛО 39 СКОПЈЕ contact@aleksovski.com.mk www.aleksovski.com.mk АДВОКАТИ Линк
АЛЕКСОВСКИ САШКО 02/3128428 МАКЕДОНИЈА 25/6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНАСТАСОВ ДАРКО 02/3081484 ПАЈКО МААЛО 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНГЕЛ СКОРНИЕВ 043/231463 Г.ДЕЛЧЕВ ББ ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
АНГЕЛКОСКА ТАТЈАНА 02/3130466 В.ГЛАВИНОВ 3/3/15 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНГЕЛОВ ВАНЧО 02/2463107 БОЈМИЈА 6-К3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНГЕЛОВСКА КРИСТИНА 02/3228527 ДТЦ МАВРВКА ЛАМ.Ц 2/9 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНГЕЛОВСКА НАДА 02/3164472 МАКЕДОНИЈА 22/2/8 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНГЕЛОВСКИ МИЛЕ 02/3110119 Н.ВАПЦАРОВ 2/6/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНГЕЛОВСКИ МИЛУТИН 02/3132190 МАКЕДОНИЈА 6-2/18 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНГЕЛОВСКИ СИМЕОН 02/3231613 ДТЦ МАВРОВКА ЛАМ.Ц-2/10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНГУШЕВА МИРА 02/3135728 К.РАЦИН 20/1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНДОНОВА НАДА 02/2621816 Н.МИЛОШЕВСКИ 39-6/9 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНДОНОВСКИ ЗОРАН 02/3114737 О.НИКОЛОВ 98 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНДОНОВСКИ МИТКО 02/3238126 П.ГУЛИ 70 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНДОНОВСКИ САША 02/3067193 11 ОКТОМВРИ 21-2/14 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНДРЕВА ЛИЉАНА 02/2439094 Б.ОРЛАНДИЌ 32Б СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНДРЕЕВСКИ ВЛАДИМИР 02/2458812 БУЛ.АВНОЈ 6/3/10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНДРЕЕВСКИ ПАНДЕ 02/2458812 БУЛ.АВНОЈ 6/3/10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНЕ ВАСИЛКОВ 043/234111 М.ТИТО ББ ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
АНЕТА МОСТРОВА 02/5511304 М.Т.ГОЛОГАНОВ 32 СКОПЈЕ info@mostrova.com.mk www.mostrova.com.mk АДВОКАТИ Линк
АНТЕВСКИ ЗЛАТКО 02/3217377 БУЛ.СВ.К.ОХРИДСКИ 29/1-20 СКОПЈЕ lawyersa@t.mk www.lawyers-antevski.com.mk АДВОКАТИ Линк
АНТИЌ ДАНИЕЛА 02/2448440 Ј.САНДАНСКИ 34-1/13 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АНТОВСКИ ВУКЕ 02/2038350 УЛ. 4 ЈУЛИ 25 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АПОСТОЛОВ ЖАРКО 033/410053 БУЛ.МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО АДВОКАТИ Линк
АПОСТОЛСКИ АНТОНИО 02/3109684 К.РАЦИН 14 ЛОК.6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АПОСТОЛСКИ ЈОРДАН 02/3109684 К.РАЦИН 14 ЛОК 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АРБЕН ГОЉА 02/3113489 А.ГРУБИШИЌ 18 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АРГАКИЕВ ДИМИТАР 02/3126152 ПАЈКО МАЛО 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АРНАУДОВСКИ ДУШКО 02/3133215 О.НИКОЛОВ 97-1/1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АРСЕНИЕВСКИ МИЛЕ 02/3077013 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 74-А/6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АРСИЌ ЛИЛЈАНА 02/2463961 К.Ј.ПИТУ 28 ЛОК 5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АРСОВА КЕТИ 02/3131154 ДАМЕ ГРУЕВ 10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АРСОВСКА БЛАГИЦА 02/2460625 БОЈМИЈА 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АРСОВСКИ НИКОЛА 02/3163913 МАКЕДОНИЈА 56/1-9 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АСТАРЏИЕВА ЉУПКА 02/3164472 МАКЕДОНИЈА 22/2-8 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АТАНАС ЧОЧКОВ 034/212420 СТ.ЧАРШИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
АТАНАСОВ ЗДРАВКО 02/3163073 ПАЈКО МААЛО ББ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АТАНАСОВА СИЛВАНА 02/2795875 УЛ.102А 17 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АТАНАСОВА СУЗАНА 02/3232522 БЕЛАСИЦА ББ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АТАНАСОВСКИ ДИМИТРИЈА 02/3239550 К.МИСИРКОВ 11/4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АТАНАСОВСКИ НИКОЛЧО 033/410333 БУЛ МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО АДВОКАТИ Линк
АТАНАСОВСКИ СТОЛЕ 02/2571128 НАС.ИЛИНДЕН УЛ 9 БР.2А СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
АТАНАСОСКИ ТОНИ 02/3116316 ДТЦ МАВРОВКА 1/50 СКОПЈЕ adv.toni@unet.com.mk АДВОКАТИ Линк
АЦО ВАСИЛЕВ 02/3238548 / СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БАГЕСКА ЉИЉАНА 02/3213844 РУЗВЕЛТОВА 46/2-9 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БАДЕВА НАДИЦА 02/3114737 К.РАЦИН 14-5/6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БАРИЌ МАЈА 02/3076409 МАЈКА ТЕРЕЗА 2/4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БАТЕВА АНЕТА 02/3111864 Н.Н. БОРЧЕ 87 ЛОК 4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БАЧЕВА ЕЛИЦА 02/2455638 Ј.САНДАНСКИ 25-2/15 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БЕГОВА АНЕТА 02/3222525 Н.ВАПЦАРОВ 2/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БЕГОСКА ЛИДИЈА 02/2044483 АРСО МИЦКОВ 39 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БИЉАНА СТОЈАНОВИЌ 02/3225925 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 50,1 КАТ,КАНЦ.3 СКОПЈЕ b_stojanovic68@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
БЛАЖЕВА ВАЛЕНТИНА 02/3220068 ДТЦ МАВРОВКА ЛАМЕЛА Ц 5/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БЛАЖЕВСКА КАТИЦА 02/2436132 ДТЦ МАВРОВКА сут.ЛАМЕЛА А ЛОК 13 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БЛАЖЕВСКА МАРИНА 02/3115075 ДТЦ МАВРОВКА мезанин ЛОК 48 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БЛАЖЕВСКА САШКА 02/3290033 ВАСИЛ ГЛАВИНОВ 3/5-4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОГДАНОВ КОСТАДИН 02/3178912 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 8/2-1 СКОПЈЕ акbogdanov@t.mk www.bogdanov.com.mk АДВОКАТИ Линк
БОГДАНОВ КОСТАДИН 02/3178912 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 8/2/1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОГДАНОВСКИ ЖИВКО 02/2461074 50 ДИВИЗИЈА 16 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОГОЈЕВИЌ СЛОБОДАН 02/3111722 ДТЦ. МАВРОВКА сутерен ЛОК 1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОЖИНОВСКИ ГОЦЕ 02/2672442 11 ОКТОМВРИ 17 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОЖИНОВСКИ ДИМИТАР 02/3109111 КОЧО РАЦИН 38/1-1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОИНСКИ ДРАГИ 02/3080403 НАРОДЕН ФРОНТ 17/6-22 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОЈАНЧО ДОНЕВ 043/232698 Г.РАДОМИР 2 ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
БОЈАЏИЕВСКА ИВАНОВА МИРЈАНА 070/252702 ДТЦ МАВРОВКА мезанин ЛОК 11 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОЈКОВСКА СТОЈАНОВСКА НИКОЛИНА 02/3222391 БИТПАЗАРСКА 125 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОЈКОВСКИ ЗЛАТКО 02/2043254 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 19 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОЈКОВСКИ ЈОВИЦА 02/3222391 БИТПАЗАРСКА 125 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОЧВАРСКА ЛИДИЈА 02/3122367 ДТЦ МАВРОВКА ЛАМЕЛА А КАТ 1 ЛОК.1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОШКОВИЌ КАТЕРИНА 02/2534402 ЖЕГЉАНЕ 22Б СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОШКОВСКИ ЖАРКО 02/3120109 КОЧО РАЦИН 10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БОШНАКОСКИ ЛАЗАР 02/3111558 Д.ГРУЕВ 10 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БРАНИСЛАВ МИХАЈЛОВСКИ 043/230262 Н.ОРОВЧАНОВ 9 ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
БРАНКО КУЗМАНОВСКИ 02/2402968 В.КОМАРОВ 1-А ЛОК.5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БРАНКО МИЛОСАВЉЕВСКИ 044/331611 ЈНА 14 ТЕТОВО АДВОКАТИ Линк
БРАНКО СТОЈОСКИ 078/403089 КАРПОШОВО ВОСТАНИЕ 3-2/6 СКОПЈЕ brankostojoski@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
БРЕЗОВСКА ЈАСМИНА 02/3227207 М.ГОРКИ 5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БУБЕВСКИ ДИМИТРИЈА 02/3226864 ДТЦ МАВРОВКА ламела Ц КАТ 1 ЛОК 3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БУЗЛИЕВА БУТОРАЦ ВЕСНА 02/3127006 БИХАЧКА 3/2 ЛОК.13 сутерен СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БУЛОСКИ ПОПОВСКИ ТАТЈАНА 02/3114737 О.НИКОЛОВ 98 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БУНДАЛЕВСКИ ЉУПЧО 02/3232846 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 17/3-23 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
БУРЈАКОСКИ РАДОВАН 02/2450968 БОЈМИЈА 8 ЛОК.5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
В.РАДМИЛА ШИШКОВСКА 02/3161573 ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАНГЕЛОВСКИ ЈОВО 02/3296600 11 ОКТОМВРИ 30/1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАНДЕВ БОРИС 02/2463556 БОЈМИЈА 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАНЕВ ДЕЈАН 02/3228390 ПРОЛЕТ 25 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАНЕВСКА ЛОРИЈА 02/2770133 ДТЦ СТАРА РАМПА ЛОК 4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАНЧО КОЧОВСКИ 070/205880 ЊУ ДЕЛХИСКА 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАНЧОВ АЦО 02/2464853 М.ЧАКОВ 13-1/15 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАСИЛЕВ АЦО 02/3239840 ПИТУ ГУЛИ 70 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАСИЛЕВ ЃОРЃИ 02/3223160 ЛУЈ ПАСТЕР 5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАСИЛЕВСКА АНА 02/2469236 К.Ј. ПИТУ Б-7 лам.1 ЛОК 26 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАСИЛЕВСКА ВЕСНА 02/3228488 Б.ТАЛЕВСКИ 17 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАСИЛЕВСКИ ДРАГАН 02/3131312 ДТЦ МАВРОВКА мезанин ЛОК 13 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАСИЛКОВ 043/221111 / ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
ВАСИЉЕВСКИ ШИШКОВСКА РАДМИЛА 02/3230534 В.С.БАТО 11/2-3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАСИЌ МИРЈАНА 02/2464888 В.КАРАНГЕЛЕВСКИ 25/6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВАСКОВСКИ ЗЛАТКО 02/2032478 СКОПСКА 9/7 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЛИ ЕЛВИН 02/3220394 К.МИСИРКОВ 9/8 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЛИЧКОВСКА МИРЈАНА 02/2436617 В.СМИЛЕВСКИ 11/2-20 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЛИЧКОВСКИ 032/392892 КИРИЛ И МЕТОДИ 36 ШТИП АДВОКАТИ Линк
ВЕЛИЧКОВСКИ СТОИЛ 02/3077103 ДТЦ.МАВРОВКА ламела Ц кат 5 лок 3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЛЈАНОСКА МИЛЕНА 075/435992 ПАЈКО МААЛО ББ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЛЈАНОСКА СВЕТЛАНА 02/3231269 В.ЧЕРНОДРИНСКИ 48 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЛКОСКА ДАНИЕЛА 02/2042267 И.ЦАНКАР 54Б СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЉАНОВСКА ВЕРИЦА 02/2043721 ВЛАЕ 20 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЉАНОВСКА ДУШАНКА 02/3231864 В.ВЛАХОВИЌ 12 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕЉАНОВСКИ ПАНЧЕ 02/3114688 БИТПАЗАРСКА 125 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕНОВСКИ БОГДАН 02/3137488 ЦРВЕНА ВОДА 31 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕРЧЕ ТАШУРОВСКА 02/2772110 И.КОЗАРОВ 24 ЛОК.66 СКОПЈЕ tasurovska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ВЕСЕЛИНОВСКА СЛАВИЦА 02/3225078 М.ГОРКИ 18/4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕСЕЛИНОВСКИ КОСТАДИН 02/3161946 ПАЈКО МААЛО ББ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕСЕЛИНОВСКИ ЉУПЧО 02/2672072 В.КОМАРОВ 1-1/2 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЕСНА МИРЈАНОВСКА 02/3109684 К.РАЦИН 14 СКОПЈЕ vesnamadv@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ВЕТРОВСКА СУЗАНА 02/3114737 О.НИКОЛОВ 98 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВИДИЦ СВЕТЛАНА 02/3133577 П.ОДРЕДИ 99/1/6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВИДОВСКИ МАРИН 02/3237310 К.МИСИРКОВ 57 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВИЛИЈА АРНАУДОВА 034/212450 М.ТИТО 131 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ВИЧЕНТИЌ МИРЈАНА 02/3290831 ПАЈКО МААЛО 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ 02/25202276 Р.ЖИНЗИФОВ 32 СКОПЈЕ vdanailov2003@yahoo.co.uk АДВОКАТИ Линк
ВЛАДИМИР СТАНОЈКОВСКИ 02/3226944 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 12/5 СКОПЈЕ stav_02@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
ВЛАДО ЛАЗАРОВСК 034/213723 Б.ПЕТРУШЕВ 8 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ВУКСАНОВИЌ 02/2450559 И.Л.РИБАР 149 ВЛ.4 ДЕЛ.ПРОСТ. 7 СКОПЈЕ oliver_vuksanovic@t.mk www.advokatvuksanovic.mk АДВОКАТИ Линк
ВУЛОВСКА БИЉАНА 02/3165734 ПИТУ ГУЛИ 70 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА 02/3060690 ДЦ КАРПОШ 3 ЛОК 74 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГАВРИЛОСКИ МАРЈАН 02/3125096 К.МИСИРКОВ 57-3/4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГАВРИЌ ЃОШЕВА СНЕЖАНА 02/3138636 В.ВЛАХОВИЌ 12 К 15 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГАЦЕВА ГОРДАНА 02/3112951 К.НЕДЕЛКОВСКИ 50/5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГАШЕВ ЕМИЛ 02/3114280 К.РАЦИН 18 мезанин СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕЛЕВСКИ ЗОРАН 02/3065048 Н.РУСИНСКИ 3Б ЛОК 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕЛЕВСКИ МИЛАН 02/3230045 МАКЕДОНИЈА 7/2 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕНЕ МЛАДЕНОВСКИ 02/2032877 Т.Ц.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕОРГИЕВ ДРАГАН 070/206012 ДТЦ МАВРОВКА ламела Ц кат 5 лок.7 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕОРГИЕВ ИВАН 02/3161234 Н.ВАПЦАРОВ 5/7 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕОРГИЕВА БИЉАНА 02/3290722 К.ОХРИДСКИ 45 ЛОК 9 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕОРГИЕВСКА ВИРАНОВСКА ВЕСНА 02/3212152 В.МИЦКОВ 46Б СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕОРГИЕВСКИ БОЈАН 02/2463556 БОЈМИЈА 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕОРГИЕВСКИ ЗОРАН 02/3232675 ДТЦ МАВРОВКА мезанин лок 63 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕОРГИЕВСКИ КИРИЛ 02/2431619 В.С.БАТО 39/17 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕРАЗОВСКА МИРЈАНА 02/3125163 ДЕБАРЦА 25А СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕРАСИМОВСКА КАТАРИНА 02/3223876 Д.ГРУЕВ 1-3/4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕРАСИМОВСКИ ГОЦЕ 02/3230576 М.ГОРКИ 16/1-6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕРАСИМОВСКИ ДУШАН 02/2454504 Ј.САНДАНСКИ 3 ЛОК 17 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГЕРОВСКА АНГЕЛОВА ВИОЛЕТА 02/3084788 ЏУМАЈСКА 40 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГИГОВА ВЕРЧЕ 02/2734160 29 НОЕМВРИ 56 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГОГОВА МАРИЦА 02/3124020 ПАЈКО МААЛО 70 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГОРДАНА МИТРОВСКА 02/3115440 ПИТУ ГУЛИ 55 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГОЦЕ ЦОНЕВСКИ 02/3290811 В.ГЛАВИНОВ 7 Б-А/1 СКОПЈЕ conevski@t.mk АДВОКАТИ Линк
ГОЧЕСКА НАДА 02/3134423 ПАЈКО МААЛО ББ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГОШЕВ ТУШЕ 02/2460199 К.Ј.ПИТУ 28/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГОШЕВСКИ ВАНЧО 034/381029 Н.КАРЕВ 11 ВАЛАНДОВО advokatgosevski@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ГРОЗДАНОВ ДАРКО 02/2672899 БУТЕЛСКА 19 БР 6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГРОЗДАНОВСКА ЕЛИЗАБЕТА 02/3076664 В.ВЛАХОВИЌ 19 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГРОЗДАНОВСКА МИЛИЦА 02/3114756 11 ОКТОМВРИ 36 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ГРОЗДАНОВСКА ЧАКАРОВСКА ДАНЧЕ 02/2465903 К.ОХРИДСКИ 66/1-4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
Д.СИМОНОВСКИ 02/3237810 / СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ДАБЕСКИ ЖАРКО 02/3095212 СКУПИ 6 ЗЛОКУЌАНИ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ДАВИДОВИЌ ЗВОНКО 02/3121435 М.ГОРКИ 8/8 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ДАВИДОВСКА ЕЛЕНА 02/3220714 В.ЃОРЃОВ 37А СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ДАВИДОВСКИ ДЕЈВИ 02/3229807 М.ГОРКИ 18 мез.лок 8 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ДАВИДОВСКИ ТРАЈЧЕ 070/258661 БЕЛАСИЦА ББ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ДАВИТКОВСКА ЕМИЛИЈА 02/3115075 ДТЦ МАВРОВКА ЛОК 48 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ДДК 02/3215471 11 ОКТОМВРИ 115А,2/2-4 СКОПЈЕ ddk@ddklaw.com.mk www.ddklaw.com.mk АДВОКАТИ Линк
ДЕБАРЛИЕВ-ДАМЕСКИ-КЕЛЕШОВСКА 02/3136530 11 ОКТОМВРИ 115А СКОПЈЕ ddk@ddklaw.com.mk ddklaw.com.mk АДВОКАТИ Линк
ДИМИТАР КАНГОВ 034/221907 СТАРА ЧАРШИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ДИМЧЕ НАКОВ 02/3211530 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ДИМЧЕ СТОЈАНОВ 034/212067 СКОПСКА 10 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ДИНЕ АЦЕВ 034/211865 СКОПСКА 8 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ДУШКО БИЛЕСКИ 02/3233714 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 58Б СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЃОРГИ ПОПОВ 034/212110 / ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ЕЛЕОНОРА Ј.ЈОВАНОСКА 02/3161573 ПАЈКО МААЛО 5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЕЛИЗАБЕТА ГРОЗДАНОСКА 02/3116458 В.ВЛАХОВИЌ 19 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЕРОЛ ХАСАН 02/3133191 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 21 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЕФИМИЈА ДУКОВСКА 02/3076052 МОСКОВСКА 9 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЕФТИМОВ 046/780070 ПЛОШТАД СТРУГА АДВОКАТИ Линк
ЖАРКО БОШКОВСКИ 070/536120 К.РАЦИН 10 СКОПЈЕ zak.adv@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
ЖАРКО ЈОВАНОВСКИ 02/3226664 АМИНТА III 38 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЗЛАТА И РАТКО НАЦЕВ 02/3290696 П.ОДРЕДИ 1/10 ЛОК.2 СКОПЈЕ nacev@t.mk АДВОКАТИ Линк
ЗЛАТКО АНТЕВСКИ 02/3239168 БУЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 29/20 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЗЛАТКО АНЏИЕВСКИ 02/2461048 ДИМО ХАЏИ ДИМОВ 37 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЗОРАН ШУКЛЕВ 034/211994 7 НОЕМВРИ 18А ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ЗОРИЦА ЛУКАНОСКА 02/3225925 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 50,1 КАТ,КАНЦ 3 СКОПЈЕ zorica_lukan@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ЗОРИЦА ЧОКРЕВСКА-ПЕЈОСКА 02/3221434 11 ОКТОМВРИ 29/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЗОРИЦА ШАПУРИЌ ХОРВАТ 02/3061437 АНКАРСКА 23 СКОПЈЕ jovanov_shapuric@t.mk АДВОКАТИ Линк
ИВАНОВСКА ДАФИНКА 02/2400406 ЈАНЕ САНДАНСКИ.БР.51 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ИВАНОСКА ЗОРИЦА 02/3174599 ТЦ.АВТОКОМАНДА СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ИГОР НАКОВ 034/212335 Ѓ.ТУТУШЕВ 24 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ 02/3116232 НИКОЛА КЉУСЕВ 14 СКОПЈЕ ilija@cilimanov.com.mk www.chilimanov.mk АДВОКАТИ Линк
ИЛИЈАНА МАКАРОВСКА 02/2462362 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 9А/10, ТЦ 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ИРЕНА Д.ФРЧКОСКА 02/5207003 М.Т.ГОЛОГАНОВ 54/4 СКОПЈЕ www.advokatfrckoska.mk АДВОКАТИ Линк
ИРЕНА СТОЈАНОВИЌ 02/5118500 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 11/9 СКОПЈЕ advokat@stojanovic.mk www.stojanovic.mk АДВОКАТИ Линк
ИРЕНА ФРЧКОВСКА 02/5207003 М.Т.ГОЛОГАНОВ 54/4 СКОПЈЕ ifrckoska@yahoo.com www.advokatfrckoska.mk АДВОКАТИ Линк
ИСКРА БЕЛАЗЕЛКОСКА 02/2443403 Ј.САНДАНСКИ 67-ГАЛЕРИЈА СКОПЈЕ belaiskra@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
ЈАДРАНКА КАРАКАМАШИЕВА 02/3221054 ТЦ.МАВРОВКА СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЈАНАКИЕВСКА МАКЕДОНКА 02/3112473 ПРОЛЕТ 16/2/27 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЈАНЕ ЈАНЕВ 034/345244 ЛЕНИНОВА 17 СТРУМИЦА АДВОКАТИ Линк
ЈАНКО ТАНЕВ 034/211031 7 НОЕМВРИ 4А ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ЈАСМИНКА ЈОВАНОВ-ТРАЈКОВСКА 02/3061437 АНКАРСКА 23 СКОПЈЕ jovanov_shapuric@t.mk АДВОКАТИ Линк
ЈОВАН ДИМАНЧЕВ 034/213829 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ЈОВАН ТРПЕНОСКИ 02/3229807 ИСТАРСКА 33/2-4 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЈОВАНКА ЛОШКОВА 02/3227400 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 50,1 КАТ,КАНЦ.6 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
КАДВИС АДВОКАТИ 02/3125680 УЛ.1737 БР.24 ЛОК.3 СКОПЈЕ skopje@cadvis.it www.cadvis.hitframelab.com АДВОКАТИ Линк
КАРАКАМИШЕВИ 02/2465666 ДТЦ МАВРОВКА Л.5 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
КАРАНОВИЌ-НИКОЛИЌ 02/3223870 О.НИКОЛОВ 68 СКОПЈЕ KNMacedonia@karanovic-nikolic.com www.karanovic-nikolic.com АДВОКАТИ Линк
КАТЕРИНА ЧЕЈКОВСКА 02/3213650 Д.ТУЦОВИЌ 12 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
КАТИЦА МАРКОВА 034/211546 М.ТИТО 124 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
КЕТИ КАМЧЕВА 034/211823 Д.ВЛАХОВ 5 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
КИРИЛ ЧЕЈКОВСКИ 02/3213650 Б.СТРАЧКОВ 12 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
КОЛЕВСКИ ЗЛАТКО 02/3118430 М.Т.ГОЛОГАНОВ 59-2/2 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
КОСТАДИН ЃУРОВ 034/213624 М.ТИТО 93 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
КОСТОВСКИ ЈОВАН 046/252574 ПАРТИЗАНСКА 1-1/6 ОХРИД АДВОКАТИ Линк
КРСТИЌ САШО 02/2460566 / СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
КУЗМАН МОЈАНОВСКИ 048/422622 Д.НАРЕДНИКОТ 52 ПРИЛЕП АДВОКАТИ Линк
ЛЕГА СОТИРАКИ 02/3074670 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЛЕЛА СТОЈКОВА 02/3230820 Ѓ.СТРУГАР 15-А СКОПЈЕ lela@unet.com.mk АДВОКАТИ Линк
ЛИДИЈА СИМОНОВА 032/391070 ВАНЧО ПРКЕ ББ Д2/4 ШТИП lidija_sim@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ЛИДИЈА ТРАЈКОВСКА 043/230417 Г.ДЕЛЧЕВ 24 ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
ЛПЦ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА 078/230057 ТЦ ПАЛОМА БЈАНКА 2/2 СКОПЈЕ lpclawoffice@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ЉИЉАНА БОГЕСКА 02/3213844 РУЗВЕЛТОВА 46-2/9 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ЉУБИЦА СТЕФКОВА НАЧЕВСКА 02/3222993 ИЛИНДЕНСКА 65 СКОПЈЕ info@notarka.com.mk АДВОКАТИ Линк
ЉУПЧО АНДОНОВСКИ 02/32390314 ПИТУ ГУЛИ 70 (АДВОКАТСКА УЛИЦА) СКОПЈЕ eurojurist@freemail.com.mk АДВОКАТИ Линк
ЉУПЧО ИЛИЕВ 02/2465050 К.Ј.ПИТУ Б-7 ЛАМ.1 МЕЗ.ЛОК.15 СКОПЈЕ lawer_ljupcoiliev@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
М.МАРКОВСКА-АНДРЕЕВСКИ 02/3129240 БУЛ.К.МИСИРКОВ 13/7 СКОПЈЕ contact@markovska-andreevski.com.mk www.markovska-andreevski.com.mk АДВОКАТИ Линк
МАРИЈАН ГАВРИЛОВСКИ 02/3237518 ДТЦ МАВРОВКА-МЕЗ.Л.11 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
МАРИНА КУЦИРОВА 034/238414 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
МАРЈАН ДОНЧЕВСКИ 034/346078 ЛЕНИНОВА ББ СТРУМИЦА АДВОКАТИ Линк
МАРУША МИТРОВСКА 02/2783421 БИТ ПАЗАР СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
МАРУШКА МИТРЕВСКА 02/3130213 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
МАЧАРОВСКИ ВЛАДО 02/2462362 ТЦ.13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
МАЏУНАРОВ 032/391634 Г.М.АПОСТОЛСКИ 6 ШТИП АДВОКАТИ Линк
МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА 02/3115205 8 УДАРНА БРИГАДА 43/3 СКОПЈЕ advokates@mlca.com.mk www.mlca.com.mk АДВОКАТИ Линк
МИЛОШ ПЕРТЕМОВ 034/325910 ЛЕНИНОВА 17/3 СТРУМИЦА milos.pertemov@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
МИРА АНГУШЕВСКА 02/3135728 КОЧО РАЦИН 20/1 СКОПЈЕ advokatangusevska@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
МИРА РАДОВАНОВИЌ-ДИМИТРИОСКА 02/3134787 11 ОКТОМВРИ 30/5 СКОПЈЕ miraradovan@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
МИРЈАНА ЈОВАНОВСКА 02/2454486 АВНОЈ 74 ЛОК 1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
МИТЕ МИХАЈЛОВСКИ 02/3133319 НАУМ.Н. БОРЧЕ 87 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
НАДА ГОЧЕВСКА 02/3119337 К.РАЦИН 18 К.20 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
НАНЕ ЗУИЦА 02/2455925 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 53/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
НАНЕ ЗУЈИЦА 02/2455925 ЈАНЕСАНДАНСКИ.БР.53/3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
НАТАША БАЧОВСКА 044/333204 Р.ЦОНИЌ 8 ТЕТОВО АДВОКАТИ Линк
НЕХАТ РАМАДАНИ 044/334163 ЈНА 14А ТЕТОВО АДВОКАТИ Линк
НИКОЛА ГАРАЗОВ 032/381203 Ц.ДИМОВ 40 ШТИП АДВОКАТИ Линк
НИКОЛА ДОДЕВСКИ 02/3131445 ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ.БР.22 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
НИКОЛА НАЏАКОВ 032/391700 КИРИЛ И МЕТОДИЈ 58А ШТИП nadzakov.n@t.mk АДВОКАТИ Линк
ОЛИВЕРА ДОЦЕВСКА 02/3074284 И.Л.РИБАР 70 ЛОК.15 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ПАВЛЕВСКИ 02/3230811 М.Т.ГОЛОГАНОВ 28/4 СКОПЈЕ stevan@pavlevski.com; filip@pavlevski.com www.pavlevski.com АДВОКАТИ Линк
ПАНЕ ТОПУЗОВСКИ 02/3119180 ДЕБАРЦА 3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ПЕЛИВАНОВ 02/3213303 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ.БР45 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ПЕНЧО ТРИПЧЕВ 043/231518 С.ПИНЏУР 4/2-4 ВЕЛЕС pencotripcev@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ПЕТАР СРНАКОВ 034/211811 Т.БИКОВА 22 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
ПЕТАР ТРАЈКОВСКИ 02/3121355 11 ОКТОМВРИ.БР.21-1/2 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ПЕТРУШЕВА 02/3114204 Д.ГРУЕВ 3/5-А СКОПЈЕ lawyer@petrusheva.com www.petrusheva.com АДВОКАТИ Линк
ПОЛЕНАК-АДВОКАТСКО ДРУШТВО 02/3114737 О.НИКОЛОВ 98 СКОПЈЕ info@polenak.com.mk www.polenak.com.mk АДВОКАТИ Линк
ПРАВНА ПОМОШ 02/3118291 Ј.ЛУКРОВСКИ 47 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ПРАВНА ФИРМА 02/3115677 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 65/1/1 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
Р.КОСТАДИНОВСКИ 02/3129137 ПИТУ ГУЛИ.БР.55 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
РИСКОСКИ 02/3230819 / СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
РИСТО КАРКАЛАШЕВ 034/211870 М.АЦЕВ 26 ГЕВГЕЛИЈА АДВОКАТИ Линк
РИСТОВСКИ САШО 02/3133263 ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 19 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
РОЗЕТА КОВАЧЕВИЌ 075/486084 11 ОКТОМВРИ 17 КАТ 2 КАНЦ.11 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
С.М.А.В 02/2446001 К.Ј.ПИТУ 30 3/-7 СКОПЈЕ info@smlaw.com.mk www.smlaw.com.mk АДВОКАТИ Линк
С.ТЕОДОСИЕВСКИ 02/3126295 ВАСИЛ ГЛАВИНОВ 3/25 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
САШКО ПО-АНГЕЛОВ 02/3060670 П.ОДРЕДИ 62 ЛОК.6 СКОПЈЕ advokat@popangelov.com.mk АДВОКАТИ Линк
САШО ЈАНЕВ 02/3226695 ПАЈКО МААЛО ББ. СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
САШО ТРАЈКОВСКИ 070/537266 4 ЈУЛИ 56 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
СЕФЕР МАКСУТИ 044/332754 ИЛИНДЕНСКА 51/7 ТЕТОВО АДВОКАТИ Линк
СИНИША ТРАЈКОВСКИ 02/3129266 ПИРИНСКА 36 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
СЛОБОДАН ВЕЛИЧКОВСКИ 032/392892 КИРИЛ И МЕТОДИЈ 36 ШТИП АДВОКАТИ Линк
СЛОБОДАН ЏУКИНОВ 02/2461434 ТЦ.СКОПЈАНКА СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА 02/3165941 11 ОКТОМВРИ 17 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
СПАСКОВСКИ МИРЧЕ 034/381200 / ВАЛАНДОВО АДВОКАТИ Линк
СТАНЧЕВСКИ 070/227027 БИТ ПАЗАР СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
СТЕВАНОСКИ ИВАН 048/415005 БИЗНИС ЦЕНТАР 16Ц ПРИЗЕМЈЕ ПРИЛЕП АДВОКАТИ Линк
СТОИЛОВСКИ ГОРАН 033/412127 БУЛ.МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО goran_stoilovski@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ТАЛЕСКИ ДИМИТРИЈА 048/415068 Р.СТОЈАНОСКИ 3 ПРИЛЕП АДВОКАТИ Линк
ТАНЧЕВ 032/383844 ТРГОВСКИ ЦЕНТАР ШТИП АДВОКАТИ Линк
ТАЊА АЛТАНЏИЕВА 034/344080 ЛЕНИНОВА ББ СТРУМИЦА АДВОКАТИ Линк
ТАЊА МАНЕВА 02/2031468 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 151 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ТАТИЈАНА НЕДЕЛКОВСКА 02/3213569 НАРОДЕН ФРОНТ.БР23/3/7 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ТАТЈАНА НАЦОВСКА 02/3115151 БИТПАЗАРСКА 28 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ТОНИ АТАНАСОСКИ 02/3116316 ТЦ.МАВРОВКА СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ТОНИ ДИМКОВСКИ 043/233414 Ш.САЛИ 1А ВЕЛЕС АДВОКАТИ Линк
ТОНИ РИСТОВСКИ 02/3073046 П.ОДРЕДИ 70 СУТЕРЕН ЛОК.7 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ТОНИ СИМА 02/3138092 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ТОПУЗОВСКИ ПАНЕ 02/3127021 ДЕБАРЦА 3 СКОПЈЕ АДВОКАТИ Линк
ТРАЈКОВСКИ 02/3109394 ВАСИЛ ЃОРГОВ 20/1-4 СКОПЈЕ kancelarija.trajkovski@gmail.com АДВОКАТИ Линк
ТРАЈЧЕ ТОРОВ 032/381301 Х.Т.КАРПОШ 43 ШТИП АДВОКАТИ Линк
ТРАЈЧЕ ХРИСТОВ 033/360641 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА advokattrajcehristov@yahoo.com АДВОКАТИ Линк
ТРПЕНОВСКИ 02/3229807 М.ГОРКИ 18 Л.8 СКОПЈЕ info@adtrpenoski.com.mk www.adtrpenoski.com.mk АДВОКАТИ Линк
ТУМАНОВСКИ 02/2465590 ТЦ МАВРОВКА СКОПЈЕ aleksandar.tumanovski@gmail.com www.tumanovski.com АДВОКАТИ Линк
ФАНИ МИХАЈЛОВСКА 02/3129072 ЛЕРМОНТОВА 3 СКОПЈЕ fanimihajlovska@hotmail.com АДВОКАТИ Линк
ФИДАНЧО ТРАЈАНОВСКИ 032/392470 Б.МИЛАДИНОВИ 10 ШТИП АДВОКАТИ Линк