Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ЕУРО-ЛЕВЕЛ 02/6141841 ВАСИЛ ЃОРГОВ 32/1-4 СКОПЈЕ eurolevelag@gmail.com АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк 53
АВТОРСКА АГЕНЦИЈА НА РМ 02/3114655 КОЧО РАЦИН 14 СКОПЈЕ contact@avtorska.com.mk www.avtorska.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
АВТОРСКО ПРАВНО БИРО НА РМ 02/3135135 КОЧО РАЦИН 22 СКОПЈЕ apbnarm@gmail.com АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
АГЕН.ЗА ЗАШТИТА НА АВТО.ПРАВА 02/3064364 П.ОДРЕДИ 109 СКОПЈЕ АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
АДВ.И ПАТЕНТНА КАНЦ.-БАРИЧ 02/5207224 СКОПЈЕ contact@juridica-intellectual.com АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
АДВ.НИНА АТАНАСОВСКА 02/2035349 Ѓ.ПЕТРОВ 11-А СКОПЈЕ nina.atanasovska@gmail.com АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
АДВ.СТОЈАНОСКИ АТАНАС 075/202926 Ј.ГАГАРИН 25/25 СКОПЈЕ office@stojanoskilt.com www.stojanoskilt.com АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
АРГИЛ ДОО 02/3091031 ПАРТ.ОДРЕДИ 63 СКОПЈЕ argilagent@gmail.com www.argil.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
АРТПИК 02/3122599 Ј.Ј.СВЕШТАРОТ 39/28 СКОПЈЕ www.artpick.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
АУКТОРИТАС 02/3220357 МОСКОВСКА 6А СКОПЈЕ kontakt@auktoritas.mk www.auktoritas.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
БЕРИН 02/3130367 МАКЕДОНИЈА 27/2/22 СКОПЈЕ berin@berin.com.mk www.berin.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
БИНПРО- 02/3118709 АМИНТА III 15А-13 СКОПЈЕ mail@binpro.com.mk www.binpro.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
БИРО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТР.СОПСТВЕНОСТ 02/3103601 11 ОКТОМВРИ 25 СКОПЈЕ www.ippo.gov.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
ВЕ ДА 02/3120116 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 36/3-2 СКОПЈЕ АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
ВИП АГЕНСИ 02/3111235 В.КОМАРОВ 18А/1-5 СКОПЈЕ vipagency@t.mk www.vip-ardir.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
ГАВРИЛОВСКИ 02/3116238 П.ОДРЕДИ 103/26 СКОПЈЕ office@industrialproperty.com.mk www.industrialproperty.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
ГОЛД КОНСАЛТИНГ 02/3129141 БИХАЧКА 3/2 Л.4 СКОПЈЕ gold_konsalting@yahoo.com АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
ИНТЕЛ ПРОТЕКТ 02/5203120 / СКОПЈЕ info@intelprotect.com.mk www.intelprotect.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
КСЦ АВТОРСКА 02/3230967 ДЕБАРЦА 10 СКОПЈЕ office@kscavtorska.com.mk www.kscnet.com АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
МАКАРА 02/3079920 П.ОДРЕДИ 82 Л.12, 13, ДТЦ АНТИКО СКОПЈЕ makara@avtorskamakara.com.mk www.avtorskamakara.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 02/3114655 К.РАЦИН 14 СКОПЈЕ contact@avtorska.com.mk www.avtorska.com.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
МЛАДИНСКА АГЕНЦИЈА 02/3224140 ПЕТАР ПОП АРСОВ БР.17 ЛОКАЛ 15 СКОПЈЕ mladinskaag@hotmail.com АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
ПАТЕНТЦЕНТАР КОНСАЛТИНГ 02/2469499 К.Ј.ПИТУ 28-2 ЛОК.8 СКОПЈЕ patent@t.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
ПЕТРОШЕВИЌ 02/3245955 29 НОЕМВРИ 17-2/3 СКОПЈЕ macedonia@petosevic.com www.petosevic.mk АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк
РИ КОНСАЛТИНГ 02/2448022 Ј.САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ АВТОРСКИ ПРАВА-ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Линк